• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Onödigt världskrig 1

Hur manga människor fick offra livet genom Första världskriget?

Bara på västfronten dog kanske 12 miljoner. Totalt kan det ha varit 50 miljoner döda – plus än fler skadade och ödeläggelse av stora landområden. Allt helt i onödan. Detta megakrig hade aldrig behövt utbryta – om det inte vore för en ung tysk, med begränsad fattningsförmåga, men överdriven självbild.

Mer om den saken i kommande bloggtext.

 

Priser x 2

Den som är politiskt korrekt kan bli belönad med utmärkelser och priser, som BgF-sidan har redovisat.
http://www.bgf.nu/priser/
Den som går emot vad som är PK kan tvärtom räkna med att bli bestraffad, genom tillmälen, svartmålning och svartlistning, som KO Arnstbergs antologi ”Priset” redovisar.
https://sjunne.com/2017/12/28/priset-en-antologi-om-svenska-dissidenter-och-asiktsfortryck/

Könsroller

Vad är så fel med könsroller, att kvinnor och män är olika? En mediepropaganda pågår sedan länge för utjämning och likriktning, oklart varför, med gärna lyssnar jag på en klassisk SR-intervju om tokfeminism med Paolo Roberto – lyssna du också och njut!
Människan är ett däggdjur, vars fortplantning bygger på tolka kön. Kön är ingen ”konstruktion” och kvinnor kan inte bli bra som brandmän.
Jag har inget emot om kvinnor är vackra och kan uppskatta komplimanger kring detta. Det viktiga är att en sund mansroll dominerar bland män, så att vi respekterar och värnar alla kvinnor.
Inte desto mindre är det farligt om POLITIKEN styrs av kvinnligt tänkande.

Esperanto allmänt

Spridda texter om språket esperanto har hittills lagts ut på bloggen. Här kommer en ansas till överblick för att knyta ihop temat. Det rör sig om ett konstruerat språk, släppt i slutet av 1800-talet av polacken Ludvig Zamenhof. Genomgående finnis i esperanto en enkelhet, rationalitet och fyndighet genom systemet av förstavelser och efterstavelser som kompletterar ordstammarna. Detta ger stort utrymme för fantasi och kreativitet vid användningen. Tanken med esperanto var att lösa världens språkproblem genom att bli ett varje människas andra språk. Här kan ju invägdas att den platsen redan intas av engelskan. Bristen med den situationen är dock ojämlikheten och orättvisan  – det ger ett försteg åt folk med engelskan som modersmål. Esperanto kan förvisso inte sägas ha slagit igenom, men ändå kan man få både nytta och nöje av att ha lärt sig språket. Det kan jag tveklöst säga för min egen del!
1. Det underlättar förståelse av grammatik och inlärning av andra språk.
2. Det är roligt att prata, ger en intellektuell och känslomässig stimulans.
3. Det blir som ett fönster mot världen, öppnar för kontakter med människor i andra länder – för mig har det möjliggjort ett resande som annars inte hade varit möjligt. Till saken hör också att många tidskrifter utges på esperanto och det finns ett stort antal böcker – i översättning fler skrivna i original.
Det finns även musik, som här ”Jen nia ondo” – ”Det här är din värld”

En hattig historia…

År 1709 maldes den svenska karolinerarmén ned av Ryssland i slaget vid Poltava.
År 1809 erövrade Ryssland Finland från Sverige. De 100 åren däremellan var en hattig tid, kan man säga. Enväldet i Sverige tog slut med krigarkungens död 1718, istället kom”Frihetstiden”, med partistriderna i Riksdagen mellan hattar och mössor.
Länge levde föreställningen kvar om Sverige som en stormakt, och rikets ledning vägrade gå med på en fredsöverenskommelse som innebar avträdelse av Baltikum.
För att sätta press på Sverige förde då Ryssland det s.k. Skärgårdskriget, som hårt drabbade befolkningen på svenska östkusten, fram till 1721. Med freden i Nystad
senare kom mordet på den svenske officeren Sincler, vilket skylldes på Ryssland.Vi fick Sinclervisan och en krigshets österut. 1743 inleddes ett svenskt angreppskrig, som snart förlorades – inte pga. rysk beskjutning, utan pga. egen logistik som ej fungerade – svenska soldater stupade  i massor genom hunger, köld och sjukdomar.
Många av de onödigt stupade svenskarna var dalkarlar – till de logistiklösa hade hört dalregementet. Som följd av detta tågade år 1947 dalfolk i prorest till Stockholm och intog huvudstaden – ett uppror som brutalt slogs ned och sedan i våra historieböcker rubricerats som ”stora daldansen”. Ett av dalfolkets krav hade varit att den danske kronprinsen skulle göras till tronföljare även i Sverige. M.a.o. ett återupprättande av Kalmarunionen och ett Sverige styrt från Köpenhamn.