• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vi må välkomna gamla och nya krafter

  • Det ligger i sakens natur, att om man varit tidigt ute som dissident.då har man nu hunnit bli grundligt svartmålad av lögnmedia – som fallet är med BSS-are och tidiga SD-are. Det vore dock ett svårt MISSTAG av oss som dagens dissidenter, om vi lade vikt vid detta Expo-förtal , för med sanning har det inget att göra. Utmärkande för 1980-talets dissidenter var att de levde farligt, riskerade allt -Verkliga hjältar! En ung SD-are, som på en buss i Stockholm blev igenkänd av ett gäng utanförister och hamnade död på marken med ett antal knivar i ryggen. Även andra blev misshandlade. eller trakasserade i sina hem
  • ETT MISSTAG VORE att idag fästa någon tilltro denna svartmålning
  • MISSTAG VORE också att inte helt välkomna nya krafter till vår rörelse för att de inte vaknat tidigare eller aldrig slagits blodiga för sin dissidens,
  • Särskilt värdefulla tillskott är kända medianamn och etablerade akademiker i PK-motståndet, anser jag.
  • Vet du vem som sagt att dissidensen skall kriminaliseras och jagas? Det var s-minister Pierre Schori i vår riksdag på 1990-talet – även om hans ordval blev marginellt annorlunda.

http://www.bgf.nu/schori/riksdag/schori.html

  • Därmed var manegen krattad för Mona Sahlin som partiledare för Socialdemokraterna
  • Lyssna här på sahlinskan, om hennes tre punkter för nedbrytning av det svenska samhället!
  1. SAP