• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

NARKOTIKA

torstig.jpg

«Englands stoltaste ögonblick»

så betecknade Winston Churchill en situation i början av Andra världskriget,då England utsattes för tyska bombningar och hotades av invasion.(efter att tyska trupper på kontinenten snabbt besegrat brittiska.)

Men när inträffade «Englands skamligaste ögonblick»?

Jo, det var 1841.

Då startade Storbritannien sitt otroliga OPIUMKRIGET mot Kina, för att påtvinga kineserna användning av denna starkt beroendeframkallande drog. ( bara ett av otaliga brittiska krig historien igenom – till det ska jag snart återkomma!)

Tung narkotika – knark, eller droger – som det också kallas, används även i vår tid, i både USA och Västeuropa.

VARFÖR tillhandahåller man KNARK?

TTVÅ olika motiv kan finnas –

 1. A. Det gäller att tjäna mycket pengar, oavsett konsekvenser – man är HÄNSYNSLÖS.
 2. B. Man vill effektivt bryta ned
 3. https://journal-neo.org/2021/04/23/the-politics-of-heroin-and-the-afghan-us-pullout/ samhällen, förstöra vad som annars kunde fungera.
 4. Skapande av elände är själva syftet – man är ONDSKEFULL.
  . torstig.jpg
 5. Därmed är jag över på ämnet Black Muslims i USA. (och tvärtom)
 6. BM arbetar för sitt folks bästa,genom kamp mot droger och blir följaktligen demoniserade – precis som vi nationalister i Sverige, när vi tar ansvar för vårt folks framtid.

 7. Under en USA-resa i slutet av 1960-talet bodde jag vid ett tillfälle hemma hos ett BM-par i Chicagos svarta ghetto.
 8. Då sympatiserade jag med Black Muslims.
 9. Så känner jag fortfarande, ja än mer idag (Malcolm X undantagen, en bedrövlig figur!) BM försöker bringa de svarta ghettona på fötter,genom att få bort knarkanvändning med åtföljande brottslighet hos unga svarta. Då kan, i bästa fall, ske en allmän uppryckning i deras samhällen.
 10. Innebörden av knarkanvändning blir ju DUBBEL.

A.För det första gör själva knarkruset att man tappar alla spärrar.
För det andra gör det slaviska drogberondet att man helt desperat och till varje pris måste den beroende komma över en ny dos, så för bara en dollar kan han rånmörda den som står i kassan hos en småbutik, med påföljd att butiker försvinner området försvinner och det sedan blir svårt att i området få tag i nödvändigheter.

(Låt mig här få sagt någonting även om boxaren Muhammad Ali, världsmästare i tungvikt,

https://www.youtube.com/watch?v=G3r56hv3jCU

som anslöt sig till Black Muslims.

Vår egen Ingmar Johansson golvades lätt av Floyd Paterson i varje returmöte, men för Muhammad Ali blev Floyd s.a.s. en «munsbit. Som boxare var Muhammad Ali alltså värdig sin VM-titel. med råge. Vad som för mi gör honom till en megahjälte är dock något annat, nämligen hans vägran att resa till Vietnam som soldat och skjuta på vietnameser. Detta kombinerade han med politiska Därmed är jag över på Black Muslims i USA, vilka bekämpar droger med åtföljande brottslighet, försöker få svarta områden på fötter.

«The real enemy of my people is here. I will not disgrace my religion, my people or myself by becoming a tool to enslave those who are fighting for their own justice,

B

NARKOTIKA

«Englands stoltaste ögonblick»
så betecknade Winston Churchill en situation i början av Andra värlskriget,då England utsattes för tyska bombningar och hotades av invasion.(detta var efter att tyska trupper på kontinenten snabbt besegrat brittiska.)
När inträffade då «Englands skamligaste ögonblick»?
Jo, det var 1841.

Då startade Storbritannien sitt otroliga OPIUMKRIGET mot Kina ( bara ett av otaliga brittiska krig historien igenom – jag ska återkomma till det!)

Tung narkotika – droger eller knark, som det också kallas- -används även i vår tid, i både USA och Västeuropa.


Varför tillhandahåller man knark? 
Jag kan se TVÅ möjliga motiv –

a. att tjäna mycket pengar, oavsett konsekvenser,man är HÄNSYNSLÖS
B. att effektivt bryta ned samhällen, eliminera vad som annars kunde fungera. Destruktion av samhällen är själva syftet – man är ONDSKEFULL.

Därmed är jag över på ämnet Black Muslims i USA.(och motsatsen), De arbetar för sitt folks bästa och blir följaktligen demoniserade – precis som vi nationalister i Sverige.

Under en USA-resa i slutet av 1960-talet(när jag själv stod till vänster) bodde jag vid ett tillfälle hemma hos ett BM-par i Chicagos svarta ghetto. Då sympatiserade jag med Black Muslims. Det gör jag fortfarande, och än mer nu nu – varför? BM försöker få de svarta ghettona att komma på fötter,genom att få bort knarkanvändning med åtföljande brottslighet hos unga svarta.Då kan, ibästa fall, ske en allän uppryckning i deras samhällen. INNEBÖRDEN AV KNARKANVÄNDNING blir ju dubbel.  
För detta första gör själva knarkruset att man tappar alla spärrar. För det sndra gör det slaviska berondet att man desperat måste komma över ny sil,så för bara en dollar kan då rånmörda den som står i kassan hos en småbutik, med påföljd att butiker i området försvinner och det sedan blir svårt att någonstans få tag i nödvändigheter.
Låt mig här få sagt även någonting om  Muhammad Ali, världsmästare i tungvikt, som anslöt sig till Black Muslims. Vår egen Ingmar Johansson golvades lätt av Floyd Paterson i varje returmöte, men för Ali blev Floyd s.a.s. en «munsbit. Som boxare var Muhammad Ali alltså värdig sin VM-titel, med råge. Vad som för mig gör honom till en megahjälte är dock något annat – det är hans vägran att resa till Vietnam  som soldat och döda vietnameser. Detta kombinerade han med politiska uttalanden om att han inte hade något otalt med människor i Vietnam – hade hans fiender fanns  hemma i USA

«The real enemy of my people is here. I will not disgrace my religion, my people or myself by becoming a tool to enslave those who are fighting for their own justice, freedom, and equality.»)

Esperanto -prefixer mm

Det roligaste med Esperanto är sysystemet med prefixer (förstavelser) och suffixer (efterstavelser)

Om detta finns mycket mer att säga och det ska ske här.

Först tar vi prefixet -em, som betyder ha lust att, vara benägen att, skojfrisk – sxercema.
EXEMPEL «mi ne emas» – jag har inte lust. lekfull – ludema, tankfull – pensema, pratsam – parolema,sömnig -dormema
benägen att dricka alkohol – drinkema, tystlåten – silentema. vara sömnig – esti dormema, bullersam – bruema. skrytsam – fsnfarone
bråkig, argsint.konfliktema,slagsmålsbenägen, batema
skrytsam – fanfaronema.

prefxen ek- betyder start. börja tala – ekparoli, tystna – eksilenti.börja röra på sig – ekmovigxi- ekplori – börja gråta. ekridi – börja skratta. plötsligt dö – ekmorti.falla i sömn – ekdormi. re- åter- står för att upprepa. säga igen -rediri, återvända -reveni.drömmare – songxemulo.

Prefixet eks- betyder fd.
EXEMPEL ekspresidanto – fd ordförandee -ekscxefo – fd chef.

ledsen, dämpad – malgajema. den lille har spring i benen – la etulo estas kurema. «hon var skrattfull – sxi estis ridema.dankma betyder tcksam, vengxema betyder hämndlysten.

Ett valigt suffix är -in, för femininum, kvinna, hon.
Vanliga är också -eg- och -et, som förstorar respektive föminskar
Vanligste prefix är mal-, dvs rak motsats. det omvända. «malgranda – liten
mallonga – kort

Sedan tar vi suffuxet -ul som står person som är på visst sätt. D å betyder «drinkemulo» förstås en alkoholist. ett fyllo, medan «ridemulineto» blir en fnittrig flicka, och
«li estas pensegulo» – han är en stor tänkare. «mi pensetas» -jag tänker litet grand dumbom – stultulo»kan förmildras med -et. stululeto – liten dummer.

Sedan tar vi suffixen – ajxo, vilken står för ung.en slags, variant av
negravajxo, malgravajxo– oviktighet, bagatell. dumhet – «stultajxo» och dumheter – stultajxoj
något djupt bli «profundajxo»dumhet
«la truo profundigxis» hålet blev djupare.Prefixen fi- markerar moraliskt dålig. fihomo – dålig människa, ((som Bill Clinton, George Bush och Barak Obama)
Detta att akilja från suffuxet- ajx, vilket står för fysiskt skröplig viracxo – gubbe och virinacxo – gammal gumma, kärring.

Vidar har två vanliga suffixer genom -ig och igx. vilka betyder göra (transitivt) resp. att bli, göra sig
att göra (transitivt) Rresp. bli, göra sig.paroligi blir attförmå någon at tala
göra dum – stultigi, bli, göra sig dum – stultigxi.
Detta ger en övergång till problatisera -problemigi. «stultigilo» – dumburk, TV-apparat. och suffixet -il, som markerar, verktyg, instrument färdmedel – veturigilo
skönhetsmedel – beligilo lugnandemededel – «trankviligilo» flygplan -«flugilo»
överdriv inte svårigheterna översätts till «ne trograndigu la malfacilajxojn» /här ges ändelserna -j för plural och -n för ackusativobjekt)

Roligast med Esperanto är dess

33 punkter

 1. Vid SDs riksårsmöte år 2005 togs ett programbeslut om 33 punkter kring invandringen, på förslag av Kenneth Sandberg och jag, framarbetat av oss båda. (Mathias Karlsson argumenterade emot -han menade att de nya partistyrelsen skulle arbeta för de 33 punkterna ändå – inget ställningstagande från Riksårsmötet var nödvändigt…..
 2. Som det sedan vistat sig har den nya PS  ändå förtigit  och begravt de 33 punkterna – trots RÅ-beslutet ) här Här kommer punkterna:

1.
Sverige ska inom EU stödja förslagen på ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter.

2.
En återgång till Genevekonventionens ursprungliga intentioner


Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.
12.
”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.
13.
Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.
14.
Ingen valfri bosättning för asylsökanden.
15.
Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.
16.
Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnader

17.
Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.
JMs kommentar – sådana beslut ska ej  fattas av utlandsfödda personer, dessutom måste finnasgoda kunskaper i svenska språket ska vara en förutsättning för beviljande.Upphävande uppehållstillstånd vid grov brottslighet. Svenskt medborgarskap ska i sådana lägen kunna återkallas, då individen har dubbla medborgarskap.
18.

Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.
JMs kommentar – detta gäller rimligen också för gov brottslighet, även då den inte är upprepad

20.
Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon har » flytt».

J(Ms kommentar – en asylbiljad, dvs flykting får i Sverige inte ägna dig åt politisk verksamhet, riktad till hemlandet.)
21.
Upphävande av uppehållstillstånd om utlänningen underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut hemlandets påbud och traditioner.
(Tillägg i efterhand, JM- Rättigheten för utlänningar att få vistas i Sverige motsvaras av skyldigheten att under vistelsen följa vårt lands lagar och regler. Kravet på att de utländska medborgare som inte uppfyller denna skyldighet med hänvisning till sin religion skall lämna landet gäller naturligtvis samtliga invandrargrupper. Erfarenheten har dock visat att problematiken är störst inom den muslimska gruppen.)
22.
Effektivare utlänningskontroll inne i landet.
23.
Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.
24.
Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.
25.
Nej till extrem islamsk klädsel som burka/nikab. Maskeringsförbud ska här gälla.
26.
Nej till fler moskéer i vårt land.
27.
Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.
28.
Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.
29.
Stopp för utländska föräldrars möjligheter att sända sina barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.
30.
Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare.(Det hot som de kriminella ungdomsgängen kommit att utgöra mot tryggheten i samhället måste till varje pris motverkas. Ansvaret för detta ligger inte bara på samhället utan i minst lika hög grad på ungdomsbrottslingarnas föräldrar. I de fall föräldrarna inte tar sitt ansvar bör sanktioner i form av t ex indraget barnbidrag eller deltagande i barnets återanpassning till samhället kunna utdömas. Förslaget är kopplat till invandringsfrågan genom att en oproportionerligt stor andel av ungdomsbrottslingarna har invandrarbakgrund. De aktuella sanktionerna skall dock givetvis gälla samtliga föräldrar oavsett ursprung.)
31.
Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.
32.
Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.
33.
Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter pga påstådd ”diskriminering av invandrare”.

 1. Läs även  «VEM VAR NAIV?»
 2. https://janmilld.wordpress.com/2020/12/28/vem-var-naiv/

Vad var fel med Thoralf Alfsson?!

Till raden av uteslutna ur Sverigedemokraterna hör nu även(och dessförinnan hela SDU!) Thoralf Alfsson i Kalmar.  Alfsson är inte bara en bloggare med en uppskattad och mycket välbesökt blogg – http://thoralf.bloggplatsen.se

Han är också vad varje parti måste betrakta som ett föredöme, en absolut MÖNSTERMEDLEM

– med intellektuell skärpa och kunskap har han arbetat hängivet, energiskt och med träffsäkerhet. Tydligen arbetade han helt ideellt.(numera bara alltför ovanligt inom politiken!) och Uthålligt och envist stred han för SD inom Kalmar län, täckte själv in hela Öland med utdelningar av väldigt bra flygblad, egenframställda. Thoralfs engagemang var mer än 100-procentigt!

Ändå denna uteslutning! 
Varför??

Ska  jag vara välvillig och försöka se en logik i Min tanke blir denna: SD-ledningen vill inte ha grundorganisationer, vågar inte ha medlemmar tycker själva.Antag t ex att SD i Bymåla på sin webbsida skulle kalla stackars Ensamkommande Flyktingbarn för något så brutalt som”skäggebarn”https://www.youtube.com/watch?v=Vw0FUMkWaNk

och ifrågasätta deras åldersuppgifter – sedan skulle SD -företrädare i varje TV-framträdade mötas av en skur frågor kring partiets ”människosyn”. En omöjlig sits, som måste förebyggas! Uteslutningen av Thoralf blev därför nödvändig, ofrånkomlig, som en säkerhetsåtgärd.

SD-ledningen vill nu alls inte ha någon partibas, inga grundorganisationer.Vågar inte riskera medlemmar som tänker själva och går för egen maskin – Toppstyrningen måste vara total.
Bakom detta, i sin tur, kan ligga en pk-ängslighetman duckar för media, vill desperat minska träffytan för fientliga journalister.

Annars kan det räcka med att Kalle Kula i Bymåla har sagt att vitt är ljusare än svart, eller att Kairo ligger i Afrika.

SEDAN GÅR massmedia igång, och närhelst en företrädare för partiet intevjuas i radio eller TV domineras det helt av KKs kontroversiella uttalande – för inget annat blir det plats. 

Kan KK stå kvar som medlem efter sin grova fadäs? Tar partiledningen oreserverat avstånd? Hur ska den uppkomna krissituationen hanteras?

Kan det finnas fler KK inom partiet, med en lika obehaglig värdegrund?

(SKMA-analytiker Jonathan Leman noterar här att Kalle Kulas initialer blir «KK» – lägg till bara ett K och det blir «KKK» – Detta kan inte vara en tillfällighet, fyller Expo-redaktören Poohl skarpsinnigt i, dessutom har KK setts tillsammans med X. iklädd en brun skjorta, ej heller det kan vara en tillfällighet – centrala pusselbitar att lägga samman.)

NU TILL  min viktiga«punchline» i denna bloggtext – 

Det finns en metod att hantera  SVT-partiska och TV4-fientliga journalister!

VILLKORA i förväg mediaintervjuer att de inte får förstöras med stickspår och surr om sidofrågor, inte heller får den intervjuade avbrytas då han närmar sig en poäng, I focus ska stå vad partiet vill göra åt Sveriges problem!Tittarnas intresse av klarhet måste beaktas. Till TV -studion ska SD-företrädaren komma utrustad med en vattenpistol och så snart intervjuaren börjar snurra åt sidan, avbryta och blockera seröst samtal om det politiskt viktiga får vederbörande en vattendusch i ansiktet, inför tittarna.

Ett sådant SD-agerande kan i efterhand lätt försvaras!
SD-ledningen bör nu också vända sig till Thoralf och vädja till honom att komma tillbaka till partiet.
 Kanske skulle Thoralf då svara att SD först ur garderoben måste ta fram 33-punktsprogrammet om invandringen från riksårsmötet 20005 och sätta det överst på sin dagordning.

Dessutom, tillägger Thoralf, ska atudiecirklar åter startas inom partiet, med materialet ”SD-grundkurs” från 2004

https://http://www.janmilld.se/sd/grundkurs/

Inga eftergifter ill Moderaterna(särskilt inte om NATO!) utan att (M) först gör de 33 punkterna ill sina.