• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

VEM VAR NAIV?

«Ingen inom (S) hade kunnat ana sådana  konsekvenser»av massinvandringen. 
 – Dvs bilbränder och skolbränder,misshandelsfall och våldtäkter, attacker mot polis och no-go-zoner för «svennar», Skenande ekonomiska kostnader, kommuner på knä, havererad äldreomsorg, akut bostadsbrist, farligare trafikmiljö, pressad sjukvård, misslyckad skola,sociala motsättningar med rämlingsfientlighet  och svenskfientlighet,
Med mera, Med mera.
https://www.expressen.se/nyheter/over-100-skjutningar-i-sverige-i-ar-20-doda/«Vi var naiva. Alla har varit naiva« 
«Vi var naiva. Alla har varit naiva« 
Så säger  justitieminister Morgan Johansson om sig själv och de sina  Ingen den kunde förutse det inträffade Alla blev  överumplade, helt «tagna på sängen» 

https://janmilld.wordpress.com/2015/10/05/tagna-pa-sangen/
Otur, – osis och olyckliga omständigheter som ingen kunnat ana i förväg. men«med facit i hand» är alltid lätt att vara efterklok…Ansvar för s-politikens resultat bärs av ingen, ingen kunde veta.
I alla västländer har de styrande varit «naiva».Egentligen har de varit bara goda (rätt «värdegrund») menat så väl («politik är att vilja»), men det räckte inte ända fram, man gäckades av utvecklingen, Oförutsebara tillfälligheter gjorde att man inte nådde det mångkulturella lyckoriket – Inte den här gången

Någonstans begep sossana tydligen ändå att det fanns problem i sammanhanget – därav BATTERIET av åtgärder för «integration» och kamp mot  invandrares utanförskap.Detta batteri rymde desperata inslag, som att å ena sidan ge fjärrinvandrade viktiga ministerposter och stor rikdagsrepresentation, åandra sidan låta svarta afrikaner dominera i reklam I samma utsträckning som invandrares utanförskap motverkadekkades tilltog istället ett utanförskap bland svenskar. Hur än(S)  likt en berusad elefant ragglade omkring s-politiken skapade s-politiken etniska motsättningar! Motsättningar mellan svenskar och invandrare blev esultatet av den förda s-politiken, men det var inte målet, denna samhällssplittringen var aldrig avsiktlig och så menad av våra s-politiker, det ingick inte i en plan, det osakades av   inkompetens och olämplighet att syssla med politik.

– – men bättre lycka nästa gång – med än mer  bidragsregn av skattemedel, ökad invandring, mer svenskdiskriminering och annan «social ingenjörskonst».
http://wwbgf.projektet
För att återkomma till den i rubriken ställda frågan – har (S) varit naiva? Nej, vi är ju många som länge  har varnat för konsekvenserna av s-politiken. Det hade i heller nte krävts mycket intelligens fån sossarna för att på egen hand begripa varthän det barkade – det rör sig om en självvald och tillkämpad  dumhet – POLITISK KORREKTHET. Man blundade för allt obehagligt och trampade snett i den politiska spenaten….«tänkte inte på det», Och så kom denna helt oväntade dikeskörning….men så kan det gå, när inte haspen är på…
Utanförskap kan redan en ung svensk känna genom klassklyftor i vårt samhälle, t ex när en välmående överklass och övre medelklass ber ut sig i TV . Hur mycket skarpare måste det dåinte kännas för t ex en ung arab?
där finns tre  moment med synergiska effekter1.minoritetssituationen 2.språket 3. kvinnosynen. Till dåliga betyg jämfört med svenska elever medverkar även brist på stöd hemifrån.Betyg, som därtill satts av en «svennehora»,Frustration över detta märks först genom stökighet i klassrummet, om man alls infinner sig där. Ynglingen erfar att han delar sina negativa känslor med andra i samma situation och det kan bli en tävlan i att vara värst i destruktivt beteende, Snart har hela skolan brunnit ned och även bilar i områdetNär dessa västingar funnit varandra samverkar de snart till en organiserad och tung kriminalitet, ofta riktad mot polisen.

På en annan nivå, ovanför – nivå1 – var själva syftet direkt destruktivt – ett väl fungerande samhälle ska upplösas
– ett delmål blir då just att ställa GRUPP MOT GRUPP 
–  vilket inte hindrade  anklagelser mot reagerande svenskar för att «fiska i grumligt vatten» och att «ställa grupp mot grupp»! Fräckheten och falskheten i nivå1-propagandan är total!
En våldsurladdning fåe snart sin egen logik, mot allt värre gymhet och massor av oskyldiga offer – det kan vi undvara!

I samma utsträckning som invandrares utanförskap motverkades tilltog istället ett utansådant bland svenskar. Hur (S)  än likt en berusad elefant ragglade omkring skapade s-politiken etniska motsättningar! Motsättningar mellan svenskar och invandrare blev esultatet av den förda s-politiken, men det var inte målet, denna splittring  och samhällsrasering var aldrig avsiktlig, inte så menad av våra s-politiker, ingick inte i någon plan, Det orsakades bara av  inkompetens och olämplighet att syssla med politik.

HÅL I SKROVET – HÅL PÅ LÖGNEN?

Estonia förliste pga att bogvisiret lossnat, som den offitiella förklaringen  lyder. Kritiker – snart benämnda «konspirationstänkare» – har hävdat att fartyget i själva verket sänktes. I så fall finns nu ett hål i skrovet. 
Turerna från såväl m-regeringen Bildt som s-regeringen  Carlsson har varit många, uppenbarligen för att dölja detta. En«etikkommission»gav en beställd rekommendation om «gravfrid» – varför hela det stora fartygsvraket skulle gjutas in i betong! Dessutom infördes dykförbud i området.Nu finns ändå bilder som visar just på ett hål i skrivet och Estland planerar att göra dykningar för att närmare undersöka den saken. Det kan  då visa sig att det i själva verket var «konspirationstänkarna» som hade rätt.
https://janmilld.wordpress.com/2011/12/07/estonia-sanktes/

dum, dummare…

http://www.bgf.nu/korrekt/

Feminismer

Det borde vara enkelt – nog är jag ”feminist”, när jag vill stå på kvinnors sida och värna kvinnliga intressen, men det kan jag inte…

Begreppet”feminist” är nämligen redan ockuperat, av tokfeminister som Gudrun Schyman, Fi m.fl.

Tokeriet hos dem består i att allmänt hata män och förneka existensen av olika kön bland människor (de hatade finns alltså inte, egentligen – lika litet som hatarna själva).

Så jag får väl istället kalla mig klokfeminist, eller urfeminist -med den kvinnovänliga mansroll som jag vill hylla, inspirerad av min gode vän Bertil

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/17/ar-bertil-feminist/

https://janmilld.wordpress.com/2020/03/08/mansroller/

AFS -tal i Finland om EU