• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Ledarlöst samhälle

Socialdemokratin i Sverige hade en gång ambitioner att bygga ett folkhem och en välfärdsstat. Nu arbetar samma (?) socialdemokrati på att nedmontera detta.

Nu brinner bilarna, Dan Eliasson har gjorts till rikspolischef och staten kan inte garantera medborgarna en grundläggande fysisk trygghet.  Vi har inte ens en nattväktarstat.

Inget riksdagsparti är längre vad det en gång bildades för att vara och inget av dem förmår ta politiskt ansvar.  Sverige har varken en regering eller en opposition.  Vårt land är ledarlöst.

Partierna är toppstyrda samtidigt som de har smält samman åsiktsmässigt – runt en ”värdegrund” på tvärs mot medborgerliga intressen. Det rör sig om ett grundläggande systemfel.

Hur kan vi nu uppnå ett nationellt tillfrisknande för Sverige? Klart är att det finns ett samband mellan attityder och egenskaper hos oss svenskar i allmänhet idag och de företrädare som vi har fått.

Om vårt ledarlösa samhälle handlar veckans bgfpod – här på SoundCloud och här på Youtube.

bgfpod5


Mer

http://friasidor.is/sverige-knapptyst-medan-svenskt-jordbruk-laggs-ner/

http://ledarsidorna.se/2016/09/ett-ovardigt-upptradande/

25 svar

 1. Från det svenska folkets synpunkt är det ledarlöst.

  Den globalistiska eliten leder allt till att de ska öka sin egen makt och det svenska folket blir mer och mer vanmäktigt.

 2. Svenskvänner har i åratal förundrats över domstolarnas beslut.
  Här är en av förklaringarna:

  http://ledarsidorna.se/2016/09/hilda-ruben-sant/

 3. ”Eliten” vrålade ut att ”den svenska modellen” är ett föredöme för hela världen;

  http://www.illuminati-news.com/swedish-model.htm

 4. Har funnit en mycket trevlig sida som heter Fria Sidor, mycket nyttigt att läsa där. Trump är en stolle som tråkigt nog får mycket positiv exponering i sverigevänlig media, det råder FS lite bot på här:

  http://friasidor.is/donald-trump-100-kosher/

  Stater har egentligen inte något som helst behov av inkomstskatter, då de faktiskt skulle kunna trycka sina egna fiatpengar utan skuld och ränta och investera in dem i ekonomin på nyttiga saker. Detta låter som ett katastrofrecept för många, men ge det gärna en chans och utbilda er med dessa filmer:

  http://blueshift.nu/fiscus/

  Och just detta är grundbulten till våra bekymmer. Bankerna vill ha mer skuldslavar in i systemet för att det krävs mer ”skuldpengar” för att betala räntorna på de genom krediter (med ränta) skapade pengarna. Ett pyramidspel helt enkelt.

  ***Politikerna sitter helt i knät på banksystemet, det är därför dom är pladdermajor och floskelmaskiner***

  Läs:

  http://www.bokus.com/bok/9789197971492/bankerna-och-skuldnatet/

  Din tolkning av ”Vem är det som är rädd” tycker jag är märklig och lite långsökt. Håller du inte med om att det är naturligt att när de rika skor sig ojuste, så kommer det skapa ojämlikhet och disharmoni i samhället?

  Fängelseindustrin som de har i USA är ett gott exempel på att de rikaste skapar kriminalitet för att behålla sin maktställning. Och snart är vi likt palestinier lika övervakade och beskurna i rörelsefrihet i de friluftsfängelser som kallas modern infrastruktur. Jag tror de flesta kriminella är skapade ur ”nurture” snarare än ”nature”!

  Bilbrännande är (tror jag) ett uttryck för att vi har en stor grupp som bär en främmande kultur och inte passar in i svensson-livet-samhället. Och kan dom inte vara bra på att vara svenne, så kan dom vara bra på att vara värsting. Fenomenet finns i alla grupper, men blir katastrofalt när man koncentrerar så många på en plats.

  Dom värsta drar ofta med tvång med sig de som skulle kunna lyckats (mycket tydligt bland romer, vilket det skrivits en del om). Jag tror många i dessa områden bär på en fördom om att man måste vara svenne för att lyckas i detta land. Det är en loser-attityd som jag inte tror på, men som odlas rätt friskt i vänsterkretsar. Det föder mycket rasism mot svenskar och deras samhälle. Vi har nu en massa professionella socialarbetare och andra som cementerar denna linje för att säkra sin egen ställning. Folket måste försvara sina intressen mot dessa som driver frågorna på heltid.

  Därför behöver vi rätten till ömsesidig diskriminering och skrota tramset med att invandrare skall integreras med lagar skattesatsningar, det är diskriminering som blir ensidig på etablerade svenskars bekostnad. Vi kan inte lösa tredje världens bekymmer genom att ta hit och försörja alla här (det löser vi bäst med ett nytt bankssystem som inte utnyttjar dem). Vill de vara här så får dom anpassa sig eller bilda egna samhällen (vilket svenskar inte har nån skyldighet att bekosta). Detta vore en riktig mångkultur och troligen den enda vägen om vi vil ha en fredlig framtid.

  Utan nytt banksystem ingen lösning!

  • Tungt och viktigt inlägg, Vauen!

   Mina kommentarer:

   1. Trump
   Klart är att denne presidentkandidat hyllar Israel. De politiska ramarna i USA idag medger inget annat, oavsett vad mannen innerst inne kan tycka.

   Värdefullt ändå, om han väljs och att världen därigenom kan undgå ett kärnvapenkrig i höst…

   2. Fria Sidor
   En kanonsida! Värd all uppmärksamhet! Besök den, alla! Läs och lär!

   3. Banksystem och kontanter
   Extremt viktig fråga! Ett av mina dåliga samveten/tillkortakommanden. Siktar dock till att ta upp ämnet i höst, både i bgfpod och på annat sätt.

   4. Tredjevärlden-invandring
   ”Vi kan inte lösa tredje världens bekymmer genom att ta hit och försörja alla här”.
   Instämmer, naturligtvis.

   5. Bilbränder
   ”…det är naturligt att när de rika skor sig ojuste, så kommer det skapa ojämlikhet och disharmoni i samhället?”

   Oj!

   Som beskrivning av en verklighet må vara att a) många rika skor sig b) detta skapar disharmoni.

   Men försöker du säga att bilbrännandet ska ses som en form av politisk protest och att däri ska ligga någonting respektabelt? Då är i varje fall jag inte med, inte en enda millimeter!

   Men visst, allt kan väl betraktas ur olika perspektiv. Om Sverige bara havererar tillräckligt grundligt kanske fler svenskar till sist vaknar upp. Då kan denna förstörelse möjligen betraktas som en politisk handling (oavsett intentioner så kan det få politiska konsekvenser). Men ett högt pris har detta då haft.

   • ”Men försöker du säga att bilbrännandet ska ses som en form av politisk protest och att däri ska ligga någonting respektabelt?”

    Nej, men det är en protest. Och man kan se den politisk om man vill, men det är alltid fel att förstöra och stjäla. Vad jag menade där är att de som är eliten idag inte är goda föredömen, varken ekonomisk elit eller politisk elit gör ett gott intryck. Bortskämt och girigt uppträdande är vanligt och glorifierat i pressen t ex. Och framförallt lever vi i ett ekonomiskt system som dödar arbete och för över rikedomarna till den spekulativa delen.

    Problemet med detta är att folk ofta tror att politikerna ska fixa allt. Men det kan dom inte! Dom är bakbundna eller insyltade i detta ekonomiska system. SDs Ekeroth framförallt verkar reagera tvärt när man vill diskutera detta. (Man kan gissa att det beror på att israel inte kan få sina dollarmiljoner dagligen av USA utan att upprätthålla detta system http://www.ifamericansknew.org/stat/usaid.html ):

   • Ett stycke ur ”Bankerna och skuldnätet” sid 403-405:
    ”Parasitens utmaning: hur man livnär sig på värddjuret utan att frigöra det

    Kritiker framför anklagelser om att krigföring, terrorism och naturkatastrofer av aldrig tidigare skådat slag används för att rättfärdiga massiv statlig upplåning, medan de avleder uppmärksamheten från det faktum att ekonomin drunknar i ett hav av statlig skuld och konsumentskuld. Och det kan vara sant, men beslutsfattarna gör bara det de måste göra under det nuvarande penningsystemet. I en uppochnedvänd värld där skuld är pengar och pengar är skuld, måste någon skuldsätta sig för att hålla kvar pengar i systemet så att ekonomin inte kollapsar. De gamla fruktbara dygderna – hårt arbete, produktivitet och kreativitet – har åkt ut genom fönstret. De nya producenterna av ekonomisk ”tillväxt” är låntagare och spekulanter. Henry C K Liu gör en jämförelse från fysiken:

    ” Varje gång kredit ges ut skapas pengar. Att ge ut kredit skapar skuld för motpartens del, men skuld är inte pengar, kredit är. Om det är någonting, så är skuld negativa pengar, en form av finansiell antimateria. Fysiker förstår förhållandet mellan materia och antimateria. … Kollisionen mellan materia och antimateria producerar förintelse som återbördar materia och antimateria till ren energi. Detsamma är sant vad gäller kredit och skuld, vilka är relaterade men motsatta. ..Kollisionen mellan kredit och skuld kommer att producera en förintelse och återbörda den föreningen som blir resultatet till ren finansiell energi, frigjord för mänskligt nytta”

    Kredit och skuld tar ut varandra och smälter åter samman i det stora nollpunktsfält varifrån de kom. För att undvika detta och behålla ”pengar” i ekonomin, måste ny skuld ständigt skapas. När kommersiella låntagare inte skapar tillräckligt med pengar genom att ge ut lån, måste staten ta över den funktionen genom att spendera pengar den inte har, och rättfärdiga sina lån på alla sätt den kan. Att hålla ekonomin levande innebär att ständigt hitta nya sätt att pumpa nyskapade pengar in i systemet, samtidigt som man döljer det faktum att dessa ”pengar” har spunnits fram ur tomma intet. Dessa nya lån måste nödvändigt vis inte betalas tillbaka. Nya pengar behöver bara sättas i omlopp, vilka utgör en kapitalkälla för att betala den extra ränta som inte skapades när de ursprungliga lånen gavs ut. Regeringar och centralbanker har tillgripit en mångfald av åtgärder för att pumpa in likviditet i systemet, vilka inkluderar:

    1. Drastiska sänkningar av räntorna, vilket uppmuntrat låntagare att öka penningmängden genom att skuldsätta sig mer och mer.
    2. Genomförandet av skattesänkningar och återbetalningar av skatt, vilket stoppar pengar i människors fickor. Den brist i budgeten som blir resultatet repareras senare med nyutgivning av amerikanska statsobligationer, som ”köps” av Federal Reserve med dollar som trycks för tillfället.
    3. Sanktionerna av offentliga arbeten, rymdforskning, militär forskning och andra projekt som kommer att rättfärdiga massiv statlig upplåning som aldrig betalas tillbaka.
    4. Involvering i krig som en förevändning för att låna, företrädesvis ett krig som drar ut på tiden. Människor är beredda att i kristider gå med på att staten kraftigt ägnar sig åt underfinansiering för att försvara hemlandet.
    5. Utlåning till länder i tredje världen. Om det är nödvändigt, så kan några av dessa omöjliga-att-betala-lån i all tysthet senare efterskänkas utan återbetalning.
    6. Återkommande utmätningar av pantsatt egendom som ställts som säkerhet för lån, vilket överför säkerheten till bankerna, som därefter kan säljas till nya låntagare, vilket skapar nya skuldpengar. Resultatet är ”konjukturcykler” – periodiska vågor av depression som spolar bort skuld med hjälp av massiva betalningsförsummelser och utmätningar, vilket är orsaken till den tilltagande överföringen av förmögenhet från gäldenärer till bankerna.
    7. Manipulation (eller ”riggande”) av finansmarknaderna, inklusive aktiemarknaden, i syfte att bevara ett högt förtroende hos investerarna och uppmuntra ytterligare låntagning, tills besparingar i hög grad är investerade och fastigheter ihåg grad är belånade, då k fasen med betalningsförsummelser i konjunkturcykeln åter kan börja. ”

    Vad gäller invandring (som är bloggens huvudämne) så berörs flera av punkterna, då krig och bistånd, samt nyetablering är inblandade. De folk som flyr, vill ha bättre liv än de kan få hemma, så de drar till EU. I Sverige tar politikerna gärna emot dem för här är folket redan de mest skuldsatta i världen. ’Mohammed’ och hans familj är både potentiella låneslavar individuellt och statliga och kommunala åtaganden. Så dom är mycket potenta kunder för bankerna! Sen har vi problemet med att svenskar inte vill bo bland de invandrade, så vi köper hus i andra områden, sk ”white flight”. Med stigande priser som följd med motsvarande lån.

    Sionisterna har insett hur banksystemet fungerar för länge sedan och utnyttjar det fullt ut. Dom ser till att vara i nyckelpositioner. Utan denna ordning så går deras apartheidstat i mellanöstern under. Dom är beroende av att USA är villigt att skuldsätta sig för deras krig, samt de pengar de får i militärt stöd.

    För övrigt så tror jag författaren blivit fel översatt i följande mening: ”När kommersiella låntagare inte skapar tillräckligt med pengar genom att ge ut lån”. Jag gissar utan att ha tillgång till originaltexten att ”ge ut” var ’generate’ i original. Vilket inte nödvändigtvis betyder ge ut, utan att snarare ’generera’ helt enkelt.

   • En annan angelägen film:

 5. Intressanta tankar om det ledarlösa samhället och Löfvenministrarna som ett slags målvakter. Oförmågan att tänka utanför ”boxen utmärker detta gäng som inte tycks ha en planeringshorisont som sträcker sig bortom nästa val. Det blir ofta väldigt obehagligt och skrämmande.
  Vad beträffar själva programmen så är det min personliga uppfattning att de inte bör vara längre än en normal lektion, alltså cirka 45 minuter. Mycket konkurrerar om folks uppmärksamhet i dagens läge så jag misstänker att många inte har tid eller ro att sitta och lyssna längre än så. Bättre då att dela upp programmet i flera delar om det är ett stort ämne som ska avhandlas.

 6. Bra jobbat med podradion; Jan ! Jag tycker en timme är okej. Om man inte har tid att lyssna på hela programmet, kan man stänga av och komma tillbaka när man har tid.

  Här är några uttalanden nyligen från dom tre största stolpskotten som vi tyvärr har i Sverige nu.
  Stefan Löfven anser inte att det är kris inom polisen. – Jag tycker inte att vi ska sätta någon krisstämpel– och uttalar på nytt sitt förtroende för Dan Eliasson.
  Anders Ygeman tycker att polisledningen har kontroll över situationen och tycker Dan Eliasson är en bra rikspolischef.
  Polisen brottas med resursbrist, omorganisation, låga löner, pappersarbete, nedlagda utredningar och nedprioriterade utryckningar. Polisförbundet har kritiserat honom och poliser kräver hans avgång. Andra har redan slutat.
  – Jag får vara ödmjuk. Det finns kanske saker som jag hade kunnat göra bättre, men så är det för alla chefer, säger rikspolischefen Dan Eliasson.

  Lite också om Anna Kinberg Batra i Israel.
  I januari i år meddelade Israels utrikesdepartement att utrikesminister Margot Wallström inte är välkommen på några officiella besök i landet.
  Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman, har tidigare skrivit på Facebook att den svenska utrikesministern ger ”stöd till terrorn och uppmuntrar våld”. Och den israeliske energiministern, Yuval Steinitz, har sagt:
  – Den svenska regeringen har blivit fullständigt anti-israelisk och dessvärre också en anhängare av terrorism.
  Oppositionsledaren Anna Kinberg Batra är dock välkommen.
  Anna Kinberg Batra, vad kan du göra för att förbättra relationerna?
  – Det är viktigt att åka hit, och förbättra våra relationer. För mig handlar inte den här resan om den svenska regeringen eller partipolitik, utan just om hur Sverige kan söka bättre utbyte med Israel och förstå bättre vad som händer här på flera olika sidor.
  Du ska träffa premiärminister Benjamin Netanyahu, vad tänker du säga till honom?
  – Man måste ju kunna träffas för att kunna framföra kritik. Det är klart att det finns kritik att framföra mot bosättningarna som är helt oacceptabla. Men ska vi få ett bättre utbyte och kunna påverka varandra bättre i rätt riktning och använda det positiva i det utbyte som vi har, då måste man börja med att prata med varandra.

  Jag tycker Margot Wallströms kritik mot Israel var befogad. Jag vill bara säga till dig Anna, passa din tunga när du ska framföra kritik när du träffar en av dom största terroristledarna som existerar på jorden(Benjamin Netanyahu). Om du kritiserar Israel så kanske du får en utomrättslig avrättning som dom gör med palestinierna och många andra som kritiserar dem.

 7. Apropå ministrar som borde representera det svenska folket men i stället kryper för Israel;

  • Det gick inte så bra för Anna Kindberg Batras besök i Israel.
   Så här skrev Jonas Bergström i Folkbladet om hennes besök där. Publicerad 7/9 2016 kl 17.55 (uppdaterad 7/9 2016 kl. 17.56).
   Den Israeliska regeringen tål inte någon som helst kritik. Högern har ju kritiserat regeringen och Wallström, nu blev de på nytt påminda om att Israel inte tål någon som helst kritik. Inte heller när den mumlas från moderatledare.
   Att Israel inte tål kritik får inte hindra svenska politiker från att säga sanningen. Israel ockuperar Palestina. Och ockupationen utökas ständigt i strid mot internationell rätt och mänskliga rättigheter.
   Att säga sanningen om Israels brott mot folkrätten väger tyngre än att ”värna relationerna med Israel”. Därför gör Wallström helt rätt som kritiserar Israel och som erkänner Palestina som stat.
   Anna Kinberg Batra sa att hon också gjorde resan för att förbättra Sveriges relation med Israel. Men Anna Kinberg Batra företräder Moderaterna, inte Sverige. Det är regeringen som företräder Sverige internationellt.
   Att säga en sak i Sverige och en annan sak i Israel är oerhört svagt ledarskap. Det inger inte direkt förtroende för en person som gör anspråk på att bli Sveriges nästa statsminister.
   Jag läste i Sydsvenskan att företaget Xenofilia tillsammans med Judiska församlingen och Malmö stad ska med ca. 300 Malmölärare som ska specialutbildas ge Malmös högstadie- och gymnasieelever fyra 80 minuter långa lektioner med filmvisning och övningar att verka mot förnekandet av Förintelsen, nynazism, antisemitism, rasdiskriminering och främlingshat i dagens samhälle samt att föra minnet av Förintelsen vidare till de nya generationerna och att sprida kunskap om Förintelsen.– Med detta kan vi nå 7 000 elever i Malmö, säger Lena Friblick, vd på Xenofilia.
   Denna hjärntvättning av lögner(om förintelsen) ska göras i alla Svenska skolor och är först och främst på grund av den växande oron för muslimsk antisemitism. Ja, öppna ögonen och se vad ni har ställt till med i ”det heliga landet” med omnejd.
   Ni vet väl att man ska skriva förintelsen med stort F som dom har gjort i Sydsvenskan för att annars kan det lätt missförstås om det skrivs med liten bokstav enligt TT NYHETSBYRÅN AB. Dom skriver inte hur det kan missförstås. Är det någon som vet?

   • X har gjort X konstruerade historia till en religion.
    En religion kräver underkastelse.
    Bilden ovan visar hur Raoul Wallenberg dyrkas som ett helgon.

    Hur gick det till när denna sekt tog makten i Sverige?

   • Tack Sofia för att du ser vad X håller på med. Här nedan är lite text jag har hittat som ger en hint på din fråga.
    Alain Finkielkraut är filosofiprofessor vid Frankrikes kända Ecole Polytechnique och har länge varit en ledande intellektuell proffstyckare. Många av hans omdömen har en stark judisk prägel. Den 7:e oktober 1998 skrev han en artikel under den franska rubriken ”Mgr Stepinac et les deux douleurs de l’Europe”. I artikelns inledning kan man läsa dennne judiska intellektuelles deklamation:
    ”Ah, så härligt det är att vara jude vi slutet av detta 20:e århundrade! Vi är inte längre Historiens anklagade utan dess älsklingar. Tidens anda älskar, hedrar och förvarar oss, den bevakar våra intressen, den till och med behöver våra godkännanden. Journalister drar upp obarmhärtiga anklagelser mot allt som finns kvar i Europa av nazistiskt medlöperi och mot de som fortfarande hyser nostalgiska känslor för den nazistiska epoken. Kyrkor uttrycker sin ånger, stater vill göra bot, Schweiz vet längre inte var det står…”
    Den judiska bibeln utmålar som synes en framtid där judarna lever i sus och dus och icke-judarna slavar för det utvalda folket och berikar dem materiellt. Ty icke-judarna har hotet om utrotning hängande som ett svärd över sig.
    Chutzpah är den det judisk uttrycket för den judiska fräckheten. Denna fräckhet på många sätt grunden till judisk makt, då den ger judarna ett övertag i sitt samspel med det icke-judiska samhället, då den befriar dem från moraliska överväganden. I sin kamp för sionismen och Israel är tydligen alla medel tillåtna. Judarnas företrädare använder sig ofta av vad barnen kallar för ”tvärtomspråket” – där man säger en sak samtidigt som egentligen menar det rakt motsatta. Att blåljuga utgör inget som helst hinder för dem. Alla lögner är tillåtna så länge de främjar Saken. Även svenska judar är väl bevandrade i den judiska chutzpahn. ”Begreppets exakta innebörd är närmast oöversättlig men det betyder ungefär ”fräckhet – oförskämdhet”. Men inte vilken tarvlig oförskämdhet som helst! Det skall vara fräckheten som skön konst. Den sorten som lämnar en bokstavligen mållös.” ”För chutzpah är en livsform och sådan kan inte diskuteras.”
    Jag har en fråga och undrar om Folkets Demonstration är en sioniströrelse och om dom är Israel och SD vänner? Problemet är att FD varken är något “folkets” (i alla fall inte det svenska) eller ens en “demonstration.” FD synes i verkligheten vara en sionistisk räddningsoperation syftande till att vinna tillbaka Sverigedemokraternas hotade ställning och inflytande i riksdagen.

   • Då vi vet med nästan säkerhet att Israel ligger bakom Charlie Hebdo, Nice och 9/11 etc så bådar det inte gått för svenskars säkerhet. Sionismen har en våldsam framfart i våra dagar!

 8. Det här ska bli spännande att följa och se vad som händer.
  Simon Wiesenthal-centret: Ställ in Nya tiders medverkan på Bokmässan, Löfven
  DN.kultur PUBLICERAD 10:08 09/09-2016 UPPDATERAD 11:11 09/09-2016
  I ett öppet brev till Stefan Löfven ber Simon Wiesenthal-centret, den internationella judiska organisationen för mänskliga rättigheter, statsministern att ingripa och ställa in den högerextrema tidningens uppmärksammade medverkan på Bokmässan.

  Utredning: Nato ger fler fördelar än nackdelar
  DN. Sverige PUBLICERAD 08/09-2016
  Om det blir krig i Östersjöområdet kan Sverige bli det första landet som Ryssland angriper. Men Sverige klarar inte att försvara sig självt utan måste få hjälp. Det är några kontroversiella slutsatser i den utredning som på fredagen lämnas till regeringen och som visar att ett medlemskap i Nato ger fler fördelar än nackdelar. DN har läst hela rapporten.
  Fakta. Några för- och nackdelar med ett medlemskap enligt Krister Bringéus, 62 år, är ambassadör och har tjänstgjort i Moskva, London, Bonn, Washington.
  Krister Bringéus har varit chef för UD:s säkerhetspolitiska enhet, ambassadör vid OSSE i Wien, i Belgrad och civil representant i norra Afghanistan.
  Plus: Större möjlighet till politisk och militär påverkan.
  Plus: Ömsesidiga försvarsgarantier och gemensam försvarsplanering.
  Plus: Försvarsexport underlättas.
  Minus: Mindre utrymme för svenska initiativ för till exempel kärnvapennedrustning.
  Minus: Inledningsvis politisk kris med Ryssland.

 9. VISEGRADGROUP är intressant för nordbor att samarbeta med!
  Deras målsättning för sina medlemskap i EU är att det ska vara självständiga nationalstater som samarbetar frivilligt.

  http://www.visegradgroup.eu

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: