• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Krigskejsarens arv

Här kommer fortsättningen på texten om Första Världskrigets utbrott – den person som mer än andra bar ansvar för detta var Tysklands unge kejsare Wilhelm II, som avskedade sin rikskansler, Otto von Bismarck, varmed påbörjades arbetet för ett TREKEJSARFÖRBUND – Berlin-Wien- Moskva.

Med ett sådant förbund skulle Tyskland inte ha behövt frukta en rysk mobilisering och risken för ett tvåfrontskrig.
Schlieffenplanen skulle inte ha tillkommit, med angreppet västerut 1914 för att militärt först slå ut Frankrike. Det storkrig som följde skulle bli – som man sade – ”kriget för att göra slut på alla krig.”
Men redan 1919 lade man grunden till Andra världskriget, med än dödligare konsekvenser. Mer om det krigsutbrottet snart!