• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Russofobisk SD-film

sdfobin

I huvudsak var SD-filmen från Landsdagarna i november bra. På bara åtta minuter fick man väldigt mycket sagt och det blev aldrig långtråkigt. I sak kunde jag instämma i det mesta som sades.

Ändå var det en sekvens på 20 sekunder (2.54-3.12) av angrepp på  Ryssland som fick mig att reagera och nu skriva denna bloggtext.


Vad gjorde mig där så provocerad?
Ska kritik mot Ryssland inte få förekomma?

Jo, absolut, om kritiken är saklig och befogad.

I svenska massmedia pågår dock sedan länge ett intensivt och unisont kampanjande mot Ryssland, på ett lögnaktigt sätt.

• Det är intellektuellt ohederligt och moraliskt förkastligt, blir kränkande för alla parter.

• Framförallt innebär det krigshets och är livsfarligt.  Det är ägnat att leda till felaktiga politiska beslut, som i slutänden befrämjar en dålig säkerhetspolitik.

• Till detta kommer att framställningen i filmen inte är seriös, utan propagandistisk i sämsta bemärkelse. Den ger inte tittaren underlag att bedöma själv, det hela blir bara manipulativt.

Ordagrant sade speakerrösten i SD-filmen:

”Samtidigt cirkulerar ryska stridsplan över Sverige.

I våra skärgårdar misstänks ryska ubåtar puttra omkring.
Tyvärr har vi inget försvar kvar för att reda ut det med.

Men Stefan, och innerstadstjejerna i FI, har dock gjort samma försvarsanalys:

Ryssland utgör ingetsomhelst hot mot Sverige.

Ingen anledning till oro här, alltså.”

Här kommer filmen:

Låt mig bemöta, punkt för punkt:


sdfilm2

1. Ryska stridsplan

Har ryska stridsflygplan gjort överflygningar på svensk territorium?
Nej, mig veterligen har de hållit sig över internationellt vatten.
Däremot har man gjort övningar mot svenskt område.

Det är inget argument för att Ryssland skulle ha planer på ett isolerat angrepp mot Sverige, men man ser vårt land som en i praktiken NATO-allierad, vilket gör att Sverige i händelse av storkonflikt kan bli måltavla för ryska angrepp.

Ryssland rustar också upp.
Javisst.

Men varför?

En bakgrund är ju NATO:s utveckling efter att Warszawapakten upplöstes 1991.

Rysslands agerande kan ses som ett svar på NATO:s expansion – allt längre bort från Atlanten och allt närmare Moskva.

sdfilm1


2. Ryska ubåtar

Har ryska ubåtar kränkt svenska farvatten, på ett sätt som kunnat vara avsiktligt?

Jag räknar bort grundstötningen av ubåt137 i Karlskrona skärgård 1981 – det kan omöjligen har varit ett försök till spioneri.

Stora pådrag följde sedan i Hårsfjärden på 80-talet, men om ubåtskränkningar alls förekom, så har inga belägga funnits för att det i något fall varit fråga om sovjetiska ubåtar.  Troligare är att det då gällde ubåtar från väst.  Om detta har Brage Nordin skrivit och även Anders Jallai , samt  Lars BorgnäsUppdrag Granskning gjorde ett program som pekade i samma riktning.

Om det verkligen var sovjetiska kränkningar så borde väl efter kommunismens fall de nya makthavarna i Moskva kunna erkänna vad som förekommit (om det förekommit).

Det visar sig dock att Boris Jeltsin var lika oförstående till anklagelserna som tidigare Gorbatjov och Andropov.


svenskafreds
När det gäller påstådda ryska ubåtskränkningar var även Svenska Freds med på tåget, genom sin ”singing sailor”, varvid man samtidigt lyckades instämma i skallet mot Putin om föregivna trakasserier av homosexuella.  PK-trendigt i kvadrat!

Läs mer här och här.


sdfilm3
3. Löfvens Rysslandshållning

Om något kan läggas Stefan Löfven till last i relationerna med Ryssland så är det knappast att s.a.s. brista i russofobi.

Både Löfven själv och hans utrikesminister Margot Wallström har eftertryckligt gått i Carl Bildts fotspår när det gäller Ukraina.

Verklighetsbilden hos ledande socialdemokrater skiljer sig heller inte från den som massmedia i väst förmedlar.


sdfilm4

4. Kommunismen

SD-filmen visar en bild på en ryssmössa med hammaren och skäran, och förlitar sig på att historiekunskaperna hos lyssnarna ska vara skrala. Det blir inte hederligt!

Sanningen är att Sovjetunionen försvann 1991, att Ryssland idag är en demokrati och att Vladimir Putin har ett starkt stöd från det ryska folket. OK, i Ryssland finns kanske brister beträffande massmedia och fri opinionsbildning, men förmodligen inte värre än i Sverige.

Den kommunism som i dag förekommer, den ser vi mer av i Sverige än i Ryssland, genom de gigantiska omfördelningar som här sker.

Vi ser den också på global nivå, genom FN:s Agenda 2030, för att nivellera olika länder, så att eländet sprids och fördelas jämnt.


jk
Till ny vice ordförande i Sverigedemokraterna valde landsdagarna Julia Kronlid.

Kan detta ha någon politisk innebörd, och i så fall vilken? Betyder det att SD tar ett steg närmare NATO?

Det jag hittills kunnat ta del av från Kronlid, av riksdagsanföranden eller tidningsartiklar, tyder på att hon okritiskt svalt samma russofobiska mediapropaganda som företrädarna för Sjupartiet har gjort.


PS 1

I Julia Kronlids anförande på landsdagarna återkom hon (1.10 in) till anklagelser mot Ryssland, för att ”brutit mot folkrätten i Ukraina”:

Vad Julia Kronlid verkar omedveten om är att:

1. Händelserna i Ukraina började med USA-kuppen i Kiev 2014.

2. Befolkningen på Krimhalvön önskar tillhöra Ryssland.

3. Kievregimen flygbombat bostadsområden i Donbas och drivit fram stora flyktingströmmar österut.

4. Moskva konsekvent motsatt sig ett införlivande av Donbas med Ryssland

5. Ryssland  inte invaderat Ukraina – påståenden om detta saknar belägg.


PS 2

Wallströms efterträdare?


 

PS 3

Lars Bern:

”…Vi måste sätta ner klacken mot EU och vi skall inte vara med i ett NATO som indirekt är lierat med halshuggare och våldtäktsmän. Ryssarna är inte på långa vägar det hot mot vårt land som den angloamerikanska oligarkin lyckats lura i våra naiva politiker och journalister. Det verkliga hotet mot vår frihet är en odemokratisk global maktordning i händerna på ett litet fåtal omåttligt rika oligarker.”


Filmer

Fredagsbio 2: Sjöstedt och säkerheten

Fredagsbio 32: Osäker politik

Föredrag: Osäkerhetspolitik

Mer

http://antropocene.se/2015/december/hotet-mot-var-frihet-och-var-halsa.html

https://morklaggning.wordpress.com/2015/12/03/hjarterummet/

39 svar

 1. Varför fick Björn Söder silkeshandsken? Är han för svensk? Gjorde han bort sig med sitt judeprat? Har han för skorrande dialekt? Eller vad?

  • Kolla 6.45 in i denna film:

   Det är kanske från 2011, Jimmie Åkesson kan där inte förmås att hävda att det finns etniska svenskar.

   Detta var ju just vad Björn Söder sedan gjorde, och blev hårt angripen av bl.a. Willy Silberstein från SKMA, som ville vrida det till att det blir kränkande mot judar av vi etniska svenskar hävdar vår existens.

   Jag börja ana att detta är kontroversiellt inom SD.
   Det borde det väl inte vara!

   • Willy Silberstein är i likhet med alla andra så kallade judar, khazarer, vilka ANTOG den (TALMUDISKA, onda) judiska läran, som har sitt ursprung i Babylonien, så de kunde kalla sig Guds utvalda folk.
    Och de är INTE semiter, tvärtom så är de vad de beskyller andra för att vara som vågar kritisera dem, nämligen ANTISEMITER.
    Palestinierna däremot ÄR semiter, som dessa falska judar förtrycker.
    http://www.apfn.org/thewinds/library/khazars.html

   • Det funkar inte på kontrajihadister. Drog iväg en länk om khazar-maffian på Snaphanen förra veckan och fick till svar från en kontrajihadistisk dansk att jag hade druckit för mycket ur nattpottan. Deras så kallade ”vänner” föraktar dem minst lika mycket som muslimerna om inte mer. Skrattar bakom deras ryggar. Dom skrattar åt PK-folk som tar på hijab i solidaritet men går samtidigt och kippavandrar utan att blinka och tror dom gör något gott.

   • SD´s beslut att införa skoluniform –
    är det första steget till att införa folkuniform som i Mao´s Kina?

  • Björn Söder har väl fortfarande lite känsla kvar för Sverige och svenskarna och tror väl fortfarande på partiets propaganda. Antagligen förestår en ytterligare kursändring i partiets politik, och den vill sionistklanen i ledningen hålla borta från offentligheten.

   Sverigedemokraternas russofobi-spridande är uppenbart ett beställningsjobb från Israel. Sionisterna där är väl grundligt sura på Ryssland, som bombar sönder deras ISIS (jag föredrar den beteckningen, eftersom Israels spionorganisation lär förkortas lika – därför säger den mer än IS eller Daesh), så att Israels expansion hejdas.

 2. Det är NATO som hotar Sverige. Dels genom sin expansion efter 1991 som tvingar Ryssland att själva rusta, dels genom sina ständiga krig och inblandning i bl.a. Mellanöstern. Det senare som inte bara skapar miljoner flyktingar utan också ett enormt hat mot västvärlden.

  NATO kontrollerar dessutom av USA som i sin tur har sitt huvudkontor i Israel så det är verkligen ingenting att sträva efter att vara med i den alliansen.

 3. Tyvärr ser vi kanske det som jag fruktat länge, nämnligen att SD:s förändring från ett patriotiskt svenskt parti till ett antisvenskt PK-parti nått vägs ende. De sista som gör skäl för namnet Sverigedemokraterna försvinner och främlingar som Paula Bieler ersätter dem. Kronlid har jag läst förnekar evolutionen och borde därför förpassas till högst kommuntjänster.
  Moderaterna har ju nu enkelt utmanövrerat SD och kommer att ta tillbaka massor av gamla väljare och ledningen bevisar ofta att de är ekonomiska opportunister som kapat partiet för egen vinnings skull.
  Hoppas jag har fel.
  För att SD skall fortsätta existera måste SD erkänna de etniska svenskarnas existens och rätt till existens i Sverige.

 4. (SD) har ingen annan funktion än att förankra Sverige hårdare i sionismens famn. Partiets forna kamp för Sverige åt svenskarna ges allt mindre utrymme framför ett massivt antiarabiskt och antimuslimsk retorik. Nu har väl alla nationalister utrensade till förmån för någon sorts socialkonservativ teori som ingen vet vad det är. Man vill efterlikna Socialdemokraternas forna glans men har vänt kappan beträffande vinster i välfärden.

  Partiet har vänt helt när det gäller Sverige som suverän nationalstat och svenskar som folk och etnisk grupp. Björn Söders petning är ytterligare ett tydligt exempel på partiets sväng från nationalism till sionism. Kontrollerad opposition är just vad (SD) blivit kapad av judar för att kontrollera den opposition som vuxit sig starkare mot sjupartierna(som redan i praktiken kontrolleras just av judarna).

  Sverige behöver ett nytt nationalistparti som har som första uppgift att se till att inga judar eller dess anhängare kan få bli medlemmar i den organisationen. Fanorna måste hållas rena från inflytande av främmande makt. Därefter kan arbetet fortgå mot det Sverige som vi vill ha (tillbaka).

  Alla som är mot Ryssland och Putin är för ISIL och för att det är ok att störta en legitim regim med vapenmakt. Talet om ”moderata terrorister” klingar falskt då det inte existerar dylika. Att ha en politisk opposition är helt i sin ordning men när den beväpnar sig eller snarare blir beväpnad och förstärkt med utländska legoknektar då har det gått på tok för långt.

  USA hoppas nu att Ryssland ska ansluta sig till USA:s ”war on terror”, den USA-ledda alliansen mot ISIL. Putin lär inte vara så lättlurad att han går med på att underordna sig Obama.

  Turkiet har efter långt slit fått betalt för sina attacker mot EU med spridandet av ”flyktingar” till EU. Turkiet har fått motsvarande 300 miljarder kronor av EU plus en påskyndad behandling av Turkiets medlemsansökan till EU. Flyktingkrisen har alltså varit ett påtryckningsmedel från Sultanen mot EU att släppa in Turkiet i gemenskapen. Då fulländas planen av sionisterna att det sedan länge önskade Euroarabien. Då är det godnatt för västeuropeisk kultur för gott. Då har Wiens murar till slut rasat.

  SD är inte svaret på vår belägenhet, SD kommer enbart att köra landet djupare ner i träsket än vad sjuklövern gjort fram till nu.

  • Bra kommentarer som vanligt.

   Intressant är att Fria Tider gått på finten fullständigt. Nu propagerar man för att M är bättre än SD. Det är intressant att man är emot SD men för M. Det är en synnerligen historielös hållning. M och de andra i Sjuklövern har ju orsakat förfallet, det har inte SD.

   Janne brukar säga att man måste skilja på huvudsak och bisak och hur fel jag än tycker SD har i många frågor är det ändå inte SD som gjort att vi är där vi är idag. Så SD är ju 1000 ggr bättre än M. Dessutom är Batra bara en tomhylsa. FP och C kommer aldrig gå med på att hennes på pappret tuffa utspel blir verklighet. M är låsta av FP och C och det vet hon. Dessutom har Batra sagt gång på gång att hon tycker SD’s politik är förkastlig. Hennes och M’s trovärdighet = 0.

   Eftersom Alliansen lämnat över makten till S och MP trots att det inte blir någon som helst skillnad i migrationspolitiken, förfallet fortgår i oförminskad takt, så visar M att de bara snackar, precis som Löfven och Fridolin.

   Slutsats: De gamla partierna måste bort. In med helt nya annars har Sverige inte en chans att tillfriskna. Du kan inte ha kvar samma organisationer, media och människor som orsakat problemet. De kommer sitta där och stoppa upp alla krafter som vill åtgärda problemen.

   • Ja och Anders Lindberg i regeringsorganet Aftonbladet anser att det är för lite S & M i politiken. Jag tycker nog att vi haft för mycket sadomachoism i politiken, Svenska folket är rätt trötta på att bli våldtagna på allehanda sätt.

    Han menar således att det finns för många och för små småpartier i det svenska politiska landskapet. Det finns för mycket demokrati m.a.o. Anders Lindberg vill rita om den politiska kartan så att den anpassar sig till det i USA härskande tvåpartisystemet. Det ska bara finnas två partier att välja mellan M eller S höger eller vänster. Resten skall väl antagligen få dö sotdöden och gå upp i M eller S.

    Sverige har således för mycket demokrati och det har vi redan förstått då man med alla stående till buds medel stänger SD ute från den politiska arenan. Från samtalen, från överläggningar, från förhandlingar m.m. Så Anders Lindberg S förkämpe för att aktivt minska demokratin eller helst ta bort den eftersom folket börjar tycka diametralt motsatt vad makthavarna gör.

    Sjupartierna är inte lösningen på våra problem om man inte kastar om sin politik radikalt. SD är knappast inte heller lösningen på våra långsiktiga bekymmer, deras retorik och debattvilja är det inget fel på, men hur kommer deras socialkonservativa politik att gestalta sig i skarpt läge? Man har gjort sig av med väldigt många dugliga nationalister så risken är att retorik och praktik inte kommer att hänga ihop.

    http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article21863810.ab

 5. Den ryske munken ger sin syn på rysk utrikespolitik:

 6. 70 år av djävulsk kommunism tog död på Sovjet/Ryssland.

  Putin framträder alltmer som en stor Statsman, där han återupprättar Ryssland.

  USAs & NATO framträder som NyKommunism, en moralisk kloak.

  • ”Nykommunist” – ett bra begrepp!

   De kan fånga dessa självgoda omfördelare och givare av andras egendom, frihet och pengar. Människor som kanske inte själva ser sig som kommunister, men ändå kan förtjäna den beteckningen.

   • @ Jan Milld:

    ”De kan fånga dessa självgoda omfördelare och givare av andras egendom, frihet och pengar.”

    Du förespråkar själv välfärd Jan, så det gör även dig till en ”omfördelare och givare av andras egendom, frihet och pengar.” Varför är det fel när andra omfördelar, men rätt när du förespråkar det?

   • Svar till Galne Gunnar:

    Jag har aldrig sagt nej till välfärdsstaten, inom vissa ramar, förstås.

    Vad jag med min formulering syftade på är den aktuella omfördelningen från svenskar till utlänningar i en sådan skala att vår grundläggande trygghet hotas.

 7. Först en rättelse. Det var väl till posten som förste vice partiordförande som Kronlid valdes ? Bara ett hjärtslag från partiledarposten.

  Ryssarna talar nog inte alltid sanning. Men frågan är om inte USA och dess medlöpare ljuger desto mer.
  När ryssarna intervenerar i angränsande Krim så utlöser det omfattande sanktioner och vapenskrammel mot Ryssland.

  Men när USA startar krig mot suveräna stater på andra sidan jordklotet och invaderar dem bara för att de ville överge petrodollarn så är det ingen som ställs till svars. Det starke har alltid rätt.
  Det började med Vietnam. Senare har andra länder fått smaka på den amerikanska formen av nykolonialism. Relaterat:
  https://varjager.wordpress.com/2015/12/01/krigsforbrytare-som-gar-fria/

 8. Nu är jag inte så himla insatt i SD:s interna aktiviteter eller ens vad de har för politiska strategier, men min magkänsla säger att partiet befinner sig inne i en process där man försöker tvätta bort mycket av sitt gamla särdrag, och behålla ett antal profilfrågor – som på sätt och vis kan uppfattas som kontroversiella – men i övrigt försöka balansera den provokation som ”kärnfrågorna” kan framkalla genom att bli så mainstream som möjligt i andra mer vardagliga spörsmål.

  Och den allmänna russofobin som sprids över landet i medierna är onekligen en del av vår vardag eftersom väljarna (och folkvalda) skall acceptera en svensk anslutning till NATO.

  Om vi ens hamnar där är väl än så länge en öppen fråga, men jag tror att SD tar tacksamt emot ”rysshotet” för att kunna motivera sin under åren mer försvarsvänliga politik.

  Problematiken där blir ju vad den typen av försvarspolitik är värd om nu inte Ryssland utgör ett hot mot Sverige/Skandinavien? Då kan vi ha gjort en militär upprustning ”i onödan”, d.v.s. en upprustning som i första hand gynnar vårt eget och andra länders krigsmateriella komplex mer än medborgarnas och nationens säkerhet.

  Med tanke på de problem landet står inför bör vi välja våra utgifter med stor omsorg. Sverige tjänar mer på vänskap med våra europeiska grannländer (och jag räknar Ryssland som ett europeiskt land), än att alliera sig med USA och Storbritannien och deras arroganta ledarskikt. Kan Sverige ikläda sig rollen som en nation som verkar för fred med handel och annat utbyte mellan länderna utan diktat från Vita huset (läs Council on Foreign Relations), då visar även vi prov på ett starkt ledarskap för Europa.

  • Gillar:

   ”…bör vi välja våra utgifter med stor omsorg. Sverige tjänar mer på vänskap med våra europeiska grannländer … än att alliera sig med USA…”
   ”… Sverige ikläda sig rollen som en nation som verkar för fred med handel och annat utbyte mellan länderna utan diktat från Vita huset …”

 9. Jag börjar ändra uppfattning om SD(Sionistdemokraterna) och deras politiska agenda. Jag är hellre allierad med Ryssland än USA/NATO, om jag måste välja. Jag har följt Brother Nathanael ett tag, och han är en lika vis man som du Jan!

  • Ja, det ligger mycket i det. Det bästa alternativet är att vi grundar oss först i Sverige och ser till att vi har ett bra försvar. Sedan att vi grundar oss i ett nordiskt samarbete. Eftersom Norge och Danmark kör NATO-racet så återstår då Finland. Det vore en klok början. Sedan bör vi arbeta för att vi är fria och självständiga både från USA och Ryssland. Vi bör söka samarbeten med likasinnade. Vi bör inte köpa vapensystem från varken USA eller Ryssland. dessa fungerar ju inte i en konflikt.

   Jag delar ändå din uppfattning. Idag är USA inte längre en europeisk kontinent. Hela hjärnan i USA är kapad av Sionister som har en egen agenda som inte gynnar den europeiska befolkningen varken i USA eller i Europa. Så Ryssland är för mig det minst onda av de två alternativen. Dock är grunden att vi ska vara självständiga.

   Det finns en annan aspekt också och det är att det gynnar oss om det finns en motkraft mot Sionisthökarna i Washington. Även om Ryssland inte är perfekta så innebär ett stöd bort från det kapade USA att världen har lättare att frigöra sig från denna plåga.

 10. @Galne Gunnar

  Omfördelning som JM talar om sker inom en grupp som samarbetar. Där tjänar alla på samarbete. Det som sker idag är att vi skänker bort Sverige till främlingar.

 11. Ja, att SD är kontrollerad opposition råder det nog inget tvivel om. Läskigt vad allt blir infiltrerat som samlar massan. Fy fan! Julia Kronlid – inte så hemma på vad som sker i partiet – men börjar dom sjunga i samma kör som Wallström & Co så är det ju ett bevis var dom hör hemma.
  ”I Julia Kronlids anförande på landsdagarna återkom hon (1.10 in) till anklagelser mot Ryssland, för att ”brutit mot folkrätten i Ukraina”:”Säger ju allt. Vore det något bevänt med SD skulle dom ju motsätta sig att Löfven skickar massor med miljoner till nassarna i Ukraina t ex. Istället smörjer dom chokladkungen som inte är folkvald på rätt sätt- . Det finns inget hopp m a o. Snart är vi slavar hela högen.
  Heja Ryssland! Heja Putin! Kör hårt mot dårarna.

  Träffade en man i somras som varit med i SD men hoppat av. Mycket intressant. Han sa att dom super som bara fan i toppen.

 12. Ledord: Dollar och olja! Fri energi finns men det får inte komma fram. Alla mördas som har den intelligensen. En gång till: Dollar och Olja! Inte sill och kolja!

 13. SD:s är en med judisk ideologi kontrollerad opposition. SD har som sådan blockerat övriga riksdagspartier till att inta en mera förnuftig hållning i invandringspolitiken. Bortsett från att deras invandringspolitk inte heller löser problemen. Genom sitt israelkramande har de därutöver blivit den villigaste knähunden till den anglosionistiska makteliten.

  Jag har svårt att se att SD:s väljarunderlag kommer att genomskåda detta så att det kan leda till några avgörande förändringar i Sveriges riksdag. Knappast heller med ett nytt parti av SDU, även om de är mer sverigevänliga och mindre sionistiska än SD. I synnerhet som drastiska åtgärder brådskar.

  Det är nog i dag svårare än någonsin att den parlamentariska vägen ”rädda Sverige”. Dessutom är organisationer eller politiska partier alltid infiltrerade av agenter och provokatörer, fler och farligare ju bättre politik dessa organisationer och partier har.

  Så frågan är vad som bör och kan göras för att undvika att vårt fosterland slits sönder och att etniska svenskar blir en minoritet i ett land som inte längre är deras.

  Hur är det man säger: Hellre falla med svärd i hand än att aldrig spänna en båge ….

  • – Nej SD:s väljarunderlag lär nog inte genomskåda detta. Ta en medelåldes kvinna jag vet på Facebook. Hon har huvudet på sne och tycker allt SD gör är bra – ingen analys. inga nyanser. Detta säger mig att kärringen supit bort sin känslighet. En Finlandssvensk jag känner brukar säga ”Svenska Folket är ett bort-krökat folk” – det stämmer i alla fall rätt bra in på SD:s väljare, med såna väljare så behöver judarna i SD inga brännvins-advokater till hjälp ;.-)

 14. Efter det tredje världskriget som enligt frimuraren Albert Pike, som ska stå mellan det politiska sionistiska väst och den muslimska världen, så kommer båda religionerna slå ut varandra.
  Ingen vill ha nåt med religion att göra.
  Under detta stora krig kommer fruktansvärda vapen användas (läs den norska damens profetia som hon gav till Emanuel Minos). Luften, vatten och marken kommer bli förgiftade.
  Här kommer djävulens märke i handen in i bilden som en klimatskatt.
  FN kommer placeras i Jerusalem och alla individer chippas under förevändning att bekämpa fattigdom, utjämna orättvisor samt förbättra jordens klimat.
  Salomo tog in 666 viktenheter i guld per år. Han började god men slutade ond, precis som kommande Antikristus lär göra.
  Nedanstående tal på engelska är taget från Jacques Attali’s tal i FN. Hans uppmaning om FN som Global governence är som en kommunistisk världsregering.
  ”Låt oss chippa dig, och ge upp din frihet, bli kontrollerad och övervakad – så får du mat, rent vatten, ren luft, bostad.”

  Klimatmötet i Paris bygger på en bluff att det är något fel med vårt klimat. Syftet med bluffen kan vara att sätta en skatt för alla och envar.

  ”9. A fraternal world is possible. It should be possible to give each and every one the means to have access to basic needs, that are water, air, food, accommodation, knowledge, freedom.
  10. Eventually, such world governance should have the means to finance such goals, through a global tax on emissions of carbon dioxide, which constitutes the most dangerous kind of pollution.”

  Klicka för att komma åt attali.pdf

 15. Matthew Bracken, före detta Navy Seal anser att 2016 är då det verkligen smäller. Året då dom europeiska nationerna upphör.

  More than a decade ago I wrote my first novel, Enemies Foreign and Domestic. Part of my motivation was to establish my bona fides at forecasting social, political and military trends. I didn’t like the direction America was heading, and I wanted to warn as many readers as possible about some of the dangers I saw coming. At the end of 2015, I hope that my past success at prognostication will encourage people to pay heed to this essay.

  As we roll into the New Year, we are witnessing the prelude to the culmination of a titanic struggle between three great actors. Three great social forces are now set in motion for a 2016 showdown and collision that will, in historical terms, be on par with the First and Second World Wars.

  Two of these great social forces are currently allied in a de facto coalition against the third. They have forged an unwritten agreement to jointly murder the weakest of the three forces while it is in their combined power to do so. One of these two social forces would be content to share totalitarian control over large swaths of the globe with the other remaining social force. One of these social forces will never be satisfied until it achieves complete domination of the entire planet. So what are these three great social forces? They are Islam, international socialism, and nationalism. Allow me to explain the salient aspects of each, and how they relate to the coming 2016 cataclysm.

  https://westernrifleshooters.wordpress.com/2015/11/29/bracken-tet-take-two-islams-2016-european-offensive/

  • Skrämmande scenario är bara förnamnet.

   Best case scenario, and I don’t see this as likely: the 2016 Islamic Tet attackers will be wiped out the way the Viet Cong were in 1968. But if there are enough simultaneous attacks, in total numbers involving anywhere near the 80,000 or so fighters of the Vietnamese Tet, I can’t see how the present European forces can defeat the jihadists in less than a month, if at all. By very simple math, that number of jihadists means ten thousand Paris-level attacks. Think about that. Ten thousand Paris level attacks! All taking place in the same month, the same week, even on the same day, right across Europe. The politically-correct and overly polite European policemen (and even their militaries, at first) won’t be up to mounting successful counterattacks and rescue operations against a score of Beslans happening in schools, hospitals and concert halls. Not while at the same time, airports, train stations, power plants and other targets are being hit by Paris-sized terror squads right across Europe.

   And count on this, for it is a standard tactic used by all Islamonazis in this extremely dirty style of warfare: just like in Beslan in 2004, where the killers arrived in false police vans, in 2016, ambulances, emergency vehicles and other official conveyances will either be hijacked or painted to simulate the real thing. Suicide bombers will arrive in official uniforms to sneak past security. This is a standard tactic, I repeat for emphasis. A jihadist dressed in a policeman’s uniform will drive a hundred-kilo bomb straight into the police headquarters in an official, marked police car. Goodbye, police HQ. (And incidentally, good luck at planning the rescue operation for your town’s local Beslan-in-progress, after your local police HQ is cratered, and much of their crisis leadership is wiped out.)

 16. Läs Lars Berns senaste inlägg om den globala makten. Den är klockren.

  Hotet mot vår frihet och vår hälsa.

  http://antropocene.se/

 17. Jo, den är sammanfattande enkel och bra. Möjligen saknar jag omnämnandet av CFR som den strategiskt viktigaste planeringsinstansen och en betoning av FED med säte i London City och bankekonomins avgörande betydelse, samt ett något mer preciserats omnämnande av ”The dreadfull few”. Men som överblick är det en utmärkt text.

 18. Sorans Ismails tre program som nyligen sänts på svt tycker jag lämnar många obesvarade frågor som borde tagits upp i serien. Soran verkade mest framföra att vi alla har fördomar och kan vara rasistiska inklusive honom själv som han sa i programmet. Programmet som sändes verkar mest syfta till att få oss att bli mera toleranta och godta att sverige är ett mångetniskt land till vilket pris som helst. Det vore intressant om du Janne milld kan kommentera programmet och ge en helhet på det men du har väl fullt upp med projekt som skall till.

 19. […] beror sannolikt på den ryssofobi som tycks husera fritt i Sverigedemokraterna som Jan Milld tar upp. Jag anser istället att vi rimligen bör vara Natofober om vi vill göra det bästa för […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: