• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Migverket nu och då

friggeboskrift

Regeringen Bildt-Westerberg 1991-94 sände ju ut en skrift till varje hushåll i Sverige med propaganda om att invandringen inte kostade så mycket. Sett till den totala budgeten på 555 miljarder kronor blev 12 miljarder en liten försumbar tårtbit. De 12 miljarderna avsåg då bara utgifterna för Invandrarverket/Migrationsverket. Man bortsåg alltså från de betydligt större utgifter som följer med långsiktiga försörjningsåtaganden.

Även om vi idag skulle begränsa oss till Migrationsverkets kostnader, så blir det betydligt mer än 12 miljarder. Jag vågar inte ange någon siffra, det verkar ändras dag för dag och ingen kan väl längre med säkerhet säga något bestämt. Men många miljarder, många 1.000-tals miljoner, blir det.

migverk15

Nu expanderar Migverket inte bara budgetmässigt, utan också i antal anställda.  Det rör sig om mer än 6.000 personer.

Vad som också kan utläsas på Thoralf Alfssons blogg är att de anställda till övervägande del utgörs av människor med utländska namn, förmodligen är en stor andel födda utomlands.

Inte nog med detta! Som framgår av Merit Wagers blogg är en del av de nyanställda aktivister, anhängare av synsättet att ”ingen människa är illegal”, dvs att varje människa på jorden ska ha rätt att bo i Sverige och bli försörjd av svenska skattebetalare.

Det senaste är att (om jag inte missuppfattat saken) personer från Syrien – själva asylsökande – nu anställts Migverket för att sköta registrering av nya asylsökande. Som en av dem uttrycker sig: ”för att ge någonting i utbyte till Sverige”.

de

Särskilt under Dan Eliassons tid som GD på Migrationsverket – 2007-2011 – öppnades slussarna särskilt påtagligt vad gäller PUT-beslut.  Snabb handläggning skulle prioriteras och på verket talades raljerande om att ”blunda-och-bevilja”.

(PS: Dan Eliasson var statssekreterare på Justitiedepartementet år 2002, vid den tidpunkt då polisen tydligen hade order att låta BGF-möten saboteras. Nu är han polischef.)

Finns några begränsningar för vilka typer av beslut som kan fattas av personer som inte är födda i Sverige? Klart är att de kan fatta beslut om PUT. Kan de även besluta om svenska medborgarskap? Det är ju beslut som tas inom Migverket. På ledarsidorna har det gång på gång slagits fast, att har man bara själv en gång fått svenskt medborgarskap, då är man sedan ”svensk.punkt.slut.”

Och finns det ett samband mellan de muthärvor som förekommit inom Migverket och personalsammansättningen.  Förekommer annat än utländska namn bland de personer som fällts för korruption?


Om det aktuella läget handlar ett högintressant inslag i detta webbradioprogram, med uttalanden av ”Migga X”:


Låt oss göra en snabb tidsresa, och tillbaka till 1997, och den tid då verkets namn var Statens Invandrarverk (SIV).

ks

Som handläggare på en mottagningsenhet för SIV i Skåne arbetade då Kenneth Sandberg. En person med både integritet och synpunkter på den förda invandringspolitiken.

Inte bra! Ända upp i riksdagen blev det oroliga/hotfulla uttalanden från dåvarande invandringsministern Pierre Schori (S).

En sammanfattning av historien med Kenneth Sandberg har nyligen lagts ut på vitbokswebben.

Se även denna film, där Kenneth Sandberg 1997  debatterade mot Mona Sahlin.

Kenneth Sandberg satt i partistyrelsen för Sverigedemokraterna 2004-05, vid tiden för både Grundkurs för Sverigedemokrater och 33-punktsmanifestet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


PS

Ur aktuellt mejl från Kenneth Sandberg:

”Under mina år på SIV/MV´s flyktingmottagning/förläggning i Malmö ingick bl a följande i upplevelser/erfarenheter av senare decenniers ‘kulturberikning’:

På toaletterna lämnade – framförallt somalier och andra afrikaner – sin avföring på precis alla andra platser än just i toalettstolen. T ex på stolens ovankant (!) och runt om på golvet. Varje morgon låg det högar (och då pratar jag verkligen om högar) av avföring i trevåningshusets alla trappor samt i den gamla fastighetens många djupa fönsternischer.

Denna skit hade en liten, tunn och mycket sliten drygt 60-årig svensk kvinna (ensamstående och säkert mycket beroende av den lilla lönen) förtroendet att varje dag städa bort. Detta under ‘uppsikt’ av hånflinande unga, starka och välmättade (!) ‘flyktingar’..!
 
Ovanstående är bara en liten skärv av hur det såg ut och gick till i det ‘solidariska svenska flyktingmottagandet’. Du förstår säkert att jag har mått väldigt dåligt under många år på grund av den ‘humanitära stormakten Sveriges’ politik. Och allt det hycklande som omgärdat den…”


Mer

http://detgodasamhallet.com/2015/11/28/gastskribent-nils-borje-tallroth-sila-mygg-och-svalja-kameler/ 

http://www.exponerat.net/nar-asylsokande-akt-tag/

http://www.bgf.nu/nr/98/4/siv.html