• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kommunalt ostyre

Sverige har länge haft kommunalt självstyre. Plötsligt har det utraderats i godhetens namn. Riksdagen har pådyvlat Sveriges kommuner kostnadsåtaganden angående så kallade flyktingbarn som tränger bort möjligheter för kommunerna att klara sina kärnåtaganden gentemot sina invånare.

P.S. Kommunernas egentliga uppdrag omfattar skola, äldreomsorg och hälsovård som alltså blir lidande när pengarna inte räcker till. Angående detta, se min Fredagsbio nr. 40.