• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

När verkligheten kom ikapp

total2015

Många svenskar – särskilt inom media och politik – lever kvar i det förgångna, ser Sverige alltjämt som en idyll av fred, harmoni och trygghet.

Dagens svenska verklighet är dock en annan. Sverige är nu ett laglöst land, utan polismakt och fyllt av s.k. gängvåld, dvs. invandrarkriminalitet. Borta är fridslagarna (kvinnofrid med mera) från 1200-talet och vi har inte ens en nattväktarstat.

Detta gör Sverige till en farlig granne, vilket Danmark upptäckt och därför nu inför gränskontroll vid Öresundsbron – något som förvånar och förargar nostalgiska svenskar.

De danska åtgärderna är rimliga, de var både förutsebara och ofrånkomliga. Ansvaret ligger helt på skaparna av laglösheten i Sverige!

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/20/nygammal-fredagsfilm/

https://janmilld.wordpress.com/2015/10/25/formyndarstyre-nasta/

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/22/ur-dansk-horisont/

https://janmilld.wordpress.com/category/danmark/