• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Expos roll

Tidskriften Expo kallade sig, när den en gång startades av våldsmannen Tobias Hubinette, ”antifascistisk tidskrift”.
Nu kallar den sig ”demokratisk tidskrift”, men inte heller det träffar rätt.
Expo representerar ett förfall – kulturellt, moraliskt och politiskt.
Ett tydligt exempel på den saken är dess angrepp på Åke Sandin (numera avliden).
Som slagträ användes då jag – det lades Sandin till last att han låtit sig intervjuas av mig.
Bara liksom i förbifarten utsågs jag då till ”högerextremist”.
Något belägg för den anklagelsen gavs lika litet som det gavs en definition av begreppet ”högerextremist”.
Så arbetar Expo rutinmässigt – de grövsta anklagelser kommer smygande av bara farten.
En logik i detta blir också att av Expo misshagliga personer ska sättas i politisk KARANTÄN – med dem ska ingen kommunicera.
Till bilden hör att stora massmedia i Sverige använder Expo som förmenta experter och sanningssägare. Man kan undra varför!
Jo, det stämmer med en AGENDA hos media av att  svartmåla och svartlista.