• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Levande historia?


Historieundervisning i Sverige bedrivs inte bara i skolan. För ändamålet finns dessutom en särskild myndighet: ”Forum för levande historia”.

Denna myndighet har nu funnits i 12 år och har 36 personer anställda. För år 2006 har Levande Historia tilldelats ett anslag på 45 miljoner kronor, och ytterligare 5 miljoner för en särskild utbildningssatsning ”mot rasism och intolerans”.

Det är dock inte fråga om en heltäckande historieundervisning, utan inriktningen är valda delar av europeisk historia under mitten av 1900-talet.  Kopplat till detta ska ske en påverkan av åsikter.

Så här formuleras uppdraget:

”Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde.
Myndigheten har särskilt till uppgift att

•    informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

•       stärka människors vilja att arbeta för alla människors lika värde

Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år. Enligt deklarationen ska staten stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsen ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.”

Uppdraget sträcker sig alltså båda bakåt och framåt:

•  En verklighetsbild ska förmedlas, om vad som hänt under vissa perioder och i vissa länder.

•  Attityder och normer ska förmedlas till ungdomar i Sverige idag.


nyd

För Levande Historia har webbtidningen Nya Dagbladet intresserat sig – och sätter frågetecken på båda punkterna.

Bakåt menar Nya Dagbladet att det är fel att, beträffande Andra världskriget,  så ensidigt fokusera bara på det lidande som drabbade just judar.

I artikeln ”Det judiska lidandet är inte exklusivt” skriver NyD:

”…Majoriteten av dem som våldtogs, mördades eller svalt ihjäl under andra världskriget var inte av judisk börd. Skulle det vara nämnvärt bättre att få sin kropp sönderbränd av amerikanska atombomber eller av de allierades brandbomber över tyska städer?”

Till detta vill jag för min del foga en annan reservation:

Historiska skeenden får inte upphöjas till några slags religiösa trosartiklar. Fakta kring ”Förintelsen” måste kunna diskuteras och studeras på samma sätt som andra händelser eller skeenden i historien. Den återkommande sifferuppgiften om just 6 miljoner dödade judar är ju uppenbart oriktig.

ff

Vad gäller normer tar NyD upp frågan om främlingsfientlighet ur två perspektiv:

1. Rätt eller fel?
Kan inte viss försiktighet och skepsis mot främlingar rentav vara sunt och naturligt?

Så resoneras i artikeln ”Främlingsfientlighet- – ett nödvändigt ont”.

2. Enkelriktat eller ömsesidigt?
Finns inte även negativa hållningar från invandrare mot svenskar, en svenskfientlighet?

Ska inte det då ses som ett problem?

När Nya Dagbladet skrapar på ytan och kontaktar företrädare för ”Forum för levande historia” blir det här klara besked! Det där med ”alla människors lika värde” omfattar inte svenskar i Sverige!

”Antisemitism” – ja, det är ett problem. Och det måste bekämpas.
”Antiziganism” – ja, det är ett problem. Och det måste bekämpas.
”Islamofobi” – ja, det är ett problem. Och det måste bekämpas.

Men negativa attityder mot etniska svenskar eller sammanhängande negativ behandling, det har man inga synpunkter på och inget intresse för.

Nya Dagbladet gjorde ett radioreportage:
https://www.youtube.com/watch?v=e84wCvz20-E

Nya Dagbladet skriver, den 27/1 2016:

”Svenska myndigheten om övergrepp mot svenskar: ’Det är inte allvarligt’.

Nya Dagbladet kan avslöja hur den svenska myndighet som är ansvarig för att arbeta mot rasism och intolerans, brutit mot sitt uppdrag och tesen om alla människors lika värde och ignorerar alla former av rasistiska övergrepp som infödda svenskar utsätts för.”

”…Nya Dagbladet kan avslöja att myndigheten inte jämställer alla människor utan helt exkluderar rasism och hatbrott mot en folkgrupp – svenskar.

Joakim von Scheele, som är projektledare på myndigheten, säger att han inte ens har klart för sig vad hatbrott mot svenskar innebär.
– Vi har inte tittat på det. Det är frågan vad ett hatbrott mot en svensk är? Det vet inte jag hur man definierar.

”Trots att myndigheten säger att de inte har något forskningsunderlag återkommer de till att rasism mot svenskar inte är något nämnvärt problem.
– Det största problemet idag är ju inte fientligheten mot svenskar, säger projektledaren.”

”I reportaget hör vi också en annan projektledare på Forum för levande historia, Karin Wiström, uttrycka hur man är närmast likgiltigt inför rasism och övergrepp på svenskar.
– Vi ser inte alarmistiskt på det, på något sätt, överhuvudtaget. Vi har inga incitament att jobba med det heller, säger Wiström.”

Jag tolkar hållningen från myndigheten, när det gäller förekomsten av svenskfientlighet, som att man
a) inte vet
b) heller inte vill veta.

Antag att man ändå på något sätt skulle få veta och få klart för sig att det i Sverige idag förekommer en djup och utbredd svenskfientlighet. Som tar sig uttryck inte bara i 55 no-go-zoner och handgranater mot polisbilar, utan också i våldsbrottslighet mot vanliga svenskar.

Om den kunskapen och insikten skulle nå denna myndighet – skulle det göra någon skillnad?

Eller är det så att man inte – trots allt tal om ”alla människors lika värde” – inte betraktar svenskar som lika skyddsvärda som individer ur minoriteter? Kan det vara så att man överhuvudtaget inte ser svenskar som individer, utan bara som delar av ett stort kollektiv? Dvs att en svensk, som ingående i en majoritetsgrupp med automatik förutsätts ha ett övertag och vara mindre utsatt, mindre sårbar?

Är det fråga om en ”antirasism” som kan gå i bara en riktning, och som blir till anti-vithet?


aktivist
Nya Dagbladet följde upp sin granskning.

Man gick igenom vilka som fanns anställda och vilka kopplingar de hade till olika godhets-organisationer:

”Bakom myndigheten hittar vi anställda som är djupt politiskt engagerade och aktiva med starka särintressen. Sverigedemokraterna i riksdagen – nej tack, Refugees welcome, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, etniska lobbygrupper och nära band till tveksamma antirasistiska och svenskfientliga grupper är bara några av de kopplingar vi hittar bland myndighetens anställda.

I onsdags kunde NyD i ett reportage avslöja hur den statliga myndigheten konsekvent ignorerat rasistiska övergrepp mot svenskar och exkluderat allt arbete med intolerans och attityder bland invandrargrupper. Myndigheten säger sig arbeta efter tesen om alla människors lika värde, vilket visade sig helt sakna motsvarighet i verkligheten i myndighetens arbete.

Hur kan en statlig myndighet med 35 anställda som finansieras med mångmiljonbelopp fått arbeta vidare utan granskning i mer än tolv års tid och samtidigt helt sakna kunskap om rasism och intolerans som riktats mot ursprungsbefolkningen? För att ta reda på det tittar vi närmare på vilka som arbetar på myndigheten.

Det visar sig att det bland de anställda döljer sig djupt personliga politiska engagemang. Myndigheten har rekryterat personer med starka särintressen och kopplingar till radikala politiska vänstergrupperingar och etniska lobbygrupper.

Den gemensamma nämnaren är uteslutande starka engagemang för icke-europeiska folkgrupper, selektiv antirasism, HBTQ-organisationer, men vi finner även kopplingar till romska särintressen och judisk-makt rörelsen.

De tveksamt antirasistiska, antidemokratiska och svenskfientliga kopplingarna vi hittar bland de anställdas personliga engagemang skulle kanske kunna ses som en möjlig förklaring till myndighetens agerande och ignorans mot rasism och övergrepp mot svenskar.”

Några anställda med särskilt många kopplingar var:

Ola Nilsson, projektledare

– Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack,

– Stiftelsen Expo,

– Miljöpartiet de gröna,
– Feministiskt initiativ,
– Refugees Welcome Sverige,
– RFSL,
– Queera Örnar,
– Recycle the Rainbow –
– RFSL Second Hand,
– Fight Racism Now Sweden,
– Malmö Pride,
– BlatteQueers i film,
– Låt Stå – Antirasism på Schemat,
– Sápmi Pride,
– Svenska HBTQ-Initiativ,
– Lås Upp – normutmanande metoder,
– Musiker Mot Rasism,
– Inte rasist, men,
– Slutpixlat,
– Refugees Welcome #Fryshuset,
– Aktion mot deportation,
– Genusfolket,
Jämställ.nu

Karin Wiström, projektledare

– Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack,
– Stiftelsen Expo,
– PussyRiot,
– Teskedsorden,
– Judisk Krönika
– Judiska Teatern,
– RFSL Ungdom,
– Positiv antirasism,
– Women’s Rights News

Lisa Nilsson, presskontakt

– Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack,
– Lady Dahmer // postpatriarkal feministfitta,
– Refugees Welcome Stockholm,
– Sluta normalisera nazism och fascism

Mia Taikon

– Vi som börjar tröttna på alla inskränkta Sverigedemokrater,
– Stiftelsen Expo,
– Miljöpartiet de gröna,
– Feministiskt initiativ,
– Socialdemokraterna i Stockholm,
– Ingen rasist i Sveriges riksdag,
– Ingen rasistisk talman i Sveriges riksdag,
– Trolltyg i SD-skogen,
– Nätverket Mot Rasism,
– Ungdom Mot Rasism,
– Inte rasist men, 
– Antirasistisk vårdpersonal,
– Poliser mot rasism,
– Vi gillar olika

Ingrid Lomfors, överintendent

– JA TACK till synagogor i Sverige,
– Judiska Församlingen i Stockholm,
– Judiska Församlingen i Göteborg,
– Judiska Teatern

lomfors

Ingrid Lomfors gjorde hösten 2015 ett framträdande inför den svenska ”eliten” – däribland kungaparet och olika ministrar – för att hjälpa dem att ”höja blicken” och för att ”ge ett historiskt perspektiv”.

”Det finns ingen inhemsk svensk kultur”, fick åhörarna lära sig:

Avslutningsvis konstaterar Nya Dagbladet att det finns ett mönster, kopplat till etnicitet och engagemang:

”De personer med exempelvis judisk och romsk bakgrund är särskilt engagerade i sina egna etniska gruppers särintressen och föreningar.

Hatet eller avståndstagandet mot Sverigedemokraterna är dock ett återkommande tema bland de anställda. Ingen försvarar lika rättigheter för européer eller svenskar. Alla icke-vita grupper tillåts ha egna föreningar och särintressen, medan motsvarande rättigheter nekas för etniska svenskar… Måste den svenska ursprungsbefolkningen vänta tills att man liksom samerna fått minoritetsstatus i staten Sverige innan myndigheten bryr sig om övergrepp mot gruppen?”

Ingrid Lomfors har tidigare gjort sig bemärkt, både genom att skriva negativt om Folke Bernadotte och genom att deltaga i drev mot drottning Silvia. Kolla 7.30 in i filmen:


 

Apropå svenskfientlighet:

Om situation för svenska hemlösa har jag skrivit tidigare här på bloggen.

Nya Tider hade i höstas en artikel om hjälp till dessa utsatta svenskar:

”…har vår reporter talat med två kvinnor som engagerar sig för de hemlösa svenskarna i Stockholm. De sade att de ofta får höra hur rasistiska de är, eftersom de fokuserar på att ge svenskar hjälp. Ironiskt nog går det tydligen bra att fokusera på vilken folkgrupp som helst när det kommer till att hjälpa – bara det inte är svenskar. Då är det inte godhet längre, utan diskriminering.

Eftersom det politiska klimatet ser ut som det gör i dag, är våra reportage om Sveriges hemlösa extra viktiga. Det ska inte vara tabu att hjälpa våra egna. Någonting är skevt när våra svenska uteliggare får blankt nej av volontärer som delar ut mat och dryck till de migranter som kommit för att söka asyl. När vår reporter frågade varför man nekat svenskar, fick han som svar att ‘de klarar sig själva’. Det är en skrämmande syn, särskilt som den verkar vara vanligt förekommande hos den så kallade godhetsmaffian.”

hemlosa

Nu skriver Sanna Hill åter om detta i Nya Tider:

”I dagens Sverige värnar vi minoriteter. Vi har Afrosvenskarns riksförbund, vi har RFSL, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, Unga Muslimer – listan kan göras lång med diverse intressegrupper. När migrantvågen var som störst till Sverige hjälpte invandrare sina landsmän när de anlände till T-Centralen i Stockholm. Unga Muslimer vänder sig, ganska så givet, till unga muslimer i Sverige och på Afrosvenskarnas riksförbund är det inget konstigt att afrosvenskarna sätter, just det, afrosvenskarnas intressen i främsta rummet. Så varför blir det ett ramaskri när två kvinnor väljer att fokusera på svenska hemlösa?

Tidningen Aktuellt Fokus går till och med så långt att de säger att hela syftet med att arbeta för de svenska hemlösa är att spä på en etnisk konflikt. Man får det att låta som att utdelning av kappor och mat till svenskar kommer att bli det som triggar ett blodigt raskrig. Är detta vad medierna har att säga om Afrosvenskarnas riksförbund – att de spär på etniska konflikter i samhället när de hjälper de sina?”
 
”När volontärer med ursprung i Mellanöstern hjälper sina landsmän med mat och pappersarbete på Centralen ses detta som hedervärt och beundransvärt. Nya Tider kunde avslöja att svenska hemlösa inte fick äta av den mat som delades ut till flyktingar. I tidningen Dagen skrevs ett hyllningsreportage med rubriken ‘Kristna hjälper romer i Ungern’, och i SR poserade två glada ungdomar under rubriken ‘De reser till Rumänien för att hjälpa romer på plats’. Där var det okej att bara hjälpa en specifik grupp. Varför ses inte svenskars hjälp till svenska hemlösa på samma sätt? Varför är det något fult och skämmigt att hjälpa de sina?”

”Nej, all heder till de som vågar hjälpa de sina i tider då allt för många vänder bort blicken. Kvinnorna i Björns trädgård är många svenska hemlösas skyddsänglar och hjältar. Kapporna, mössorna, omtanken och maten räddar liv. Det är inte hat eller ondska, vad media är väljer att benämna det som.”


Mer

http://www.dn.se/nyheter/sverige/invandrare-krigar-mot-svenskar-med-ran/

http://motargument.se/2012/10/10/omvand-rasism/

http://www.dn.se/debatt/aven-rasism-mot-etniska-svenskar-maste-bekampas/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Intensifierat-arbete-mot-svens_H2022606/?text=true

http://www.deogan.com/2015/08/16/fientlighet-foder-fientlighet-svenskar-tjejer-utsatta-for-rasism-av-trakasserier/

http://www.svd.se/fordom-aven-rasism-mot-etniska-svenskar

http://www.svd.se/aven-vita-drabbas-av-hat/i/senaste/om/ledare

https://janmilld.wordpress.com/2012/02/28/estelle-och-folke/

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/19/avklippt/

7 svar

 1. Det finns en rad invändningar mot detta

  Jag, för egen del, vill framhålla det onda i att ljuga så att ett helt folk och alla kommande generationer tvingas att lära sig något som aldrig hänt. Det är, för mig, en bottenlös ondska som jag har svårt att förstå.

  Jag tror vi nordbor, germaner eller vad man nu kan benämna alla som bor på de norra breddgraderna är godtrogna. Vi är ärliga själva och har inga baktankar, i gemen, och därför är det omöjligt att begripa att det finns människor som inte har några skrupler utan, lurar skjortan av oss.

  När torgförsäljaren säger att det är äkta guld, 100% säkert, jag svär på min mor, så vill vi inte gärna tro att det är kattguld. Vi skulle ju aldrig själva kunna tänka oss att vanhedra våra egna förfäder.

  Jag har forskat kanske 1000 timmar och läst 30 böcker och spenderat så mycket tid på nätet och sökt och jag kan, glädjande nog för alla judar där ute, berätta att några gaskamrar fanns inte.

  Det måste komma som en tröst för alla judar som varit ledsna för deras förfäder, att det är en myt, rakt igenom. Många hade det tufft och det finns ingen som helst anledning att förringa något lidande men några gasningar förkom inte.

  Det som är märkligt är att man tycks arg på dem som bevisat att det man påstått helt enkelt inte stämmer. Själv skulle jag bli överlycklig om jag trott att min farfar bränts i en ugn men det visar sig vara falskt alarm. Inte så med många judar, det är en del av deras identitet att ständigt vara offer.

  I själva verket är de förövare. Titta bara på Palestina. De värsta övergrepp mänskligheten skådat och ett land som innan det ens fanns hade som grundtanke att skapa ”lebensraum” genom etnisk rensning.

  Paradoxalt nog är det helt ok att brännmärka alla tyskar och göra dem kollektivt ansvariga för något som aldrig hänt, men det är inte alla judars ansvar att Palestina rensats etniskt på mer än en miljon palestinier.

  Sionistdemokraterna – Nej Tack!

  • Väl skrivet Kalle! Jag har också ägnat många många timmar åt att försöka hitta bevis för att se om gaskamrar har existerat. Jag har inte heller hittat några bevis för detta.

   Jag säger också, Nej Tack till Sionistdemokraterna.

 2. Kristoffer Hell har en intressant teori om syftet och motivet bakom denna etniska polarisering som pågår i Skandinavien. En inkörsport för det anglosionistiska militärindustriella komplexet till Ryssland. med ett intakt Ryssland och en stark president som Putin, inget världskrig och inget NWO:

  Skulle imperiet, via asylinvasionen och hur denna hanteras av makt och media (som idag gort 180-graders sväng i hur man informerar om asylbrottsligheten) i Sverige, lyckas störta landet in i ett inbördeskrigsliknande läge där den svenska polisen bekämpar medborgargarden som i sin tur försöker göra det jobb polisen deserterat från (att hantera asylinvasionen) – skulle detta kunna öppna dörren för imperiet att på den svenska regeringens inbjudan skicka in amerikansk militär i Sverige för att hantera “krisen”.
  Det här vore en fantastisk framgång för ett USA på väg att anfalla Ryssland.

  Staten har redan övat inför detta scenarie: Regeringen bjuder in utländsk militär att träna på att slå ned civilmotstånd i Sverige

  Två indikationer på att den dolda makten faktiskt arbetar för att skapa en inbördeskrigsliknande situation i Sverige är alltså..

  Regeringen Löfven har via sin hejduk Dan Eliasson gett den nyligen nationaliserade polisen intruktioner om att betrakta folkliga reaktioner mot asylvåldet och övrig kriminalitet kopplad till denna som ett större hot än detta våldet och kriminaliteten i sig.
  Det förtjänar att noteras att även svenska militära chefer som skulle vakna upp inför farorna med asylinvasionen också riskerar att betraktas som fiender till staten: se vår artikel Ett polisövergrepp för mycket – franska främlingslegionens förre ÖB gripen och förnedrad under demonstration i Calais.

  Systemmedias 180-graders sväng: efter att under alla år tigit och ljugit om problemen med migrantinvasionen har man nu börjat berätta om det på ett sätt som är ägnat att väcka vrede bland allmänheten.
  Om ovanstående inte räcker för att sätta Sverige i brand skall läsaren inte bli förvånad om NATO:s terroristgren Gladio börjar beväpna alla dessa ISIS-terrorister man under täckmantel av att vara flykting smugglat in i Sverige, på samma sätt man beväpnat och dirigerat terroristerna i Libyen och Syrien sedan 2011…

  http://blueshift.nu/asylinvasionen-ur-amerikanskt-krigsplaneringsperspektiv/

 3. Hela den antivita världsbilden verkar vara en specifikt judisk skapelse, det är helt enkelt en kamp som förs mot deras urgamla fiender.

  En namnkunnig jude som Moses Hess beskrev människans primära kamp, vilken han menade är kampen mellan raser, främst representerad av den mellan arier och semiter, och han påpekade att den germanska delen av förstnämnda grupp är den mest besvärliga.
  Apropå Hess och de begrepp vi idag möts av, så använder han sig i sin bok Rom och Jerusalem från 1862 av begreppet “judefobi”. Redan då visste man alltså att bemöta kritiker/fiender på detta sätt, t ex med att sjukförklara dem.
  Begreppet rasism kan vara svårt att spåra till dess etymologiska ursprung, men både Trotsky och Magnus Hirschfeld har använt det på det sätt som vi idag känner det, och det här rör sig alltså om så tidigt som 30-tal.

  http://en.metapedia.org/wiki/Racism

  Aningslöst och desperat har vissa försökt med att tala om “omvänd rasism”, när det gäller främlingars fientlighet mot oss – som om denna fientlighet inte kunde klassas som rasism, men eftersom “rasism” är ett psykologiskt vapen som används mot vita så är det alltså helt i sin ordning att vita inte ses som möjliga offer för detta.

  När det gäller det som kallas för “förintelsen”, ett annat sådant vapen och det allra mest kraftfulla av dem, kan man först börja med att konstatera, att hela den här hjärntvätten även har fått vita människor att tro att de heller inte har några egna intressen – därför uppfattar vita det som att etnisk konflikt (lika gammalt som livet självt) är något som de helt enkelt inte kan vara en del av.
  T ex de åtgärder som vidtogs mot judar i Tyskland ses då som fullständigt irrationella och ett utslag av ren illvilja.
  Vad man på den tiden dock var fulständigt på det klara med var dels:

  Judiska intressen avgjorde första världskrigets utgång i och med Balfourdeklarationen.

  I Ryssland hade den judiska bolsjevismen tagit grepp om folket och satt igång det som Hitler kallade för “det mest fruktansvärda brottet i mänsklighetens historia”.

  Att dessa händelser inte har samma plats i allmänhetens medvetande kan förklaras av Alexander Solzjenitsyn i följande citat:

  “Ni måste förstå att de ledande bolsjevikerna som tog över Ryssland var inte ryssar. De hatade ryssar. De hatade kristna. Drivna av etniskt hat torterade och slaktade de miljontals ryssar utan ett uns av ånger. Det kan inte nog framhållas. Bolsjevismen begick den största människoslakten genom tiderna. Det faktum att största delen av världen är okunnig och likgiltig över detta enorma brott är beviset på att global media är i förövarnas händer.”

  Detta fenomen, denna etniskt motiverade kamp, spred sig också runtom i Europa.
  Pressen, det kulturella och rent politiska livet m.m. påverkades av judar och judiska intressen och dessa rader ur Mein Kampf kan kanske sprida ett visst ljus över detta:

  “När jag fann juden som socialdemokratisk ledare, började fjällen falla från mina ögon.
  Långa inre själsstrider funna därmed sin avslutning.

  Redan under det dagliga umgänget med mina arbetskamrater slog mig den förvånansvärda ombytlighet, med vilken de intogo olika ståndpunkter till en och samma fråga, ofta med en tidrymd av några få dagar, ibland endast några timmar. Jag hade svårt att förstå, hur människor, som, när man talade med dem en och en, alltid hade förnuftiga åsikter, plötsligt kunde förlora dessa, så snart de råkade i massans trollkrets.

  …vad som var och förblev fullkomligt obegripligt, var det gränslösa hat, de kände mot sin egen nation, vars storhet de hånade, vars historia de smutskastade och vars stora män de släpade i dyn.
  Denna kamp mot det egna släktet, det egna ursprunget, det egna hemmet, var lika meningslös som obegriplig. Den var onaturlig.

  Att den socialdemokratiska pressen till övervägande delen dirigerades av judar, kom jag så småningom underfund med; men jag tillskrev inte denna omständighet någon särskild betydelse, då förhållandena i fråga om de andra tidningarna låge till på samma sätt. En enda omständighet var kanske påfallande: det fanns inte en tidning,
  med judar i sin tjänst, vilken kunnat betecknas som verkligt nationell i den betydelse, vari jag genom uppfostran och åskådning uppfattade ordet.”

  Känns det igen? Vitas självhat och en mediamegafon som styrs av, ja, just det.

  År 1933 kom så en krigsförklaring från denna utspridda nation – “Judea declares war on Germany”, ett “holy war against Hitler’s people”, som det beskrevs i Daily Express.

  …”we will undermine the Hitler regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade on which their very existence depends”, förklarade man i den judiskägda amerikanska pressen senare under samma år.

  1933 påbörjades en utvandring av judar från Tyskland till Palestina i och med Haavara-avtalet. SS-officeren Leopold von Mildenstein skrev i Der Angriff om sin resa till Palestina tillsammans med Kurt Tuchler från Zionistiska Federationen och menade att ett sätt att lösa judefrågan nu hade hittats.

  Även andra länder tecknade liknande avtal under den här tiden, t ex Rumänien, Ungern och Italien. Polen godkände ett sådant överflyttningsavtal, också det med ett hebreiskt namn; Halifin.
  Sedan kom kriget.

  Jag har likt andra här inte heller kunnat finna några tecken efter de påstådda gaskamrarna, och historierna om de eldgropar som Elie Wiesel vara nära att mista livet i rycker jag bara på axlarna åt. En jude som menar att judar är “ontologiskt” undantagsmässiga (“allt hos oss är annorlunda”) är förmodligen fullt kapabel att dra hur stora valser som helst för att gynna sin grupp – en uppenbar charlatan, trots nobelpris och annat.

 4. Inte ens judarna själva kan hitta några gaskamrar, åtminstone de som växte upp under femtiotalet i Israel. Länk:

  Hela förintelsepropagandan är enbart ämnad åt att ge carte blanche åt sionisterna och globalisterna i sin strävan efter världsherravälde. Den som bestämmer är likt kungar och drottningar eller Guds högra arm får icke i något sammanhang kritiseras.

  Hat mot svenskar ser vi dagligen genom de attacker som utförs mot det svenska samhället. Stenkastning mot allmänna färdmedel, stenkastning mot polis, brandkår och ambulans, fysiska angrepp mot personal i räddningstjänst. Bilbränningar, klotter och sprängdåd. Sexuella trakasserier av svenska flickor och kvinnor. Mord på svenskar.

  Det är inte speciellt svårt att definiera hatbrott mot svenskar, använd samma måttstock vid hatbrott mot invandrare så ser man lätt problemet. Men eftersom PK-agendan styr, så är brott mot svenskar inte att betrakta som hatbrott. Allas lika värde??!!

  Alla invandrarföreningar försvaras av etablissemanget som kulturbärare för sina egna folk vilket är bra. Dock vet inte vi vilket tonläge som finns i dessa föreningar mot oss svenskar. Men resultatet ser vi med attacker mot svenskar och det svenska samhället, så man anar att invandrarna själva inte har något till övers för oss. De invandrare som gillar Sverige anses av sina egna vara svikare och dumma i huvudet.

  Svenskar som går samman för svenskhet och svensk kultur demoniseras fullständigt och betraktas som hatiskt, främlingsfientligt, nazistiskt och osvenskt!!??. De svenska sammanslutningarna får allt svårare att hålla möten då lokalinnehavarna vägrar i allt större utsträckning att hyra ut lokaler, antagligen efter påtryckningar från EXPO och hot från AFA.

  Detta kampanjande mot Sverige och svenskarna har till syfte att försvaga vårt folk mot den stundande globaliseringen. Vårt motstånd skall smulas ner till intet så att Guds utvalda kan omsätta sina mångtusenåriga önskan till att regera hela världen och underkasta alla folk sin makt och vilja. Vi är på intet vis unika i Sverige, samma sak händer i hela Västeuropa undantaget är de forna öststaterna som protesterar allt högre mot globalist-agendan.

 5. […] Forum för levande historia […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: