• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Nej till russofobi!

55titel
Veckans fredagsbio heter ”Spola RUSSOFOBIN!” och har samband med senaste bloggtexten, om NATO.  Det russofobiska kampanjandet i våra massmedia drivs av en strävan till svenskt NATO-medlemskap.

I begreppet ”fobi” ligger ju en starkt överdriven och irrationell rädsla för något. Det är med viss tvekan som jag här använder det begreppet, eftersom det så har missbrukats så mycket genom talet om ”islamofobi” beträffande motstånd mot islamiseringen av Sverige och saklig kritik av muslimer. Ändå:

Begreppet ”russofobi” är motiverat, eftersom det i Sverige verkligen finns denna typ av rädsla för och fientlighet mot ryssar och Ryssland.

Man kan fråga sig varför!

Jag kan se tre förklaringar:


poltava
1. Svensk historia

På 1700-talet tvingades vi erfara både nederlaget vid Poltava och det förödande skärgårdskriget. Med freden i Nystad förlorade Sverige både Ingermanland och Baltikum till Ryssland. Sedan kom mordet på  ett svenskt sändebud, Sinclairvisan och påföljande krig mot Ryssland, där hela Finland blev ockuperat var nära att förloras till Ryssland. Definitivt inträffade detta något senare,  år 1809.

Mer om svensk-rysk historia här, här och här.


moskva36
2. Kommunistiskt förtryck

Efter den judiska revolutionen i oktober 1917 i Ryssland följde en period av brutalt och omfattande kommunistiskt förtryck. Först drabbades människorna inom gränserna för Sovjetunionen, vilket alltså inkluderade Ukraina och Baltikum. Efter 1945 drabbades även polacker, ungrare och andra folk i Östeuropa.

En inventering kring detta har jag tidigare gjort här.

Tilläggas kan att Estland tillhörde Tsarryssland under mer än två sekler, fram till slutet av Första Världskriget, då landet blev självständigt. Kring 1940 ockuperades både Estland, Lettland och Litauen av sovjetiska trupper. På detta följde två erfarenheter:

a) omfattande inflyttning av etniska ryssar

b) sändande av dissidenter, eller bara misstänkta sådana, till läger i Sibirien.


natoanna
3. NATO-kampanjandet

Det långvariga och allt intensivare kampanjandet i våra massmedia börjar också ge avläsbara resultat. Ryssland uppfattas som hotfullt och Vladimir Putin ses som en skurk.  Opinionsmätningar tyder på att alltfler svenskar nu önskar att Sverige ska gå med i NATO.

Detta kampanjande hängs upp på tre moment, i denna prioritetsordning:

A. Krimhalvön
Krim ”annekterades” inte. Återanslutningen till Ryssland låg i linje med en stark folkvilja. Bakom denna fanns ett självklart och starkt intresse av att slippa drabbas av de våldsextrema grupperingar som härjat så obehindrat i Ukraina alltsedan Kievkuppen.

B. Östra Ukraina
Det bor många rysktalande i Ukraina, framförallt i öster och söder. Med främst deras stöd hade Viktor Janukovytj valts 2010. Deras president störtades i februari 2014. Moskva har närmast verkat återhållande beträffande separatism i Donetsk och Lugansk.

C. Syrien
Utan det ryska ingripandet i Syrien skulle ISIS ha segrat. I princip blir detta vad SVT:s Anna Hedenmo pläderar för i den aktuella filmen, fredagsbio 55:


Framförallt två moment  kan förklara att Ryssland nu spänner musklerna militärt – moment som svenska massmedia missar, och som de flesta svenskar därför är ganska ovetande om:

I.
Det första gäller vad som inträffade i Kiev under februari 2014, dvs att
– den valde presidenten störtades, författningen sattes ur spel
– det skedde våldsamt och har följts upp med en terror mot oliktänkande
– USA satsade 5.000 miljoner dollar på detta maktskifte.

kiev14

2.
Det andra gäller att NATO – istället för att läggas ned 1991, efter Sovjetunionens kollaps och Östeuropas befrielse – utvidgades österut, med många nya medlemsländer. Samt drog igång ett antal angreppskrig, med förödda länder, miljoner dödade/skadade/hemlösa och enorma strömmar av flyktingar/migranter som följd.

natoexpanstion


Mer finns att säga i detta ämne. Närmast ska jag utveckla mina tankar i ett svar på en kommentar från signaturen ”Sam” i min förra bloggtext.


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/12/01/russofobisk-sd-film/

https://janmilld.wordpress.com/2016/02/11/ska-vi-hata-ryssar/

https://janmilld.wordpress.com/2011/08/22/pa-nato-menyn/

https://janmilld.wordpress.com/2015/09/29/na-te-nato/

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/26/vad-forsvarar-nato/

https://janmilld.wordpress.com/2016/03/07/turkiet-kraver/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/12/i-bildts-fotspar/

https://janmilld.wordpress.com/kiev-2014/

http://www.janmilld.se/ukraina/

http://www.janmilld.se/nato/

http://www.exponerat.net/jan-milld-replik-om-ryssland/

http://www.8dagar.com/2016/06/krim-ar-en-halvo-i-svarta-havet.html

http://www.unz.com/tsaker/counter-propaganda-russian-style/

http://www.svtplay.se/video/8714307/ukraina-revolutionens-morka-sida/dokument-utifran-ukraina-revolutionens-morka-sida-svt

Putins Ryssland värre än Sovjet?

 

21 svar

 1. Suverän film…. igen… många sanningar som ALLA borde få del av… tur att man gjort sig av med TVn så man slipper se all Soros-influerad dynga där … bara hoppas bara att allt flera genomskådar propagandan… NATO Nej tack !!!!!

 2. I dagarna startades ett amerikanskt ABM försvar upp i östra Europa, officiellt riktat mot Iran (trots lyckade överhandlingar). I USA hade NPR (National Public Radio, etablissemangets på ytan vänsterliberala nyhetsradio, jämförbart med SR) ett reportage om hur Rysslands reaktion på det hela var ett bevis på hur elak Putin är (inte med de orden men ni förstår).
  Från ett militärt perspektiv är det några saker värda att påpeka
  Systemet använder Standard Missile 3 (SM-3), vilket är en 6.5 m lång 3 stegs raket. Avfyrningsignaturen är avsevärd
  https://www.youtube.com/watch?v=Uysu0__f8Rw och frågan är hur lätt den är att skilja från en kärnvapenrobot. Varje avfyrning kommer att få ryssarna att gå i taket, vilket de borde.
  Placeringen är tveksam mot Iran, utan verkar inrikta sig mot ryska mål på den här sidan Uralbergen, kolla sidan 25 här

  Klicka för att komma åt 3.1-Wilkening-Nov13-cmpr.pdf

  Den ryska tolkningen torde vara att detta rör sig om ett system för att ta hand om överlevarna bland ryska ICBM efter ett amerikanskt första anfall med kärnvapen.

  Men i media får man ju inte den bilden …

  • Skulle inte förvåna mig om dårarna i Washington överväger ett förstaslagsanfall mot Ryssland.

  • Vill tillägga att anti-missil-missilerna från baserna i Polen, Rumänien, och skepp i Östersjön resp Svarta Havet, vilket ju är trestegsraketer, kommer försöka träffa iranska missiler över eller väldigt nära ryskt territorium. Vad kommer Ryssarna göra då det ser avfyrningarna och robotorna färdas mot sitt land?

 3. Putin och Trump Ja Tack, Nato Nej Tack.

 4. Nu är Löven ute och trampar i klaveret igen. Ger sitt stöd för marionettregeringen i Kiew tillsammans med Obama i Vita Huset. Löven oroar sig för Rysslands ”aggressioner” i och över Östersjön samtidigt som Utrikesministern Margot Wallström säger att NATO-medlemskap inte är aktuellt för Sverige. Att tala med kluven tunga har blivit denna regerings kännemärke.

  Putin lär bara skaka på huvudet i denna politiska fars som utspelar sig i Washington. Det är fan i mig pinsamt att vara svensk i dessa dagar och man skäms å Löven och de andra dårarnas vägnar så öronen rodnar och kalla kårar drar utefter ryggraden.

  Å ena sidan är Löven i Washington för att be om ett elegant inträde i NATO som sker bakom allas rygg, att vi officiellt står utanför men i realiteten är fullvärdiga medlemmar. Eller snarare inom NATO betraktas som medlemmar. Avgiften skall betalas men kan säkert gömmas inom något annat utrikespolitiskt fält. Å andra sidan står utrikesministern och påstår motsatsen.

  Vi kommer att få se ett smyginträde som vi en given tidpunkt blir ett faktum med hänvisning att vi har så mycket samarbete med NATO och USA att vi inte kan backa. Detta är en stor utrikespolitisk fråga som kan komma att få stora konsekvenser för oss.

  Vi borde istället backa ut ur denna farliga allians med USA. Vi borde istället lämna EU, Schengen, FN och uppmuntra övriga nordiska staterna till att göra likadant och gå ihop i ett nordiskt förbund eller samarbete på en djupare nivå. Danmark/Grönland, Norge, Island, Finland och Sverige. Vi har de tekniska, företag, skolor och universitet som kan utveckla och stärka denna nordiska sammanslutning.

  Med en gemensam asyl och migrationspolitik och med ett gemensamt socialförsäkringssystem med betoning på restriktioner mot asylturism så löser man migrationsproblemet per automatik. Med sämre utdelning i sociala förmåner för främlingar blir Norden inte särskilt intressant för ekonomiska lycksökare.

  Sverige och Norden skulle stå sig bättre utan allianser mot både väster och öster utan en neutral buffert i norr med en egen stark militärmakt för att försvara våra intressen i norr. Vi skall sträva efter att idka handel med alla parter som önskar detsamma med oss och inte inlåta oss i några diktat från något håll, som exempelvis de nya så kallade frihandelsavtalen som kommer att bli en veritabel fotboja för oss.

  Så oavsett vad Löven kommer överens med USA så är västimperiet på väg utför mot en total kollaps. Förmodligen söker han stöd för ökad propaganda mot nationalistiska strömningar i Sverige och övriga Europa, mot Ryssland, Kina och övriga BRICS-länder. Inte otänkbart med polisiära och militära insatser mot den alltmer växande oppositionen mot globaliseringen.

  Regeringen Löven tillsammans med övriga partier i Riksdagen är det största hotet mot vår frihet i modern tid.

 5. Detta är faktiskt värre än jag kunde förutse. Vi lever i en värld som styrs av blinda slavar till globalisterna som har en karta som är fram och bak. Man kunde skratta åt det om det inte vore för att det är människoliv som offras.

  Löfven och andra representanter för svenska folket påstår att Putin och Ryssland är ett hot mot Sverige. Kan vi först ställa frågan vad är det man vill åt som man inte redan har?

  Råvarorna? Nej, det har man mest på jorden. Muslimerna? Det det har man också tillräckligt av. Feministerna och Prideparaden?Varför skulle Ryssland ens tänka tanken att anfalla Sverige?

  Det enda skälet skulle kunna vara om vi går med i NATO och gör som andra forna östländer, låter USA rikta kärnvapen mot dem vid deras gräns. De är inte avspänning, utan anspänning NATO håller på med. Man leker med elden. Det blir lätt en gnista. Jag undrar om det inte är det man vill. Sedan som alltid låta andra folk dö för att man ska nå sina egna syften. Precis som i första- och andra världskrigen.

  Folket ”med näsa för affärer” vet verkligen hur de ska lura gojerna att gå deras ärenden. De går aldrig själva ut i kriget, inte deras barn heller.

  En sak är säker, demokrati fungerar inte om folket tror att de kan lämna över ledningen till någon representant och de sedan inte behöver sätta sig in i olika frågor, utan bara glo på dumburken på kvällarna. Ska vi ha demokratin kvar måste varje människa sätta sig in mycket mer. Det system vi har idag har ju visat sig leda fullständigt åt fel håll.

  Hur kunde det gå så här illa? Inkompetensen, liksom propagandalögnerna tycks inte ha några gränser.

  • Ja, hur kunde det gå så här illa? Jag har också funderat på det både fram och baklänges och det jag kommit fram till, utan att vara tvärsäker, men en teori i vart fall.

   Efter Karl XII död 1718 blev Ulrika Eleonora d.y. alltså hans syster regent. Hon regerade endast i ca 15 månader och lämnade därefter över till sin make Fredrik I, Fredrik av Hessen. Hon hann ändock med att gå med på ständernas nya förslag till regeringsform som innebar att i princip all makt fördes över från Kunga(Drottning)stolen till ständerna.

   Det blev inledningen till frihetstiden då ett evigt kattrakande startade bland ständerna. Det utmynnade i att två läger bildades något årtionde senare med Hattarna och Mössorna. Samtidigt i mitten av 1730-talet kom frimureriet till Sverige och 1776 bildades Illuminatiorden i Ingolstadt men förbjöds verka 1885 av Bayern(gick under jorden). Under 1700 talet blomstrade förvisso av teknikutveckling och vetenskapens upptäckter. Men rent politiskt blev det mer eller mindre polsk riksdag.

   Familjen Rotschild´s anfader föddes 1743 och startade i vuxen ålder ett växlingskontor i Frankfurt am Main. Där lade han grunden för sitt imperium som spreds med sina 5 söner över Europa.

   Senare under seklet när Gustav III 1771 kommit till makten gjorde han en kupp året därpå och återtog mycket av makten tillbaka från ständerna. Detta ogillades givetvis av adeln och de övriga stånden som ansåg sig lurade på sin relativt nyvunna framgångar. Gustav III medgav till att judar för första gången tilläts bosätta sig i Sverige, till vissa platser och med restriktioner på vilka yrken de fick inneha. Endast personer som erkänt sig till den Lutheranska läran hade innan det rätt till att bosätta sig här.(Efter Gustav Vasas religiösa kursändring 1523).

   Man kan nog med fog anta att ett antal judar under andra förespeglingar givit sig inträde i riket före detta beslut och påverkat opinionen i främst hos adeln att denna restriktion måste upphävas. Ständerna hade nog svårt att förlika sig med att ha blivit av med så pass mycket makt men det kom att ta 21 år innan Gustav III mördades. Man kan nog anta att det förekom många planer på att döda honom innan men att andra politiska problem kom emellan. 1788-1790 var Sverige i krig med Ryssland vilket antagligen påverkade planerna.

   Till slut mördades han och hans son Gustav IV Adolf besteg tronen. 1792 och avsattes 1809 då Sverige förlorat Finland. Gustav III bror fick rycka in och bestiga tronen och som barnlös(hans son Karl Adolf dog bara en vecka gammal) så adopterade han från samma släkt Karl August som plötsligt avled i slaganfall 1810. Falska rykten spreds att det var riksmarskalken Axel von Fersen d.y. som legat bakom prinsens död. AvF var tillsammans med Gustav III mycket stor anhängare av Frankrikes kung Ludvig XVI och dennes hov.

   Axel von Fersen var även i Amerika och stod på koloniernas sida mot engelsmännen vilket även Ludvig XVI var. Efter franska revolutionen deltog AvF i en flyktaktion för att rädda den franska kungafamiljen vilket misslyckades.

   AvF mördades på Riddarhustorget i Stockholm dit begravningsföljet kommit med den avlidna prinsen. Misstankarna mot att han legat bakom Karl August död skingrades och han rentvåddes från anklagelserna. Därefter nödgades Karl XIII adoptera Jean Baptist Bernadotte som några utvalda ur adeln hade vaskat fram. Den sida som stod revolutionärerna i Frankrike närmast vann kampen.

   Därmed var Sveriges motstånd mot England och den då finansiella eliten bruten. Då förlorade vi en stor del av vår bestämmanderätt över vår framtid. 1815 då Napoleon förlorat vis Waterloo tog familjen Rotschild ett järngrepp över brittisk ekonomi. Detsamma gjorde släkten i Frankrike och tidigare i Österrike och Italien. Samma år förstod uppenbarligen Adeln och Borgarna vad judisk ekonomisk makt vill säga och föreslog att begränsa judars rätt att bosätta sig i Sverige, dock kan man anta att det då var försent att vakna.

   Efter Karl XIII död 1818 och Karl XIV Johan, den första Bernadotte, på Svensk tron så var fältet öppet för främmande ekonomiska krafter att sakta men säkert ta över Svensk politik, ekonomi och massmedia. Det har varit långa lugna perioder då folket vaggats i säkerhet med vissa hopp i skeendena.

   Det vi ser idag är en ren fortsättning på den anglosaxiska koppling som definitivt tog grepp om Sverige frihetstidens efterdyningar trots tappert motstånd av Gustav III och hans förkämpar. Hade Gustav III och Axel von Fersen fått råda utan att ha blivit mördade då hade vi kanske varit i ett helt annat läge idag.

   • Tack, ska läsa igenom noga. Russofobin var synnerligen närvarande i dagens ”Eurovision”. De ”politiska” jurygrupperna gav Ukraina alla 12:or. De patetiska tyskarna (fortfarande under ockupation) gav sin 12:a till Israel…..tittade för en gångs skull men det var sista gången.

   • @Kalle
    Slängde ut TV för tre-fyra år sedan. Stod inte ut med alla vinklingar och mörkningar. Självklart är Schlagerfestivalen ett perfekt tillfälle att inympa ”tyckanden” i folks medvetanden.

    För övrigt kan man undra vad Israel har att göra i detta sällskap att göra? Israel ligger definitivt INTE i Europa. Så varför är inte övriga MÖ-länderna inbjuda plus Egypten och resten av Afrika.

    Tyskland är definitivt under ockupation, men tiden kommer när upproret sätts i rörelse. Det lär ta fart när och om Britterna lämnar EU.

   • Hej. Jag skulle vilja påstå att man ändå höll utländska engelska och Rotschild-aktiga intressen undan. Det är först på 1990-talet som vi fick en handfull dominerande storbanker i Sverige. Dittills hade vi i Sverige såväl sparbanksstiftelserna, lantbrukskassor, såväl som regionala privatbanker. Man undvek också att låta engelskt privat kapital finansiera privata engelskägda järnvägar utan staten lånade franska pengar (skulderna reducerades genom frankrikes höga inflation) för att staten skulle kunna bygga de viktigaste järnvägarna såväl som att kunna utveckla gruvindustrin och vattenkraften för elproduktion i Norrland utan ”engelsk” kapitalism. De privata (Enskilda järnvägar EJ ) järnvägarna i Sverige ägdes och bekostades av kommunerna(socknar och städer ) vissa bemedlade privatpersoner som grevar och friherrar med stora transportbehov av varor från sina egendomar i en del fall gruvbolag och skogsindustrin men också statliga bidrag i lån någon mån.
    Glöm hellre inte bort de olika former av lantbrukskooperationer där lantbrukarna själva satte priser på produkterna utan att några ockrare kom och kastade småslantar för vad värdbefolkningen producerat.
    Däremot tror jag att övergången från ståndsriksdagen till den inkomstbaserade rösträtten var dålig. Många inom adeln bönderna och borgarna förlorade inflytande eftersom de tjänade för lite. Om inte i riksdagen så i städer som Göteborg och Norrköping blev främmande bankirer och engelskättade industrimänmycket inflytelserika medan svenska och tyska(-ättade) köpmän förlorade sitt inflytande undan för undan. Även gällande aktiebolag så var det ända till ganska sent 1900-tal reglerat vilka som fick äga olika slags aktier. Samhället har varit mycket noga reglerat och tack vara flera statliga monopol – allt detta sammantaget har gjort att ockrarnationaliteterna begränsats till sina banker och bokförlag dådet har inte kunnat göras så mycket pengar i de reglerade verksamheterna. Det var också olagligt med ockerräntor tills senare på 1900-talet
    I svensk lagstiftning rörande aktiebolag bygger det i grunden på tysk rätt och inte anglosaxisk, i Sverige infördes det tidigt bestämmelser om minoritetsskydd och informationsrätt – även det är någon som det internationella kapitalet starkt ogillat. Det finns en nordisk rättsgemenskap och lagar har länge varit harmoniserade. Men kanske att Sverige då på senare tid i efterföljnad och tolkning blivit liberalare. Inte minst i fråga om kapitalmarknadens utveckling. Här dominerar nu en handfull storbanker, ett oligopol, medan i t ex Danmark finns en uppsjö av små banker och regionala sparkassor. Det är bara att räkna kontorsskyltarna i vilken småstad som helst så inser man skillnaden. I Sverige har med statens goda minne, under 1980 och 90 talen kraschat och slagits samman och på märkliga vis avvecklats t ex sparbankerna och gamla Föreningsbanken slogs så samman med den stor Sparbanken efter den stora bankkrisen till det som nu är Swedbank AB. Det finns i Sverige nu endast ett fåtal fria sparbanker i mindre orter. Däremot så har det kommit många internationella aktörer på kapitalmarknaden som faktiskt har ocker som affärsidé. Men det dröjde ända till 1990-talet, tack vare våra förfäders kloka insikter.

 6. Alla lögnhalsar gör nu allt som står i deras makt för att Obamas tid som USA:s president skall framstå som mer än hellyckad. Obama smorde de nordiska partiledarna rejält i sitt tal igår. Jävla hycklare är de hela bunten. Det skall bli skönt att slippa se Obamas fula tryne framöver.

 7. Söndag morgon 160515

  Nu är Löven ute å cyklar igen. Han har en outgrundlig förmåga att motsäga sig själv.

  Å ena sidan oroas han för om Trump blir president, han föredrar Clinton precis som bankmaffian gör. Å andra sidan vill han ha goda relationer med alla länder, ja utom Ryssland och Kina då kan man förmoda. Fast även med Trump om han nu olyckligtvis blir vald till president. Om han nu vill ha goda relationer med ALLA länder, varför visar han inte det då i aktiv handling?

  Hur kan man vara så enfaldig i att ha synpunkter på andra länders folk och hur de väljer sina ledare. Hur tror han att Trump kommer att behandla honom och Sverige i fall att Trump blir vald?

  Löven vet inte till sig i trasorna hur han ska ställa sig in hos bankmaffian. Han beter sig som en liten knähund som förväntar sig lite godis om man agerar på rätt sätt och säger rätt saker. Hans uttalanden är direkt pinsamma.

  Löven endast en hycklare bland andra.

 8. Så att inte vara ”russofob” innebär att vara för Putin? Snacka om att du skjuter dig själv i foten där….

  • Här drar du alltför långtgående slutsatser. Jag förmodar att du syftar på montaget ”Russofobi Nej Tack” med bild på Vladimir Putin.

   Montaget utgår ifrån att:
   a) Putin är idag Rysslands ledare
   b) Putin är dessutom en stark ledare, vars agerande fått genomslag
   c) Tack vare Putin har Ryssland åter kommit på fötter, efter en extremt svår tid
   d) Pga detta har Putin en mycket starkt folkligt stöd i sitt land
   e) Putin har länge varit måltavla för ett intensivt hatkampanjande från väst, som detta bildkollage påminner om:

   Det gör det naturligt att koppla fenomenet ”russofobi” med Vladimir Putin.

   Därmed inte sagt att man behöver vara okritisk till allt som Putin gjort eller gör, men en klok hållning kan vara att försöka skilja på huvudsak och bisak.

 9. Till Milld: Tumme upp! 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: