• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Skit-Tv

PK-Korrekta Tv4 hade i lördags ett nytt avsnitt av tävlingsprogrammet ”Sveriges mästerkock”, med närvaro av kritiska matlagningsexperter. 
Vid avsmaknining blev omdömet inte desto mindre ”skitgott!
Samma nivå håller Tv4:s samhällsprogram ”Kalla fakta”. 
När detta skulle granska Arbetsförmedlingen gällde det en äldre hijabklädd arabkvinna, som AF ej lyckats finna arbete åt. 
För detta pekade Tv4-programmet finger mot AF, men kvinnan kunde ingen svenska och oklart var om hon någonsin tidigare haft ett förvärvsarbete, i något land, 
eller om hon hade några yrkeskunskaper som kunde vara efterfrågade på svensk arbetsmarknad.

Mer om Esperanto

Mer om esperantos uppbyggnad. Antalet bokstäver är ungefär som i svenskan, men esperanto saknar å, ä och ö. Istället finns g, j och s med tak (cirkonflex ) som egna bokstäver. Onödiga böjningsmönster av verben finns ej (som franska och spanska har). Vad som finns av olika verbändelser gäller bara tempus (tidsformer):
Presens (nutid): -as [estas- är]
Imperfektum (dåtid): -is  [estis- var]
Futurum (framtid): -os
Över till prefixerna (förstavelser)! Särskilt användbar blir -mal, som betecknar rak motsats.
longa = lång
Då blir kort = mallonga
lbela = vacker
Då blir ful = malbela
Hör ocksåhur esperanto låter i sången ”Jen via mondo” (Här är din värld), (efter ”This land is your land”):
Ett av två mycket användbara suffixer är -eg och -et, som förstorar respektive förminskar. Vad betyder då belegulino och mensogegulo?
estelo