• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Borde SD läggas ned?

tvartom
Har Sverigedemokraterna påverkat svensk politik i rakt motsatt riktning jämfört med vad partiets grundare avsåg?

Alice Teodorescu i Dagens Samhälle i december 2014:

”När Reinfeldt ingick den migrationspolitiska överenskommelsen med MP, i syfte att utestänga SD från makt, förvandlades politiken på området till en tvärtomcharad; den som i varje givet tillfälle tyckte tvärtemot SD vann.

På så vis målade M, liksom riksdagens övriga partier, in sig i ett hörn där varje medgivande av rådande integrationsutmaningar användes som bevis för att SD:s verklighetsbeskrivning stämde. Som om blotta erkännandet av ett problem som en motståndare noterat per definition innebär att alternativa lösningar blir obsoleta.”

En bloggkommentar i lördags var inne på samma spår:

”Jag börjar mer och mer misstänka att maktelitens politik styrts av ett tvärtomtänkande och att det är invandringskritiker och s.k. högerextrema som satt agendan från tidigt 80-tal. När BSS och sedermera Sverigepartiet protesterade mot invandringspolitiken på 80-talet möttes de av fanatiskt motstånd och följden blev en migrationspolitik som blev allt extremare ända fram till nutid.

”Även Anna Dahlberg på Expressen har beskrivit sjupartiernas politik som en tvärtompolitik. Det kan innebära att dessa för landet så ödesdigra beslut tagits på helt irrationella grunder och som en form av markering mot ’högerextrema’,..”

Alltså:

Den argumentering man drev utgick från något annat än verkligheten, den politik man beslutade hade inte i fokus att i första hand lösa problem.

Nej, avgörande var vad SD tyckte, sade och gjorde. Till detta hade man att förhålla sig – och se till att göra precis tvärtom!

(Man gjorde även ordet ”ansvar” till sitt vanligaste honnörsord…)


sd90
Det här påminner mig om hur det var för 20 år sedan. Sverigedemokraterna hade i val fått bara 20.000 röster och kom just ingenvart. Partiet var på en gång fysiskt terroriserat och propagandistiskt demoniserat. Det användes gärna som slagträ mot andra invandringskritiker, för kopplingar som kunde kompromettera.

I det läget tänkte jag att bäst vore om SD helt lades ned.

I ett skede var det nära att så också skedde.

Detta inbjuder till ett tankeexperiment.

Antag att Sverigedemokraterna faktiskt hade försvunnit från den politiska scenen på 1990-talet.

Antag att SD sedan ersatts med en helt ny partibildning, med nya personer i ledningen. Kanske skulle denna då ha haft bättre förutsättningar, kunde ha blivit svårare att avfärda. Eller…?

• Ian Wachtmeister gjorde faktiskt ett försök med ”Det nya Partiet” 1998, men fick snart sina torgmöten söndertrasade.

otorgmote

Blågula frågors erfarenheter talar i samma riktning.  Även vi tvingades märka hur mötesfrihet i praktiken saknades.

Även vi blev snabbt stämplade.

stampel

Demoniseringen drabbade envar som anförde politiska invändningar, eftersom makthavarna från början hade bestämt sig för ett projekt att driva. Till varje pris. Den som försökte ställa sig i vägen för massinvandringen och ”mångkulturen” gjorde sig därmed till måltavla.


Det var nog bäst, det som skedde – att Sverigedemokraterna fortsatte!

Redan vid riksdagsvalet 2002 lyckas partiet passera 1% av rösterna och i valet 2006 var SD nära att ta sig in i riksdagen.

sdval

Men!

Tillbaka till problemet med tvärtom-politiken:

Resultatet av den blev alltså som beskrevs här i början. Sverige har blivit världsmästare i ”godhet”, genom att driva fram en rekordinvandring som allvarligt underminerar vårt samhälle.

Har Sverigedemokraterna ett ansvar för att det blev så?

Både ”nej” och ”ja”, vill jag påstå!

A. Sjupartiet
I grunden måste envar bära ansvar för sina egna handlingar. Detta gäller både individer och partier. De sju i riksdagen som konsekvent röstat för en destruktiv invandringspolitik måste, oavsett hur de motiverar detta inför sig själva och andra, bära det fulla ansvaret för detta.

B. Sverigedemokraterna
Samtidigt skulle SD ha kunnat påverka situationen genom ett föra en klok politik.

En klok politik skulle ha varit att beträffande invandringen intaga så radikala positioner, att det lämnade utrymme för andra partier att också vara åtminstone delvis vettiga, utan att kunna anklagas för att ”låta som Sverigedemokraterna”.

Så har inte skett.

Istället blockerade SD genom att själv intaga mittenpositioner, uppenbarligen i en strävan att bli accepterade som ”anständiga” och ”rumsrena”. Därigenom har man, om än ofrivilligt och/eller omedvetet, medverkat till politiska låsningar och drivit på pk-extremismen.

sdkloss
I mitt tycke blir detta senare dessutom en osympatisk hållning – att söka bifall och gillande från samma instanser som bär ansvar för så mycket av förtryck, orättvisor och samhällsupplösning i Sverige idag. Dessa krafter förtjänar bara allas vårt djupaste förakt!

Uttryck för den här hållningen har varit detta uteslutningsraseri inom SD och denna Expo-inspirerade ”nolltolerans mot rasism”. Överhuvudtaget har SD-ledningen till stor del anammat kulturmarxisternas ”värdegrund” och språkbruk – det gäller att ”hålla rent” och inte riskera att någon ska kunna känna sig kränkt.

”Antirasistiskt mittenparti”. Bah!

Det här ligger vägg-i-vägg med andra svagheter inom dagens SD, nämligen toppstyrningen och bristen på demokrati. Där är behandlingen av SDU ett så grovt exempel, att det känns närmast overkligt!


Hur  gå vidare för Sverigedemokraterna, nu efter Landsdagarna?

Det rör sig alltså om en ny situation genom att migrationen verkligen ”gått in i kaklet”: människor tvingas tillbringa nätter utomhus nu i vintern och tältläger planeras.

Ny är situationen också genom Moderaternas omsvängning och de nya tongångarna från Löfvenregeringen.

I det läget blir det än mer nödvändigt för SD att intaga en radikalare position!

Glädjande nog synes just detta nu ske.

Från SD-håll har jag uppfattat krav om att

– helt stänga gränserna för asylinvandring

– ändra/omförhandla flyktingkonventionen

– ompröva redan beviljade PUT åt utlänningar i Sverige.

Dessutom måste pull-effekter elimineras, även av direkta besparingsskäl.

Kanske kan man här hitta mer genom att damma av 33-punktmanifestet från år 2005.

Vi svenskar finns som ett folk, och vi ska inte bytas ut!

bss


 

Jimmie Åkesson var i sitt tal inne på samma tankegångar som jag själv tidigare varit, när det gäller en rimlig partikonstellation för en ny regering. Där finns tre partier med ideologiska beröringspunkter, som alla kanske kan betecknas som konservativa. Det är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Tillsammans har de i dagsläget 84 + 49 + 17 = 150 mandat i riksdagen.  Det är mer än vad nuvarande regering har, men inte riksdagsmajoritet (175).

Efter ett nyval skulle dock utsikterna vara goda för en majoritet – SD kan då på egen hand ha erövrat mer än 100 mandat.


erdogan-su24
Ett politikområde som i det sammanhanget kan oroa i varje fall mig är säkerhetspolitiken:

Både Moderaterna och KD vill att Sverige ska gå med i NATO.

Var står SD?

Redan i vår kommer riksdagen att ha ett otäckt värdlandsavtal att ta ställning till.

På landsdagarna valdes Julia Kronlid till vice ordförande för Sverigedemokraterna. Jag vet inte i vilken utsträckning det kan ses som ett politisk ställningstagande, men hon har röjt en russofobisk hållning helt i linje med den aktuella mediapropagandan i Sverige. Kan valet av Kronlid signalera en mer NATO-vänlig hållning från SD?

I dessa tider av dels krig som bidrar till migrantströmmar, dels kamp mot ISIS-terrorismen, är det angeläget att Sverigedemokraterna inte hamnar på fel sida.

madeinusa


PS1

Ingenting av vad jag här skrivit ska tolkas som att jag skulle motsätta mig bildandet av ett skarpare och mindre sionistiskt partialternativ, vid sidan av Sverigedemokraterna. Tvärtom, detta vore i hög grad önskvärt!

hejaisrael


 PS2

I denna bloggtext skrev jag att det är ”glädjande” att Sverigedemokraterna nu skärper sin linje kring migrationen. Fattas bara – det är jag vad själv hela tiden pläderat för, alltsedan 33-punktmanifestet 2005.

Samtidigt känns det som att jag kanske röjde ett mått av naivitet med min glädjedeklaration. Fattas bara att SD nu skärper sig – det tvingas man till när Moderaterna börjar närma sig en vettig linje kring migrationen!

Om SD nu inte snabbt radikaliserar sin linje kan partiet riskera framstå som ett inte längre självklart bättre alternativ än Moderaterna.


 PS3

Ur inlägg på Mörkläggning:

Det övergår mitt förstånd hur svenska politiker kunnat glömma sitt ansvar gentemot sina egna medborgare och väljare, och dessutom inte fattar att de driver bort dem som utgör grunden för det relativa välstånd som de nu tycker att hela världen ska få tillgång till. Tydligen förstår de sig inte heller på multiplikation och division, för i så fall hade de för länge sedan insett att vårt välstånd räcker snart ingenstans, om man använder det oklokt eller delar ut det till alltför många.”

”…de invandrargrupper vi har i Sverige, har betydligt lägre humankapital än infödda svenskar. Det är helt naturligt, eftersom de flesta kommer hit för att få ett bättre liv. … Ett land som Sverige, som schablonmässigt ger försörjningsbidrag till asylsökande, innebär givetvis en särskilt stark lockelse …”

I fokus för varje svenskt parti borde stå svenskars intressen.


PS4

Fria Tider, ”Vad ska SD göra nu?”:

”Men det finns ett viktigare tabu att bryta: Bidragen. Av någon anledning diskuteras bidrag och välfärd i princip aldrig i kritiska termer av Sverigedemokraterna. Att en invandrarkvinna med tre barn kan kvittera ut 23.000 kronor skattefritt i månaden bekommer, vad det verkar, inte partiet.

Men när invandringen väl är stoppad måste ett parti som är kritiskt till det mångkulturella experimentet faktiskt fokusera på bidragen – själva kärnan i det mångkulturella samhället. Det västerländska välfärdssystemet har reformerats i grunden och handlar inte längre om att västerlänningar ska finansiera ett gemensamt trygghetssystem åt varandra – utan om att västerlänningar ska betala för andra.

Det är svårt att inte få känslan av att SD:s motstånd mot att angripa bidragen beror på partiledningens egen vana vid att använda socialförsäkrings­systemet…”

Kanske är det mer sannolikt att Moderaterna lanserar en bidragskritisk arbetslinje som – denna gång – faktiskt även gäller invandrare. Med en invandringspolitik som redan är hårdare än SD:s kan utvecklingen mot en arbetslinje för alla tyckas naturlig. ”PS5

Ingrid & Conrad, avsnitt 12 – oj!:


Mer

http://sdarkivet.se/

https://asylkaos.wordpress.com/2015/11/29/sd-tar-stora-kliv-at-fel-hall/

http://demokratbloggen.blogspot.se/2015/11/moderaterna-ar-nu-tuffare-mot.html

http://qet.se/2015/11/29/sd-aterradikaliseras/

http://patrikengellau.com/2015/12/05/en-het-potatis/

http://www.friatider.se/det-handlar-om-friheten
http://www.friatider.se/dr-ngstuge-karlsson-j-mf-rs-med-stalin
http://www.friatider.se/wigh-sd-styrelsen-styr-inte-partiet
http://www.friatider.se/kronlid-och-herrstedt-tar-ordf-randeposter

http://www.friatider.se/moderaterna-nu-tuffare-mot-invandring-n-sd

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2015/11/sd-snart-inte-tillrackligt-rasistiskt.html

https://asylkaos.wordpress.com/2015/11/27/sverigedemokraternas-landsdagar-i-helgen-det-behovs-ett-nytt-parti/

https://asylkaos.wordpress.com/2015/11/29/sverigedemokraternas-moraliska-och-politiska-haveri/

https://peterharold.wordpress.com/2015/11/28/partidemokrati-bland-maskrosor-och-blasippor/
http://antropocene.se/2015/november/kalifen-i-ankara-och-hjalten-i-kreml.html

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/26/vad-forsvarar-nato/
https://janmilld.wordpress.com/2015/04/18/replik-om-ryssland/
https://janmilld.wordpress.com/2015/11/19/avklippt/
https://janmilld.wordpress.com/2014/03/22/tydlighet-om-ukraina/
https://janmilld.wordpress.com/2015/04/13/karlsson-i-taket/
https://janmilld.wordpress.com/2014/08/07/kalott-kapat-parti/

22 svar

 1. Det blir ju svårt att vara Svensk om våra politiker fungerar som trotsiga femåringar. Jag har länge levt i villfarelsen att sjuklövern har politiker som är något så när vuxna, men icke.

 2. Reblogga detta på Dag Selander: Om MXp och kommenterade:
  Jan Millds kritik av SD är synnerligen värdefull. SD måste vara självständigt och inte förena sig med Sjupartierna.

 3. Reblogga detta på Demokratbloggaren och kommenterade:
  Bra argumenterat

 4. Jag upptäckte SD först till valet 2006 och stod då i valet och kvalet om jag skuller rösta på dem eller vänta och se hur utvecklingen blir. Jag valde det sistnämda. I god tid innan valet 2010 funderade jag om alla tänker som jag vänta och se vad andra gör då kan det ta många val innan partiet får så många röster att det blir kraftfullt. Vid valet 2010 var rösten självskriven till SD och då gick jag även med i partiet. Val som jag aldrig har ångrat.

 5. Instämmer i Jans analys.

  Har lyssnat och lyssnar just nu på SD:s Landsdagar från läktarplats via TV.
  Intrycket av toppstyrning lyser igenom.
  Inte ens dagordningen fick ifrågasättas.

  När Björns Söders motförslag vann över partiledningens, innebärande att vice partiordförandena skulle väljas direkt av landsmötet för att minska toppstyrningen av partiet, kontrade partiledningen omedelbart med att lyfta upp Julia Kronlid och Carina Herrstedt som de enda möjliga kandidaterna till posterna.

  Sedan vidtog närmast obscena hyllningar av damerna, vilket fick Kronlid att likt Åsa Romson gråta i talarstolen. Och som om inte detta skulle räcka så var det dessutom oerhört viktigt att såväl förste som andre vice ordförande var kvinnor.

  Det var inte seriöst. Ingen vågade efter dessa hyllningar, tårar och feministiska argument anmäla en avvikande uppfattning.

  Ett praktexempel på hur partiledningen dompterar gräsrötterna.

  • Jag håller till fullo med elfyma+. Mattias Karlsson och hans supporterklubb verkar ha tagit över SD. JK och CH går i MK´s ledband. Björn Söder har gräsrötterna med sig men har blivit utmanövrerad av MK, RJ och t o m av JÅ ! Detta är illavarslande.
   Jag är medlem i SD sedan 2009 och är aktiv sd-medlem (sitter i KF, nämnder, kommunala bolagstyrelser m m).
   Julia K är öppet israelvän, mkt beklaglig….och RJ, varför posera med israelflagga på valvakan ?
   Nej, om SD skall överleva och vara trovärdiga så krävs att SD driver avsevärt radikalare frågor i migrationen och slutar med interna utrensningar. Risken är annars att de dugligaste försvinner.

 6. Utan (SD) kanske sjuklövern skulle ha fattat helt andra migrationspolitiska beslut, likt Luciabeslutet 1989. Men som läget är nu skulle en plötslig nedläggning av (SD) knappast förändra något i sak. (MP) skulle fortsätta sin verklighetsfrånvända politik och (S) skulle fortsätta sitt virrande och letande efter stabil mark att stå på.

  (M):s plötsliga kursändring är följden av den massflykt av väljare till (SD) man känt av sedan valet 2014. (KD) ligger under riksdagsspärren av samma skäl och måste som (M) söka vinna tillbaka sina väljare.

  (SD) behöver konkurrens om oppositionsrollen i svensk politik. Sverige behöver ett Sverigevänligt nationalistiskt parti utan kopplingar till andra folk och/eller främmande makt. Sverige behöver en politik som i första hand gynnar vårt land och vår ekonomi. I andra hand hjälp till behövande i andra länder efter förmåga. En förmåga som inte på några villkors vis skall belånas från de sionistiska bankoligarkerna.

  • Instämmer helt.
   Bra sammanfattning i sista stycket!

   För övrigt noterar jag vad som sägs 2.55 in i en ny SD-film:

   Sverigedemokraterna ägnar sig här åt helt skruvade påhopp mot Ryssland – jag får nog återkomma till detta i en särskild bloggtext!

   Om Stefan Löfven ska kritiseras detta sammanhang så är det för att han ansluter sig till den gängse rusofobin.

   Asylkaos kommenterar, och filmtipsar:

   ”Media driver våldsamma kampanjer mot Ryssland och Vladimir Putin, men det beror på att den ryska statsledningen idag är värdekonservativ och försvarare av traditionella värden som vi i väst överger mer och mer.”

 7. Den zionistiska infiltrationen överallt måste tydligt synliggöras inför allmänheten – annars stödjer hela samhällssystemet anti-svensk utveckling.
  Även Piratpartiet och Partiet de Fria är zionistiska med resultatet att det blev snömos av alltsammans.

 8. SD-ledningens agerande blir alltmer mystisk.
  Avpixlats Jan Sjunnesson fick ingen ackreditering till SD:s Landsdagar.
  Men det fick Aftonlögnens Lena Mellin. (Källa AP).

  Har AP och/eller Sjunnesson hamnat i onåd ?
  Skulle inte bli förvånad om även Expo släpptes in.
  Men det får vi väl veta snart.

 9. ISIS, the Paris Attacks, and the Refugee Crisis:

 10. Börjar mer och mer förstå varför medierna i väst inte är förtjusta i dagens Ryssland och president Putin!

  Sd är onekligen inne på en farlig väg, vilket även Mattias Karlsson tidigare visat, när han sagt att partiet är ett ”antirasistiskt mittenparti”.

  Ger man djävulen lillfingret…

 11. SD av idag saknar MOD, det har dock NMR. Även fast jag vet att hålet i ozonskicktet kommer tvinga NMR att till viss del acceptera ”solbrända Svenskar” så gör ändå deras MOD att dom förtjänar min röst

 12. Vetenskapliga partiet ger dig glada besked om Nato och om Zionism.

  -Nej till NATO!

  -Ja till alliansfritt och neutralt med eget modernt totalförsvar som tryggar fred!

  -Nej till Zionism och alla andra mentalt sjuka uppfattningar som slutar på -ism.

  -Ja till Vetenskap och Demokrati

 13. Människans religiösa tendens att gruppera sig och följa fårskocken, samt fåraherdarnas tendens att aggressivt försvara fårskockarna medelst tom retorik är förmodligen orsaken till mycken dårskap i politiken.

  Jag tror att filosofi och meditation kan åstadkomma ett mer vaket sinne hos populationen, med vilken demokratin kommer framstå som mer balanserad och intelligent.

  Begreppet ”deliberativ demokrati” är en synnerligen intressant vision.

  Begreppet ”ad hominem-argument” är också synnerligen intressant.

 14. Det är som vanligt ett mycket intressant inlägg. Läget är komplicerat.

  Det enda vi vet med säkerhet är att vi kan inte lösa dagens problem med samma krafter som skapat dem. Därför måste det in nya partier. Så sker nu i hela Europa men det behövs fler alternativ, många fler nya politiska alternativ. Därför måste gammelmedia dö och nya fräscha alternativ ta över. Därför måste makthavare som stött förstörelsen av Sverige bytas ut mot de som vill bygga Sverige starkt igen.

 15. När tyskarna förlorade kriget i ww2 blev nationalism en avskyvärd idelogi bland makthavarna i Europa så att eliten uppträtt trotsigt och vänt på sanningen är inte förvånande det är en uträknad strategi som dom kört med under en lång tid. Bilderbergermötena har fyllt sin funktion för och skapa mångetnicitet i Europa. med facit i hand är makthavarna stolta över det främlingsprojekt som så kraftigt förändrat Europa?. Dom forsätter att ta in flyktingar och vill omfördela dom runt hela Europa fast det orsakar kaos och katastrofer.

  • Det kan jag inte hålla med om. Sverige var en nationell socialistisk demokrati tills Olof Palme och Anna Lindh fimpades (av högerkrafter?) så har intresset för Sveriges väl minskat betydligt.

   Borgare, sossar och MP har dragit ner oss i allt mer av skuld och in i EU, sedan gjorde MP om till en blek kopia av sig själva, samt nedrustade ett nationellt försvar.

 16. Är det någon som tror att Löfvens politik på något sett påverkar invandringen så tänk om. Inte ens ungerska staket tycks hjälpa. Måndagen precis som vanligt igen. Detta trots att December traditionellt är mycket lägre än varma månaderna juni-oktober,

  http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-01-6-124-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: