• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Expo-retorik

När  Daniel Pohl från tidskriften Expo intervjuades i Swebbtv gav han några prov på central PK-retorik. 

#Steg 1 var att – på oklara grunder – anklaga Ingrid Carlquist för att vara anhängare av ”vit makt”

# Steg 2 var den klassiska guilt-by-association,  här att lägga Swebbtv till last att man talat med en så ”extremistisk” människa.

Så har jag tidigare alltid uppfattat saken, utan att riskera extremiststämpling.

Vem har bestämt att vi svenskar inte längre finns?Vilka andra folk är det som har”förintats”?

Vi svenskar finns,jovisst, vi ser övervägande ut på ett visst sätt och vi har en egen,

svensk kultur

http://www.janmilld.se/ms03/m6.html

Steg 2 var den klassiska guilt-by-association,  här att lägga Swebbtv till last att man talat med en så ”extremistisk” människa.

Så vad är ”vit makt”?Hur definierar Expo det?

Betyder det i praktiken något mer än hävdandet av vår existens som ett svenskt folk?

jag för min del insisterar i

alla fall på att jag existerar och är svensk – så har jag alltid tidigare uppfattat saken, utan att riskera extremiststämpling.