• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Varför gick man i taket?

annah
Nyss hemkommen från en Cypernresa (reserapport ska komma)  ser jag att Anna Hagwall, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, har hamnat i medialt blåsväder.

Anledningen var en motion, ”Sprid ägandet i medierna”.

• Kulturjournalisten Martin Jönsson på Dagens Nyheter talade om en ”faktaresistent attack mot det svenska medielandskapet” som var ”oroande för den demokratiska processen” och jämförde Anna Hagwall med ”internettroll”.

• Kulturminister Alice Bah Kuhnke talade om ett ”uttalande från träskmarkerna” som hon tyckte var ”osmakligt” , ”tydliggjorde sverigedemokraternas människosyn” och var en ”antisemitisk konspirationsteori”.

• Aftonbladets Lena Melin hade på sin repertoar ord som ”rasist”, ”stollig” och ”vämjelig”.

Chang Frick på Nyheter Idag talade om ”bajsa sig själv i ansiktet” och tyckte att Hagwall måste lämna sina politiska uppdrag, helst även uteslutas ur SD.

Martin Jönsson på DN hade nöjt sig med ett avståndstagande från partiledningens sida. Ett krav som snart tillgodosågs.

Mattias Karlsson:

”Sverigedemokraterna försvarar en ordning med fri och oberoende media. Vi ser pressfriheten som grundläggande samt ställer oss bakom Public Service.

Anna Hagwalls motion stämmer inte överens med partiets stöd till Public Service och mediepolitik i övrigt. Agerandet har skadat vårt förtroende för henne. Detta kommer att få konsekvenser för hennes framtida verksamhet inom partiet och i riksdagsarbetet.”

karlsson

Helsingborgs Dagblad:

”Anna Hagwall lämnar sina uppdrag som ledamot i skatteutskottet och som intern gruppledare för Sverigedemokraternas skattepolitiska grupp. Hon kommer heller inte att ställa upp för omval till riksdagen 2018 på uppmaning från partiledningen. Om hon tänker sitta kvar i riksdagen under innevarande mandatperiod är oklart.”

Varför denna reaktion?!


Anna Hagwalls motion rymde tre förslag:

”1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medieägandet bör fördelas på fler oberoende företag och personer och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa presstödet och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SVT ska börja koda sina sändningar och tillkännager detta för regeringen.”

Motiveringen löd:

”Hela åttio procent av medierna ägs och kontrolleras av en och samma ägare. 

Det är inte acceptabelt. Därför behövs en spridning i ägandet av medierna som fördelas på fler oberoende företag och människor. För att förändra detta föreslår jag ett slopat presstöd och att Sveriges Television börjar koda sina sändningar i syfte att var och en som vill abonnera på deras kanaler får göra ett eget aktivt val om detta.

I detta behöver dock finnas en tv-kanal inom Sveriges Television som behålls öppen för samtliga medborgare. Vidare bör denna kanal inneha mandat att bryta samtliga övriga kanalers sändningar i händelse av att kritiskt viktig information behöver sändas nationellt på samtliga kanaler.”

traskmark


Siffror om presstödet kan möjligen diskuteras, men den skarpa reaktionen föranleddes nog av att

a) det faktiskt finns en tilltagande ägarkoncentration inom svenska media

b) denna koncentration har en bestämd etnisk prägel.

Det senare förhållandet berörde Anna Hagwall i ett mejl till Aftonbladet:

Helsingborgs Dagblad:

”’De flesta små tidningar kontrolleras direkt eller indirekt av Bonnier och varför denne skall få betalt av svenska skattebetalare är en gåta’, skriver hon bland annat.

Hagwall vill även se en reglerad mediemarknad där ’ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media’”.

bonniers
Till avståndstagarna sällade sig nu även personer ur forskarvärlden.

Henrik Bachner, idehistoriker:

”Det här känns igen från antisemitisk retorik och propaganda. Föreställningen har en gammal tradition. Det är oroande att en riksdagsledamot sprider den här typen av uppfattningar.”

Andreas Johansson Heinö, statsvetare:

”Hennes motion var ett sådant övertramp att inte ens i Sverigedemokraterna kan man vara kvar efter det. Och kärnan är den klassiska antisemitiska tankefiguren att judarna styr medierna.”

”Uppfattningar”.
”Tankefigurer”.

Men stämmer dessa med verkligheten eller inte?
Är den aspekten ovidkommande?

Bör man inte skilja mellan fakta och värderingar?


Familjen Bonniers maktposition inom svenska massmedia har tidigare kunnat kritiseras,  eller i varje fall uppmärksammas och häcklas.

Så här lät det från musikteatergruppen Fria Pro i ”Bonnieroperan” från ”Typerna och draken” 1972:

Bonniers ställning har sedan kunnat återkommande kritiseras,  i t ex Aftonbladet.

”Mediejätten är ett hot mot yttrandefriheten – Begränsa Bonniers makt – nu”. Så tyckte Jan Scherman hösten 2013.

”Bonniers monopol hotar mångfalden”. Så tyckte Åsa Linderborg hösten 2010.

”Begränsa Bonniers imperium”. Så tyckte Robert Sundberg, ledarskribent på Dala-Demokraten, redan våren 2009 i NSD.

trio7


Så Bonners makt har tidigare kunnat kritiseras.  Men inte i det nu aktuella fallet.

Hur tolka denna skillnad? Beror den på avsändaren – att det varit en vänster, med ”licens att kritisera”.

Eller handlar det om ett samhällsklimat som har förändrats, om en nu snävare åsiktskorridor?


• Ifall individer och grupper inte får kritiseras om de är judar –

hur går det ihop med den viktiga pk-principen om ”alla människors lika värde”?


• Och om en viss grupp (i detta fall judar) inte får kritiseras –

blir inte det ett tecken på att där finns en påtaglig makt?

Till den frågan vill jag snart återkomma!


PS

jror

”Hon kom in i riksdagen efter järnrörsskandalen… ”

Så skrev Martin Jönsson, kultursideskribent på DN.

Ett exempel i raden,  på det problem som ligger till grund för Anna Hagwalls motion: Fulmedias konsekventa ohederlighet.

För hur många gånger har man inte tjatat om dessa ”järnrör”?

Och hur missvisande är inte den bild man målar upp av t.o.m. de tre unga sverigedemokrater som då var ute i Stockholmsnatten?

Alldeles särskilt orättvisande blir det att koppla ihop just Anna Hagwall med denna incident. Hon skulle ha varit helt främmande för en sådan miljö!

Till dem som också – i brist på sakargument – gärna surrar om ”järnrör” hör socialdemokraternas Veronica Palm. I bgfpod 7 (21 minuter in i programmet) bemötte jag henne om dessa ”järnrör”.


lognmaskin

Mer

https://bonnierhotet.wordpress.com/
http://www.friatider.se/m-nga-f-rdomar-r-faktiskt-bra
https://janmilld.wordpress.com/2013/09/28/ministerstyre/
https://janmilld.wordpress.com/2012/12/13/judiskt-inflytande-3/
http://www.exponerat.net/lista-over-presstodet-till-vara-fantastiska-sanningsmedia/
https://www.medievarlden.se/diskussion/2010/09/snart-kan-vi-ha-en-agare-som-ager-halften-av-pressen/

25 svar

 1. Varit nere och hälsat på Lena? Hoppas ni hade många trevliga och intressanta diskussioner.

 2. Sverige blir mer och mer totalitärt för varje dag som går! Det komiska är att att de små stegens tyranni mot stupet applåderas av de som senare kommer att tystas av denna media och maktkoncentration. Politikerna är givetvis nöjda med den uppkomna situationen då man ju tror att man även framgent kan nyttja MSM för sina egna syften. De korkade politikerna begriper föga vilken orm de närt vid sin barm med skattebetalarnas pengar! När internet är totalt övervakat eller avstängt så är det slut med det fria ordet i Sverige för lång tid framöver. MSM som redan idag till stor del styrs av bankirvampyrer kommer att ha total kontroll på vad som kommer ut i media. Stasi 2.0 är snart här!

 3. Verkligen bra att du tog upp det här, Jan! Lite grann för att du som vanligt har rätt i sak, men framför allt för att Anna Hagwall säkert har det jobbigt nu och behöver allt stöd hon kan få. Bara att hoppas att hon hittar till din sida och kan läsa vad du skriver.

 4. En a massor med YT clip som behandlar detta ämne. Judar skryter ofta om hur dom dominerar media. Men om någon annan påstår det så är dom nassar.

 5. Det finns ju substans i motionen, värt att beakta och debattera. Felet Anna H gjorde, var att ta namnet Bonnier i sin mun. Hon är säkert inte antisemit, men att nämna ett judiskt namn i kritiska sammanhang är ett risktagande. Judar har nästan blivit ”untouchable” även när det finns fog för kritik. Om RT stått bakom ett 80-procentigt ägande hade hon fått applåder.

 6. Detta skrev jag bl.a. den 29 september 2016 under rubriken ”Ett nytt parti”:

  ”Vi måste vidare reglera ägarförhållandena i medievärlden. Det är inte ok att 80% av medierna ägs och kontrolleras av samma ägare. Ägandet av medier måste fördelas på fler oberoende företag och människor. Slopat presstöd självklart och SVT får helt enkelt koda sina sändningar så får var och en som vill abonnera på deras kanaler. Utom en kanal som skall hållas öppen och bryta alla andra kanaler för den händelse att livsviktig information behöver kablas ut.

  Man kan följa den judiska utvecklingen genom årtusende efter årtusende där man använt olika knep för att ta kontroll över andra folkgruppers upparbetade rikedom och/eller makt. Man har med hjälp av olika illusionstrick lyckats förleda de olika folken i en för den judiska ledningen önskvärd inriktning.

  För 6-7000 år sedan efter flykten från Egypten då man utmanat den första Faraon i en hård maktkamp som man förlorade och var tvungen att ge sig av. Att göra sig omöjliga hos sina värdfolk är något som gått som en röd tråd genom historien. Jag tror utan att veta säkert att den judiska folkstammen ursprungligen härstammar från området kring västra delen av dagens Saudiarabien någonstans i trakten av Medina.

  Från början var de en del av den befolkningen som bodde där men fick fly från sitt eget hem deras klan eller en grupp av klaner försökt tillskansa sig mer makt än vad dåtidens kulturella och sociala regler kunde acceptera. De betraktades säkerligen som en icke önskvärd maffia som bannlystes från hemlandet(trakten). De vandrade söderut till dagens Jemen, tog sig över Röda Havet, som sannolikt då hade en betydligt lägre havsnivå, till Afrika.

  Man landsteg i dagens Djibouti vandrade vidare in i Etiopien vidare upp mot Nildalen och slog sig ner i dagens södra Egypten. När så Egypten var på väg att bli en stormakt ville denna obskyra grupp vara med på banan och utmanade den sittande makten och den förste Faraon. Där fick man också pisk och utvisades. De fick återigen vandra vidare denna gång till Mesopotamien. Där fortsatte man med det man gjort tidigare, avancerad maffiaverksamhet i det fördolda.

  Mesopotamien växte också till en maktfaktor då jordbrukssamhället utvecklades i snabb takt. Det behövdes ny teknik för att administrera den stora mängden jordbruksprodukter. Matematiken utvecklades, handeln utvecklades, och ett nytt skriftspråk erfordrades för att matcha den snabba utvecklingen. Men i denna storskaliga miljö riskerade denna grupp att vattnas ur och man behövde ett verktyg för att förhindra detta.

  Man skapade en ny religion med hjälp av en lättlurad man som passade deras syften Abraham blev deras val och han blev anfader till de tre Abrahamitiska religionerna. Så skapade man den första stora monoteistiska religionen Judendomen för att i första hand hålla ihop sin grupp. Det underlättade för gruppen som nu fått en stark bas att enas kring att ta kontroll över handel, makt och utveckling. Man försökte sig än en gång på att utmana makten i Egypten med hjälp av avancerad infiltration ända upp i ledningen. Abraham fick till och med ”låna” ut sin maka till Farao för att åter få tillgång till Egyptens mark. Det misslyckades återigen och man blev utjagade. Med hjälp av Moses vandrade man upp till dagens Palestina där man slog sig ner.

  Nästa stora civilisation som gnuggade sig i ögonen var den Grekiska, även där infiltrerade man makten och där lyckades man rätt bra. Man etablerade många av sina egna som fick smälta in i samhället i övrigt. Det skulle få stor betydelse längre fram. I Grekland utvecklades de första demokratiska landvinningarna och matematiken gjorde stora framsteg. När så den Grekiska storhetstiden lagt sig steg Romarriket upp och etablerade sig som en ännu större och viktigare maktfaktor som den här delen av världen skådat.

  Rom var till skillnad från Grekerna mer slutet och sannolikt hade ledarna för Rom klart för sig vilka de här judarna var och deras tidigare förehavanden. Det var omöjligt för ett yttre folk att infiltrera Rom. Egyptens dåvarande drottning Kleopatra med ursprung från Makedonien var en av de ur den judiska familjen som till slut lyckades ta makten i Egypten. Hon lyckades linda Roms framgångsrika Kejsare Julius Caesar vilket blev hans död. Mördad av sina egna som förstod hennes avsikter. Hennes son Caesarion skulle bli Roms ledare och då ansåg man att det var kört.

  Kleopatra jagades tillbaka till Egypten där hon lindade en ny framstående romersk hög militär Marcus Antonius som hon fick tre barn med. Han begick självmord efter falska rykten att Kleopatra avlidit. Kleopatra och den judiska makten misslyckades därmed med att ta över makten i Rom. Ceasarion skickades med ett stort uppbåd till norra Indien för att där utveckla en ny religion. Det tog minst tjugo år att få bitarna på plats och när Ceasarion kom tillbaka kom han som en ny profet och förkunnare av Kristendomen. Med hjälp av denna nya religion lyckades man sakta men säkert infiltrera och ta över Rom. Påvepalatset mitt i rom med sin egen stat vittnar om detta. Den Egyptiska obelisken som finns där visade sin makt och ursprung. Den finns bl.a. även i London, Washington och Paris.

  När Rom erövrats var det dags att återta kontrollen över Mellanöstern och den snabbt växande arabiska befolkningen. Islam såg dagens ljus där även denna religion kontrolleras av judarna. Nu gör man som man alltid gjort genom lögner och andra ränker ser till att olika folk, etniciteter och religioner blir osams så att man själv i lugn och ro kan styra utan att synas.

  Nästa del att infiltrera och ta kontroll över var den ekonomiska makten. Den utvecklades snabbt under medeltiden och även där lyckades man med hjälp av infiltration och mutor ta kontroll via de stora adelshusen. Det stora uppsvinget kom under 1700 talet, frihetstiden då de hemliga sällskapen utvecklades i snabb takt. Gustav III mördades för att han motsatte sig denna ordning. Lika illa gick det för Axel von Fersen som stod Gustav III nära. Efter Franska revolutionen som också var ett verk av våra infiltratörer. lades grunden för att ta kontroll över det ännu unga USA.

  Att ta kontroll över bankverksamheten och ekonomin blev en huvud fråga som står sig än idag. för att förhindra spridning av icke önskvärda sanningar tog man även över kontrollen av tryckta alster, Viktiga verktyg för opinionsbildning och spridning av egen propaganda.

  Anna Hagwalls motion visar med all önskvärd tydlighet att hon förstår sammanhangen och vad denna ägarkoncentration leder till. Reaktionen från etablissemanget är det förväntade. De är ju uppköpta för silverpenningar och försvarar givetvis de som föder dem. SD-ledningen visar återigen vem och vilka de tjänar.

  Ända sen den dagen då den lilla klick på kanske hundra personer tvingades iväg från sin hemtrakt för en 7-8000 år sedan svor man en en ed att en dag skall vi kontrollera och ta makten i hela världen. Den eden gäller fortfarande och kommer att gälla ända tills man nått dit eller blivit utplånad. Det finns inget eller ingen som kan stoppa deras framfart mer än möjligtvis tillfälligt. De har alltid kommit igen med alltmer brutala metoder.

  Det här är min berättelse i kortform, fast inlägget blev långt. Det finns många fler detaljer i alla dessa historiska skeenden som belyser vår vandring från istid till nutid och vad i stort sett alla konflikter har för bakgrund. När man tittar i backspegeln så inser man att det vi har framför oss är allt annat än gott. Jag gör inga anspråk på att min berättelse är en absolut sanning. Men historiska fakta och det vi ser runt omkring oss idag ger anledning till att tro att det gått till på det här sättet och motivet är totalt världsherravälde.

  Det är inte för inte de kallar sig själva för det utvalda folket.

  Förlåt att det blev långt.

 7. […] Tack Jan Milld för att du kom tillbaka till kylan och satte ihop rättvisande information angående den senaste av våra samägda, enögda diktatorers utbrott – Varför gick man i taket? […]

 8. http://truthjihad.blogspot.se/2016/07/kevin-barrett-exposes-recent-flurry-of.html

  Finns en intressant intervju med Kevin Barrett på den länken. Han ger en bakgrund till upproret i Turkiet som är ganska avvikande det vi normalt hör. Han beskriver även Islamska termer som Sharia, Fiqh och Kalifat. Det råder en ganska avsevärd språkförbistring i debatten här i Väst när vi försöker debattera denna främmande kultur. I början diskuteras diverse falskflaggor. Klart värt att lyssna på detta program!

 9. ”To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize” – Voltaire

 10. Heligt, heligt, heligt är familjen Bonniers namn och inflytande. Envar som dristar sig till att kritisera eller ifrågasätta det drabbas av evig förtappelse. I evigheters evighet, amen!

 11. Apropå PK-medias hyckleri så rekommenderar jag varmt denna humorsketch från SVT:s ”Kvarteret Skatan” som sändes för tiotalet år sedan. Jämför sedan med Oscar Sjöstedts anekdot som föranledde ”Die Juden-gate”.

  • Inslaget befäster i vår kultur att det mest tabubelagda och fula man kan hålla på med är att kritisera ‘judar’.

   Kolla bara på SNL, eller vilket humorprogram som helst, från främst USA. Dom driver aldrig med detta narrativ (trots att ‘judar’ ofta beter sig antisocialt i samband med projektet Israel). Skämtar dom om politik så är det mest lyteskomik eller härmapekomik. Dom befäster officiella narrativ, utmanar dem aldrig. De enda normer dom driver med är heterosexuella och ‘vita normer’, dvs västerlandets traditionella civilisation. Och det är tjockt med judar (och homosexuella) överallt i SNL och Hollywood. Humor är det viktigaste vapnet i all propaganda kamp, för det är då man kan forma folks åsikter bäst. När folk skrattar är sinnena öppna och påverkbara.

   Det finns mängder med ämnen som man kunde driva med, som 9/11:s officiella version, Israel (som är ett grymt skämt fån börja till slut), alla falskflaggor (som är så genomskinliga!), Böglobbyn, Sandy Hook. Men dessa humorister är mest intresserade av sina karriärer, så dom följer flocken. Är det nåt vi behöver mer av så är det alternativ humor media!

   Media jobbar åt makten:

  • Bara att jämföra dom tre säsongerna av Kvarteret Skatan (2003, 2005 och 2007) med deras långfilm från 2012. På bara 5 år hade gänget PK-fierats avsevärt. Den enda PK-smörja som var värre i samma veva var Åsa-Nisse-filmen med Kjell Bergkvist och där även Glans spelade en av huvudrollerna. Jag kan inte komma på nån svensk mainstreamhumor gjord efter 2007 som jag står ut med att se på idag. Förfallet har gått oerhört snabbt. Se bara på Henrik Schyffert.

 12. Nu även i Sverige….
  Ang mynttorget under veckan.
  Intressant att följa, vilken färg och logga väljer de denna gång?

  Vem drar i trådarna?
  Vem står bakom draperiet?
  De har ju gjort det förut menar jag.
  Dessa färgrevolutioner……
  NGO……

  Kom ihåg
  Vi är miljoner, de är några tusen. Men de äger kameran.

 13. Alla som sålt sig till zionismens nazistlika desinformationskanaler som försöker förstöra Sverige och Europa kommer säkerligen gå i taket när man nämner faktum om fulmedias ägarförhållanden.

  Detta fjäsk för deras egen överhet är givetvis exakt vad som kan förväntas av dem, ett fjäsk som garanterar den egna publiceringen av deras egna ansikten i denna fulmedia, en fulmeda som f.ö. överges av varje intelligent människa till förmånen för oberoende journalism och medborgarjournalism.

  Tack på förhand för att även du som läser detta byter till bättre informationskanaler så att de helt enkelt kommer gå under genom en allmän och total bojkott.

  • 1.30 – 3.00 – helt obetalbart!!!
   ”Fria massmedia”…

   • Det trista är att dom i detta inslag, som är vänstervridet då showen är ett bihang till ”The Young Turks”, är att dom skulle detta på ”kapitalism”. Detta är ju snarare motsatsen till kapitalism, detta är stat och näringsliv i maskopi. Men man får inte begära för mycket av ”progressives”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: