• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Tyskland 4: ekonomiska framgångar

 


ab

Hitler hade lovat att åter få Tyskland på fötter.

Snart visade det sig, att just detta också skedde – Hitler förmådde ”leverera”. Det blir ingen överdrift att här tala om ett tyskt ekonomiskt mirakel. Inom tre år hade arbetslösheten minskat från 30% till 5%. Inom fem år gick Tyskland från att vara ett fattigt land till Europas rikaste.

Och det handlade inte nödvändigtvis om rustningar.

Människor hade åter kunnat sättas i arbete och produktionen kom åter igång, bl.a. genom offentliga byggprojekt. Ett paradprojekt var byggandet av autobahn. I förlängning av detta kom 1937 bilproduktionen, med folkvagnen – ”Volkswagen”.  Samtidigt skedde en satsning på utbildning och folkhälsa. Arbetstillfällen skapades, men där fanns samtidigt en skyldighet för envar att bidraga.

Människor kunde åter sättas i arbete, resurser kom till nytta.

Resultatet blev mer av både trygghet och materiellt välstånd för tyskarna, men framförallt gällde det välbefinnande, sammanhållning och framtidstro. Kontrasten blev stark, mot de tidigare nödåren.

vw


Hur var detta möjligt? Vad förklarar dessa framgångar?

Hjärnan bakom miraklet var Hjalmar Schacht, ekonom och politiker.

hs

Det handlade framförallt om en bank- och penningreform, som gav medel att skapa resurser. Schacht fann en väg att gå förbi bankerna och deras lånerestriktioner. Han fick fram penningmedel utan att landet behövde skuldsätta sig och dra på sig höga ränteutgifter.

Metoden var att ersätta dem som deltog i offentliga arbeten med en form av skuldsedlar, vilka sedan kunde cirkulera som valuta i samhället.

A. J. P. Taylor, brittisk historiker:

“Germany’s economic recovery, which was complete by 1936, did not rest on rearmament; it was caused mainly by lavish expenditure on public works, particularly on motor roads,.. ”

Se 3 minuter in i denna film:

Ur boken ”The Myth of German Villainy”:

”Hitler also called for the destruction of Germany´s ’bondage of interest’, which was another swipe at the jews, who controlled banking and finance in Germany. He wanted to create a new financial system for Germany that would be free of Jewish control. Later on, after becoming Chancellor, that is precisely what he did. He went around the Jewish controlled central bank and created a new currency, issued by the government.”

Ur boken ”The Bad War”:

”Takes control of Germany´s Reichsbank and issues debt-freed currency”.

”Low taxes, responsible debt, intelligent planning, lean government, debt-free currency, and a business friendly environment are the secrets of Hitlers economic miracle, and his extraordinary popularity among a grateful German people, including many former liberals who were once Communist voters.”

bnpty

Ur ”Radical Press””How Hitler Defied International Bankers”:

”Hitler began a national credit program by devising a plan of public works that included flood control, repair of public buildings and private residences, and construction of new roads, bridges, canals, and port facilities. All these were paid for with money that no longer came from the private international bankers. 

The projected cost of these various programs was fixed at one billion units of the national  currency. To pay for this, the German government (not the international bankers) issued  bills of exchange, called Labor Treasury Certificates. In this way the National Socialists  put millions of people to work, and paid them with Treasury Certificates. 

Under the National Socialists, Germany’s money wasn’t backed by gold (which was  owned by the international bankers). It was essentially a receipt for labor and materials  delivered to the government. Hitler said, ’For every mark issued, we required the  equivalent of a mark’s worth of work done, or goods produced.’ The government paid  workers in Certificates. Workers spent those Certificates on other goods and services,  thus creating more jobs for more people. In this way the German people climbed out of  the crushing debt imposed on them by the international bankers. 

Within two years, the unemployment problem had been solved, and Germany was back  on its feet. It had a solid, stable currency, with no debt, and no inflation, at a time when  millions of people in the United States and other Western countries (controlled by  international bankers) were still out of work. Within five years, Germany went from the  poorest nation in Europe to the richest

Germany even managed to restore foreign trade, despite the international bankers’ denial  of foreign credit to Germany, and despite the global boycott by Jewish-owned industries.  Germany succeeded in this by exchanging equipment and commodities directly with  other countries, using a barter system that cut the bankers out of the picture.”

h2

”This economic freedom made Hitler extremely popular with the German people. 

Germany was rescued from English economic theory, which says that all currency must be borrowed against the gold owned by a private and secretive banking cartel ~ such as the Federal Reserve, or the Central Bank of Europe ~ rather than issued by the government for the benefit of the people

Canadian researcher Dr. Henry Makow (who is Jewish himself) says the main reason  why the bankers arranged for a world war against Germany was that Hitler sidestepped  the bankers by creating his own money, thereby freeing the German people. Worse, this  freedom and prosperity threatened to spread to other nations. Hitler had to be stopped!” 

”The National Socialists put the Reichsbank under strict government regulation, and took prompt corrective measures to eliminate foreign speculation. One of those measures was to eliminate easy access to funny -money loans from private banks. Then Hitler got Germany back on its feet by having the public government issue Treasury Certificates. 

Schacht , the Rotchschild agent, disapproved of this government fiat money, and wound up getting fired as head of the Reichsbank when he refused to issue it. Nonetheless, he acknowledged in his later memoirs that allowing the government to issue the money it needed did not produce the price inflation predicted by classical economic theory, which says that currency must be borrowed from private cartels. 

What causes hyper-inflation is uncontrolled speculation. When speculation is coupled with debt (owed to private banking cartels) the result is disaster. On the other hand, when a government issues currency in carefully measured ways, it causes supply and demand to increase together, leaving prices unaffected. Hence there is no inflation, no debt, no unemployment, and no need for income taxes. 

Naturally this terrifies the bankers, since it eliminates their powers. It also terrifies Jews, since their control of banking allows them to buy the media, the government, and everything else.” 

judea

13 svar

 1. Som vanligt bara att hålla med … allt stämmer med verkligheten …

 2. Lite olyckligt att sammanhanget får ”Hitlers ekonomiska modell” att framstå som en brun socialistisk idé uppfunnen av hans eget pack. Sanningen är snarare att den är vad Amerikas grundfäder utvecklade för att göra sig fri från gamla världens kontroll (vilka sög ut resten av världen genom guldmyntfot och annat elände). Läser man Ellen Browns bok, Bankerna och Skuldnätet, så framgår detta tydligt. Det är snarare nationell kapitalsim (kapitalsim för folket) mer än socialism som det syftar till.

 3. Vi har ju en nutida parallell i Libyen där Khaddafi ville införa en ny valuta baserad på guld utan inblandning av banker och att sluta handla olja med petrodollar. Libyen blev snabbt Afrikas bästa land och folk från övriga Afrika ville gärna flytta dit i mängder. Detta kunde givetvis inte bankirmaffian tolerera så i en ohelig allians med islamister såg man till att Nato bombade landet sönder och samman. Och facit har vi ju…Libyen är numera bankrutt och den guldreserv som landet byggde upp ”försvann” till, som vanligt i dessa sammanhang, bankirmaffians näste i USA dvs precis samma väg som Ukrainas guld 2014. Det kan ju knappast vara ett sammanträffande att just de länder som byggde upp en ansenlig guldreserv blev rånade…Vi får väl se om man vågar göra om tricket med Kina som ju köper upp ansenliga mängder guld för sin nya valuta guldyuan. Det mest komiska med fallet Ukraina är ju att man stjäl deras guld och, hör och häpna, sedan lånar ut enorma summor pengar till Ukraina med hög ränta. Givetvis med marionetten Poroshenko vid spakarna som ska se till att bedrägeriet inte avslöjas förrän skurkarna plundrat landet färdigt.

  • Jag tar mig friheten att lägga till Saddam Hussein o Irak som började sälja sin olja för Euron och övergav petrodollarn. Iran säljer så vitt jag känner till sin olja mot Euro och kinesiska Yuan. Syrien har egen Centralbank kontrollerad av parlamentet och vägrar Qatar att bygga gasledning genom Syrien till Europa via Turkiet. Afghanistan hade en kommunistregering vid slutet av 1970 talet som gav Sovjet fördelar i kontrollen av landets energitillgångar.

   Så sammanfattningsvis ser det ut som om det är dollarn som är den gemensamma nämnaren. Det finns säkert ytterligare paralleller som kan läggas till.

 4. Återigen engelskspråkigt referensmaterial. Vad är problemet med att använda tyskt eller svenskt? En engelsk, eller US-amerikansk vinkling blir alltid fel. Grundproblemen är alltid två när icke-tyskar skall skildra NS-åren: antingen gillar de Hitler för mycket eller så är de rabiata tyskmotståndare i alla avseenden. Det gäller i och för sig också skildringar av Weimarrepubliken och Kejsartiden också och till detta kan också DDR-tiden läggas. Den första autobahnsträckan byggdes redan 1914 och åtskilligt av Hitlerrregimens politik hade givetvis genomförts om socialdemokraterna styrt. Så att bara lyfta fram Hitlers geni och Autobahn är så typiskt anglosaxiska skildrare.
  Faktum kvarstår ju ändå att AH valde det äventyrliga krigets väg medan Göring och andra in i det sista försökte undvika det. Det är också viktigt att framhålla att bl a. Wehrmacht inte ville ha korpralen, de var mot Hitler och hans parti och ville återinföra monarkin. Problemet var bara att de Allierade aldrig tänkte ge Tyskland någon fred.

  • @Daniel Rondslätt
   Problemet är väl att texten ska kunna läsas och förstås av de flesta läsare som besöker bloggen. Numera är nog svenskarnas kunskaper i tyska ganska små vad jag kan förstå. Engelska behärskar nog en betydligt större andel.

   Detta avsnitt handlar om, vad jag kan se, Tysklands ekonomiska framgångar från 1933-39. NSDAP fick flest röster i valet 1933 och vilken politisk ledning militären vill ha är ointressant i sammanhanget. Sedan att Hitler med olika metoder drog undan mattan på sina politiska motståndare kan man ju ha olika åsikter om.

   Innan kriget bröt ut försökte AH att förhandla med både Polen och dess allierade Storbritannien om att förföljelsen och dödandet av den tyska befolkningen i Polen måste upphöra. Och att Tyskland krävde en korridor genom Polen till Ostpreussen och eller att Danzig skulle återgå till Tyskland med löften om att Polen skulle få fritt tillträde till Danzig hamn. Förhandlingsinviterna avvisades från både polsk och engelsk sida. AH försökte nå en uppgörelse flera ggr utan resultat.

   Att vägra förhandla med en förhandlingsvillig part är också en sorts krigsförklaring och att England såg chansen att locka ut Tyskland i krig för att sedan bryta ryggen av Tyskland och dess folk för att de dragit sig ur det internationella kapitalets grepp.

   Socialdemokraterna hade inte tråcklat sig ur storfinansens grepp och därmed hade den ekonomiska krisen satt stopp för eventuella Socialdemokratiska reformer. Men efter kriget tog (S) upp AH:s fallna mantel och fortsatte det samhällsbygge AH initierat med det numera välkända folkhemmet.

   Så vad mer skulle du i så fall ha velat lyfta fram?

 5. Apropå att gå förbi bankernas monopol på att nyproducera pengar i Sverige i det följande;


  OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT

  Det följande gäller fortfarande – eller ?

  Frågan som kommer att ge kvalificerad riksdagsmajoritet till det parti som som gör den till sin för all tid.

  Det finns bara två svar – två sätt att lösa detta på. Det är inte guld – det är inte silver. Det handlar inte om att knyta valutan till något slags underliggande värde. Det handlar om två åtgärder:

  Ett: Förbjud regeringar att låna pengar. Så länge regeringar lånar av banker sitter de i bankirernas fickor. Situationen är själva definitionen på ”plutkrati” – rikemansvälde. Inga av de lagar som stiftas av Riksdagen är värda något – så länge som staten står i skuld till bankväsendet. Som den amerikanske utrikesministern William Jennings Brown sade redan 1896: ”En reform utan reform av penningväsendet är ingen reform.”

  Det andra vi måste göra är att eliminera bankernas möjligheter att i praktiken förfalska pengar – och det här problemet är detsamma över hela världen – där alla pengar skapas av privata banker som skulder på vilka ränta utgår. Förr skapade regeringar pengarna själva – vilket kom alla tillgodo. Detta är vad vi måste tillbaka till.

  Ett: Förbjud regeringar att låna pengar och istället ge ut dem själva.

  Två: Kriminalisera bankernas Fractional Reserve Lending d v s tvinga dem att alltid ha minst 100 % täckningsgrad för all utlåning. Allt annat är i praktiken falskmynteri.

  Låt dina folkvalda veta…
  Det har blivit dags återbörda makten att skapa landets pengar till folket och dess beslutande församlingar.

  Bankerna i Sverige ägnar sig i dag åt falskmynteri.

  – slut citat av översättningstexten på videon ovan.


  Jag har ”harvat” på nätet sedan 2007 – och jag har ännu aldrig stött på någon eller något som har fört i bevis att problembeskrivningen och lösningen är annat än korrekt. Har Du ?

  Det finns ingen risk för oönskad inflation eller urholkat penningvärde i detta – så länge som arbetslösheten ej går under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.

  Så vad väntar de av folket valda riksdagsledamöterna på ?

  Mera sak om detta för framtiden så fundamentalt livsviktiga ämne här.

 6. Att denna typ av ekonomiskt system var framgångsrikt, visade redan Lincoln under det amerikanska inbördeskriget. Men, oberoende av hur effektivt detta var, kan det inte förklara att Tyskland gick från att inte ha någon militär över huvud taget, till att 6 år senare ha världens mäktigaste krigsmakt. Från att ha svultit ihjäl i mängder och deras kvinnor varit tvungna att prostituera sig för att överleva, skulle alltså tyskarna av egen kraft, sex år senare, vältra sig i välstånd. Något sådant vore rena trolleriet – och det var just vad det var: Trolleri.

  Ett sekel före Hitlertyskland yttrade Nathan Meyer Rothschild: ”I care not what puppet is placed on the throne of England to rule the Empire, … The man that controls Britain’s money supply controls the British Empire. And I control the money supply.” Sedan nu 200 år har Rothschild alltså kontrollerat Storbritannien. Sedan 100 år kontrollerar Rothschild USA. 1917 skapade Rothschild, genom sina bulvaner, den ryska revolutionen.

  Rothschilds har, genom århundradena, kört efter den Hegelska filosofin – Tes -> Antites -> Syntes. Konkret går det till så här: Man skapar en politisk rörelse (eller tar över en existerande), sedan skapar man dess motpol – båda ges stora ekonomiska muskler. I konflikten, som uppstår mellan dem, stärker man sin egen makt och gör stora ekonomiska vinster.

  Taktiken är groteskt enkel och bygger på en ingående psykologisk förståelse för hur extremt enkelt funtade människor blir i större grupper. Dessutom bygger den på en grundlig förståelse, för hur lättmutade människor är. I den amerikanska valrörelsen idag framgår detta med all önskvärd tydlighet. Det enda som krävs är stor intelligens, enorm egoism, total avsaknad av etik och moral samt ekonomisk fingerfärdighet. Bankmaffian möter alla dessa kriterier.

  Jag vill påstå att det ekonomiska undret i Hitlertyskland skulle ha varit en omöjlighet, utan Bankmaffians ekonomiska och politiska stöd. Det finns omfattande bevis för att amerikanska banker bidrog ekonomiskt till NSDAP redan från början och att den amerikanska industrin överförde många företagshemligheter till industrin där. (Precis som den gjorde när den kommunistiska slaktarregimen i Ryssland hade nackat intelligentsian och var på väg att kollapsa redan efter några år – det stödet upphörde aldrig, så länge kommunismen styrde i Ryssland. Bankmaffian behövde en motpol till USA! I Nationalsocialismen skapade man en motpol till Sovjetunionen i Europa och kriget dem emellan var planerat långt i förväg.)

  Det första offret i ett krig är sanningen och efter kriget skriver segraren historien om det. Det förenklar betydligt om man, som Bankmaffian, också har (nästan) monopol på media i världen och groteskt med pengar, så man kan köpa hur många författare och historiker som helst. Det har skrivits många hyllmetrar med böcker om Hitlertysklands ekonomiska under. Nästan alla är kopior av varandra. Hur kommer det sig att tyskarna helt plötsligt, från att ha haft världens sämsta politiska och ekonomiska ledare (under Weimarrepubliken) till att bli suveräna på ekonomi, samhällsplanering och -skötsel? Bara för att en misslyckad konststuderande har tagit makten i landet? Kom igen!

  Ett vanligt argument mot ovanstående teori är, att eftersom Bankeliten består till största delen av judar, så är det otänkbart att den skulle kunna förmå sig till att skapa en judeförföljelse av den dignitet, som Hitlertysklands. Då utgår man från att dessa maffiabossar skulle ha känslomässiga band till ‘sitt’ folk. Det har de inte – de är psykopater, som drivs av en grotesk egoism (som alla ‘stora’ politiska ledare). De har sin plan på världsherravälde, där de själva sitter på tronen. Genom att de grundligt lurat judarna genom århundraden (för att inte tala om årtusenden) med sionist-religiöst snömos, är de nu på väg att få dem att ställa upp som väktare över resten av världens folk, (precis som de gjorde i Sovjet över ryssarna) när Globalismen väl har etablerats.

  Hur kunde Mao ge sig till att slakta 50 miljoner kineser – han var ju kines själv? Hur kunde Lenin och Stalin förmå sig till att slakta tiotals miljoner ryssar? Hur hade Pol Pot mage att slakta 25% av det kambodjanska folket? Bankmaffian är precis lika hänsynslös och judarna är bara ytterligare ett folk, som är slaktboskap för sina härskare, när så krävs. Härskare, vare sig det är diktatorer, maffiabossar, oligarker eller storföretagsledare, kan inte bedömas efter samma måttstock, som man bedömer ‘vanliga’, normala människor.

  Bankmaffian hade redan, för mer än hundra år sedan, planer på Europeiska Unionen och New World Order. Tyskarna stod i vägen. Det krävdes genialt lurendrejeri och två världskrig för att knäcka dem. Den ekonomiska misär, som Bankmaffian skapade i Tyskland efter det första kriget, krattade manegen för dess huvudnummer: Hitler, NSDAP och världskrig nummer 2.

  • Bankirmaffian har i alla tider tjänat på krig det har vi sett många exempel under efterkrigstiden. Men visst bankirerna ville ha båda världskrigen. Syftet var att ta kontrollen över Europas stater med ett järngrepp. Tyskland var före enandet 1871 helt ofarligt för bakmaffian. Ett flertal mindre kejsardömen utspridda i Centraleuropa spelade en mindre roll i förhållandet till de stora maktcentra, England och Frankrike.

   När Tyskland enades 1871 attackerades Tyskland omgående av Frankrike som Tyskland vann. Därefter utvecklades Tyskland i rask takt till en ledande industrination med en högklassig utbildning på alla områden. Rudolf Diesel uppfann dieselmotorn, järnvägarna och övrig infrastruktur byggdes upp i rask takt. Denna utveckling hotade England och Frankrike som dittills haft makten. Österrike-Ungern(Habsburgska riket) började att förlora sin forna kraft under 1800-talets slut.

   Tyskland skulle tillsammans med Habsburgarna och Ryssland bli en svår konkurrent till bankmaffian i Frankrike men främst England och USA. Första världskriget inriktade sig på att sänka Österrike-Ungern i första hand, på köpet drogs Tyskland med i raset med dryga krigsskadestånd som skulle hålla Tysk utveckling nere och minska dess styrka i förhållande till västmakterna. Samtidigt organiserades kommunistkuppen i Ryssland för att definitivt underminera Tysklands möjligheter till en östlig allians med Ryssland.

   I och med det trodde sig bakmaffian ha avväpnat Tyskland och tagit ifrån dem alla möjligheter att åter kunna spela någon roll på den Europeiska arenan. Men då dök en viss herre upp från Österrike och satte sig upp mot bankirernas inflytande. Den ekonomiska utvecklingen sköt fart inte med hjälp av inpumpade medel från väst utan med egna medel. Tyskland valde att sidsteppa bankmaffians lån och yttre gåvor genom att helt enkelt ge ut egna pengar.

   Bankmaffian ställdes helt enkelt utanför insyn och kontroll över Tredje Rikets pengaförsörjning, därav den snabba ekonomiska utvecklingen. Inget land behöver det internationella kapitalet utan kan på egen hand få en lysande ekonomisk utveckling snabbt utan bankmaffians händer.

   Tyskland hade nu inga allierade att kunna förlita sig till. Ryssland var i bankmaffians händer Habsburgarna var utraderade, det enda som stod till buds var att ansluta det tysktalande Österrike och alliera sig med Italien. Det räckte inte utan Tyskland fick återigen se sig nerslaget och det rejält denna gång. För säkerhets skull stationerades västlig militär ut över hela Europa som förevändning att möta kommunist hotet från öster, NATO.

   NATO:s roll har aldrig varit för att skydda Europa från Sovjetunionen. NATO:s huvudsakliga inriktning har varit och är än i denna dag en försäkran att Tyskland och övriga Europeiska stater håller sig på mattan och inte väljer en egen väg, vare sig kulturellt, politiskt eller framför allt ekonomisk. EU är en politisk gren av NATO som ska leda de europeiska staterna från självbestämmande till underkastelse för NWO.

   I nutid är bankmaffian mest orolig för att Tyskland skall liera sig med Ryssland. Därav den massiva smutskastningskampanjen mot Putin. USA är så misstänksam att man till och med avlyssnade Angela Merkels mobil vilket uppmärksammades för några år sedan.

   Så vi får se slaget om Tyskland är ingalunda över och det ser ut som om vi går in i en ny fas nu när fler och fler länder i världen vänder USA ryggen och motståndet mot EU växer. Det är återigen bäddat för fyrverkeri.

   Poängen är att den nation som själv tar eller har kontroll över pengautgivningen är fiende till bankmaffian och får påräkna ekonomiska sanktioner eller bli militärt attackerade.

   • ALLA PÅGÅENDE KRIG I VÄRLDEN KAN STOPPAS FÖR GOTT INOM MAX TRE MÅNADER

    De globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna och deras medlöpare – som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt – sedan mer än 100 år tillbaka – har överst på sin agenda att i all oändlighet torgföra att det finns brist på pengar. Det har dom ju lyckats bra med – därför att brist på pengar(länk till målningen Grindslanten av August Malmström 1885 – som i ett nötskal visar hur vuxna felfostrar barn till att på liv och död hängivet kämpa för pengar) – kan nog sägas vara den allt överskuggande och världsomspännande ”religionen” i världen i dags dato. Såväl på individnivå som på nationsnivå osv.

    Men alla principer har undantag – och undantaget från brist på pengar är pengar till krig. Historiskt så har det aldrig varit något bekymmer med det – och än mindre är det så i dags dato.


    Varför ?

    Tja… – följer hen pengarnas väg så upptäcker hen att det är samma oligarker som direkt eller indirekt sponsrar krig – som tillverkar vapen och ammunition till båda sidorna i alla krig – och tjänar multum med slantar på det.

    Alla pågående krig skulle avslutas inom max tre månader – ifall oligarker ej höll igång dem. T ex krigen i Mellanöstern – som kontinuerligt har pågått sedan 1940-talet.

    Kommer det att ske inom överskådlig tid ?


    Jag är halvvägs 150 år LivsErfaren – och kommer med en dåres envishet att så länge som jag fortfar att andas att torgföra att brist på pengar är en ren bluff – som bör förpassas dit där den hör hemma = soptippen. Jag har ett blogginlägg om det som jag har namnat som: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: