• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Vänster och höger

 
I Logik-intervjun fick jag en fråga om var jag står och vem jag är politiskt.
Här vill jag nu reda ut min politisk-ideologiska position.
På en gång är jag både vänster och höger och samtidigt varken det ena eller det andra. Komplicerat blir det, att försöka navigera så!
Säkert är att jag motsätter mig USA-imperialismen med alla dess angreppskrig, bombmattor och drönarattacker.
Där finns nu en ”vänster”- bombvänstern – som bejakar denna krigiska imperialism! Gå från detta till vad Expo stämplar som ”extremhöger”. Också där accepteras USA-imperialismen och rusofobin till stor del! Precis som i stora massmedia i Sverige.
Screen Shot 2020-01-30 at 20.09.34

KLANpartiet

 1. Kriminella nätverk – klaner – styr nu i flera förorter i Sverige, så att polis och annan blåljuspersonal saknar tillträde dit.
 2. Detta har Lars Bern i Swebbtv beskrivit mycket bra.
 3. https://www.youtube.com/watchv=hj7hjOxCZl0
 1. Men……..DET ÄR VÄRRE ÄN SÅ!
 2. Dessa klaner styr även på nationell nivå, STYR HELA VÅRT LAND! Detta genom s-partiet – lyssna bara på hur justitieminister Morgan Johansson kan låta i riksdagen, i en debatt med  SD-företrädare! Det handlar här om tjänster och gentjänster.
 1. När SAP på riksnivå är det största partiet så är det med hjälp av ett abnormt starkt röststöd i ”utsatta områden”, där SAP kan ha fler röster än alla övriga partier tillsammans. Så fungerar det med klaner – ledningen beordrar en viss röstning,sedan blir det så – många röster i  ett paket, kanske utdrygade genom fusk – valsystemet med miljoner små lappar ger stora möjligheter där samvetena är rymliga.
 2. Naturligtvis vill klanledningen  i området sedan få någonting tillbaka av partiet för sina många röster. 
 3. Resultatet av klanismen blir också en PARTILINJE att
 4. förneka förekomsten av en massinvandring till Sverige, eftersom det även sker en stor utvandring av svenskar, Skulle svenska folket helt ersättas med somalier så är det OK. Vi svenskar är helt utbytbara – med invandring av lika många”nysvenskar”
 5. har vi bara fått ett nytt ”svenskt” folk.
 6. PARTILINJEN ser inget problem med stor våldsbrottslighet i vårt land idag. Där finns liksom en kvot att bara fylla.
 7. SAP har mao förändrats helt – från att vara ett parti som värnar svenska arbetares intressen till raka motsatsen.SAP motverkar nusvenska arbetares intressen! Värst är s-politiken för kvinnor ur arbetarklassen –
 8. de som mest riskerar bli offer för kringstrykande flockar av gängvåldtagare är ju unga kvinnor kvinnor på väg till eller från arbetet vid udda tider på dygnet. 
 1. När SAP på riksnivå är det största enskilda partiet så är det med hjälp av ett abnormt starkt röststöd i ”utsatta områden”, där SAP kan ha fler röster än alla övriga partier tipsammans. Så fungerar det med klaner – ledningen beordrar en viss röstning.sedan blir det så – många röster i  ett paket, kanske utdrygade genom fusk – valsystemet med miljoner små lappar ger stora möjligheter där samvetena är rymliga.
 2. Naturligtvis vill klanledningen  i området sedan få något tillbaka av partiet för alla sina röster. 
 3. Resultatet blir också en partilinje att förneka förekomsten av en massinvandring, eftersom det även sker en stor utvandring av svenskar, skulle svenska folket helt ersättas med somalier är det OK. Även utvandringen är nu stor, av svenskar som flyr det klanelände som s-politiken skapat.
 4. Vi svenskar är j så utbytbara. med lika många ”nysvenskar”har vi bara fått ett nytt ”svenskt” folk.För detta arbetar nu SAP – i strid med både invandrares och svenskars intresse!
 5. Partilinjen ser heller inte att Sverige nu har ett problem med alltför stor våldsbrottslighet.
 6. https://www.youtube.com/watch?time_
 7. continue=725&v=K76CR4MMOkE&feature=emb_title
 8. SAP har mao förändrats helt – från att vara ett parti som värnar svenska arbetares intressen till att bli ett parti som motverkar svenska arbetares intressen! Värst är s-politiken för kvinnor ur arbetarklassen – de som mest riskerar bli offer för kringstrykande flockar av gängvåldtäktare kan vara unga kvinnor kvinnor på väg till eller från arbetet vid udda tider på dygnet 
 9. Men s-ledaren Löfven är ju ”övertygad teminist. punkt slut”, så varje oro måste väl här vara obefogad….

Black Muslims

I mitt bidrag till Karl-Olov Arnstbergs nya bok, antologin ”PRISET” framgår att jag under en USA-resa på 1960-talet bodde även i Chicagos svarta getto – hemma hos en familj av black muslims.
På den tiden gillade jag Malcolm X och Black Muslims. Det gör jag dessutom fortfarande.
Låt mig här förklara varför!

Javisst, Malcolm X kunde få unga svarta att lyssna.
Som vit kan jag för min del bjuda på det, för att motverka rasmotsättningar.
Om Black Muslims får inflytande finns ju något att vinna i form av mindre knark och lägre brottslighet bland svarta i USA.
Kärnan i Black Muslims budskap är att svarta ska ta sig själva kragen, klara sig bättre på egen hand, bli mindre av belastning för omgivande samhälle.
Det handlar om rötter, identitet och stolthet. I Chicagofamiljen jag bodde hos gick inte kvinnan i burka, hon var parant klädd med sydafrikanskt stuk. Mest inspirerat mirjam makeba.

 

PS

Black Muslims påminner om tidig svensk arbetarrörelse. Där tog man sig samman för att gemensamt komma ur misären – kände samhörighet och visade solidaritet med varandra.
Är det inte så även nu med Black Muslims i USA? Javisst, Malcolm X hade en antivit retorik, men det var nog nödvändigt för att få unga svarta att lyssna.

Bekräftelse

När jag nyligen gick på gudstjänst var temat i prästens predikan BEKRÄFTELSE –  bekräftelse är viktigt. Varje människa har ett starkt behov av att bli bekräftad. Detta stämmer för mig på två plan.

PLAN 1: POLITISKT
Problemet med det mångkulturella projektet har aldrig varit begränsat till att det medför otrygghet, orättvisor och motsättningar.
Nej, lika mycket handlar det om denna uttryckliga frånvaro av bekräftelse, gapet mellan vanliga svenskars vardagserfarenheter och speglandet i media. Vi får inte våra känslor och tankar bekräftade, utan kan fråga oss ”Är det jag eller världen som är galen?”.

FÖR MIN DEL blev det ett lyft att kunna läsa först artiklar om migrationsfrågan av Ingrid Björkman i Svd, sedan EvaBergqvists tidning Fri Information, där det talades ett ovanligt klarspråk i ämnet.

PLAN 2: SOCIALT
Vad jag här tänker på är i korthet hur lite det krävs av komplimanger ( T T. t.ex.”vad du är fin i håret!”) eller bra skämt för att göra en kvinna så glad. Det försummar vi svenska män alltför ofta!

Vilka ska skämmas?

I början av 1000-talet stiftades fridslagar i Sverige till skydd för kvinnor. Dessa fridslagar är nu i praktiken upphävda. Kvinnor kan inte röra sig fritt utomhus. Antalet våldtäkter har ökat dramatiskt sedan 1990-talet och moderatledaren Reinfeldts tillträde som statsminister. Nu är antalet anmälda våldtäkter uppe i ca. 10 000 per år. Både mängden och grymheten gör Sverige idag till något som liknar en krigszon. I vårt land förekommer nu en typ av brott som vi tidigare inte hörde talas om, nämligen gruppvåldtäkter.

Jämfört med andra europeiska länder ligger Sverige ojämförligt på en förstaplats för övergrepp mot kvinnor, med en så ”feministisk” regering….

”Det handlar om människor”, har pk-folket mässat länge kring migranter. Detsamma gäller offren för dessa vidriga brott. Här är det inte offren som bär en skuld och ska skämmas, utan gärningsmännen. Dessa kräk bär det fulla ansvaret för sina gärningar!

Se vidare filmen ”i skammens slugga” av Becher Rabani:

 

21

 

PS. Två orimligheter Två moment kring kvinnoövergreppen blir särskilt absurda – det ena är föreställningen att våldtäktsoffer ska känna skam över vad de utsatts för. Anledning att känna skuld och skam tillkommer bara förövarna – dessa omanliga figurer. Det andra är det negativa stämplandet – “högerextremister” – av dem som faktiskt reagerar. Så som varje frisk människa måste göra.