• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Esperanto i översikt

I ett antal bloggtexter  har  jag varit inne på ämnet Esperanto. men det har inte blivit något sammanhållet – här ett nytt försök, till  Esperanto-översikt.

Esperanto är ett konstruerat språk. skapat 1887 av polacken Ludvig Zamenhof. Ordförrådet är hämtat främst från franskan och andra europeiska språk,.(spanska, engelska och tyska.) Från ryskan har hämtats att lägga in ett särskilt frågeord i en mening för att markera att det är en fråga – Esperanto börjar varje frågemening med ordet ”cxu” .(där cx,dvs c med tak – uttalas ”tje”.)Bestämd artikel är alltid”la”.

NÅGRA EXEMPEL PÅ ORDSTAMMAR OCH ORD.

– notera hur språket inbjuder till lekfullhet!

vin-vino,bord-tablo, tåg-trajno, hjälp-helpo, pojke-knabo flicka-knabino hopp-espero, kväll-lvespero,socker-sukero. salt -salo bil-auto. cykel-biciklo,telefon-telefono, lång-longa, kort-mallonga,stor-grands liten-malgrands,stark-forta, svag-malforta,te-teo kaffe-kafo väg-vojo, information-informo, järnväg-fervojo,liten-malgranda, rädda-savi, riktning -direkto,viktig-grava, direkto arbete-laboro lek-ludo allvarlig-serioza, smör-butero,bröd-pan dag-tagonatt-nokto, ljud-sonö,snö-negxo,regn-pluvo, färg -koloro

blå-blua. gul-flava,grön-verda,brun-bruna,svart-nigra, vit-blanka, njuta-gxui,

befalla-ordoni, finna-trovi, gömma-kasxi, Betoning ligger alltid på näst sista stavelsen.

stol-segox,,bord-tablo,lära sig – lerni,lära ut -instrui,slå-bati, – politik-politiko, kyssa-kisi,smeka-karesi, irritera -iriti,provocera-provoki, tystnad-silento,stanna-resti,lugn-trankvila,kön-sekso,god,bra-bona,Och ”bonulo” tid-tempo,gäller välalla oss dissidenter i Sverige.När suffixen fi-står för moraliskt dålig, vem kan då betecknas som ”fiulo”eller ”fiulino”? vilja-voli, Som framgår blir suffixen -ul särskilt användbar!

stum-muta, bra-bona, ha rätt -pravi,veta-sciii, en resa -vojagxo,att resa – vojagxi, dröm-songxo,en som inte vet malsciulo,en som vet -sciulo,en som inte vill-malvolulo eller nevolulo,tid-tempo,vän-amiko, fiende -malamiko,

ha fel-erari, ha rätt-pravi,en person som har rätt -pravulo,(t.ex.Jan Milld… )

vatten-akvo. luft-aero, ren-pura,hav-maro,sjö-lago, land-mani,landa, säga-diri,berg-monto,topp-pinto,ettdjup-profundo.hav-maro, dum-stulta, dumbom-stultulo.vacker kinna- belulino, dum kvinna-stultulino,klok kvinna-sagxulino,guld är oro och hjärta är koro får vi orkorulo för en person med hjärta av guld.”orkorulino”ger sig också här. Suffixen -em markerar att vara så benägen,”virinacxo” betyder kanske”kärring”

väcka-veki,himmel-cxielo, moln-nubo,träd-apbo,stad-urbo, blomma-floro,djur-besto, hund-hundo. katt-kato,råtta-rato,orm-serpento,apa-simin, aplik-simia ,blommor-floroj ,att blomma-flori,människa-homo, skröplig människa-homacxo,vacker blomma-bela floro,man -viro. barn – infano, barnslig-infana, manlig-vira, kvinnlig-virina,stark-forta,svag-malfortamalforta,mänsklig-homa,rymd,utrymme-spaco,himmel-cxielo,moln-nubo,liten flicka- kabinett,mycket stark person – fortegulo,hjälpsam person -helpemulo betyder hjälpsam person-helpemulo,malbelulo,( här kan vi trappa upp med ”malbelegulo”.Kallas man ”malhelpulo”har man inte fått en komplimang.Förstavelsen fi-, markerad moraliskt dålig och efterstavelsen acx, markerar svag-usel,)

”bonulo”bli en bra person, relevant för oss dissidenter i Sverige. Den blygsamme kan kalla sig”bonetulo” eller ”bonetetulo”.Den som svallar över av tacksamhet kan omvänt kalla sin välgörare.och ”bonegulo” och”virinacxo”kan väl översättas till kärring

”malbelulo” blir kanske fuling, och bra person-bonulo,(gäller väl de flesta av oss dissidenter i Sverige-Svedio..

växa-kreski,påsk-pasko, jul-kristnasko, att föda- naski, dö-morti,död-morto,röra vid-tusxi, undvika-eviti,röra, flytta på-movi,

såra-vundi,plåga-turmenti, öken-dezerto,tala-paroli,skriva-skribi-

vara tyst-silenti,tystnad-silento,skriva-skribi,ung-juna,tung-peza,tjock-dika, maldika,soppa-supo.potatis -terpomo, ris-rizo. jord-tero, äpple-pomo,päron-piro. ljud-sono.

komma- veni, se-vidi, segra-venko, skrika-griti, lida-suferi, viska-flustri, stöna-gxemihögt-laute, klättra-grimpi, gå-iri,fri-libera. tjock-dika,hoppa-salto,hoppas-esperi, vänta-atendi,helig-sankta, hud- hauto, grå-griza,brun-bruna,röd-rugxa(uttalas ungefär.”rogdja” ), stark-forta, vacker-bela, frisk-sana,ung-juna,fånga-kapti,intresse-intereso,mätt-sate,tänka-pensi, dricka-trinki,(”drinki” betyder arr dricka alkohol, ”alkoholist” blir då ”drinkulo”) reta och provocera” är ”provoki”,

säga”-”diro”tvivla”-”dubb” Vad blir då en ”tvivlare”?

jo, ”dubulo”.

skrika-krii, och ”vrål” blir….

”kriego”.

ljud-sono………….här ska jag senare försöka lägga ut en ljudfil – återkommer om detta!

dricka alkohol-drinki sanning-vero,ljuga-mensogi, sjunga-kanta,räkna-kalkula,längta-sopiri,alkohol-alkoholo,sova-dormi,väcka-veki,

rik-ricxa,

Grammatiken är befriad från onödiga krångligheter – inga böjningsmönster av verb eller annat. varje ordklass slutar på en bestämd bokstav – substantiv-o,adjektiv-a, verb-i(infinitiv ),adverb -e

Hos Zamenhof fanns en fredstanke, om alla människor kunde förstå varandra skulle det motverka krig. Syftet med Esperanto var att göras till

första främmande språk för alla människor i hela världen, dvs bli ett ALLAS ANDRA SPRÅK.

Av för mig outgrundliga skäl(Jantelagen som spökar?) har Esperanto mötts av stark misstro, mycket förakt och ett massivt förlöjligande – ”Transpiranto”, du vet.””det har inte slagit igenom och kan aldrig göra det”, ”det är konstgjort – kan då inte fungera” ”behövs inte – vi har redan engelskan, som alla kan”

Esperanto används dock redan i både tal och skrift – det ges ut böcker, författade på Esperanto eller i översättning. Också tidskrifter utges.

det ordnas årligen stora internationella träffar,med mer än1000 deltagare ,det korresponderas flitigt mellan individer, osv .

Det görs även sång och musik på Esperanto – lyssna bara på ”Jen via mondo”! – här är din värld”. Mer finns på Youtube!

FTill sist något mer om engelskan. Om Esperanto står för en fredside kan motsatsen sägas om engelskan – den står för krig och våld.Engelskan göder en anglo-amerikansk kulturimperialism som underlättar krigspropaganda med åtföljande angrepp och bombningar

där engelskan står ojämlikhet står Esperanto för jämlikhet och ömsesidig respekt.vi går halva vägen var för att mötas, ingen är helt privilegierad.

Som musiken ”Jen via mondo” antyder, älskar esperantister att resa i världen och besöka varandra Det har gällt även mig.Under åtta månader 1965-66 var jag jag i Japan och Sydkorea, och bodde hemma hos många esperantister i olika städer- Under den tiden var Esperanto det enda språk jag talade – det fungerade i verkligheten.I Europa gjorde jag sedan tvålångfärdscyklingar, då jag ocksåbodde hos andra esperantister – den första cyklingen genom östtyskland-TJjeckoslovakien-Österrike-Ungern, den andra cyklingen genom Estland-Lettland-Litauen.Genom cyklande kan man bättre än genom bil uppleva rit land och dess natur!Mer om cykeln som transportmedel här – https://www.janmilld.se/hoger/biciklo.html

Ordet ”samideano” |anhängare av samma ide) är det är den titulering som används esperantister emellan. När man träffar en annan esperantist från andra sidan jordklotet för första gången kan det kännas som att man redan har känt varandra länge! Man har ju något så viktigt gemensamt, har en gång tagit samma stora kliv och mött samma slags reaktioner.

ESPERANTO bygger mest på franskan och andra europeiska

språk, som spanska, engelska eller tyska  -exempel nedan!  vin-vino,bord-tablo, pojke-knäbo ö-insulo. bil-auto. sång-kanto musik-muziko, land- lando, hav-maro, våg-ondo,stad-urbo, båt-boato.skepp-sxipo, linje-lonio,djur-bosto,hund-hundö, katt-katt, råtta-dato. råd-konsilo,orm-serpento, apa-simio,myra-formiko,öl-biero,plåga-turmenti, besluta-decidi,

FLER ORDSTAMMAR OCH ORD flod-rivero,sjö-lago,hav-marö bröd-pan

smör-butero flod-rivero, sol-suno. måne-luno,stjärna-stelo,stjäla-rabi själ-animo,

Grammatiken är befriad från onödiga krångligheter. till Esperantos funktionalitet kan också nämnas fenomenet ”denaskaj esperantistoj”, dvs esperanto-talande barn från födseln -Föräldrarna kan ha mötts genom E-rörelsen och i hemmet har man sedan talat Esperanto med varandra. Ordet ”esperanto”betyder ”en som hoppas”.Symbol för språket är en grön fem-uddig stjärna- ”la verda stelo”– den gröna stjärnan.

Hos Zamenhof fanns en fredstanke – om alla människor kunde förstå varandra skulle det motverka osämja och krig. Syftet med Esperanto var att göras till första främmande språk för alla människor i hela världen, dvs bli andra språk för alla människor, alls inte att ersätta något nationalspråk

Av för mig outgrundliga skäl har Esperanto mötts av stark misstro, mycket förakt och massivt förlöjligande – (Jantelagen,för bra för att vara sant?)Transpiranto”, ””det har inte slagit igenom och kan aldrig göra det”, ”det är konstgjort – kan då inte fungera”

Esperanto används dock redan i både tal och skrift – det utges ut böcker i original eller översättning. Dessutom finns många Esperanto-tidskrifter

Det ordnas internationella träffar,med mer än 1000 deltagare, det korresponderas flitigt, osv.

det görs sång och musik på Esperanto – lyssna här på ”Jen via mondo”! – här är din värld” och på youtube finns mycket mer….

xxxxxxx

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: