• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Onödigt världskrig 1

Hur manga människor fick offra livet genom Första världskriget?

Bara på västfronten dog kanske 12 miljoner. Totalt kan det ha varit 50 miljoner döda – plus än fler skadade och ödeläggelse av stora landområden. Allt helt i onödan. Detta megakrig hade aldrig behövt utbryta – om det inte vore för en ung tysk, med begränsad fattningsförmåga, men överdriven självbild.

Mer om den saken i kommande bloggtext.

 

Utgruppsvänligt

På 1980-talet arbetade jag som bussförare i Stockholm och var fackligt aktiv i Kommunal. När trafikfacket i Stockholm 1985 fyllde hundra år fick jag hedersuppdraget att sätta ihop jubileumsskriften ”100 ÅR I RÖRELSE”. I denna fanns ett avsnitt med den politiskt korrekta rubriken ”Utan invandrare stannar Stockholm” – ganska korkat, för vad menar man egentligen med det, mer än att det finns invandrare i Sverige som försörjer sig genom hederligt arbete och att många sådana finns inom Storstockholms Lokaltrafik, som bussförare eller tunneltågförare? Som pk-uttalare blev jag snart överträffad av Maud Olofsson, centerpartist, när hon slog fast att ”Det var invandrare som byggde Sverige” – senare vässat av Erik Ullenhag, folkpartist, till att dessa samhällsbyggare var romer….

”…..Vad romer har betytt för att bygga Sverige.”

Erik Ullenhags uttalande gör inte anspråk på att säga något om verkligheten. Mest handlar det om att putsa den egna glorian och att uppfostra alla oss andra, som inte har nått samma nivå av godhet och total snällhet.

www.youtube.com/watch?v=6s3HElwkYGA

Ett uttalande som knappast gjorde anspråk på att säga något om verkligheten. Bara att markera sin egen godhet, genom att säga något snällt om några stackare som behövde mer snällhet från samhället, plus en uppfostran av alla oss andra, för vilka denna snällhet inte är lika självklar.

5ebd9d49ef99b

Priser x 2

Den som är politiskt korrekt kan bli belönad med utmärkelser och priser, som BgF-sidan har redovisat.
http://www.bgf.nu/priser/
Den som går emot vad som är PK kan tvärtom räkna med att bli bestraffad, genom tillmälen, svartmålning och svartlistning, som KO Arnstbergs antologi ”Priset” redovisar.
Priset – en antologi om svenska dissidenter och åsiktsförtryck

Könsroller

Vad är så fel med könsroller, att kvinnor och män är olika? En mediepropaganda pågår sedan länge för utjämning och likriktning, oklart varför, med gärna lyssnar jag på en klassisk SR-intervju om tokfeminism med Paolo Roberto – lyssna du också och njut!
Människan är ett däggdjur, vars fortplantning bygger på tolka kön. Kön är ingen ”konstruktion” och kvinnor kan inte bli bra som brandmän.
Jag har inget emot om kvinnor är vackra och kan uppskatta komplimanger kring detta. Det viktiga är att en sund mansroll dominerar bland män, så att vi respekterar och värnar alla kvinnor.
Inte desto mindre är det farligt om POLITIKEN styrs av kvinnligt tänkande.

Esperanto allmänt

Spridda texter om språket esperanto har hittills lagts ut på bloggen. Här kommer en ansas till överblick för att knyta ihop temat. Det rör sig om ett konstruerat språk, släppt i slutet av 1800-talet av polacken Ludvig Zamenhof. Genomgående finnis i esperanto en enkelhet, rationalitet och fyndighet genom systemet av förstavelser och efterstavelser som kompletterar ordstammarna. Detta ger stort utrymme för fantasi och kreativitet vid användningen. Tanken med esperanto var att lösa världens språkproblem genom att bli ett varje människas andra språk. Här kan ju invägdas att den platsen redan intas av engelskan. Bristen med den situationen är dock ojämlikheten och orättvisan  – det ger ett försteg åt folk med engelskan som modersmål. Esperanto kan förvisso inte sägas ha slagit igenom, men ändå kan man få både nytta och nöje av att ha lärt sig språket. Det kan jag tveklöst säga för min egen del!
1. Det underlättar förståelse av grammatik och inlärning av andra språk.
2. Det är roligt att prata, ger en intellektuell och känslomässig stimulans.
3. Det blir som ett fönster mot världen, öppnar för kontakter med människor i andra länder – för mig har det möjliggjort ett resande som annars inte hade varit möjligt. Till saken hör också att många tidskrifter utges på esperanto och det finns ett stort antal böcker – i översättning fler skrivna i original.
Det finns även musik, som här ”Jen nia ondo” – ”Det här är din värld”