• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Muslimer

Ska vi hata muslimer?

Nej! För min del är jag ”vaccinerad” i sammanhanget efter en liftningsresa 1967 genom Algeriet – där jag mötte så mycket av vänlighet, värme, hjälpsamhet och medmänsklighet. Där fanns bra människor, vilket inte hindrar att jag nu motsätter mig en omfattande MENA-invandring till Sverige – BSS!

Vid matbordet förra veckan pratade jag med Lars som hade gjort en motsvarande resa. Han hade gjort en motsvarande resa i Algeriet ett år senare med samma resultat – även Lars kände sig nu ”vaccinerad” mot muslimhat.

Det är starka krafter som verkar för att vi alla i väst ska lära oss motsatsen, dvs. just att frukta och hata muslimer – där det främst handlar om 9/11 och WTC-tornen i New York 2001.

Efter att ha intresserat mig för detta terrordåd blir min slutsats att det utfördes av andra än muslimer, och inte genom flygplanskapning. (Så nu är jag väl inte längre islamofob, utan istället antisemit…)

Det ovan sagda betyder dock inte att jag bejakar en stor muslimsk invandring till Sverige, tvärtom! Till mina egna positiva erfarenheter av muslimer hör även två besök på norra Cypern, i Trnc, som styrs av bukcyprioter. En avspänd och behaglig atmosfär fanns i Trnc – långt från all fundamentalism!

a) Kvantiteten. Det rör sig om antal. Det svenska folket får inte bytas ut. Det var svenskar som en gång byggde Sverige till en demokrati och välfärdsstat – vi har nu inte råd med experiment i annan riktning. Klankulturer och demokrati går inte ihop!

b) Kvalitet. De muslimer som tar sig till Sverige utgör inget genomsnitt av befolkningen i sina hemländer – det som dominerar bland ”flyktingarna” hit är testosteronstinna hannar med höga förväntningar på svenska flickor och livstids bidragsförsörjning från svenska skattebetalare.

PS. Men vad då säga om terrorism? Bland terrorister som begått hemska dåd som t.ex. på  Drottninggatan i Stockholm – finns inte påfallande många muslimer bland dessa terrorister?! Det finns ett antal heta vilsna själar som tror sig själva vara muslimer, javisst många av dessa vilsna har kanske ”köpt” den officiella bilden kring 9/11 2001 om muslimska flygplanskapare och beundrar dessa påstådda kapare/självmördare som hjältar och förebilder att efterlikna. En påhittad terrorism har så sedan följts av verkliga terroristdåd. (Vet alla PK:eter om att de medverkar till detta?!)

photo-1515091943-9d5c0ad475af

terroristdocka

När verkligheten kom ikapp

total2015

Många svenskar – särskilt inom media och politik – lever kvar i det förgångna, ser Sverige alltjämt som en idyll av fred, harmoni och trygghet.

Dagens svenska verklighet är dock en annan. Sverige är nu ett laglöst land, utan polismakt och fyllt av s.k. gängvåld, dvs. invandrarkriminalitet. Borta är fridslagarna (kvinnofrid med mera) från 1200-talet och vi har inte ens en nattväktarstat.

Detta gör Sverige till en farlig granne, vilket Danmark upptäckt och därför nu inför gränskontroll vid Öresundsbron – något som förvånar och förargar nostalgiska svenskar.

De danska åtgärderna är rimliga, de var både förutsebara och ofrånkomliga. Ansvaret ligger helt på skaparna av laglösheten i Sverige!

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/20/nygammal-fredagsfilm/

https://janmilld.wordpress.com/2015/10/25/formyndarstyre-nasta/

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/22/ur-dansk-horisont/

https://janmilld.wordpress.com/category/danmark/

 

Kan det bli galnare?

total2015

För envar som vill veta är den svenska migrationspolitiken helt förödande effekter i stort sett uppenbara, dvs. ekonomiska kostnader, fysisk otrygghet, orättvisor och urholkad demokrati.

Här ska jag lista upp ett tiotal konkreta exempel som visar hur vägen banades för de övergripande problemen ovan. Några exempel är så extrema att man kan undra vad som skulle kunna överträffa denna galenskap – har så skett i något enda land, någonsin i historien?

Eller säg så här. Om något parti i Sverige hade gått till val med allt detta på sitt program –  skulle det partiet ha fått en enda röst?

Kanske klokt av PK-partierna att inte avslöja hur de tänkte göra…

• Utlänningar som fått asyl i Sverige pga. förföljelse i hemlandet reser tillbaka hem på semester och sedan åter till Sverige.

• Jackie Arklöv, adoptivbarn i Sverige från Afrika, hade varit i krigets Bosnien och begått brott. När han där stod inför att bli åtalad utverkade svenska myndigheter att han fick tas till Sverige där han fick gå fri och kunde avrätta två poliser (Malexander).

• En utlänning kan få PUT utan att hans identitet är klarlagd.

• En utlänning kan få svenskt medborgarskap utan att förstå ett ord av svenska.

• Utlänning utan ID-papper får tandvård för 50 kr när svenskar måste betala som vanligt, kanske 5 000 kr.

• Svenska medborgarskap beviljas av utlänningar (dvs. utrikes födda).

• Av de utlänningar som begår grova brott i Sverige blir mindre än 20 % dömda till utvisning. Utlänning som stannar kvar i Sverige trots utvisningsbeslut kan fortsätta att få sin försörjning genom svenska bidrag.

• En utländsk barnfamilj kan bli tilldelad en stor villa, dyrare än vad någon så kallad arbetarfamilj har råd med.

• Den utvisningsdömde som vägrar att resa hem själv kan bli transporterad genom svensk försorg, till en kostnad av en miljon kronor eller mer (stort flygplan till Afrika med polispersonal som eskort).

• Den svenska kustbevakningen patrullerar Nordafrikas kust med ett fartyg för att plocka upp asylakter och landsätta dem i Europa.

• En typ av våldsbrott som tidigare inte förekom i Sverige har nu blivit vanlig – gruppvåldtäkter. En flock hannar ger sig på en ensam svensk kvinna för att kränka och förnedra, plåga och skada. En hel del ”flyktingar” agerar som vore de i krig med det svenska folket. Deras hat vet inga gränser! De som begår dessa illdåd har ofta sina rötter i MENA-länder (Mellanöstern och Nordafrika)

• Dubbla medborgarskap. En utlänning kan få svenskt medborgarskap och samtidigt behålla medborgarskapet i sitt hemland.

 

 

Språklektion 2

Mer om esperantos uppbyggnad. Onödiga böjningsmönster av verben saknas (som franska och spanska har). Vad som finns av olika verbändelser gäller bara tempus (tidsformer):

Presens (nutid): -as

Imperfektum (dåtid): -is

Futurum (framtid): -os

men vi ska ju inte glömma prefixerna (förstavelser)! Särskilt användbar blir -mal, som betecknar rak motsats.

longa = lång

då blir kort = mallonga

lbela = vacker

då blir ful = malbela

och

granda = stor

då blir liten = malgranda.

suffixen -in betecknar femininum, kvinnligt.
auffuxen -ul betecknar individ.
suffixen -eg förstärker, förstorar.
således betyder malbelulo en ful ma,. medan och belulino är en vacker kvinna. Vad betyder då belegulino? Döm själv!

Lektion 1

Om en nyfikenhet på esperanto nu har väckts hos dig så kommer här en språklig översikt.

Ordförrådet i esperanto är i huvudsak hämtat från latinska språk (dvs. franska, spanska, portugisiska och italienska), men även från tyska och engelska. Varje ordklass slutar på en viss bokstav enligt följande:

Substantiv: -o

Adverb: -e

Adjektiv: -a

Verb: -i (infinitiv)

Detta gör att man från en enda ordstam kan bilda flera olika ord. Till detta kommer ett system med förstavelser (prefixet) och efterstavelser (suffixet), som gör språket till något av en bygglåda, med stort utrymme för fantasi och egen kreativitet. Snart mer om detta!

estelo

Symbolen för esperanto.