• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Kursomläggning?

lok

I söndags hände något så ovanligt som att DN Debatt publicerade en delvis etablissemangskritisk artikel. Den var skriven av Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och hade rubriken ”Eliten satte den demokratiska lyhördheten på undantag”.

Ingressen:

”Politisk legitimitet. Även om den generösa flyktingpolitiken hade stöd av många medborgare var den ett elitprojekt som drevs av det politiska etablissemanget i samförstånd. Nu är vägen framåt att ärligt diskutera det som varit.

Hur gick det till när den demokratiska lyhördheten sattes på undantag? ”

Esaiasson konstaterar att folket i denna fråga har körts över och att det massinvandringsprojekt som ”eliten” drivit har fått för landet skadliga konsekvenser. En konsekvens  är minskad legitimitet för politiker och myndigheter;  Och massmedia, skulle kunna tilläggas.

”Varför ska medborgarna göra de uppoffringar som den nya situationen kräver när de aldrig erbjudits en rimlig chans att välja en annan väg för landet?

I detta besvärliga läge befinner sig Sverige nu. Inför våra ögon bekräftas farhågorna för den generösa politikens sociala och ekonomiska konsekvenser.”

pe
Peter Esaiasson skriver om en ”vända-blad-strategi”:

”En gemensam strategi för de etablerade partierna har varit att vända blad: Dagens situation kunde inte förutses, vi har vidtagit nödvändiga åtgärder, och nu gäller det att tillsammans blicka framåt.

Det är möjligt att vända blad-strategin kommer att fungera. Sannolikheten för framgång stärks av att många politiker, tjänstemän och opinionsbildare har anledning att tona ned det förflutna.”

Avslutningsvis skriver han:

”För den som tror på det öppna samtalets helande kraft, liksom på vikten av att lära av misstagen, är en väg framåt att ärligt diskutera det som varit: Hur blev det så här?

I detta kan jag inte annat än instämma!

samtalet

”För ett medborgerligt samtal!” 

Så löd rubriken på ett upprop som föreningen Blågula frågor lanserade 1998/99:

”Vårt land står nu inför större ekonomiska, sociala och demokratiska utmaningar än på länge. Detta accentuerar behovet av ett medborgerligt samtal, där många engagerar sig.

Ett sådant samtal har knappast kommit till stånd, och en orsak är uppenbar. Sverige har fått ett samhällsklimat, där risken är påtaglig att den medborgare som yttrar sig blir stämplad, som någon slags ond människa. Istället för att bemöta kritiker i sak svarar det mediala och politiska etablissemanget med etiketter och tillmälen. Detta avskräcker människor från att ge uttryck för sina åsikter, det signalerar att man inte ska bry sig. Kritiker tystas och samtal kommer av sig, innan de ens har börjat.

Inte desto mindre finns behovet av dialog, för att vi ska komma närmare lösningar på de allvarliga problem som vi känner av.

Det måste skapas ett klimat där olika uppfattningar får komma fram och meningsmotståndare möts med en grundläggande respekt. Alla ska få yttra sig, och få prata till punkt. Vi måste lyssna på varandra, och försöka förstå. Därmed inte sagt att någon ska undgå berättigad kritik, men envar har rätt att bli bemött i sak – inte genom tillmälen, kränkningar eller hot. Fakta ska mötas med fakta, argument med argument.

Påståenden ska bedömas efter sin sakliga innebörd, inte efter vem som framför dem eller vilka känslomässiga associationer uppgifter kan ge. Lika litet som meteorologer fördöms när de ger prognoser om dåligt väder, lika litet ska detta drabba medborgare som pekar på problem, och vill diskutera lösningar.

Sverige behöver ett medborgerligt samtal.”

excess
Uppropet tog alltså inte upp invandringsfrågan specifikt. Det handlade om demokrati, yttrandefrihet och medborgerligt ansvarstagande för Sveriges framtid. Bakom uppropet samlade vi namn.

Hur gick det? Det blev några hundra undertecknare, däribland Sten Andersson, då riksdagsledamot för Moderaterna.

Uppropet uppmärksammades i tre dagstidningar, men det blev ”tummen ned”. Expressens rubrik handlade om ”rasistiskt upprop”, och Sten Andersson kritiserades för att ha skrivit på. Den moderata partisekreteraren uppvaktades, och blev chockerad över Anderssons tilltag.

Vad som i Expressen ögon gjorde att uppropet kunde klassas som ”rasistiskt” hade inget med dess innehåll att göra. För detta intresserade man sig inte. Lika litet som någon av de andra tidningarna publicerades en enda rad ur uppropets text.

Nej, vad som föranledde Bonniertidningens klassning var att bland undertecknarna fanns några – enligt Expressens bedömning – dåliga personer, på vilka negativa epitet kunde klistras.

(BGF-affisch från februari 1996, i samband med massmedias Sincari-kampanj:)

tystad

Vad har drivit fram den förda migrationspolitiken och denna mentala likriktning i Sverige?

En ”vända-blad-strategi” är inte ägnad att bota det godhetssyndrom som fått en så förfärande spridning, inte minst bland unga och bland kvinnor. Ett syndrom, präglat att blockeringar, fördomar och intolerans.

Det behövs nu en grundlig och kritisk genomgång. Ett ärligt och öppet samtal på bredden, som kan nå alla landets medborgare. Om hur det gick till, om vägen fram till dagens kaossituation i Sverige; Och hur vi ska ta oss ur den.

Jag kan se åtminstone två syften med en sådan genomgång, som också Peter Esaiasson är inne på:

1. Helande kraft

Redan initierandet av sådana samtal skulle innebära ett erkännande av att det gått fel och att läget är allvarligt, att en politisk kursomläggning krävs.

Svenska folket har nu ett nationellt trauma att bearbeta. Det skulle underlätta om de som varit pådrivande bakom denna felaktiga utvecklingen träder fram och erkänner sitt ansvar.

2. Lära av misstag

Här måste finnas också viktiga lärdomar att dra, både demokratiskt/kulturellt och vad gäller invandringspolitiken.

Ska Sverige nu kunna ta sig ur denna situation kommer det att krävas en kraftsamling bakom bestämda och långtgående åtgärder.


Den förda ”flyktingpolitiken” har inte primärt handlat om att hjälpa människor i nöd – till enorma kostnader hjälper vi i huvudsak fel människor.

Den viktiga funktionen av invandringen har varit att driva igenom ett projekt för att omvandla Sverige till ett ”mångkulturellt samhälle” och att byta ut det svenska folket.

Det projektet behöver omedelbart avbrytas!

Det är också hög tid att överge FN:s flyktingkonvention från 1951, tillkommen i en annan tid, med andra förutsättningar än idag.

I varje fall måste Sverige nu säga upp New-York-protokollet – tillägget från 1967 som utvidgade konventionen till att gälla hela världen, från att först ha gällt bara Europa.


Beträffande den pågående etniska omvandlingen av Europa, se denna film: ”Endgame”.

Det talas om den pågående invasionen som en ”flyktingkris”, men det stämmer inte. Ordet ”KRIS” anger att det skulle vara fråga om någonting tillfälligt och övergående. Så är det inte!

De faktorer som framkallat denna massinvandring – befolkningsökning, fattigdom, kommunikationer, information och organisation – kommer att finnas kvar även fortsättningsvis.

Och det handlar inte bara om invandring i sig, till vårt land. Som statsminister Löfven har deklarerat får ingen kommun ”smita undan”.

I utvecklingens riktning ligger att allt färre svenskar får möjlighet att finna boendemiljöer där de kan uppleva trygghet och känna sig hemma.

trialsth


Mer

http://www.bgf.nu/u2.html

http://www.bgf.nu/u/s.html

http://www.bgf.nu/media/blast.html

https://janmilld.wordpress.com/2016/01/15/sanning-och-konsekvens/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/08/stormaktshaveri/

http://avpixlat.info/2016/02/15/andrum-eller-omprovning/

https://morklaggning.wordpress.com/2016/02/15/feminismen-ar-samhallsdestruktiv/

http://wärmler.se/tysk-lakare-varnar-sverige/

http://www.dagensarena.se/opinion/den-rasistiska-klagokoren-har-fatt-nya-roster/

 

11 svar

 1. Att msm, DN i det här fallet publicerar en etablissemangskritisk artikel har inget med ånger eller någon ändrad hållning. Det är av rent taktiska skäl man gör det. Regeringen införde under stort rabalder id-tvång för alla som tänkt resa in i Sverige. Nu drygt sex veckor senare har nyhetsflödet från ”flyktingkrisen” mojnat. Då ger man utrymme för lite kontroversiella artiklar som ger läsaren intrycket av att faran är över, läget normaliserat och en kursändring i medierna och i politikernas ageranden är för handen. Då kan man tryggt vända SD ryggen och återgå till sitt vanliga val.

  Syftet är att få allmänheten lugn och återgå till tevens sövande såpor, komedier och sport. Den ökande brottsligheten i landet döljs ihärdigt av den ökände polischefen så till den grad att msm-journalister nu börjat uppmärksamma saken. När medierna brann av invandrarbrottslighet i form av sexuellt ofredande och våldtäkter avbröts tillställningen av en välplacerad fackföreningsskandal som tog udden av utlänningars brottslighet. Nu när rapporteringen återupptagits med ständiga bråk på flyktingförläggningar, nu toppat med mord på både personal och andra.
  Så är rapporteringen mer lågmäld än tidigare vilket för en oinvigd lätt kan uppfattas som att läget lugnat ner sig.

  DN är mycket skickliga i sin rapportering och vilka nyheter som förmedlas och hur de förmedlas. De övriga drakarna gör precis likadant och mellan dem råder ingen konkurrens utan snarare ett underförstått samarbete om hur alla ska dra åt samma håll i opinionsbildningen. Så egentligen behöver Sverige bara en tidning, en tv-kanal och en radiokanal.

  Bakom kulisserna råder det ingen ändring i strategin. Inflödet skall fortsätt med oförminskad styrka och helst öka. Det viktiga nu är att hålla tyst och låtsas som om man ändrat riktning. Det har man inte, och kommer inte att göra heller. Man ändrar däremot i sättet att rapportera och i hur man belyser migrationspolitiken.

  Svenne ska hållas nere. Det visar inte minst Mona Sahlin genom sina hätska utfall mot vanliga svenskar som demonstrerade för lite sedan. Etablissemanget är livrädda för att dessa allmänna manifestationer ska få fotfäste och ökad spridning. Därför, hård attack mot demonstrationsdeltagarna och en artikel i DN som ger vid handen att den politiska inriktningen ändrat kurs.

  Folket får under inga omständigheter låta sig luras av dessa ideologiskt durkdrivna globalist-galningar som inget hellre vill att dra ner oss i skiten medan femtekolonnarna vädrar feta belöningar efter fullgjord mission.

 2. Jag tror det är för sent för försoning. Vad som kommer att hända är förstås inte lätt att förutse, men några alternativ tror jag på. Etnisk svensk exodus finner som ett troligt alernativ. De som stannar kvar blandas upp med främlingar och staten Sverige kommer uppleva kraftig ekonomisk och kulturell nedgång.

  Någon form av inbördeskrig utlöst av kraftig ekonomisk nedgång eller av annan dramatisk utveckling i Sverige eller Europa.

  Bra kan det inte gå i alla fall….

  • Svensken om hundra år kommer vara brunare och mer aggressiv. Förmodligen kommer hen inte heller tala nåt språk fattligt för oss nu levande svenskar. Men svenskar i exodus kommer också förlora språket om än dom förblir vita. Under förutsättning att dom flyttar till ett vitt land. Annars kommer dom på sikt också bli uppblandade. Tredje generationen kommer nog inte vara lika nogräknad som den första.

 3. Jag delar Svitjods uppfattning ovan helt.

  M säger att de vill föra en stram invandringspolitik men de vill inte göra något för att komma till makten. Den lämnar de gladeligen till sossarna. Skälet är förstås att de inte får med sig C och FP på någon hårdare linje och att de i paritet nu rensat ut allt förnuft så kvar är bara bottenskrapet som ju rekryterats för att de var för mångkultur och massinvandring – av svenskhataren Reinfeldt själv.

  Sossarna inför id-kontroller. Det har hjälpt föga. Inflödet till Sverige är ungefär lika stort som det var förra Januari och då är det betydligt kallare i år. Regeringen Löfven kommer stå helt handlingsförlamade i vår när antalet invällare kommer öka lavinartat. Det gör ingenting för varken S eller MP vill i grunden minska på inflödet. Sossarna lever ju av att det finns ett proletariat och invandrare som röstar på dem och MP att det finns människor som är narcissister och vill känna sig godhjärtade.

  MSM gör allt för att förvilla. Expressen har en person som ger människor hopp, resten är för folkutbytet. DN likaså och SvD också. Man läser deras texter och tänker att nu har de ändrat sig men i praktiken åker tåget i samma fart i samma riktning. Inget har ändrats. Bara att det står några på perrongen och viftar med lite olika skyltar för att förvirra.

  Rätterna ovan smakar inte så bra men när jag kikar på SD känns det inte heller så aptitligt. Har lite svårt för ett parti som klär sig i terroriststaten Israels flagga på valnatten, säger sig vilja vara ett ”antirasistiskt mittenparti”, ständigt söker maktens gillande och har svårt att erkänna att det finns etniska svenskar. Under där i botten om man kör runt med gaffeln och puttar undan det som ligger ovan kan det finnas något gott men man får gräva en stund och garneringen har tyvärr förstört aptiten.

  Förhoppningsvis dyker det upp något annat bra innan nästa val.

 4. Jag fann det här klippet/föreläsningen. Väldigt underhållande och en riktig tankeställare om vad som pågår i vår värld.

 5. Visst är det ett elitprojekt som tvingats på det svenska folket. Medelst desinformation, lögner, skrämsel, skuldbeläggning och ibland massmedial kölhalning androm till varnagel. Allt det där känner de flesta följarna av denna blogg och andra alternativa media till mycket väl. Landet har under långa tider varit en veritabel kulturmarxistisk häxkittel med en totalitär likriktningsagenda. Vilket exemplet ovan med uppropet för ett medborgerligt samtal tydligt illustrerar.

  Vad man kan fundera på är det individuella ansvaret hos varje medborgare. Långt ifrån alla kan ha varit så grundligt hjärntvättade så att de inte hyst minsta tvivel i sitt inre om det riktiga i den förda politiken. Även om många varit enormt skrämda och rädda så har de inte gjort det lilla som de ändå hade kunnat utan risk. T.ex ge anonyma bidrag till invandringskritiska organisationer. I stället rådde det närmast total handlingsförlamning under långa tider. Ingen gjorde någonting och sa ingenting. Naturligtvis med vissa lysande undantag såsom exempelvis den man vars blogg vi nu tar del av.

  Alla dessa passiva kommer naturligtvis att påstå att de inte visste eller förstod. Men jag vill nog hävda att de flesta nog förstått eller åtminstone anade att utvecklingen var på väg käpprätt åt helvete. Men de valde bekvämligheten och fredagsmyset och räknade helt kallt med att de och deras nära och kära skulle klara sig undan. Vilket de också gjorde under lång tid. Men nu visar utvecklingen att de inte längre kan räkna med att så förblir fallet.

  Vi som jobbat med att väcka opinion i invandringsfrågan har säkert alla gjort den erfarenheten att folk många gånger tackat nej till information när den erbjudits. Många har alltså valt att förbli okunniga hellre än att riskera störd nattsömn och tvingas till insikt att man har ett ansvar för sig själv, sin familj, sitt land och sina efterkommande.

  En annan sak som varit uppenbar är att människor som utgett sig för att vara oinformerade (alternativt PK) inte handlat som om de varit det. De har t.ex. inte tagit sena kvällspromenader i ”utsatta” områden hur vackert än vädret varit.

  Även om etablissemangets ansvar är blytungt så kan inte gemene man helt svära sig fri från ett visst medansvar. Det var det som jag ville få fram med min lilla betraktelse.

  • Instämmer!

   Ansvaret ligger, som jag ser saken, på i huvudsak tre grupper:

   1. De politiskt drivande (varav några i princip bör ställas inför rätta)
   2. De utlänningar som oombedda kommer hit och exploaterar oss svenskar
   3. De många svenskar som så länge varit så ”sovande” (för att travestera en av dem som nu bör ställas inför skranket)

   Jag ska komma in på detta i en kommande bloggtext, ”Tribunal”.

  • Jag kan intyga att det inte är så att man ”vet” men inte bryr sig. För egen del förstod jag inte alls omfattningen av det hela och när du följer MSM och tror att det som kommer där, kanske inte alltid är rätt, men kan inte tro att man ljuger rakt av, så är det svårt att begripa.

   Låter konstigt men jag litade på Anders Borg och Fredrik Reinfeldt och kunde aldrig tro att de drev en agenda och att man rakt av ljög och lurades. Tror det är obegripligt för många och svårt att verkligen ta in att media och politiker ljuger rakt av, inte bara vinklar lite på sanningen.

   • Jag kan naturligtvis inte uttala mig om enskilda fall och la därför in en brasklapp i mitt inlägg ovan.
    Låt mig istället formulera mig så här. När slutade unga blonda svenska tjejer ta ensamma promenader i invandrartäta områden kvällstid? Eftersom jag inte bott i ett sådant område, även om det finns i närheten, kan jag bara gissa. Min gissning är att det skedde någon gång i slutet på 70-talet eller början av 80-talet. Att det är sällsynt i dagens läge är vi väl alla överens om. Eftersom ingen information gått ut till unga svenska tjejer om att undvika invandrartäta områden kvällstid från officiellt håll eller från MSM så måste den information som låg till grund för denna förändring av beteendet komma från annat håll.
    För mig är det uppenbart att det skett via den s.k. djungeltelegrafen, muntlig information från vänner och bekanta. Förmodligen ägde denna utveckling rum samtidigt som etniska svenskar började att flytta från dessa områden. Det har alltså funnits en dold, undertryckt kunskap som aldrig tillåtits komma fram i MSM och den officiella propagandan.
    Många människor måste alltså ha vetat betydligt mer än de velat ge sken av vid diskussioner i vardagen t.ex. på arbetsplatsen. Man har helt enkelt hållit god min i elakt spel, medvetna om vilka konsekvenserna kunnat bli om man varit alltför öppenhjärtig.
    Något som stärker mig i denna uppfattning är att jag vid samtal med politiskt korrekta bekanta och arbetskamrater, en del har jag känt i flera decennier, i bland, vid ytterst sällsynta tillfällen, varit med om att de tagit bladet från munnen och uttalat saker som gått på tvärs med deras annars politiskt korrekta retorik. Det har rört sig om för mig nästan magiska ögonblick då man lättat på förlåten och samtidigt avslöjat att man haft insikter som man i normala fall förnekat.
    Det är sådana här händelser och beteenden som ligger till grund för min slutsats att många, säger inte alla, otvivelaktigt begripit och förstått långt mer än de velat ge sken av.

 6. […] Jan Milld se även Folkmordet på […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: