• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

Medborgarjournalism

gs

Wikipedia om ”medborgarjournalistik”:

”…samlingsnamn på journalistisk praktik där personer ur allmänheten, i motsats till professionella yrkesjournalister, bidrar till insamling, rapportering, analysering och spridning av nyheter”.

Dvs att vanliga medborgare medverkar genom journalistiska insatser, i grunden ideellt eller för låg ersättning. Det är vad vi nu blivit många som försöker bidraga till, med hjälp av internet: texter och bilder, radioprogram och filmer.

Ett behov av detta skulle kunna finnas även om stora massmedia skötte sitt uppdrag. Till detta kommer att svenska massmedia så grovt sviker sitt uppdrag.

hatsajter
Behovet är därför uppenbart av alternativ information och andra perspektiv. Här har vi webbsidor som Antropocene och ExponeratAvpixlat och Fria Tider. Webbradio som Motgift och Ingrid&Conrad.  Filmer som Fredagsbio och Söders Hjältar. Med många flera.

Detta uppskattas inte av stora media. I sak har de svårt att gå i svaromål, enklare blir att stämpla ut, med beteckningen ”hatsajter”. Allmänheten ska lära sig att inte läsa på sådana webbsidor, än mindre länka till dem. Under veckan som gick blev en bussförare på Dalatrafik avstängd från arbetet för att han länkat till Avpixlat.


nina
Vad jag här främst vill lägga in i begreppet ”medborgarjournalism” är att gå ett steg längre, genom att man kontaktar makthavare inom media och politik.

Ringer upp och ställer frågor.

Det är vad Granskning Sverige ägnar sig åt – med allt större framgång!

• Initiativtagare till GS är Johan Andersson. Så här lät han när han i september ringde upp olika pk-journalister för vad de lögnaktigt skrivit om ”flyktingar”. Han inte bara ställer frågor utan säger också emot, något som för många av dem blir en ny erfarenhet.

Johan är alltjämt en motor i GS-verksamheten, men har nu flera medarbetare.

• En av dem är Erik Johansson, som jag uppskattar genom att han ämnesmässigt vidgat repertoaren från bara invandringsfrågor. Han har i flera inslag angripit den pågående rysshetsen och krigshetsen, som t ex i detta inslag. Han har till och med vågat sig på viss kritik av agendajudar.

sfgranskad
• Min favorit  bland medborgarjournalisterna på Granskning Sverige är nytillskottet Nina Drakfors. Hon har en bra avvägning mellan att å ena sidan vara lugn och saklig, å andra sidan envis och fokuserad. Som i samtal med s-journalisterna Anna Norling och Lotta Gröning.

arskronika
Slående är hur bortkomna och desperata många av de uppringda låter. Det är övertydligt hur ovana de är att bli ifrågasatta och vara den som ska kunna svara på frågor. Så länge har de ju levt i en miljö av likriktning och enkelriktad kommunikation!

Många blir aggressiva och får bråttom till möten, det är vanligt att samtalen slutar med att man helt enkelt slänger på luren. Lyssna på Granskning Sveriges årskrönika 2015!

På sistone har Granskning Sverige dessutom kunnat notera framgångar i form av att man lyckats påverka de ansvariga i deras agerande, få dem att ändra sig. Detta redovisas i detta aktuella inslag, om tre exempel.



Ett av dessa fall gäller Dalatrafiks famösa agerande, med avstängning av en bussförare pga dennes politiska åsikter.

Föraren har nu tagits tillbaka i arbete, uppenbarligen genom både samtal från GS-journalister och andra opinionsyttringar. Samtidigt har ledningen för Dalatrafik i ett svar till Paul Nilsson uttalat sig så här:

”Detta ärende har satt fokus på att vi gemensamt med våra entreprenörer omgående behöver starta ett arbete kring våra värdegrunder.”

Det signalerar att man ändå inte har lärt sig att det är cheferna på Region Dalarna och Dalatrafik som har gjort fel när de stängde av sin bussförare.

Fredagsbio 50 handlar om denna historia, ”RÖTT KORT för Dalatrafik”:


Här råkar det vara så att jag själv en gång kört buss – under  tre decennier. Drygt ett av dessa decennier var jag aktiv invandringskritiker, som redaktör för Blågula frågor mm.

Mest körde jag 800-linjer på Södertörn. Bland såväl arbetskollegor som trafikanter var en hög andel invandrare. Aldrig något problem, och varför skulle det var det? Problem kunde det vara för invandringskritiker som arbetade på SIV  var nämndeman eller lärare – men inte för en bussförare.

Det jobbet handlade ju primärt om att transportera personer från punkt A till punkt B. Det gällde att passa tider, att hitta rätt, att inte orsaka trafikincidenter och att hantera eventuella konflikter ombord på bussen. Gentemot trafikanter drog man på sig en neutral ”tjänstemin”, för att hålla distans och minimera friktion.

800

Nu har tiderna förändrats.

Jag tänker på MSB och brandbekämpning i Sverige. Man skulle kunna tro och tycka att den verksamheten primärt ska gälla räddande av människoliv, men så är det inte längre. Nej, viktigast där är nu en form av genusrättvisa, med kvotering och rätt ”värdegrund”. Resultatet av detta kunde vi ta del av i filmen ”Samhällsmagasinet”.

Region Dalarna fick i höstas en ny chef,  Tiina Ohlson. Hon förefaller också drillad i pk-tänkande. Kärnan i busstrafiken är för henne tydligen något annat än att transportera människor. Klart är att hon inte förmått hålla isär vad förare gör på sin fritid och under sina arbetspass.

Totalitära drag, om anspråk på att helt äga sina anställda. Det ger mig associationer till hur vår feministiska regering gjort anspråk på att svensk lag ska gälla för svenskar även utomlands (se PS i denna text).

Annonser

17 svar

 1. Dalatrafiks agerande illustrerar ännu en gång det inskränkta tänkande som genomsyrar den politiska korrektheten. De tilltror inte invandringskritiker förmågan att skilja på sak och person. Förmodligen av den enkla orsaken att de inte själva har den förmågan. Detta är en företeelse som dyker upp gång på gång när det blir konflikter mellan dissidenter och det av makten påbjudna tänkandet. De ryggradsreflexer som låg bakom avstängningen av chauffören visar hur djupt det totalitära tänkandet sitter bland makthavare av olika slag.

  Värdegrundssvamlet hör ju också till dramaturgin i sådana här sammanhang. Troligen inlärt på diverse chefsutbildningar som en metod för att utöva åsiktsrepression. Tröttsamt är det och man hoppas innerligt att det en dag ska få ett slut. Fast ibland så undrar man.

 2. Brevbärarna som ”mådde så illa” av att bära ut SD:s valinformation att de vägrade att befatta sig med den -blev de också avstängda ”för utredning” ?
  Det var ju ett klart brott mot både grundlagen och mot anställningsvillkoret -att fullgöra sina arbetsuppgifter.

 3. […] Vi är inte på nått sätt avlönade utan gör detta på vår fritid gratis. Via denna blogg kan du läsa mer om vad medborgarjournalistik handlar om samt nedan omdöme om min insats via GS […]

  • Nina, dina tips till personer ur etablissemanget som blir uppringda, förtjänar att lyftas fram:

   * säg aldrig något du inte står för

   * säg inget som inte tål dagens ljus

   * ljug inte

   * hitta inte på ett svar som du inte tror på

   * om du gjort nått felaktigt erkänn istället

   * om du inte kan svara säg att du måste få fundera på frågan

   * försök inte komma undan genom att säga att du ska på möte

   * om du inte har tid att ta ett samtal svara inte när någon ringer

   * släng inte på luren

   * stå för din agenda

   * var inte överlägsen

   * om du inte förstår frågan be om förtydligande

   * om du inte har tid att svara erbjud ny tid som du håller

   * känner du dig osäker be om frågorna innan så du har tid att tänka

   * var trevlig

   * för den tuffe om du har gjort fel eller ljugit och vi på GS kommit på dig, stå för det då

   * likväl som man tar avstånd från nazism så bör man ta avstånd från kommunismen. Det är inte svårt att säga, ja jag tar avstånd från kommunism som sägs ha mördat 80 miljoner människor

   * tänk på tonläget i din röst, förakt går inte att dölja

   * har du en dålig dag så var medveten om det och ta samtalet en annan dag. Du kan även ha ett professionellt bemötandet så att din dåliga dag inte går ut över den som ringer. Är din dag riktigt dålig så svara inte i telefonen om du inte klarar av att upprätthålla ett professionellt bemötande.

   * det finns tillfälle när du ska och bör lägga på luren och det är om personen börjar kalla dig för kränkande epitet eller börjar hota dig.

   * att aldrig som riksdagsledamot vara anträffbar på telefon så medborgare kan ställa frågor, inger inget bra förtroende och bör med det tydligaste undvikas ha som beteende. Du är ändock tillsatt av folket.”

 4. Här har du strax en kanal till som säkerligen kommer intressera, Jan:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/03/03/glada-nyheter-sverige-far-en-ny-alternativ-tv-kanal-via-svensk-webbtelevision/

  Vad gäller diskrimineringen mot svenskar som har sympatier med ex. SD eller Vetenskapliga partiet, anser jag att det är av största vikt för enheten i vårt samhälle att vara aktiv och alltid vidtaga åtgärd som tillfredsställer den utsattes önskningar.

 5. Svenskar tycker om medborgarjournalistik och vår egen kultur!

 6. Lyssna på dessa underbara fransyskor;

  • Den muslimska invasionen av Europa återspeglar en judisk agenda.

   Är det så vi ska uppfatta budskapet i denna film, Sofia?

   • Ja. Förutom den konstnärliga upplevelsen…

   • Den svenska politikeradelns krampaktighet vad gäller immigration och kamp mot vad de kallar ”rasism” har blivit ett slags religiöst substitut som i sig självt blivit ”de facto”-rasistiskt.

    Deras hållning är rasistisk mot den svenska folkgruppen och kommer således skapa mer och mer rasism, speciellt då detta kombineras med EUs frihandel, fria rörlighet och medföljande arbetslöshet, i vilken svenskar kommer ställas mot invandrare i den hårdnande konkurrensen om de jobb som inte redan rationaliserats bort eller flyttat till låglöne/lågskatte-länder inom frihandelsområdet.

 7. Mediehusen inom msm har nu gått ihop i en förestående attack mot folket. Kartellbildningen knyts tätare ihop. Under Augusti månad i år 2016 planeras en attack mot de läsare som använder adblock och liknande. Vi som inte vill att msm ska tjäna några annonsintäkter använder adblock. Medierna ska blockera oss som använder adblock så att vi inte kan läsa deras smörja(vilket iofs är bra)

  Branschen menar att det är ett demokratiskt problem??!! Jag ser det snarast som ett ekonomiskt problem, att sionisterna inte får betalt, men det kommunicerar man inte ut, utan man menar att det är ett demokratiskt problem.

  Vi har större demokratiska problem i samhället än det branschen anför. Om de mangrant hade försvarat allas rätt till manifestationer och demonstrationer utan att störande element ges utrymme att sabotera demokratin så hade jag med glädje låtit deras annonser flöda. Och om de hade tillåtit alla komma till tals i sina alster och visat på mångfald i åsiktsfältet så hade jag kunnat försvara deras rätt att få intäkter, jag hade till och med prenumererat på en papperstidning om de visat prov på just demokrati och allas åsikter är lika värda.

  Så nu hoppas msm att de 30% av internetläsarna som använder adblock ska upphöra med det. Jag hoppas att de 30% slutar att gå in på msm-sidor överhuvudtaget(det kommer jag att göra) och att de som inte hört talas om detta tidigare får upp ögonen och installerar adblock alternativt slutar läsa DDR2.0-propagandan. Så kanske vi uppnår 50-60% färre läsare och således lika mycket i mindre klirr i deras kassor.

  Adblock är ett tillägg till webbläsaren som hindrar att reklam visas eller spelas upp i din webbläsare. När den är aktiv ger det inga annonsintäkter till innehavaren.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: