• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Starkt levererat av AfS i Nyköping trots invandrarupplopp

Återigen mycket starkt presterat av Alternativ för Sverige under det sista torgmötet innan valfinalen i Stockholm, allt medan stora mängder invandrare gick upp i limningen.

Valövervakning?

Går det svenska valet rätt till? Skulle det klara en internationell granskning?

Hela systemet med olika valsedlar för varje parti är märkligt. Det skiljer sig från andra länder där alla partier finns med på samma valsedel som sänds hem till alla väljare.

Det andra bristen ligger i fenomenet med motdemonstranter som inte låter dissidenter ha sina möten i fred. Det är ett konsekvent sabotage. Till detta kommer att AfS vägrats hyra Kungsträdgården i Stockholm. Något som inte gäller andra partier, utan de får använda Kungsträdgården. AfS har haft svårt att få mötesplats.

Det svenska valet håller inte internationell standard.