• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Tyskland 5: Judiska reaktioner

judea

Maktskiftet i Berlin följdes av en krigsförklaring från judiska organisationer i framförallt USA.

”Judea Declares War on Germany! Jews of all the World Unite! Boycott of German Goods!  Mass Demonstrations!” löd rubriker den 24 mars 1933.

I artikeln i Daily Express talades om ett ”heligt krig”:

”The Israeli people around the world declare economic and financial war against Germany. 

Fourteen million Jews stand together as one man, to declare war against Germany. The Jewish wholesaler will forsake his firm, the banker his stock exchange, the merchant his commerce and the pauper his pitiful shed in order to join together in a holy war against Hitler’s people.”

boycott

Ett protestmöte den 27 mars i Madison Square Garden i New York, organiserat av American Jewish Congress, samlade 55.000 deltagare. Samtidigt hölls ytterligare  70 sådana möten i olika städer i USA och Europa. Budskapet var alltså att Tyskland skulle tillfogas ekonomisk skada, genom olika bojkottsåtgärder. Detta lyckades också till stor del, landets export hade i april 1933 sjunkit med 10%.

Ur ”The Myth of German Villainy”:

”The Jewish boycott almost brought the Third Reich to its knees before it ever got started. Jews controlled much of the worlds shopping, so they had the means of blocking German exports and imports. Moreover, this was the worst possible time for Germany to be a victim of a boycott, as Germany was already deep in a depression with a quarter of her work force out of work.”

Marsmötet i New York följdes i juli upp med en internationell judisk konferens för fortsatta bojkottsaktioner.

Så här lät en av de judiska ledarna, Samuel Untermeyer, i amerikansk radio i augusti:

”Each of you, Jew and Gentile alike, who has not already enlisted in this sacred war should do so now and here. It is not sufficient that you should buy no goods made in Germany. You must refuse to deal with any merchant or shopkeeper who sells any German-made goods or who patronises German ships or shipping…. we will undermine the Hitler regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade on which their very existence depends.”

Än mer oförsonlig lät Vladimir Jakobinsky:

”For months now the struggle against Germany is waged by each Jewish community, at each conference, in all our syndicates, and by each Jew all over the world. … We will trigger a spiritual and material war of all the world against Germany’s ambitions to become once again a great nation, to recover lost territories and colonies. But our Jewish interests demand the complete destruction of Germany.”

Det finns ju idag en föreställning om att Hitler efter makttillträdet omedelbart inledde en förföljelse av judar i Tyskland. Detta stämmer inte.

SONY DSC

Denna skrift, ”Jüdischer Protest”, är sammanställd av Jakow Trachtenberg, ukrainsk jude. Den rymmer en mängd uttalanden från 1933, av inte minst judiska organisationer och enskilda judar i Tyskland. Alla tar eftertryckligt avstånd från den  då aktuella handelsbojkotten mot Tyskland.

En sanktionspolitik som motiverades med judeförföljelser i Tyskland. Enskilda övergrepp hade uppenbarligen förekommit, men inte med något stöd från Adolf Hitler. Tvärtom – dessa övergrepp skedde i strid mot tyska intressen och landets nya politiska ledning tog bestämt avstånd från dem. Något som också gav resultat.

Det fanns med andra ord ingen enad judenhet i världen bakom sanktionspolitiken mot Tyskland.

Så här skrev exempelvis  ”Verein zur Abwehr des Antisemitismus e.V., Berlin”:

”Das Ausland ist in letzter Zeit überschwemmt werden mit Nachrichten, dass in Deutschland Verfolgungen und Bedrohungen der Juden an der Tagesordnung seien und dass Reichskanzler Hitler, seine Regierung und seine Partei de Verantwortung für diese angebliche Judenbedrückung tragen.

Det Verein zur Abwehr des Antisemitismus e.V. hat seine seit 43 Jahren unter massgeblicher christlicher Beeilung geleistete Arbeit gegen den Antisemitismus immer unter die Idee der Wahrheit und des Rechts gestellt. Er, als unverdächtiger Zeuge gelten darf, betrachtet es deshalb als seine selbstverständliche Pflicht, den im Ausland verbreitete Auswertung über angebliche Judenverfolgungen in Dienste der Wahrheit aufs nachdrücklichste engegenzutreten. Wir stellen hiermit fest:

1. Det politische Umschwung in Deutschland war wohl von einer Reihe von Einzelaktionen gegen Juden begleitet, die aber nicht im entfernten den Umfang und die Formen angenommen hatten, wie dies vielfach in ausländischen Zeitungen ohne Nachprüfung des Sachverhalts behauptet worden ist.

2.  Von den verantwortllichen Männern der neuen Regierung sind die von Ihnen selbst festgestellten vereinzelten Übergriffe weder gutgeheissen noch gewünscht worden. Sie haben im Gegenteil wiederholt ihren ganzen Einfluss aufgeboten, um antisemitische Ausschreitungen abzubremsen under Wiederholung zu unterbinden.

3. Diese Verhalten verbietet es, an der Aufrichtigkeit und dem Ernst der Erklärung zu zweifeln, welche von führenden Regierungsämtern wie Reichskanzler Hitler… u.a. über die Gleichberechtigung und den Schutz der deutschen Juden abgegeben worden sind.

Die leichtfertige oder gewissenlose Verbreitung unwahrer Gruelpropagaganda schädigt das deutsche Volk und nicht zulezt die deutschen Juden.

Wer antisemitische Hetz verurteilt, muss aus dem gleichen Ethos der Gerechtigkeit und Wahrheit auch die blinde Hetze gegen Deutschland verdammen.”

I översättning:

”Utomlands översvämmas på senaste tiden med nyheter, om att förföljelser och hot mot judarna står på dagordningen i Tyskland var och att rikskansler Hitler, hans regering och hans parti bär ansvar för detta påstådda judeförtryck.

Föreningen för bekämpande av antisemitism e.V. har under sina 43 år av betydande kristet arbete mot antisemitism alltid arbetat med sanning och rättvisa som ledstjärna. Som trovärdigt vittne, ser den som sin naturliga plikt att med eftertryck vända sig mot de utomlands spridda uppgifterna om påstådda judeförföljelser.  Vi slår härmed fast:

1. Det politiska omslaget i Tyskland åtföljdes förvisso av en rad enskilda aktioner mot judar, som dock inte på långa vägar hade den omfattning och former, som har ofta påståtts i utländska tidningar utan kontroll av sakförhållandena.

2.  Från den nya regeringens män i ansvarig ställning har de enstaka angrepp som de själva har konstaterat varken godkänts eller önskats. De har tvärtom upprepade gånger mobiliserat allt sitt inflytande, för att förhindra upprepande av antisemitiska yttringar.

3. Denna hållning gör det omöjligt att betvivla uppriktigheten och allvaret i den deklaration, som ledande regeringsföreträdare som förbundskansler Hitler och andra har utfärdat om likaberättigande och skydd av de tyska judarna.

Det lättsinniga och samvetslösa spridandet av osann skräckpropagaganda skadar det tyska folket och inte minst de tyska judarna.

Som fördömer antisemitisk hets måste utifrån samma etik om rättvisa och sanning också fördöma blind hets mot Tyskland.

Föreningen för försvar mot antisemitism e.V.

Berlin, den 27 mars 1933″


 p2

Ett annat ställningstagande var från judiska församlingen i Berlin:

jptext1

I översättning:

”Av tidningsnotiser att döma fortsätter skräck- och bojkottspropaganda mot Tyskland, enligt uppgift även från judiska organisationer. Som tyskar och som judar måste vi bestämt gå i försvar mot detta.  Spridandet av felaktiga uppgifter är bara ägnat att åstadkomma skada, att minska anseendet för vårt tyska faderland och att äventyra relationerna mellan tyska judar och övriga medborgare. Eftersträva därför för att dylik skräck- och bojkottspropaganda upphör.

Företrädare för judiska församlingen i Berlin”


En del åtgärder vidtogs sedan mot judar i Tyskland, men de var uppenbarligen svarsreaktioner, föranledda av denna internationella judiska krigsförklaring.

Ur artikel i Barnes Review:

 • To this day, it is generally (although incorrectly) believed that when Adolf Hitler was appointed German chancellor in January of 1933, the German government began policies to suppress the Jews of Germany, including rounding up of Jews and putting them in concentration camps and launching campaigns of terror and violence against the domestic Jewish population.

 • While there were sporadic eruptions of violence against Jews in Germany after Hitler came to power, this was not officially sanctioned or encouraged. And the truth is that anti-Jewish sentiments in Germany (or elsewhere in Europe) were actually nothing new. As all Jewish historians attest with much fervor, anti-Semitic uprisings of various degrees had been ever-present in European history.”

  judeasvar

En officiellt deklarerad svarsåtgärd blev en endagarsbojkott under våren av judiska affärer i Tyskland. Till detta kom olika spontana aktioner av missnöje från tyskar mot judar i landet.

”The Myth of German Villainy”:

”Hostilities toward Jews increased all across Germany… Many shops and restaurants refused to serve Jewish people. Placards saying ’Jews not admitted’ and ’Jews enter this place at their own risk’ began to appear all over Germany. In some parts of the country Jews were banned from public parks, swimming pools and public transport.”

Andra åtgärder mot judar var lagstiftning för att begränsa andel judar på vissa tjänster eller till utbildningar, för att få mer proportionalitet. Bakgrunden var en överrepresentation för judar i förhållande till sin andel av befolkningen i Tyskland. Sådana lagar tillkom under april 1933.

Två år senare, 1935, tillkom Nürnberglagarna, som gällde två moment:

1. Judar berövades tyska medborgarskap, varigenom de alls inte fick ha offentliga ämbeten.

2. Giftermål eller sexuella relationer mellan tyskar och judar förbjöds.

Vad gäller moment 2 så låg även detta i linje med båda parters intressen.

”The Myth of German Villainy”:

”Instead of being offended by the laws, the head of the German Jewish community and the head of Germany´s Zionist movement, Georg Kareski, actually supported them…. The Jews were no less interested in keeping their race pure than the Germans were.”

Åter till den judiska bojkotten 1933:

En annan svarsåtgärd blev försök att splittra den judiska fronten genom att samverka med zionister kring stöd åt utvandring av judar från Tyskland till Palestina.

I botten fanns även där sammanfallande intressen. Både Hitler och sionisterna hade intresse av att tyska judar flyttade till Palestina.

”The Myth of German Villainy”:

”On August 25, 1933 Hitler entered into a pact with representatives of the Jewish Agency, whose members would eventually become leaders of Israel. The pact was called the Haavaara Agreement, or Transfer Agreement, which was a program for moving the Jews out of Germany to Palestine.”

mynt


Nästa Tysklandsavsnitt ska handla Versaillesrevideringar.


Se även detta tidigare avsnitt i serien om tysk historia:

https://janmilld.wordpress.com/2016/07/04/tyskland-2-historia

14 svar

 1. Hej Jan!

  Klickar på länken men ”sidan kunde inte hittas” o klickar jag ”hem” så dyker nr 4 upp i serien? Hett stoff?

  V??nliga H??lsningar Cornelia Dahlberg

  https://corneliadahlberg.wordpress.com/grasrotsrevolutionen/

  ________________________________

 2. En av de viktigaste texter du skrivit. Intressant och med mycket ny information. Du är en av få oberoende bloggar som vågar se nyanserat på detta med judar.

  De judar som bodde i Tyskland gillade många gånger inte alls detta. Den första sionistiska kongressen ville man hålla i München men nekades av tyska judar, den fick hållas i Schweiz istället. Viktigt är också att judar som gjort bra för Tyskland fick medborgarskap. De flesta länder ville inte ta emot judar. De ansågs skadliga för samhället i många länder, med alla rätt har det visat sig sedan. Vi ser i t.ex. USA och Sverige hur judiskt dominerad press helt har förstört respektive land.

  En lärdom är att för att Sverige ska vara svenskt kan inte media domineras av judar som har en annan agenda. Detta kommer aldrig ske med SD. DN får fortsätta spy ut sitt Sverigehat även under SD. Tack!

  • Hoppsan, Kalle! Exakt VAD kommer aldrig att ske med SD?
   För din kännedom:

   Kent Ekeroths tvillingbror Ted (även han i SD) har, som första svensk, fått det prestigefyllda priset ‘Herzl Award’ för gjorda tjänster mot Israel. (Notera att Wolodarski på DN inte fått det – än.) Känner du till att SD-ledningen stödde Israels bombning av civila bostadsområden i Gaza sommaren 2014? (Det sistnämnda fick mig att omedelbart säga upp mitt medlemskap i SD!)

   Har du närmare granskat vilka som ingår i SD-ledningen? Har du sett när Julia Kronlid tar politiska instruktioner från en israel (finns på Youtube)? Har du sett bilden från SD’s valvaka 2014, där Rikard Jomshof och Julia Kronlid (den senare viftande med en patetiskt liten svensk flagga) står bakom en pulpet draperad med en fullstor israelisk flagga? Bredvid Kronlid står samme israel, med kippa, som i Youtube-filmen. Vet du vem som var redaktör för SD’s medlemstidning, innan hon befordrades till partistyrelsen (och som inte blev vald till ungdomsförbundets ledare, vilket sedermera ledde till att hela ungdomsförbundet uteslöts ur partiet)?

   Så, alltså: Kan du vara så snäll och precisera, vad som aldrig kommer att ske med SD. Jag är väldigt nyfiken.

   • Jag har sagt det förr: vad den Sverigevänliga rörelsen kommer ha först på dagordningen om de får makten är att ‘täppa till åt höger’. Alla dessa sionister som finns i Counter Jihad rörelsen, vilket är större delen av den sverigevänliga rörelsen är de mest lömska fiender till vår frihet som vi har. Dom är värre än hela systemmedia tillsammans. För folk tror dom är på svenskarnas sida – men dom är för nuvarande ordning men från ett annat perspektiv, Israel och bankmaffian kommer först i alla fall! Det är inte nödvändigtvis att dom hajar perspektivet själva, många av dem är stendumma eller bara fega, men deras politik leder till det civilisationskrig som makten (bankerna) vill se för att kunna strypa våra friheter.

    En annan sak jag skulle vilja de som är pålästa berätta om är vad som faktiskt gällde angående den välkända Davidsstjärnan som ‘judar’ bar i hitlertyskland. Jag har läst, i motsats till vad vi normalt får höra, att detta var en symbol för judar som de bar av fri vilja i protest mot Hitlers politik. Stämmer detta?

   • hahaha ja att de kommer aldrig utmana…du vet vilka… 🙂 håller med dig

 3. Den judiska reaktionen mot Adolf Hitler var av ekonomisk natur. Bankirmaffian i väst förlorade i och med NSDAP:s maktövertagande kontrollen över pengautgivningen i Tyskland. I och med att den nyvalda tyska regeringen själv gav ut pengar utan internationell inblandning gjorde att landet på mycket kort tid kunde resa sig ur askan efter första världskriget och den påföljande ekonomiska depressionen.

  Vi kan se samma paralleller idag på världsarenan. Irak som en tid efter Eurons intåg övergav petrodollarn och började sälja sin olja mot Euro. Iran som sedan länge säljer sin olja i företrädesvis kinesiska yuan. Syrien och Libyen som har helt fristående centralbanker och alltså kontrollerar sin pengautgivning själva. Dessa länder har varit, är, eller kommer att attackeras av västliga intressen för att tvingas in i den härskande ekonomiska fållan.

  Libyens Gaddafi hade långt framskridna planer på att införa en ny valuta, Gulddinaren, som hela Afrika och Mellanöstern kunde använda istället för dollarn. Hoten och nedsmutsningskampanjen mot Ryssland följer i samma spår. Ryssland ingår i BRICS, alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika i ett ekonomiskt samarbete där man 2014 kom överens om att starta en egen utvecklingsbank. Två dagar efter beslutet sköts ett trafikflygplan ner över östra Ukraina som Ryssland har fått skulden för. Brasiliens president tvingades från sin post och Ryssland har fått vidkännas långtgående ekonomiska sanktioner.

 4. Ursäkta OT. Ta bort stjärnorna i länkarna nedan

  ”Russian Television Tells Citizens NUCLEAR WAR IMMINENT – Find location of nearest Bomb Shelter — US Base at Diego Garcia so loaded with planes, parking them on roads!”

  https:*//www.superstation95*.com/index.*php/world/2239

  ”CONFIRMED: Russia is Deploying its ENTIRE Northern Fleet (and part of its Baltic Fleet) to Syria for Battle – this will be ”it””

  https:*//www.superstation95*.com/index.*php/world/2279

 5. Några ord om termen ”nazi” och medaljerna på sista bilden. Ingen tysk nationalsocialist kallade sig för ”nazist”. Termen myntades i syfte att svärta ner den nationalsocialistiska rörelsen av en jude vid namn Konrad Heiden. Förmodligen var medaljongerna en liknande åtgärd.

  Here is one item that certain people like to trot out occasionally to try and (falsely) make the point that Hitler the NS founded Israel, and that “Nazi = Zionist”, and that the NS called themselves “Nazis”.
  […]
  I have already dealt with those Zionist issues in previous, recent posts. However, as to this image depicting a medallion (many claim it was a coin, but it wasn’t), this did exist, but I think there is an an untold story here which may have even escaped the eyes of most “revisionist” historian’s. Look at the known facts and judge for yourself.

  SS Officer Leopold von Mildenstein was influencing NS policy towards the Jews and the NS Newspaer in Berlin ‘Der Angriff’ had this medal struck to commemorate his voyage to Palestine, depicting the ‘Hakenkreuz’ (what most falsely call a swastika) on one side and the Jewish Star on the other.
  […]
  But there are a number of things which cause me to think that the former SS Officer Leopold von Mildenstein, was really a double agent. He selected and groomed Eichmann, who eventually later replaced Mildenstein. He wasn’t tried after the war as were his colleagues. Eichmann fled to South America, but was later captured and tried by the Israelis and then hanged. Mildenstein, however, went on to lead a good life in West Germany, and even became a member of the FPD and was even elected to the Bundestag! In 1954 he visited the USA. He obtained a visa at the request the FRG (occupational) government of West Germany.

  He was later described using the respectable term “journalist”, whereas, previously under the NS, he was described as a “propagandist”. In the 1960s he worked for Coca-Cola in their PR Department, but then went on to work for “Voice of the Arabs” radio in Cairo, Egypt. When Eichmann was arrested and put on trial, he dropped name of Mildenstein on the public record during the trial. That caused Mildenstein to claim immunity from prosecution by proclaiming that he was, or had been in an operational relationship with the CIA, and as such, and he got immunity! I suspect, therefore, that his work at the Egypt radio station was likely a cover for intelligence related work in the Middle-East. But how does one go from being an SS-Zionist supporter to being a voice or writer for a Pro-Arab and Pan-Arabist radio station? CIA? Mossad? As to the series of 12 articles he wrote and which were published in 1934 in “Der Angriff”, which the medallion commemorated, the first article was published on 9/11 (in 1934). Ummm?

  Läs mera här:

  https://justice4germans.wordpress.com/2013/04/16/exposing-the-nazi-epithet-who-started-it-why-how-and-who-benefits/

 6. Tack igen för alla fakta ….synd bara att 99,9 % av alla inte kan (TILLÅTS) ta dela av klara fakta utan matas med samma historier(istället för historia) i årtionde efter årtionde … och det tycks bara bli värre och värre

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: