• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Språkfrågan

Världen har ju länge lidit av språkförbistring. Olika folk har talat olika språk, och man har inte kunnat förstå varandra. Nu är detta ändrat genom engelskans ställning som världsspråk. Är inte det bra?

Nej, det rymmer problem och möjliga lösningar som jag vill utveckla i kommande bloggtexter.