• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

esperanto – ljud

Här ska komma(när jag har nödvändiga ljudprogram) en ljudfil

som uppföljning av tidigare blogginlägg

https://janmilld.wordpress.com/2020/10/16/esperanto-i-oversikt

för att ge uttal av vissa bokstäver och ord, systematiserat

BOKSTAVEN c

komencanto, nybörjare

cedi, ge efter, ge vika

centro, centrum

cindro, aska

cifro, siffra

cent, hundra

ducent, tvåhundra

tricent, trehundra

komerco handel

iniciato ьnitiativ

cindro- aska

ĉevalo – häst

ĉasi – jaga

aĉeti – köpa

homaĉo- skröplig människa

çielo- himmel

BOKSTAVEN ĝ

ĝemi– stöna

ĝui- njuta

ĝis- tills

aranĝi- arrangera

aranĝi- arrangera

ĉoko– chock

viraĉoskröplig man

virinaĉoskröplig kvinna

ĉesi- upphöra, sluta

ĉu– månne. måhända – FRÅGEORDET!

eĉ- även, t.o.m.

ĉio allt

ĉie- överallt

ĉi tie här

ĉiuj alla

ĉiam alltid

homaĉo skröplig människa

viraĉo skröplig man

virinaĉo skröplig kvinna

cxesi -upphöra

ĉe- hos

ĉu– månne,måhända – FRÅGEORDET!

BOKSTAVEN ĵ

ĝenerale – allmänt

ĝemi –stöna

ĝis –till, tills

longiĝi – bli lång

mallongiĝi – bli kort

stultiĝi – bli dum

saĝiĝi bli klok

BOKSTAVEN ĝ

ĵuri- svära

fariĝibli

stultiĝibli dum

BOKSTAVEN  ĝ

ĝis- till, tills

ŝanĝi- ändra, byta

BOKSTAVEN  ĝ

ĝis -till, tills

manĝi – äta

ĝenerale -allmänt


ĵuri- svära

saĝa – klok

BOKSTAVEN  ŝ

ŝi– hon

ŝajni -tyckas, förefalla

ŝanco – chans, tillfällighet

BOKSTAVEN  ĝ

ŝaranĝi- arrangera

ĵus- nyss, nyligen

ĵuri– svära

BOKSTAVEN ŝ

ŝati- gilla, tycka om

ŝati- gilla, tycka om

ŝajni -tyckas, förefalla

ŝati -tycka om, gilla

ŝarko -haj

cent- hundra

autaĉo – skröplig bil, bilvrak

tranĉi – skära