• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Ska svensk polis bekämpa brott?

springare
Det blev inte Peter Springare som 2015 fick efterträda Bengt Svensson som rikspolischef.

Istället kom Dan Eliasson.  Han framförde snart en ursäkt för att polisen i Skåne haft ett spaningsregister för att bekämpa brott mot äldre. Detsamma hade dåvarande justitieministern Beatrice Ask (m) gjort tidigare.


Var jag osaklig nu? Eliasson och Ask skulle nog har formulerat saken annorlunda än vad jag gjorde.

Jag menar att det här handlar om två saker:

A. Ska svensk polis försöka bekämpa brottslighet, dvs förebygga brott och gripa brottslingar?

B. Ska vi alla försöka se verkligheten som den är, och säga sanningen?

ranare

Man kan också uttrycka saken så här:

• Hur kan samma verklighet uppfattas så olika, hur kan man beskriva samma fenomen på så rakt motsatt sätt?

•  Vilken beskrivning blir mest rimlig, stämmer bäst med verkligheten?

Som etablerade politiker och andra kulturmarxister ser saken har det skett ett övergrepp när romer kommit med i skånepolisens spaningsregister över brottslingar. Det har, förutsätter man, skett på etnisk grund. Romer har kommit med bara därför  att de är romer. Även ostraffade personer har kommit med i registret, däribland små barn.

De som kommit med i registret förutsätts ha lidit skada (om ock oklart hur). De har krävt feta skadestånd, vilket de nu också har fått.

Jag ser saken annorlunda:

1.

Man har inte lidit någon skada genom att finnas med i registret. Det var inte offentligt och ingen där förekommande blev skandaliserad bland andra medborgare, ingen fick sparken från jobbet.

2.

Skada har däremot olika invandringskritiker lidit under de senaste decennierna genom att hängas ut offentligt, i mediedrev. I flera fall har det påverkat möjligheter till försörjning och yrkeskarriär. Där har aldrig varit tal om skadestånd, vi har inte ens fått en ursäkt.

3.

Det finns en saklig grund till att ta med romer i ett spaningsregister kring brottslighet. Många av dem är brottsbenägna och de arbetar i nätverk. Innebörden av ett spaningsregister är inte att envar i registret förutsätts själv ha begått brott.


Innan jag växlar över till Karl-Olov Arnstberg, två filmer om polisarbete:


K-O Arnstberg är ju forskare, med inriktning på romer. ”Problemet” med honom är dock att hans forskning visar fel resultat.

Inte sakligt fel, men politiskt fel. Det är inte politiskt korrekt.

Politiskt korrekt i detta sammanhang är att utgå från att

1. romer/zigenare är likadana som etniska svenskar

2. de saknar eget ansvar för att de gör dåligt ifrån sig i skolan eller på arbetsmarknaden

3. de är i grunden offer, även då de begår brott.

Arnstbergs forskning visar något annat, och därför anlitas han nu inte längre som föreläsare eller som debattör i stora media.


Ur KOA:s artikel nyligen på webbsidan Mörkläggning:

”För romer och judar blir det en viktig fråga hur de kan vända denna offerstatus till sin fördel. Varken judar eller romer vill assimileras. Dessa båda folk har en stark etnisk medvetenhet och förfogar över varsitt försvarssystem – olika beskaffat – som gör att de klarar att vidmakthålla sig själva som minoriteter över inte bara en, två eller tre generationer utan permanent. Med andra ord, som individer skiftar deras talanger, som hos oss alla, men som medlemmar av kollektiva försvarssystem har de erfarenheter som gör dem överlägsna Europas majoritetsbefolkningar.

Judarnas allt överskuggande fråga är hur detta folk kan säkra sin överlevnad. De har tvåtusen års erfarenhet av att vara trakasserade och förföljda. Att få ett eget land är en dellösning men det räcker inte, eftersom judar fortsätter att leva i en diaspora över hela världen. Det viktigaste av allt blir att se till att den västerländska civilisationen aldrig mer kan hota deras existens. Det är skälet till att nazisternas folkmord aldrig får glömmas.

Judarna måste se till att västerlänningarna är och förblir intensivt medvetna om det ohyggliga övergrepp de begick under andra världskriget. Men det handlar inte bara om minnen utan också framtiden. De vill inte att forskare och journalister börjar ställa frågor om exempelvis den judiska dominansen när det gäller ägandet av nöjesindustri och media. Inte heller vill de att judiska finansklaners makt över världens riksbanker hamnar i rampljuset.

Med offerrollen får de ett utmärkt verktyg. De kan dölja judisk makt bakom offerrollen och naziststämpla den som börjar ställa besvärande frågor. Det finns mer att säga i denna fråga men jag sätter stopp här. Jag lyfte fram den bara för att få en kontrast till vad som är romernas stora fråga. Hur kan romerna exploatera offerrollen?”

”Romerna odlar konflikten med gadje av två skäl. Det ena är att det kan visa sig ekonomiskt fördelaktigt. Det andra är att de på så sätt inte bara får en kontinuerlig bekräftelse på att det går en skarp gräns mellan romer och gadje, utan också på att de i kraft av att vara romer kan tillåta sig sådant som inte gadje får. De har privilegiet att få göra som de vill, vilket bevisar att de är överlägsna gadje: smartare, fräckare och med ett mycket mer spännande liv!

Ekonomiskt visar sig offerrollen gå att utnyttja på flera sätt. Ett sätt är att de kan gå till DO och få ersättning om den som driver ett tältläger, en biluthyrare eller en restaurang avvisar dem, på grund av tidigare dåliga erfarenheter av romer. Ett annat är åldringsrånen, som är en romsk specialitet. De behöver inte riskera att medierna skriver och pekar ut romernas dominans i denna försörjningsnisch. Journalisterna vet nämligen inte bara att de måste delta i kampen mot rasismen utan också att romers kriminalitet är minerad mark.

Trampar de fel så riskerar de att såväl jobbet som det sociala anseendet flyger i luften. Inte så att de blir attackerade av romer, men däremot kan de bli ifrågasatta på sina redaktioner, liksom DO-anmälda av diverse företrädare för romerna, som har det gemensamt att deras hjärtan klappar varmt för romernas sak. Visste folk i gemen hur mycket kriminalitet som kan knytas till romer, så skulle väldigt många vara väldigt förbannade. Men det vet de inte.

Det finns en expertgrupp som är någorlunda väl informerad om kriminaliteten bland romer: polisen. De vet i allmänhet också något mer, nämligen att det romska samhället bygger på släktskap. Det betyder att en viss släkt kan vara svårt kriminaliserad, också barnen. De barn som ännu inte är aktiva i försörjningsnischen kan förväntas komma med, bara de är tillräckligt stora. Andra släkter är inte alls kriminellt belastade.

Det är troligt att det finns poliser i Skåne som är rasister, men det är helt irrelevant för det släktregister som Skånepolisen skapade. Syftet var inte att diskriminera romer. De ville göra sitt jobb, nämligen lösa brott och förebygga brott. De satte inte samman sitt register därför att de var antiziganister och fördomsfulla utan därför att de erfarenhetsmässigt visste något om romer och kriminalitet.”

”För romer, som för alla andra, gäller att om kriminaliteten har ett för högt pris, så får man leta rätt på en annan försörjningsnisch. Och motsatt, om gadje inte försvarar sig så kan de romer som ägnar sig åt åldringsbrån expandera försörjningsnischen.”

koa
”Och för min del, det hjälper inte att jag gör mitt jobb och försöker frilägga hur romer fungerar och relaterar till en majoritetskultur som den svenska. Det är förbjudet område och eftersom jag i myndigheternas ögon trampar fel och glömmer att det enda som är tillåtet är att lyfta fram romerna i rollen som offer, så är det fritt fram att stigmatisera mig.

Det som förenar mig med Skånepoliserna är att vi båda försöker göra vårt jobb, men blir straffade för det. Det kunde ha varit så att samhället betraktade båda expertsystemen som nyttiga inte bara för samhället utan också för romerna. Det är nämligen så det förhåller sig.

Istället, vilket gläder romerna, så blir vi skändade och straffade med referens till en offerroll som var relevant i ett annat och till historiens skräphög förpassat samhälle. Jag funderar över Fred Taikon, som nu ska få ett skadestånd för att han finns med i ett register över romer. Hade inte DN-journalisten Niklas Orrenius slagit larm, så hade Fred Taikon aldrig vetat om att han fanns med i detta register. Det har nämligen aldrig på något sätt vänts emot honom och det är föga troligt att det skulle ske, om han inte mot förmodan började begå brott av ett slag, som aktiverade honom i registret.

Kanske jag bör vända mig till DO? Jag vet inte om mitt namn finns med i ett register på forskare som det är förbjudet att anlita, men jag vet att det finns en sådan medvetenhet hos myndigheter, när de alls känner till min existens.

Min kompetens är klassad som rasism. Jag kan bevisa att det är felaktigt och att jag är diskriminerad, i den händelse DO skulle vara intresserad. Och hade skånepolisen vänt sig till mig för att få hjälp, så hade vi kanske i DN kunnat läsa att en ökänd rasistisk forskare varit Skånepolisen behjälplig med att bygga upp ett rasistiskt romregister. Då hade Niklas Orrenius kunnat fortsätta med att bättra på sitt journalistiska anseende och fylla sin plånbok.

Jag tror nämligen inte heller han drivs av något moraliskt patos. Han är en agendajournalist, känner igen ett scoop och är bra på att göra sitt jobb. Jag tvivlar starkt på att han ligger vaken om nätterna och funderar på om agendajournalistiken är samhällsdestruktiv eller inte.

Den här frågan bör inte reduceras till att handla om mig eller någon annan person. Den handlar om ett samhälle som på grund av historiska referenser har hamnat på fel spår. Och när man hamnar på fel spår så kommer man till helt fel plats. Hej svenska makthavare, ni är framme nu, men helvete vad ni hamnade fel.”

För övrigt vill jag rekommendera alla läsare att se senaste Swebbtv, där Karl-Olov Arnstberg medverkar:


 

Mer

https://www.nordfront.se/eliasson-fortsatter-stoppa-huvudet-sanden.smr

https://petterssonsblogg.se/2016/08/30/polis-sa-javla-illa-just-nu-och-det-ar-forfall-inom-karen/

http://avpixlat.info/2015/09/21/ny-bok-av-karl-olov-arnstberg-om-den-romska-folkgruppens-historia-i-sverige/

https://janmilld.wordpress.com/2012/10/05/inkompetenta-biluthyrare/

https://janmilld.wordpress.com/2016/04/28/vi-behover-poliser/

https://janmilld.wordpress.com/2016/03/20/polisens-uppdrag/

https://janmilld.wordpress.com/2016/01/27/tillagg-om-polischefen/

https://janmilld.wordpress.com/2015/10/28/polisiara-fragor/

https://janmilld.wordpress.com/2013/03/12/fler-poliser/

https://janmilld.wordpress.com/2013/03/15/polisarbetet-och-persson/

8 svar

 1. Jag är benägen att besvara dina två inledande frågor med Nej! Etablissemangets politik är numera inriktad på att låtsas agera och att dölja verkligheten för undersåtarna. Detta blev än mer uppenbart för mig då jag läste en utmärkt analys av statsministerns artikel i AB som handlade om vad han skulle säga i partiledardebatten. Analysen är gjord av Tobias Svensson och finns på hans blogg: tobbesmedieblogg.blogspot.se Hela artikeln pekar på ett låtsasagerande vars syfte i stor utsträckning verkar vara att dölja en närmast total handlingsförlamning och handfallenhet inför de gigantiska problem som nu tornar upp sig. Frågan är om de själva insett vidden av vad de ställt till med. Insikten att de är ansvariga för den katastrof som Sverige nu står inför verkar fullständigt lysa med sin frånvaro! Att nästan allt var möjligt att förutse gör inte det hela mindre tragiskt. Läs gärna artikeln!

 2. Rätt namn ska vara Peter Springare.

 3. Det s.k ”rättssystemet” i Sverige är i det närmaste totalt ointresserade av att stävja, förhindra och beivra brott! Varför det frågar någon? Svaret är att brottslighet helt enkelt skapar mängder med arbetstillfällen för advokater, jurister, åklagare, fångvaktare, poliser, vaktbolag m.m i långa banor. Brottslighet har precis som i USA blivit en industri och Sverige som den ”51 delstaten” ska givetvis kopiera USA även i detta. Att det är idioter som ”styr” Sverige är väl uppenbart för den som vill ta reda på fakta…dessvärre hade Rheinfeldt rätt i titeln på i sin bok ”Det sovande folket”. Sverige befolkas av zombies som hjärntvättats av USA-styrd MSM-media och statlig TV. Resultatet kan skådas i alla invandrarghetton runt om i landet där kriminalitet, sharialagar, islam huserar fritt medan lallande idioter i riksdagen yrar om integration och annat snömos och folket låter detta vansinne fortgå! När ska det gå upp för dårarna i Stockholm att de flesta muslimer INTE vill integreras?

 4. Ska svensk polis bekämpa brott? Svaret beror på vem man frågar. Frågar man vanliga svenskar är säkerligen svaret ja, självklart. Frågar man politiker så är svaret efter motfrågor, det beror på. Frågar man statstjänstemän av högre valör så blir det en lång utläggning som mynnar ut i ett nja men som är ett nej.

  Saken är den att myndigheterna vill undvika konfrontation med den del av befolkningen som anlänt till Sverige de senaste 20-30 åren. Orsaken är den att för hård konfrontation med dessa kommer oundvikligen att få en uppåtgående våldsspiral som kommer att kräva, sannolikt mer än vad samhället idag klarar av. Dessutom saknas tillräckligt med lediga platser på våra anstalter. Privata alternativ kanske kan vara lösningen, Bert Karlssons asylboende & fängelse AB.

  För att kunna övervinna detta motstånd krävs betydligt mer resurser till polis och övriga rättsvårdande myndigheter vilket man inte är beredd att göra. En kraftig resursförstärkning skulle kunna ge dessa två resultat.

  1. Gruppen med invandrare skulle se sig mer övervakade och klämda, vilket kan resultera i mer oprovocerat våld.
  2. Svenskar skulle uppfatta att invandrare faktiskt är mer brottsbenägna och därmed skulle det folkliga stödet för invandringen radikalt minska.

  Därför är det korvgrillning, fika och dialog som gäller för att inte i onödan väcka ont blod. I det fall polisen skulle börja följa lagen till punkt och pricka vilket man gör mot oss svenskar så skulle garanterat stödet för denna miserabla politik sjunka som en sten.

  Sedan får vi inte glömma den konsensus som råder i samhället. De flesta toppar inom näringsliv, politik, media osv sitter med all säkerhet i diverse hemliga eller halvhemliga loger typ Frimureriet. Dessa organisationer är grenar från Bilderbergarna som kontrollerar styrningen av vårat och övriga Europas samhällen. Bilderbergarnas årliga möten är framförallt till för att instruera nykomlingar i toppen på den politiska arenan om vem som bestämmer och vad de har att rätta sig efter. De bedriver en sorts samhällsomstörtande verksamhet lite i skymundan dolt för det vanliga civilsamhället.

  Till Sverige kom denna sataniska rörelse i mitten på 1730-talet under regenten Fredrik I, son till lantgreven Karl I av Hessen-Kassel. Han var gift med Ulrika-Eleonora d.y. alltså Karl XII syster. När Karl XII dog 1718 tog Ulrika-Eleonora över regentskapet efter sin bror. Hon regerade i två år och under tiden gav hon bort i princip all kungamakt till ständerna(Riksdagen).

  Adelsmännen började omgående att positionera sig i olika grupper med sina intressen, främst ekonomiska men även maktpolitiska. Hatt och Mösspartiet bildades 1738 efter flera inbördes strider där Riksrådet Arvid Horn störtades. Eftersom Fredrik I och Ulrika Eleonora var barnlösa måste en ny regent utses. Många strider mellan mössor och hattar pågick under 1740talet och utmynnade i att Adolf-Fredrik av huset Gottorp-Holstein fick uppdraget 1751.

  Kungamakten var vid denna tid starkt begränsad och det politiska livet präglades av i princip samma kaos som idag. Frimurarna smidde planer under resten av 1700 talet och skulle resultera i flera uppmärksammade mord. Adolf Fredrik gift med Lovisa Ulrika av Preussen gjorde inte något större avtryck i historien, dock försökte hans hustru att återta en del av makten till kungahuset vilket föranledde ytterligare partistrider bland hattar och mössor.

  När Adolf Fredrik dog 1771 steg hans son upp på tronen Gustav III som genom en slug kupp återtog makten från ständerna till sig själv år 1772 vilket skapade stor ilska bland adelsmännen, så stor att man genom Anckarströms försorg lät mörda honom. Anckarström var givetvis inte ensam i denna sammansvärjning men man har skäl att anta kopplingarna till Frimureriet. Det som hände därefter har jag redan skrivit om i en tidigare inlaga.

  Det finns starka skäl att antaga att Sveriges politik inte styrs av vad Sveriges befolkning behöver utan av vad andra starka ekonomiska krafter efterfrågar och kräver av våra folkvalda, demokratin är alltså satt ur spel och är endast ett spel för gallerierna.

  Läs svensk historia, det är gratis. Sök på Wikipedia och andra källor. Följ tråden från Karl XII död fram till att Jean Baptiste Bernadotte blev kung 1818 som Karl XIV Johan, mycket lärorikt som har många paralleller med vår nutid. Märk väl Gustav III stöd för Ludvig XVI av Frankrike för sitt engagemang för USA mot Britterna.

  De västliga bankoligarkerna tog de Brittiska öarna i besittning först. Därefter tog man över det unga USA genom att först sopa undan allt stöd från Europa för USA:s strävan efter riktig självständighet. Resten vet ni.

  Svensk polis ska bekämpa brott, men får inte för bankmaffian. Deras agenda är viktigare.

  • Jag skulle vilja fråga dom som dömde i dom här två fallen vad dom tar mest illa upp av; 1. Att någon skriver neger, eller 2. Att sex stycken män våldtar en kvinna.
   Jag säger nummer två, jag tar jävligt illa upp av att sex stycken män våldtar en kvinna och det spelar ingen roll vilken etnicitet våldtäktsmännen har.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: