• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Partisänkningen

Ledningstrion i SD uteslöt Thoralf Alfsson, mönstermedlem.

Efter först uteslutningen av SDU, sedan Thoralf Alfsson, blir frågan om SD längre kan uppfattas som ett seriöst politiskt alternativ i svensk politik. Det framstår alltmer som att SD har kapats av krafter som inte arbetar för partiets väl och inte heller för Sveriges väl. Dagens SD-ledning har inte mycket gemensamt med de ideal som en gång låg bakom bildandet av SD. Dessa ursprungliga ideal representeras betydligt bättre av AfS under ledning av Gustav Kasselstrand.

När jag kallar Alfsson mönstermedlem menar jag att han arbetade ideellt med både begåvning och energi.

avner-ben-yisrael-svenskjudiskdialog-jomshof-sds-valvaka-2014.jpg

Två partimodeller

 

I princip kan man tänka sig två olika partimodeller:

 

1) Det demokratiska och decentraliserade.

Den decentraliserade modellen bygger på självständiga individer som har en politisk samsyn och därför samverkar. Där finns utrymme för eget agerande lokalt.

 

2) Den toppstyrda centraliserade, en stalinistisk modell.

Där styr ledningen i varje detalj, och enskilda medlemmar får inte göra något på egen hand, utan måste tänka och säga bara det som sanktionerats uppifrån.

 

Thoralf Alfsson hade inte bara en egen blogg, han framställde även eget SD-material för spridning i Kalmar län. Han bedrev ideellt, obetalt arbete. Med den första partimodellen vore han en önskemedlem. Nu var han aktiv i Sverigedemokraterna som tillämpar den andra modellen. Därför är han nu utesluten. Som förevändning för uteslutningen har anförts en olämplig kommentar, men långt innan den gjordes stod det klart att han inte fick vara med på riksdagslistan. Så det verkliga skälet till uteslutningen ligger i att Alfsson var en oönskad typ av medlem i SD. Han arbetade allt för självständigt. Han hade en egen vilja och hjärna, och använde den hjärnan. Uteslutningen av honom illustrerar hur Sverigedemokraterna håller på att missa tåget. Som tur är finns det ett alternativ för dissidenter i Sverige, och det är AfS. Med toppstyrning blir Sverigedemokraterna ett missvisande namn på SD. Frågan är om det inte skulle kallas JÅK (Jomshof, Åkesson, Karlsson).

Vems intressen skyddas av staten?

Nu sitter Karl Hedin häktad? Varför? Jo, han har i ett telefonsamtal avlyssnat av polisen sagt att han skjutit en varg. Inget mordvapen återfunnet och inget varglik heller. Här kan man säga att polisen skjuter från höften – eller sig själv i foten. Det här påminner om behandlingen av en fårbonde i Dalsland för några år sedan. Han fängslades resolut och tvingades därigenom att lägga ner sin näringsverksamhet.

Fängelsevistelse har olika inverkan på individer beroende på om de har en yrkeskarriär eller kriminell karriär. För en hederlig medborgare blir en fängelsevistelse verkligen ett straff. Man kan också jämföra med t.ex. stureplansskjutningen när några lättkränkta ynglingar sköt skarpt med vapen mot en krog och dödade flera personer. Straffen för dessa mördare har knappast blivit lika kännbara som för fårbonden i Dalsland. Jag tror inte att det här ligger i linje med svenska folkets rättskänsla.

Läs mer här och här.

 

Lite personligt

Som många bloggläsare redan vet drabbades jag av en stroke i december förra året. Jag blev halvsidesförlamad och rullstolsbunden, men jag siktar på att kunna gå med krycka ganska snart. Problem har det varit även med min internetuppkoppling. Bloggen har jag klarat hjälpligt tack vare en medarbetare som jag kunnat diktera texter för. Det betyder också att min e-post inte fungerar i nuläget. Jag kan inte svara på mail. Det kommer jag att göra igen när jag har normalt Internet.

Till mina projekt framöver hör också en ny bok. Denna fjärde bok ska ha titeln DE HATADE – svensk migdissidens på 1980-talet. I den boken vill jag hedra de svenskar som tidigt försökte säga ifrån men som blev väldigt förtalade. I själva verket var de hjältar i ordets rätta bemärkelse. De kämpade för en god sak, gjorde egna uppoffringar och tog stora risker. Många blev till och med dödade.

Spola osamtalen

Var börjar våldet? Är det när människor givit upp försöken att prata med varandra och man inte tror att samtalen kan leda någon vart? I Sveriges Radio finns nu ett antal pratprogram, ett med namnet Nordegren och Epstein, där deltagarna avbryts så snart de närmar sig en poäng i vad de skulle säga. Detta är, menar jag, exempel på dålig kultur, eller okultur. Ett dåligt föredöme för våra unga. Sådana program borde inte förekomma i Sveriges Radio. Vi ska inte betala licenspengar för att medverka till felaktig uppfostran av våra barn.