• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Politik och politok

Vad är politik? Det borde vara att se problem och att formulera lösningar och vinna stöd för dessa lösningar. Vad vi fått är något annat som jag vill kalla för politok. Jag ska återkomma i ett senare inlägg om hur politik blev till politok.

Ny programidé för SVT: Vi som vet allt

Komiker som Clas Malmberg, Özz Nujjen skulle de kunna utfrågas av politiker, ekonomer och andra yrkesgrupper för att svara på frågor inom sina specialområden. Det har ju visat sig att komiker ofta sitter inne med svaren på alla svåra frågor och kan framföra sina lösningar med stor emfas. Ger sina svar med stor säkerhet. Varvid det framkommer att massinvandringen inte kostar oss någonting.