• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

En ovärdig allians

natoflojtist

”NATO” ska betyda ”North Atlantic Treaty Organisation”, dvs vara en försvarsallians för området vid norra Atlanten. I själva verket är det en allians för angrepp och krig, för terror.

Dessutom begränsar NATO inte sin verksamhet till europeiska breddgrader. Ett exempel är kriget mot Libyen 2011, ett afrikanskt land.

Detta bombkrig pågick under ett halvt år, vilket säger något om det motstånd som NATO där mötte. Utan NATO:s bomber skulle rebellerna inte ha kunnat besegra Kadaffis styrkor.

Här vill jag rekommendera en film, just utlagd på Blueshift:

Som framgår av filmen var Libyen 2011 ett afrikanskt mönsterland, välskött och med social trygghet för sina medborgare. NATO slog sönder ett väl fungerande samhälle.

Själv gjorde jag våren 2011 en film om Libyen, just efter att NATO:s angrepp hade inletts. Det var alltså för fem år sedan – idag skulle jag ha valt  andra formuleringar på några punkter:


1. Diktator?

Sakligt sett var det kanske inte fel att kalla Kadaffi för en ”diktator”, men hur många andra länder i arabvärlden eller i Afrika kan betecknas som demokratier?  Hursomhelst var det inte bristen på demokrati som föranledde NATO att angripa!

Diktatur och förtryck i ett land har aldrig varit ett problem för USA, så länge denna diktatur inte utmanar amerikanska intressen.


2.  Vapen

Regimen i Tripolis var väl beväpnad, genom inköp av vapen från västländer. Än sen då?

Har inte ett land rätt att försöka försvara sig?


3. Motiv

Som troligt motiv för NATO-ingripandet anförs Libyens tillgångar av olja.

Ett annat motiv kan handla om valuta, om Kadaffis planer på införandet av en gulddinar, och han ville notera sin oljehandel i guld, vilket kunde ha hotat petrodollarns ställning.


4. Sverigedemokraterna

I filmen konstaterar jag också att  medan Vänsterpartiet motsatte sig svenskt deltagande i USA:s Afghanistankrig så var hela Sjupartiet några år senare överens om att sända JAS-plan att deltaga i kriget mot Libyen. Sverigedemokraterna plussade jag för, då SD som enda riksdagsparti motsatt sig denna NATO-medverkan.

Tyvärr ser det nu ut som att även SD är på väg in i NATO-fållan.

• Först turerna kring värdlandsavtalet i riksdagen.

• Sedan Västeråsmötet som plattform åt greve Wachtmeister, att propagera för även direkt svenskt medlemskap i denna skitallians.

vardland

Metoderna kan skilja sig: mot Libyen ihållande bombningar, mot Sverige ihållande migrantströmmar.

Effekterna blir ändå likartade. Splittring och otrygghet,  misär och raserade samhällen.


Mer

http://newsvoice.se/2016/06/07/om-ryssland-anfalls-kan-usa-utplanas-ryssar-i-usa-varnar/

http://www.8dagar.com/2016/05/sista-steget-fore-nato-medlemskap.html

http://www.friatider.se/h-r-landstiger-nato-p-svenska-ut

https://janmilld.wordpress.com/2016/05/09/nato-nasta/

https://peterharold.wordpress.com/2016/03/24/vad-sager-svenska-nato-foresprakare-om-att-vara-allierade-med-ett-allt-mer-islamistiskt-turkiet/

https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/06/26/globalismen-framtidshopp-eller-hotet-mot-var-civilisation-del-3-de-politiska-morden/

15 svar

 1. Trump måste vinna valet i USA så att han och Putin kan samarbeta för en fredligare värld. Skulle Clinton vinna måste Putin agera snarast.

 2. Tack Jan, för att du satte på print det ord som jag har haft på tungan länge om denna allians; NATO ÄR EN SKITALLIANS.Tack för att du la upp videon om Libya & Gaddafi.

  ‘Vi kom, vi såg, de dog’, vi stal deras naturtillgångar och förvandlade livet för de överlevande till ett levande helvete. USA, NATO och deras allierade lyckades att vända opinionen mot inte bara Muammar al-Gaddafi utan också Saddam Hussein och Bashar al-Assad. Bäva oss alla om Hillary Clinton blir president.

  Man kan se på NATO som en psykopat som projiserar sina egna aktiviteter på någon annan, i detta fall Ryssland. Det är inte Ryssland som är ute efter att angripa Sverige eller något annat land för den delen. NATO är angriparen, något de gång på gång visat genom sina illegala krig runt om i vår värld, Irak, Libyen, Afghanistan, Mali osv.

  Att den tillika fega svenska regeringen som tillsynes också lider av ett storhetsvansinne, av allt att döma, vill dra oss in i ett krig börjar bli allt mer uppenbart, ett krig där ingen sida kommer att vinna. Tala om vansinne!

 3. Tack. Vad som sker med olika övergripande strukturer är att de fungerar som spindelväv. Man börjar gå försiktigt in från kanten men för varje steg fastnar man och kan till slut inte ta sig ur. Skälet är att alla dessa avtal och samarbeten också får praktiska konsekvenser. Det kan handla om att man bygger upp strukturer för att kunna planera, ha möten, utbyta information och materialsamarbeten.

  Vårt försvar kommer in i en övergripande struktur och fungerar så småningom helt enkelt inte utanför denna struktur därför att för många ben då vilar på den.

  Jag tycker det är en mycket dålig idé att vi ingår i samma allians som USA eftersom man visat sig, gång på gång, starta krig och lägga sig i andra länders angelägenheter. Det är dock inte amerikanska folket som ständigt vill kriga utan den styrande sionistiska maktoligarkin vilket gör att man gärna skjuter först och fråga sedan. En sådan allians borde inte vara något för svenska folket.

  • Helt rätt! Man börjar lite försiktigt i kanterna för att sedan knyta upp, i detta fallet försvaret, allt hårdare och till slut går det inte, utan våld att ta sig ur. För vår del började processen redan efter Karl XII död den 30 november 1718. Steg för steg har vi blivit snärjda av bankoligarkerna i USA.

 4. Sveriges frihet är numera så hårt kringskuret av FN, EU, (NATO), Bilderbergarna och en rad olika avtal som inte gynnar oss och vår ekonomi. Vi måste kasta av oss alla internationella ok som tär på vår levnadskvalitet. Vi skall tillsammans med EU:s övriga stater gå mot det Libyska föredömet. En helt egen Riksbank, förmåner till den egna befolkningen som underlättar vardagen.

  Jag är inte längre säker på att vårt demokratiska system är det mest optimala. Mainstream media är en del av bankmaffians megafoner och har en mycket stor inverkan på opinionen, till en viss gräns. Våra politiker sitter tillika i knät på samma maffia, de flesta storföretag är också sammanknutet med detta ”nätverk” genom ägarstrukturer lån och rätten att verka.

  Denna yttre påverkan gör att våra beslut aldrig tas ur ett svenskt nationellt perspektiv. Utan i ett globalt NWO perspektiv som definitivt inte gagnar oss. Vi är under en massiv attack från bankmaffian i form av massinvandringen. Den kommer att få oss på knä, kulturellt, socialt, politiskt men framförallt ekonomiskt på en mycket lång tid, kanske +100 år. Då är vi ordentligt i händerna på bankmaffian och mer lär det bli.

  Vi är redan fångar i FN, EU, BIS, (NATO) och en rad internationella avtal(kanske TTIP) och förpliktelser. Vi behöver självständiga stater inom Europa med ett organ för samarbete och tvistelösning. Detta organ skall inte ha några överstatliga funktioner överhuvudtaget. Euron skall bort eftersom Europas länder sällan rider på samma konjunkturvåg samtidigt. De ekonomiska effekterna ser vi idag där de mesta problemen är gömda. Det är inte enbart Grekland som är illa ute, utan de flesta sydeuropeiska länderna ligger pyrt till.

  Vi är också, allvarligt nog fångar i samma oligarkers Big Food och Big Pharma. (Livs)medels jättarna förser oss med undermåliga fabricerade och processade livsmedel. Denna bristfälliga mat innehåller en mängd kemikalier och tillsatser, E-ämnen. Utöver det är innehållet mycket ofta baserat på socker, hög halt av kolhydrater och processade fetter från växtriket. Denna föda gör oss sjuka med fetma, sockersjuka cancer och andra allvarliga tillstånd.

  För att råda bot på dessa allvarliga tillstånd tillhandahåller Big Pharma läkemedel för dyra pengar ofta med en tveksam effekt och mängder med biverkningar. När vi enkelt kan kringgå detta genom att äta mer icke processad mat och utesluta snabba kolhydrater. Alltså ren LCHF kost. Slow cook pannor som sköter sig själva 7-8 timmar och som sedan varmhåller maten tills man kommer hem, är ett utmärkt sätt till slow cook med bristande tid. Godare och nyttigare.

  Först och främst behöv en ny folkrörelse, en som är styrd av det närliggande, småskaligheten, byarna och bondesamhället. Där maten odlas och föds upp däri ligger kärnan för vårt liv. Vi behöver politiker som kastar av sig det internationella oket. Och det måste ske organiserat tillsammans med övriga Europeiska länder. Ett land i taget mäktar inte med den kraft som erfordras mot västmaffian om man inte kan få militärt skydd från BRICS-länderna under en övergångsperiod.

  Därefter skall banksystemet reformeras i grunden. Möjligheten att tjäna pengar med och på pengar skall undanröjas. Pengar skall användas som betalning för varor och tjänster och ska bindas till guldstandarden igen, eller varför inte en ny krona en Guldkrona. Lån förmedlas utan ränta och mot en administrativ avgift.

  Frigörelsen kommer att bli svår och kräver många starka ledare med ett utvecklat nätverk för dubbelriktad information till och från folket. Det krävs mycket utbildning för att komma till rätta med vårt folks bristande kunskap om oss själva och globalismen.

  Det som hotar oss framöver är ett fullvärdigt medlemskap i NATO och att EU ansluter oss till det kommande TTIP avtalet. Då har vi i så fall givit bort all vår frihet och möjlighet att agera självständigt.

  • Om det gick skulle jag rösta på dig, Svitjod, som svensk diktator …

   • Tack Maja Dacke!
    Om man blickar bakåt i historien, ja minst 300 år bort mot 6500 år bakåt i tiden så kan man där se att forna Kejsare och Kungar hade en annan filosofi än dagens. Tittar man på Kinas utveckling under årtusendena kan man konstatera att under framgångsrika perioder har Kejsarna varit populära och älskade av sina undersåtar.

    Perioder av lugn och harmoni har sammanfallit med goda ledare. En bra Kejsare såg bland annat till att utbildningsväsendet höll hög klass. Ett välutbildat folk generade också vinster till det gemensamma. Bildningen grundades på traditionell kinesisk kultur som innebar gav kunskaper i grundläggande principer för ett framgångsrikt leverne. Utbildningsministern var högst i rang under premiärministern o fungerade även som vice premiärminister.

    Det handlade om att respektera sina lärare, föräldrar och äldre. En kunskap som är nästan bortglömd idag. Hos oss började nedmonteringen 1968 när kulturmarxismen bröt vallarna och dränkte oss. Vidare såg man till att folket hade förutsättningar att kunna producera mat och att förvara och förädla den i händelse av missväxt. Det fanns perioder med dåliga ledare och råa Kejsare men de blev snart avsatta och inte sällan dödade.

    Vi behöver i sanning nya ledare som kan ta sig an arbetet med att förädla Sverige och ge dess svenska folk vad de behöver. Egenproducerad mat fritt från GMO, eget värnpliktsförsvar, en egen försvarsindustri frikopplad från bankmaffian i väster. Vidare behöver vi en helt egen energiförsörjning baserad på kärnkraft förstärkt med vattenkraft. Vi behöver skolor med den utbildning som krävs för att vi skall vara oberoende.

    Till det krävs tuffa beslut i migrationsfrågan där de stora flertalet måste lämna landet och resa hem. Det krävs beslut om att lämna EU, FN, BIS, NATO och andra för oss ogynnsamma avtal. Det krävs beslut om en ny bankordning där det nuvarande fractional banking fasas ut och ersätts med andra räntefria alternativ. Kronan skall kopplas till guldet så att värdet inte går förlorat. Riksbanken skall i goda tider öka penningmängden för att i sämre tider minska den och på så vis håller man inflationen i schack.

    Utan migrationsproblemet och avgifterna till EU och andra internationella organ skulle även vi kunna uppnå det som Gadaffi lyckades med i Libyen, en första egen bostad till alla yngre par som gift sig, en ny bil bekostad till hälften av staten, gratis sjuk och tandvård, gratis lokaltrafik och sannolikt även lägre skatter.

    Vi skulle ha en journalistkår som är objektiv, en polismakt som upprätthåller lag och ordning, ett rättsväsende som är rättvist, en militärmakt som försvarar idyllen mot giriga banksters och globalister.
    Och slutligen behöver vi en industri som kan producera åt oss själva och åt andra. Dessutom ska vi idka handel med vilka vi vill.

    Så om jag vore Kejsare så vore det ungefär så här det skulle se ut.

  • Du skriver att vårt demokratiska systemet inte är den optimala. Jag vill säga att det finns ingen demokrati i Sverige idag. En majoritet av svenskarna tycker enligt flera opinionsundersökningar att vi har haft en för stor invandring. Men samtidigt är denna folkvilja på inget sätt representerad i riksdagen och media. Jo, men folket kan inte få bestämma i varje liten fråga kanske någon säger. Men detta är inte vilken fråga som helst, detta är en fråga som debatteras flitigt och som är en ödesfråga för vårat land.
   Någonstans har alltså demokratin i Sverige gått snett, detta är det ultimata beviset på detta.

   Högljuddast, skränigast, våldsammast, mest förstörande och krävande vinner. Inte demokratin. Jag talar om mobbaktivisterna som inte drar sig för någonting, inte att förstöra och vandalisera, inte att slå ner en journalist och förstöra hans kamera (alltså inte drar sig för att ta till våld) och feg-Sverige(politiker och polisen) inte står upp för demokratin som det kämpats så länge och så hårt för att uppnå.

   Demokrati (från grekiskans demos, ”den del av folket som har ett politiskt inflytande”, och kratein (~ ”krati”), ”styrelse”, vilket ger en ungefärlig betydelse av ”folkvälde”), folkstyre, majoritetsstyre, är ett styrelseskick med allmänna och fria val, där landet styrs enligt folkets uttryckta och egna vilja.

   VÅR NATION LÄNGST UPP I NORDEN, HELT KLART VACKRAST PÅ JORDEN.

   JAG ÖNSKAR ER ALLA EN TREVLIG NATIONALDAG!

   • Precis, demokratin i västvärlden och i Sverige är inte optimalt. Den är kidnappad av opinionsbildarna, alltså mainstream media som trummar ut sitt ensidiga budskap. de styr med en osviklig precision vad folket tycker och vad de ska rösta på. Genom att ge en förskönad bild av politiker eller ismer styr man folket i rätt fålla.

    Det fungerar som reklam, positiva omdömen och fina klatschiga bilder styr man folkets medvetande i önskad riktning. Demokratin är härvidlag en urvattnad och en icke fungerande konstruktion. Den är ämnad åt att styra på ett försåtligt och omedvetet sätt.

    Dessutom har våra ”folkvalda” lämnat walkover i sin maktutövning till internationella organisationer och grupper. EU, FN, BIS, och nu NATO. Det kommande TTIP avtalet är ytterligare en walkover i frågan om vår självständighet.

    Demokratin är numera bara en chimär, en låtsaslek som saknar praktisk betydelse. Vi invaggas i tron att vi får lägga vår röst på något alternativ när resultatet ändå är exakt lika, låt vara med några kosmetiska skillnader.

    De stora genomgripande frågorna diskuteras aldrig. Vår alliansfrihet som nu är aktuell med värdlandsavtalet med NATO. Vår ekonomiska frihet bortkopplad från BIS och andra internationella aktörer. Vår frihet att själva kontrollera våra gränser och vilka som ska få komma hit eller inte. EU medlemskapet är det något vi ska ha kvar eller lämna, den frågan debatteras aldrig. Inte ens nu när vi vet att vår handel med Ryssland ligger nere och vi förlorar exportintäkter. Energifrågan där man för länge sedan borde ha haft ett program framme om att utveckla och förnya kärnkraften till nyare generationers kraftverk. Inte heller debatteras bostadsfrågan för våra ungdomar som långt upp i vuxen ålder tvingas bo kvar hos sina föräldrar. +mycket mer.

    Riksdagen har välvilligt avstått från att behålla vårt självbestämmande till förmån för bankmaffian i väster för att tillförsäkra sig själva en högavlönad reträttpost när politikerperioden är slut. Vi som nation och folk är sålda som slavar på en slavmarknad och vi har själva röstat fram våra banemän.

 5. TREVLIG NATIONALDAG!

  • Stort tack för dessa filmklipp – mycket intressant!

   Hillary Clinton pläderar alltså för en ”no-fly-zone” i Syrien – det man för fem år sedan lyckades genomdriva i Libyen, med känt resultat.

   Och hon säger sig störas av det ”carnage” som pågår i Syrien.

   Clinton är nu tydligen klar som Demokratiska partiets presidentkandidat.

   Och hon får stöd från Google, läste jag just.

   Mer om denna livsfarliga politiker:

 6. Jag har inte sett i MSM eller alternativmedia någon information om följderna för barnen till döda krigsmaktsanställda.

  Många barn måste leva faderlösa efter USA´s alla krig;

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: