• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Det var inte muslimer!

11 september. Tidigare årsdag för militärkuppen år 1973 i Chile.
 Nu främst årsdagen för terrordådet år 2001 mot tre WTC-torn i  New York där det konsekvent pekas finger mot muslimer.
https://www.youtube.com/watch?v=CQDMa-wBKe8
Jag gör inte det, håller inte muslimer ansvariga, ska här förklara varför. Den officiella förklaringen är att tornen rasade efter att ha träffars av trafikflygplan, vilka kapats av terrorister, som var muslimer. Detta kan dock ifrågasättas, då  WTC- byggnad 7 också rasade, som i en perfekt demolering, utan att ha träffats av något flygplan. Kunde inte alla tornen ha raserats på samma sätt – utan medverkan av flygplan, kapare och muslimer?  Vilka var det för övrigt som vann på WTC-dåden, eller ”nine eleven” som de kallas i USA?