• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Yttrandefrihet 2005

kph2005

För ett decennium sedan var John Järvenpää och jag i Danmark för deltagande i ett möte i regi av Trykkefrihedselskabet.

Mitt anförande:

På BGF-sidan finns även textmaterial från denna träff i Köpenhamn 2005.

dmk05


PS

Ivar Arpi i SvD den 31/1:

”Ju mer förutseende någon var, desto mer främlingsfientlig … Det har märkligt nog blivit så att de som var mer förutseende än andra anses ha skumma motiv. Inom vilket annat politikområde är det negativt att vara förutseende? Hur blev det omoraliskt att påtala allvarliga problem i samhället? Bara inom migrationspolitiken förhåller det sig så. Och resultatet av det ser vi nu.”

”Ju mer aktivt okunnig och aggressivt naiv man har varit, desto mindre främlingsfientlig. … Om någon innan regeringen kanske såg enstaka tecken på att Sveriges avvikande signalpolitik var problematisk, då är man främlingsfientlig.”


Mer

Thord Palmlund 1985

Thord Palmlund 1987

Mer Palmlund

Med facit i hand

Lagom är bäst!

Dialog om invandringen?

Vitbok.se


Snaphanen om Kph-mötet

Sverige med byxorna nere

Danmark visar vägen

Ur dansk horisont

Danmarks invandring

Sverige – den extrema vägen

Murar kan falla

Tre liv

Tino Sanandaji bemöter PK-propaganda

Sveriges Fria Radio, repriser

sfr 


Mer

https://janmilld.wordpress.com/sfr-2/

https://janmilld.wordpress.com/2015/12/19/vad-var-det-jag-sa/

http://blogg.folkbladet.nu/asasuh/2015/12/27/midnatt-rader-i-rosenbad/
http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2015/12/i-sydsvenskan-igar-fallmar-andersson-en.html

Godhetspsykos

vm

Sverige har drabbats av en godhetspsykos. Där ligger en central del av förklaringen till det migrationspolitiska haveriet.

Det är som en epidemi, särskilt utbredd bland kvinnor, unga och invandrare.

Frågan är om denna godhetspsykos nu nått sin kulmen i Sverige, och är på väg att tryckas tillbaka. Och vad vi alla kan göra för att bidraga till att så sker.

Här kommer fredagsbio 44, som tangerar dessa problem:

fb44


Ipsos väljarbarometer i december visar på en skarp kontrast mellan män och kvinnor i partisympatier:

”SD är i december Sveriges största parti bland män 27 procent, M placeras på andra plats med 24 procent och S på 23 procent. 

Bland kvinnliga väljare ser sympatierna annorlunda ut: S är störst med 27 procent före M på 24 procent och SD på 11 procent.”

ipsosmk


PS

Jag tar mig friheten att citera ur en kommentar till filmen på Exponerat, från ”Grävskopan”:

”…det finns en konkret förklaring till det som vi upplever som sjukt. Människorna gör alltid det som leder till godkännande och uppskattning från andra i flocken och helst av allt beröm och belöning från den/dem som sitter i flockens ledning. Det som varierar är VAD som anses vara berömvärt och en god gärning. Om det som anses vara gott, förvanskas så att det leder till en destruktivitet som förstör den egna flockens levnadsförutsättningar, kan ett sjukdomsliknande tillstånd uppstå.

Det är inte särskilt länge sedan det viktigaste för en medborgare i Sverige (eller annat valfritt västeuropeiskt land) var att värna om sin familj, sitt land och sitt folk. Främlingar från fjärran länder betraktades som konkurrenter, kanske inkräktare, eller om de kom i stora grupper, som regelrätta fiender. Det var medborgarnas normala reaktion att vilja försöka mota bort horder av främmande folk som trängde sig på, och det var också männens plikt att göra det med våld om inget annat hjälpte. Det var alltså allmänt betraktat som en GOD gärning att försvara sitt land mot främlingsmassor med alla till buds stående medel.

Sedan hände något.

En liten ‘elit’, som egentligen borde kallas för en internationell maffia, ville skrota nationalstaterna och på det sättet ta kontrollen över stora delar av världen. För att kunna göra det var de tvungna att använda mental manipulering. De hade helt enkelt inte resurser att kriga mot flera länder med militär, utan tog till psykologiska vapen. Via en intensiv propaganda såg de till att ändra människornas uppfattning om vad som är gott och vad som är ont. Efter att under århundraden ha försvarat sitt land med vapen i hand började männen i de västerländska demokratierna (speciellt i Sverige, men även i övrigt) agera som antirasister med det uttalade syftet att underlätta främmande folkgruppers inflyttning och etablering i det egna landet. Hemvärnet ersattes med rörelsen ‘Rör inte min kompis’, med syfte att bekämpa de svenska män som fortfarande ville försvara sitt land mot invasionen.

När det gäller samhällsutveckling och krig eller fred, så följer många kvinnor bara med strömmen. Under de tidigare decenniernas och århundradenas krig var kvinnorna en starkt engagerad kraft bakom de stridande trupperna. De hade ju blivit uppfostrade till att stå för det egna fosterlandet. När männen låg på fronten eller var inkallade under beredskapstiden så satt kvinnorna i symöten och tillverkade vantar och halsdukar för att värma soldaterna, de tog hand om gårdens skötsel när männen var ute och stred o.s.v. De ville HJÄLPA männen som försökte försvara landet mot fienden och dra sitt strå till stacken för folkets överlevnad. De var lojala och entusiastiska och känslofyllda.

Idag har de genom en systematisk propagandaverksamhet hjärntvättats till att tycka synd om invasionsstyrkan, och de är lika övertygade om det rätta i sin gärning som tidigare generationers kvinnor var om att det motsatta var det enda rätta.

Det som skiljer dagens situation från forna tider är att de mest enögda, verklighetsfrånvända och känslostyrda kvinnorna släpps fram på höga poster i samhället, och att de fegaste och mest odugliga männen väljs till att styra landet, samt att de alla har blivit indoktrinerade till att hjälpa främlingar på bekostnad av den egna gruppen. DETTA fenomen är den stora trojanska hästen, som sedan möjliggör allt annat…”


 

Mer

Oxytocin

Låtsaslandet

Generösa damer

Malmström kan

Wikstrom kan

Vad var det jag sa?


Godhetshycklarna

Litet godhetsporr

Kvinna utan förmåga

Vad är anständigt?

Dejtar inte SD:are

Råd till svenska kvinnor

Nyordslistan

Vänstervänner

”Masspsykosen snart slut”

Spiralbrytning – strategiförslag

Fel ge kriminella asyl och bidrag

Kulturkrock – jfr Danmark

 

 

 

 

 

Vad var det jag sa?

19

Fredagsbio 19, från i våras:


Ur inledningen till min bok ”Lagom är bäst!” från 1993:

”Många miljoner individer lider nöd i dagens värld. Visst ska Sverige då vara solidariskt, visst ska vi ställa upp för våra medmänniskor! Men hur?

Den flyktingpolitik som nu bedrivs – den s.k. generösa flyktingpolitiken – är inte förnuftig:

Den är ineffektiv, hjälper därigenom färre än vad som kunde vara fallet.

Den är oplanerad och nyckfull, når inte de mest hjälpbehövande.

Den är alltför kostnadskrävande, när så många svenskar själva har ekonomiska svårigheter.

Vi får hit alltför många på alltför kort tid, de som kommer hinner då inte integreras i vårt samhälle.

Vi får hit människor som aldrig borde ha kommit hit.

Den grundläggande bristen med denna typ av ‘generositet’ är dock att den saknar folklig förankring och har tillkommit utan kritisk granskning, utan debatt. Fick svenska folket idag uttala sig om huruvida landet bör fortsätta denna politik skulle svaret med stor sannolikhet bli : ‘NEJ!’

ÅSIKTSFÖRTRYCK

Om detta är den makthavande eliten – mediafolk, kulturkändisar och politiker – egentligen medveten. Men istället för att lyssna på människor levererar man moralkakor och återigen moralkakor.

Vad man ser är ett informationsproblem. Alla invändningar förutsätts bottna i okunnighet, i svåra fall även i låg moral. Människor känner en ‘rädsla för det okända’. Åtgärderna mot detta blir stora kampanjer, för att s.a.s. ‘kurera’ folket.

DENNA MORALISKA ELIT ser det som att den bedriver en ‘kamp mot rasism och främlingsfientlighet’. Där går viktiga nyanser förlorade, var och en som reser invändningar riskerar att stämplas, som ‘rasist’. På så vis tystas meningsmotståndare.

Inom flyktingpolitiken har ett klimat skapats, som påminner om situationen i de forna kommuniststaterna:

Människor vågar säga vad de tycker bara i en mindre krets, av människor som de litar på. Den som för fram ‘felaktiga’ åsikter riskerar sanktioner, det är i varje fall en känsla som många har.

För att kunna göra karriär måste man tycka på ett visst sätt. Vissa åsikter, eller erkännande av vissa fakta, går utanför de mycket snävt angivna ramarna.

Privat anser många politiker något helt annat än vad de anser officiellt. Det finns ett hyckleri.

Det är svårt eller omöjligt att i media få in andra synpunkter än de uppifrån sanktionerade – dvs ett bejakande av ‘den generösa flyktingpolitiken’.

Det råder kort sagt ett åsiktsförtryck i Sverige.

ÖKAD FÖRSTÅELSE

Istället för att erkänna att det finns verkliga problem med flyktingmottagningen gasar man bara på.

Det borde väl snarast förvåna, om inte detta så småningom resulterar i polarisering av samhället, i ett förgiftat klimat och en främlingsfientlighet som kan drabba även oskyldiga människor.

Främlingsfientligheten kan komma att växa till ett allvarligt problem i Sverige. Den måste därför bekämpas, javisst!

Men ska detta lyckas, då duger inte perspektivet att svenska folket består av en samling busar, som behöver åthutas. Istället gäller det att gå till de faktorer som orsakar främlingsfientlighet. Man måste klart se de problem och dilemman som finns i sammanhanget.

Syftet med denna bok är att ge uttryck för mycket av de invändningar som så många har, men kanske inte förmår formulera. Förhoppningsvis kan därigenom förståelsen öka, för hur en hel del svenskar känner och tänker i denna fråga.

De flesta vill nog vara solidariska, men tycker att ‘lagom är bäst’. Man behöver inte vara ‘främlingsfientlig’ för att man vill ändra den förda flyktingpolitiken!

FÖRDOMAR OCH FAKTA

Den elit som dominerar media försöker klassa alla kritiker av flyktingmottagningen som fördomsfulla. Men det är samma moraliska elit som stretar emot när det gäller att redovisa känsliga fakta om invandringen, t.ex. dess totala kostnader!

‘Fördom’ betyder ‘förutfattad mening’, en uppfattning som inte har stöd i fakta. Det är ju en utmärkt utgångspunkt i detta sammanhang att fördomar ska bekämpas, och att fakta ska redovisas!

Säkerligen förekommer en del fördomar mot asylsökande, mot flyktingar och mot invandrare i Sverige. Men sådana fördomar finns nog i första hand hos försvararna av ‘den generösa flyktingpolitiken’, inte hos kritikerna.

Där finns nämligen en benägenhet att förse varje asylsökande med en helgongloria. Man håller gärna fram en idealbild, som i många fall stämmer dåligt med verkligheten. Alla asylsökande flyr ju inte undan förtryck, alla är inte ärliga – och bara ett litet fåtal är flyktingar i Genèvekonventionens mening.

Framförallt förekommer fördomar mot de svenskar som ifrågasätter den förda politiken – om att de skulle vara ‘rasister’ eller ‘främlingsfientliga’ eller bara allmänt inkrökta.

Man kan alltså skilja på fakta och fördomar. ‘Det finns sanning och det finns osanning’, som huvudpersonen i boken ‘1984’ konstaterade.

Fakta har betydelse. Hur det faktiskt förhåller sig är inte ovidkommande. Det är också så att fakta till stor del finns att tillgå, för den som är intresserad av saken. Okunnighet är vare sig en styrka eller en nödvändighet.”

1984


Mer

Lagom är bäst!

Med facit i hand

Som en gråtmild gammal tant

 

Rikt land?

tomte

”Sverige är ett rikt land!”

Det är ju ett budskap som vi har fått oss serverat i flera decennier nu.

• Bengt Westerberg är den som  för mig mest av alla kan förknippas med denna propaganda.

• Även Anna Kinberg-Batra hann med en utsaga om det svenska överflödet innan hennes parti vände (åtminstone delvis) i migrationspolitiken.

• Inte heller Jimmie Åkesson har lyckats avhålla sig från att uttala sig om Sverige som ”ett rikt land!”.

Är det då inte sant?  Är inte Sverige rikt?

Mina reflexioner:

1.
I den utsträckning som Sverige är rikt så bottnar det i insatser från det svenska folket. Det gäller faktorer som:
– kunskaper och färdigheter
– arbetsmoral
– hederlighet
– samarbetsförmåga.

Det är inget självklart och gratis, det är något som vi själva har förtjänat. Det kan förloras om vi svenskar demoraliseras eller byts ut.

2.
Trots att Sverige påstås vara så rikt lider människor människor nöd i Sverige – här blir det alltså något som inte stämmer.

3.
Det pågår förändringar, i negativ riktning. Det märks i PISA-undersökningar kring skolan,  i OECD-statistik och i skuldsättning.

B706FE Baby crying. Image shot 2008. Exact date unknown.

Finansminister Magdalena Andersson har ju – utöver sin utsaga om Sverigedemokraterna som ett ”nyfascistiskt parti” – deklarerat att även om invandringen medfört kostnader, så är det bara initialt. Det är satsningar som vi kommer att få igen senare. Det blir som en investering.

Detta skedde innan höstens migrant-tsunami släpptes lös, men jag har inte hört henne korrigera sin bedömning. Nu tar Sverige upp stora lån för att klara invandringen – ser vår finansminister det fortfarande som att det är pengar vi kommer att få igen? Eller är detta ett moment av underordnad betydelse för henne?

Först höjda skatter och neddragningar i samhällsservicen.
När detta inte längre räcker blir det lån och skuldsättning.

För svenskars behov har detta inte varit aktuellt, nu blir tydligen bedömningen en annan.

”Framtidspartiet” Socialdemokraterna har inga spärrar mot att inteckna tillvaron för kommande generationer av svenskar.

skuld


Resten av denna bloggtext får bli citerande ur vad bloggen Laglöshetens hemlighet” – ”politiskt korrekta texter ur kristet perspektiv”. Jag gillar inte alltid hans ordval, men argumenteringen är skarp, som i ”Skuldslavar mot vår vilja”:

”Skulle du tycka att det vore rätt, rättfärdigt, om jag eller någon annan skulle ta ett banklån i ditt namn och ge pengarna till någon eller några som är eller säger att de är fattiga, utsatta, förföljda med mera och som jag eller någon annan tycker synd om, för att sedan låta dig betala (du får arbeta ihjäl dig) av på lånet resten av ditt liv?

”Vad som sker är uträknat. När våra politikerkräk lånar pengar av bankerna försätter dom hela folket i skuld till bankerna. Det är inte politikerna och deras närmaste som blir bankernas skuldslavar för de som äger bankerna och kontrollerar ekonomin ser alltid till så att politikerna får ständiga löneförhöjningar och privilegier.

Utan att vi blir tillfrågade om vi vill bli skuldslavar, det vill säga om vi är villiga att ta lån för att försörja en massa främlingar (ockupanter) som invaderar landet, gör man oss till skuldslavar.”

”Genom att skuldsätta hela svenska folket när det inte finns några pengar kvar till massinvandringen, begår våra makthavare (som ju inte tjänar landet och folket) och Satans synagoga dubbla övergrepp.

Om ett land måste ta banklån för att klara av en flyktinginvasion eller vad det må vara så måste det innebära att landet har förbrukat de pengar som eventuellt tidigare fanns till att ta emot flyktingar eller vad det må vara. Lån behövs inte tas om det finns pengar.

Att ta andra människors pengar, pengar de betalat och betalar  i skatt, för samhällsservice och framtida pensioner med mera och dela ut dessa till främmande människor, är ett grovt övergrepp.

Att sedan när dessa pengar inte räcker till och trots att de skattebetalande fortsätter att betala in höga skatter varje månad, ta lån och därmed ofrivilligt försätta dem i skuld till bankerna är ett dubbelt övergrepp.


Konsekvensen av denna skuldsättning blir att Sverige kan hamna i en grekisk situation, en utpressningssituation där utländska bankirer kan tvinga oss till allehanda eftergifter, som militärbaser och uranbrytning?

Är denna skuldsättning bara en tillfällighet, något som bara råkar inträffa?

Eller finns bakom detta en avsikt, ingår det från början i en plan?

bwgloria


 

Mer

http://www.bgf.nu/tabloiderna/lok.pdf

http://www.bgf.nu/demokratin/k5.html

http://www.janmilld.se/sd/grundkurs/

http://www.janmilld.se/mm/bw.pdf

https://varjager.wordpress.com/2012/12/09/nu-provas-sverige-men-vi-fixar-det-vi-ar-ett-rikt-land-sager-migrationsverkets-chef-anders-danielsson-lon-125-000-krman/

http://experimentlandet.blogg.se/2015/december/skuldslavar-mot-var-vilja.html

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21929301.ab

http://www.sydsvenskan.se/sverige/reklam-nara-vagar-ofta-olaglig/