• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Språklösningen

Det finns en möjlig lösning på världens språkförbistring, bättre än engelska, och den heter esperanto.

Jag vet, esperanto är omgivet av en barriär av löje och misstro. Själv har jag dock en böjelse att trotsa den typen av irrationella barriärer, och om du där kan känna som jag, då är du kanske ändå redo att ta del av vad jag mer har att säga i frågan. Esperanto fungerar. På esperanto finns både böcker, tidningar och musik.

Under en nära ettårig vistelse i Japan och Sydkorea 1965 talade jag bara Esperanto – inget annat språk. Det gick utmärkt.

Engelsk dominans

I ett tidigare inlägg tyckte jag att världens språkproblem inte är löst genom engelskans dominerande ställning. Problemen där ligger på två nivåer:

  1. Ojämlikhet på individnivå. I samtal mellan personer, varav en har engelskan som modersmål och andra inte, blir det den förra som utgör facit på rätt ordval och uttal – de andra får försöka härma bäst de kan.
  2. Kulturell och politisk folkindoktrinering och överhöghet. Över hela världen lär sig människor att tänka som engelsmän och nordamerikaner, samtidigt som de senare blir bekräftade i sin förträfflighet och självgodhet. Engelskans dominans får politiskt olyckliga effekter!

Finns SD?

Sverigedemokraterna ökar nu starkt i opinionsmätningar. Allt fler svenskar ställer sitt hopp till SD, men kan SD motsvara det förtroendet? Är det en nidbild från media av SD man stödjer, eller är det en önskedröm om SD som man stödjer? Klart är att SD har förändrats radikalt sedan 1980-talet. Då byggde man vidare på BSS, Bevara Sverige Svenskt. Nu vet partiledaren Jimmie Åkesson inte om han anser att det finns etniska svenskar – han duckade nyligen för den frågan i en intervju med Göran Rosenberg. SDU lanserade under tiden med JÅ i ledningen en kampanj: ”Vägra kallas rasist!”. Det säkraste för invandringskritiker för att slippa tillmälen är ju att överge sin invandringskritik. Just så har nu skett med SD-toppen. Under ledning av Richard Jomshof, Mattias Karlsson och Åkesson tävlar man med andra partier i politisk korrekthet. Bra medlemmar utesluts i massomfattning. Däribland Thoralf Alfsson i Kalmar och hela ungdomsförbundet med Gustav Kasselstrand. PK:iseringen yttrar sig också i tillmälet rasister, fascister osv. Vid SD:s riksårsmöte 2005 antogs ett radikalt migrationspolitiskt program i 33 punkter – mot den nuvarande ledartrions vilja. Detta dokument är nu begravt.

Se mitt tidigare inlägg om Israeldemokraterna.

si

Bomber och bomber

Argumentet från Folkpartiets Westerberg och Socialdemokraternas Carlsson för ”en generös flyktingpolitik” är att det gäller människor som flyr för sina liv när bomber faller över deras huvuden. Då måste Sverige ställa upp.

Den fråga man inte ställer är VEM FÄLLER ALLA DESSA BOMBER? MÅSTE DET SKE? VILKEN ROLL SPELAR USA? Här måste Sverige ställa upp med kritik, menar jag. Till bilden hör också allt detta smällande nu runt Malmö och andra städer i Sverige, ty  de som FLYDDE UNDAN VÅLD KAN SJÄLVA GENERERA VÅLD.

total2015

Media som uppviglar

Innan jag här kommer att tala om saker, låt mig tipsa om Swebb-TV där Lars Bern talar om en stat i förfall:

 

I en demokrati gäller lagen lika för alla och staten har våldsmonopol. Riksdagen stiftar lagar och det finns en polismakt som ingriper mot lagbrott. Detta ger trygghet och rättvisa för vanliga medborgare. Det måste finnas människor, lämpade som poliser, som vill bli poliser – annars ingen polismakt.

Men hur ska polisen fungera om den hela tiden mobbas i media? Jag tänker på ett fall nyligen då två poliser i sin bil blivit omringade av en lynchmobb med gängbrottslingar. Deras liv var i uppenbar fara och en av de stressade poliserna släppte så att säga ut ånga genom en replik om ”apor” till sin kollega i bilen, vilket blev inspelat och hamnade hos media som körde ut det på riksnivå. STOR SKANDAL. Inte övergreppet mot poliserna, utan fällandet av detta yttrande. Effekten blev att redan kränkta unga invandrare kände sig än mer kränkta och deras polishat ökade. På lynchmobben ställdes inga krav, de sågs tydligen som hopplösa fall – vilken perfekt förolämpning!