• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Mångkulturellt facit

migvark
Bilden ovan är från Migrationsverket våren 2011, då Dan Eliasson  var dess chef. Personalen förväntades se positivt på migrationen och dess konsekvenser.

Hur har det gått?

Blev mångkulturen en framgång?

Om detta skriver Arvid NilssonDet Goda Samhället:

”Det vi nu ser är resultatet av ett samhällsexperiment som urartat. I decennier har landets ledande skikt, oavsett politisk färg, odlat en dröm om Sverige som kulturellt lapptäcke. Ett kraftigt tillskott av individer vars värderingar, livsstil, världsbild och tankesätt påtagligt avviker från våra har ansetts kunna lyfta nationen. Tanken har varit att kulturella olikheter ska kunna existera sida vid sida, korsbefrukta varandra och generera ett idealtillstånd där alla mår väl.”

Utifrån samhällsutvecklingen blir det svårt att förneka misslyckandet, menar Nilsson:

”Stat och kommuner har omfördelat pengar till utsatta skolor, startat integrationsprojekt, byggt fritidsgårdar, anställt etableringslotsar, genomfört etableringsreformer, skapat snabbspår, öppnat telefonlinjer och utbildat i kulturell kompetens i en oändlig kedja av kostsamma försök att få verkligheten att överensstämma med idealen. De önskade effekterna har dock uteblivit. Trots det har samma hjul fått fortsätta snurra och slitna fraser använts till att motivera dessa strategier.”

kom
”Vid en bakåtblick kan man se att mångkulturpolitiken har vunnit samma status i Sverige som kommunismen i det forna östblocket. Den har hyllats, förklarats oantastlig och gjorts immun mot kritik. Ifrågasättanden har bemötts med anklagelser om felaktig värdegrund och lett till utfrysning av personer som velat synliggöra komplikationer.

Kommunismen föll när dess konsekvenser blev alltför uppenbara. Frågan är hur stora skadeverkningar mångkulturalismen kommer att tillåtas orsaka innan någon klär av den ideologi som skrivits in i vår grundlag. Vi kan skönja en försiktig perestrojka bland de styrande, men ännu har ingen vågat påpeka att mångkultur som politisk ledstjärna inte verkar fungera.

Folket ute i stugorna saknar mandat att åstadkomma en snabb förändring. En sådan kursändring kräver handlingskraft hos den politiska makten. Vi kommer inte att få se en genomgripande omorientering innan framträdande politiska profiler konstaterar att det mångkulturella samhällsexperimentet har fått oönskad utgång.”

”…invandringen måste överensstämma med landets behov och att de som invandrar bör styras till anpassning snarare än beviljas undantag. … Vad det handlar om är att kultur har betydelse och att alla kulturer inte kan tvingas att samexistera.

Projektet Sverige är i sig ett facit på att den splittring som då uppstår inte kan hanteras. Tecknen har funnits länge och blivit allt tydligare.”

Facit har vi i själva verket haft sedan mer än 20 år.


Se även veckans fredagsbio:


PS
lio

En aktuell intervju för Granskning Sverige har här relevans. Erik Johansson ringer upp fastighets,kontoret i Lidingö och får tala med Patrik Häggstrand. Bakgrunden är att en svensk med korttidskontrakt blivit avhyst från sin lägenhet, för att ge plats åt en nyanländ utlänning.

Till Häggstrands fördel kan konstateras att han gav sig tid att svara och försökte diskutera sakligt. Något som iofs borde vara självklart, men som ju i pk-Sverige inte är det.

I sak är Häggstrands argumentering inte desto mindre anmärkningsvärd, på två sätt:

1. 

Där saknas helt ett rättvisetänkande.

Övergreppet mot svensken ses här inte som något problem. Han tillhörde ju majoritetsbefolkningen, och förutsätts som sådan vara privilegierad. Värnas skall de mest ”utsatta”, dvs utlänningar.

2.

Trots utvecklingen på några år, från ett fåtal no-go-zoner i Sverige till ett 50-tal sådana områden föreställer sig Häggstrand att en balanspunkt av lagom blandning ska kunna permanentas i Lidingö.

Erfarenheten visar  att självförsörjande svenskar och invandrare flyttar ut från sådana områden i samma takt som inkvoterade främlingar flyttar in.

Erfarenheten visar också att värdet på fastigheterna snabbt sjunker. Detta har nu boende i Skåne tvingats erfara.

Ur Trelleborgs Allehanda:

”Vad händer med huspriserna för dem som ligger i närheten av dessa boenden? Man kan bara spekulera i detta men troligen sjunker värdet kraftigt.

Kommunalrådet, Torbjörn Karlsson (S), och jag fick ett mejl från en förtvivlad medborgare i augusti förra året. En medborgare som fått sitt hus värdering sänkt med 500 000 kr på grund av att han fått nya grannar.

En person som precis fått sina lån beviljade i Skanör blev kontaktad av banken då det visade sig att det skulle byggas ett etableringsboende sidan om honom, banken ville omvärdera huset.

Så ser verkligheten ut!”

salu


Swebbtv:s ”Lördagsmorgon” tar också upp ämnet – om hur det smälls upp modellhus i rekordfart, med den inverkan detta får för miljö och trygghet.


Om den ”vita flykten” skriver även Ledarsidorna.


Ytterligare ett aktuellt orättviseexempel:

”Regeringen föreslår ett tredubblat studiebidrag till långtidsarbetslösa med låg utbildning – för att locka dem till skolbänken. 15.000 arbetslösa om året väntas hoppa på erbjudandet till en kostnad av 1.1 miljarder. SVT Nyheter har tagit del av förslaget.

Regeringen kallar det nya bidraget för ett ‘studiestartstöd’ – och det handlar om ett nästan tredubblat studiebidrag – men det är begränsat till det första året av studier.

Tanken är att locka in arbetslösa med låg utbildningsnivå som inte annars tänkt börja en utbildning. Med ‘studiestartstödet’ slipper de ta studielån.”

Långtidsarbetslösa, bland dem många utrikes födda – de flesta i målgruppen – som varit arbetslösa mer än sex månader och som är mellan 25 och 56 år kan söka bidraget om de inte har grundskole- eller gymnasieutbildning.

”– Det handlar om att många av de människor som är korttidsutbildade är fattiga människor som inte vågar ta steget in i utbildning och då vill vi skapa en morot för dem att börja plugga. I fall man anstränger sig, i fall man fullföljer sina studier – då ska man också bli belönad för det, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.”


Och listan kan göras än längre:  om ”EU-migranters” icke-straff vid brott mot svenskar.


14 svar

 1. Man kan inte kalla mångkultur för ett experiment, mångkulturalism är inte ett test för att se vad som skulle hända, för att se om ett visst resultat skulle uppnås.
  Om de bakom Det Goda Samhället är oupplysta eller i själva verket ute efter att sprida missförstånd kring de här sakerna vet jag ej, men
  mångkulturalism har tidgare även kallats kulturell pluralism, kulturdemokrati och har samma etniska intressen som marxism, kommunism, bolsjevism, sionism, samma personer som talade lyriskt om revolutionsåret 1848 för att det gynnade just deras ingrupp har idag ättlingar som förespråkar mångkultur åt västvärlden, alltså där vita människor har skapat civilisationer…

  Förresten så ser jag på bloggen Det Goda Samhället så ofta oro för ”judehat”, när det naturliga väl borde vara svenskhat. Eller borde det det?

  • Ja, rättare blir nog att tala om ett ”projekt” – som har lyckats eller misslyckats, beroende på syftet.

   Var syftet att splittra, och att rasera vårt samhälle, då har man redan varit framgångsrika…

   • Det har ”man” verkligen varit, som sagt; tidigare fanns det kommunism, löften om lycka etc…
    Själva IQ-nivån sägs vara väldigt hög, men så särskilt kloka och i flera framåtseende led överblickande verkar de inte vara, de verkar snarare vara drivna av hat och paranoia än av kärlek.

   • Håller med dig och har länge misstänkt att terminologin bara är ett av flera sätt att skapa begreppsförvirring. Men varför? Trots allt man vill påstå om människors lika värde så förefaller vi ju ha ”prislappar” på oss? Vill man att de fattiga & hungriga som saknar köpkraft och därmed inte utgör en marknad skall börja förgöra varandra så att de inte ger sig på dem som äger produktionsmedlen av vilka de viktigaste är jord & lantbruk?
    – Det finns alltför många fattiga på jorden nu utan framtidshopp och de ökar i antal.! Att skapa Krig mot närliggande länder var tidigare ett sätt att tillfälligt lösa problemet. Förr i tiden utnyttjades religion d.v.s. morot & piska av präster för att försöka hålla de fattiga inom det egna landet lugna. Nu har den funktionen övertagits av vissa politiker, – utom inom ett politiskt islam… Historien sägs upprepa sig. Så jag undrar; Står vi i dag inför ett omfattande Globalt krig – inte bara med vapen – pga att vår planet inte kan försörja oss alla med sina minskande naturresurser?

 2. Jag är född 1953 och kommer om jag har förmånen att leva 15 till 20 år till att få vara med om Sveriges uppgång och fall. Jag konstaterade då när beslutet togs av en enhällig riksdag 1975 att Sverige skulle vara en mångkulturell nation att detta kommer att gå käpprätt åt helvete. Mina farhågor har sen länge delvis slagit in. Jag väntar bara på det totala samanbrottet. Jag är tacksam över att jag inte är ung idag och inga barn har.

 3. Avsaknaden av rättvisetänk hos byråkraten i Lidingö kommun är en av de faktorer som Rebecka Uvell lyfter fram i en artikel på sin blogg som kommer att leda till det svenska samhällskontraktets upplösning. Avsteg från likabehandlingsprincipen vid hanteringen av asylsökanden i kommuner och landsting leder till enorma orättvisor som urholkar tilliten och gör att allt fler svenskar kommer att tvivla på att det offentliga kommer att hålla sin del av avtalet i samhällskontraktet. Effekterna kan bli dramatiska hävdar hon. Artikeln heter ”Först långsamt, sedan plötsligt”. http://www.uvell.se

 4. Sprid gärna detta extra intressanta radioprogram till släkt och vänner!

  1 timme med Ingrid & Conrad & Henrik Palmgren;

  • Kan det vara så att Ingrid håller på att vakna…? Precis så som jag själv vaknade upp det tar ett tag att förstå hur efterkrigstidens propaganda påverkat hela ens världsbild. Nu nu är jag mer förbannad än någonsin för att psykopater och äckliga pengagansters har lurat i stort sett hela världen med sina lögner..!!

 5. Jag fick det här mejlet från min hyresvärd Kristinehamnsbostäders VD, vänsterpartisten Urban Cow(ard)boy E.Linder, efter att jag inte hade fått svar på mejl som jag skickat till deras infomejladress, så jag skickade till honom ”högsta hönset” som jag kallade honom för, eftersom jag inte vet vilket kön (vilket ju enligt dårarna är en social konstruktion) han hade valt, han hon eller hen (i New York finns det numera 31 olika genusar som man kan välja att tillhöra).

  ”Hej Bengt!

  Vid det här laget är vi väl medvetna om din syn på de flyktingar som kommer till Sverige och vi tar KRAFTIGT AVSTÅND FRÅN DINA ÅSIKTER och tankar i dessa frågor. För oss är alla människor lika värda och vi behandlar alla människor lika oavsett kön, läggning eller etnicitet, vi betackar oss därför för dessa kommentarer och åsikter i framtiden. Jag vill även påpeka att eventuella rasistiska uttalanden i framtiden kommer att polisanmälas!!

  Efter att jag omgående gett honom, det fega översittarkräket, och strebern och passageraren på ”The Bandwagon” och globalisternas nyttiga idiot ett ordentligt svar (trots att jag inte har fått ordets gåva), där jag bland annat sa att ”Jag ber GÖR en polisanmälan!”, så har han inte hörts av på en vecka.

 6. […] Källa: Jan Milld […]

 7. Inte ens moraliskt stöd i min kamp mot min kommunistiska (totalitaristiska)) hyresvärd, inte konstigt att de politiskt korrekta vinner.
  Vi som är på andra sidan får utkämpa våra strider ensamma.
  So fuck it!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: