• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Sanning och konsekvens

arg1

Bilden ovan gäller ARGENTINA på 1980-talet.

Texten lyder:  ”Varken glömska eller förlåtelse/straffrihet – RÄTTVISA!”

Det handlar om hur landet hanterade det trauma som juntageneralerna lämnat efter sig genom sitt krig mot dissidenter. Under ”det smutsiga kriget” 1976-83 dödades/försvann c:a 30.000 människor i Argentina. Efter militärjuntans fall tillsattes en sanningskommission. ”Nunca Mas!” – ”Aldrig Mer!” – löd parollen.

Wikipedia:

”The first such commission was Argentina’s National Commission on the Disappearance of Persons, created by President of Argentina Raúl Alfonsín on 15 December 1983. It issued the Nunca Más (Never Again) report, which documented human rights violations under the military dictatorship known as the National Reorganization Process. The report was delivered to Alfonsín on 20 September 1984 and opened the door to the Trial of the Juntas,..”

arg2
A truth commission or truth and reconciliation commission is a commission tasked with discovering and revealing past wrongdoing by a government (or, depending on the circumstances, non-state actors also), in the hope of resolving conflict left over from the past. They are, under various names, occasionally set up by states emerging from periods of internal unrest, civil war, or dictatorship.”

Rapporten följdes 1985 upp med en rättegång mot flera militärer, ”Trial of the Juntas”.

Jorge Videla, juntaledaren,  dömdes till livstids fängelse. Även andra generaler fick fängelsedomar.

arg3


 

Också i SYDAFRIKA tillsattes 1996 en sanningskommission, för att hantera åren av apartheidregim, förtryck och inbördeskrig.  ”Truth and Reconciliation Commission”, kallades den. Den arbetade med offentliga förhör och avgav 1998 en  rapport till president Nelson Mandela.

sydafr

Wikipedia:

”The Truth and Reconciliation Commission (TRC) was a court-like restorative justice body assembled in South Africa after the abolition of apartheid. Witnesses who were identified as victims of gross human rights violations were invited to give statements about their experiences, and some were selected for public hearings. Perpetrators of violence could also give testimony and request amnesty from both civil and criminal prosecution.

The TRC, the first of the nineteen held internationally to stage public hearings, was seen by many as a crucial component of the transition to full and free democracy in South Africa.”


deadendsv

Har inte Sverige år 2016 hamnat i en situation liknande den i Argentina och Sydafrika?

Jag anser att den situation som under lång tid byggts upp i vårt eget land blivit så allvarlig, att också här i Sverige nu bör tillsättas en sanningskommission!

En situation där framförallt svaga grupper i samhället drabbas: barn, kvinnor och gamla, hemlösa, sjuka och fattiga.

En situation där budgetar inte längre går ihop, där vi lånar mångmiljardbelopp utomlands för att kunna förse utlänningar med livstids försörjning.

En situation där unga män från andra kulturer kommer i sådan skala, att det ger demografiska förändringar och laddar för omfattande våld.

En situation med ingredienser som

– att personer som beviljats asyl kan återvända till hemlandet på ”semester” – landet de flydde för livet från – och ändå få behålla svenskt PUT och bidrag

bagdad

– att invandrarfamiljer kan nå enorma bidragsnivåer, och få stora belopp även retroaktivt (föräldrapenning för barnens tidigare tid i hemlandet)

– att även utlänningar som befinner sig i vårt land illegalt kan lyfta bidrag och få samhällsservice

– att nyanlända utlänningar får gå före svenskar (infödda eller invandrade)  för bostad

– att brott mot svenska kvinnor mörkas i media och av myndigheter

– att vår skola tillåts kollapsa genom bl.a. invandringen.

fullfart

Varför gick det så snett?!  Hur kunde Sverige hamna i detta allvarliga läge?

Vad har drivit fram den förda migrationspolitiken och denna slapphet?

Var ligger ansvaret?


För att reda ut detta borde nu en kommission tillsättas, av personer med integritet.

Moment att fokusera på i sådant arbete:

• graden av måluppfyllelse för flykting- och invandringspolitiken

• kostnader och konsekvenser

• drivkrafter och orsakssamband

• demokratiska och kulturella mekanismer.


Ett övergripande syfte skulle vara att nå klarhet om förloppet, för att kunna

– dra lärdomar

– utkräva ansvar

– vidtaga rätt åtgärder framåt i tiden.

frtrial


 

Mer

https://peterharold.wordpress.com/2015/12/11/den-svenska-invandringspolitiken-behover-utredas-av-en-haverikommission/

http://experimentlandet.blogg.se/2016/january/flyktingar-aker-pa-semester-till-hemlandet.html

http://www.friatider.se/svenska-sk-ggbarn-v-cker-usa-fascination

http://wärmler.se/den-humanitara-stormakten-later-folk-frysa-ihjal/

https://janmilld.wordpress.com/2013/03/02/hemorten-som-forsvann/

http://avpixlat.info/2015/11/23/avga/

http://www.bgf.nu/nr/95/5/tribunal.html

https://bonnierhotet.wordpress.com/2012/01/27/dn-och-bonnierkoncernens-natverk-som-hotar-sverige/

13 svar

 1. Man kan ju lätt tänka sig utan att större fantasi hur det kommer gå till i dårhuset Sverige. Här kommer det vara juntan själv som utser sanningskommissionen. Ungefär som jänkarnas Warren-kommission på 60-talet. Så dom verkligt skyldiga kommer att gå fria. Man sätter dit några syndabockar och skickar dem i fängelse. Sedan ligger man lågt ett tag tills folket hinner glömma. Sedan återupptar man galenskaperna igen och kör på full steam ahead som om ingenting hade hänt.

  • Javisst, problemet är uppenbart! Vi har också exemplet 9/11-kommissionen från WTC-dåden 2001.

   Svårt nog att få en officiell undersökning, än svårare är att få en hederlig sådan. Just därför att det finns så mycket för makten att vilja dölja. Det blir väl som ett moment 22.

   Ändå inte fel att peka på själva behovet av mer klarhet, lärdomar och ansvarstagande, tycker jag.

 2. Judarna Bonnier ligger bakom Sveriges förstörelse ända sedan de tog sig illegalt in i landet!
  Men det vågar du inte skriva!

  Bonniers är en mardröm för Sverige

  Bonniers expansion i Sverige är en utdragen mardröm för det svenska samhället. En vanlig bonde visste att en främmande stam som höll ihop i vårt land – mot oss svenskar – inte skulle medföra något gott. Vi var ett svenskt land utan några som helst erfarenheter av hur etnisk eller politisk infiltration fungerar. Vi var naiva och trodde gott om alla. I jämförelse med vilket land som helst var Sverige ett fantastiskt land, vi låg alltid steget före oavsett vad det gällde och oavsett vilken tid vi befann oss i. När världen öppnade sig 1960 var Sverige ett etniskt homogent land, ett av världens mest välmående länder. Allt detta på grund av gemensamma rötter och en gemensam historia som höll oss samman. I jämförelse med de flesta andra folk har svenskarna varit ett folk av god kvalitet.

  https://bonnierhotet.wordpress.com/

  • Hela USA:s finansiella elit styrs av judar, likaså Federal Reserve. Hela västvärlden är infiltrerad av detta folk. Ryssland har nyligen sparkat ut George Soros och någon organisation han styr från Ryssland då han hotar undergräva Rysslands suveränitet. Kina tillåter tyvärr Soros hållas än så länge bl.a. genom Soros delägande i Hainan Åirways, där han skall investera i att utrusta planen med WIFI och internet.

   Väst ligger helt under sionisternas maktsfär medan östern är betydligt svårare att lura. I öst är man mer medveten om globalisternas agenda än i Sverige. Till och med i Sydeuropa är man betydligt mer medveten om judars infiltration och makt än här uppe i norr. Det kan givetvis tillskrivas Bonniers som äger och kontrollerar mer än 80% av media i Sverige.

 3. Bonniers kommer till Sverige

  Så sent som i början av 1800-talet förbjöds judar att komma till Sverige. Det fanns tydliga direktiv om att de inte fick släppas in. Innan dess hade ett mindre antal judar kommit till Sverige, men den invandringen var inte särskilt uppskattad av någon grupp i samhället. De ville inte assimilera sig utan arbetade för att gynna sin egen folkgrupp och än idag finns det judar som är besläktade med judar som invandrade för 200 år sedan och fortfarande ser sig mer som judar än som svenskar. De arbetar också huvudsakligen för Israel, inte för Sverige, trots att deras släkt bott här i flera generationer.

  När Bonniers förfader Gutkind Hirschel flyttade från Tyskland till Danmark 1801 hade det svenska samhället inget till övers för denna främmande stam. År 1806 införde vi ett förbud mot att släppa in judar i landet eftersom de fåtaliga som redan fanns här hade blivit en påfrestning som ytterst få medborgare uppskattade. Gutkund bytte namn till Gerhard Bonnier och etablerade sig som bokhandlare i Köpenhamn.

  https://bonnierhotet.wordpress.com/

  • Drygt ett sekel senare fick detta arma land Obadiah Asch på halsen. En annan vidrig företrädare för samma stam som Hirschel. Det största misstag vi har begått som nation är att släppa in dessa. Inte för att jag älskar zigenare som vi också borde ha sluppit men utan judarna hade vi kunnat kontrollera den stammen och vi kunde ha undvikit mohammedaninfestationen i vår tid.

 4. Självklart behöver vi en grundlig utredning av de makthavare och de beslut som fattats av Riksdagen sedan 1975. Denna utredning måste delvis ske utifrån. Det räcker inte med att Sverige ensamt försöker sig på det, då risk för jäv föreligger. En Internationell utredning krävs där Svenska grundlagen(arna) nagelfars för att se huruvida de beslut som fattats bryter mot dessa.

  Vi vill inte vara någon internationell försöksballong med svåra mänskliga lidanden som följd. Svenska flickor/kvinnor som blir förnedrade, misshandlade, våldtagna enskilt och i grupp och mördade. Det räcker nu stoppa detta experiment snarast och återbörda de så kallade flyktingarna till sina hemländer.

  Det är dock inte bara svenskar som lider. Även många av de som kommit hit har svårt för att finna sig tillrätta och vantrivs i sina hyreskaserner, där enda tryggheten är att umgås med sitt folk och se hemlands-tv.

  Alla politiker som fattat beslut som lett oss fram till där vi är idag skall inför denna kommission därefter ställas inför rätta och få sitt straff. Vi ska inte ha några hämnd-straff, som dödsstraff, stegling eller prygel utan en sedvanlig rättsprocess angående landsförräderi och andra brott.

  Dessutom bör vi gå ur EU,Schengen och allt som har med EU att göra. använda de 40 miljarderna till att återuppbygga vårt försvar. Efter att de flesta ”flyktingarna” repatrierats frigörs ytterligare 300-400 miljarder som bl.a. kan användas till att återställa pensionerna och förbättra åldringsvården och vården i övrigt.

  • Intressant tanke, att denna granskning till stor del bör ske utifrån.
   Säkert finns det flera både danskar och finländare som kunde platsa i denna haverikommission.

   Från svensk sida skulle kunna finnas flera starka kandidater, inte minst Thoralf Alfsson och Jan Tullberg.

 5. För de som ännu inte redan känner till denna utmärkta YT-kanal.

 6. Tänk vilket liv det blev när Marcus Birro varit med i RLM. Det var efter det drevet som han fick sparken från Expressen. Nu sticker komikern Jonas Inde ut hakan ännu mera och gästar Radio Nordfront. Har bara hunnit lyssna på en halvtimme men så här långt gör han upp med PK-kulturen som råder i vårt land. Nu kommer det ta hus i helvete uppe i Stockholm och Inde kommer för all framtid vara persona non grata i tv, radio och andra medier.

 7. Mitt i rapporteringen av den tidigare nedtystade hot och sextrakasserierna mot företrädesvis svenska flickor och kvinnor kom plötsligt en fackföreningsskandal från ingenstans och fokus flyttas genast bort från invandringens negativa sidor.

  Denna fackpampshistoria är ännu en i raden av självgoda kräk som gärna skor sig på andras pengar. Syftet med publiceringen är givetvis att minimera skadorna av negativ invandrarpublicitet. Att fackförbunden förlorar medlemmar, de som blir riktigt förbannade och inte förstår att de är lurade, är ytterligare en faktor som gynnar etablissemanget.

  Nu tittar ytterligare en invandrarrelaterad skandal upp, får som halalslaktas på en pizzeria, enligt uppgift ska ha skett i södra Sverige i somras(2015). Sannolikheten är rätt stor att sådant sker betydligt oftare än vad som kommer till allmän kännedom. Bråk, bråk och mera bråk på asylförläggningar runt om i landet, flera ggr i veckan. Bråk och vantrivsel i skolor, bussförare som trakasseras, vårdpersonal som hotas, skjutningar och bombkrevader, med mera med mera

  Jag får intrycket att tillståndet i landet är betydligt värre än vad som framkommer i det mediala bruset. Sannolikt är tillståndet i hela Europa utom i vissa förutseende länder betydligt värre än befarat. Österrike funderar åt att stänga sina gränser och börja med hårdare kontroll, likaså Danmark som sannolikt kommer att börja bevaka sin gräns mot Tyskland. Schengen börjar hänga på en skör tråd och brister den så är nog slutet nära för Euron och valuta samarbetet. Polen går i en annan riktning än vad Bryssel önskar. Bayerns parlament verkar bli alltmer högljudda mot Angela Merkel.

  I Frankrike blommar arbetslösheten likaså i Tyskland dock inte lika mycket. Spaniens ekonomi darrar precis som Italiens och Portugals, Grekland går fortsatt på knäna och Turkiet fortsätter att släppa ut horder av ”flyktingar” trots avtal och en multimiljardmuta till ”Kalifen” Erdogan.

  EU kanske går mot sitt slut fortare än vi anar och kanske till och med snabbare än den Brittiska folkomröstningen om sitt EU-medlemskap. Vi kanske redan nu skådar början till slutet för EU när land efter land börjar stänga dörrarna eftersom de tondöva och halvlama EU-potentaterna inte lyckats med att hålla rent vid EU:s yttre gräns.

  Hur migrationsströmmen utvecklas under det närmaste halvåret lär vara betydelsefullt för om EU kraschar eller inte. Fortsätter strömmen som de sista tre månaderna i ytterligare ½-1 år då lär Bryssel få stänga butiken.

  För att överleva krävs:
  1. omgående stängning av EU:s yttre gräns.
  2. slopa ekonomiska sanktioner mot Ryssland.
  3. samtliga stater begär utträde ur NATO.
  4. vänd ryggen till USA:s aggressiva utrikespolitik.
  5. vägra ge Turkiet inträde i EU.
  6. hjälp Ryssland i Syrien och ev. i Irak mot IS.
  7. hjälp alla andra länder som vill det som är drabbade av IS.

  Om inte så slipper vi Bryssel

  • MSM-redaktionerna verkar ha en särskild låda med ”nyheter” om sossar, bostäder och facket lagrade. Sådant som vid behov kan plockas fram och dammas av.

   Vad som hade framkommit om främlingars fientlighet mot svenska kvinnor och män skapade ett sådant behov, för att kunna avleda uppmärksamhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: