• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Hjältinnor

hj1
Här en text som jag aviserade om i lördags. Den gäller motsatsen till mediaoffentlighetens pk-kvinnor – vad jag vill kalla ”hjältinnor”. Svenska kvinnor som i tysthet gör oegennyttiga insatser för andra svenskar, vilka hamnat i nödläge. De hemlösa.

Antalet hemlösa i Sverige uppskattades år 2005 till 17.800. Den aktuella siffran tio år senare ligger på cirka 34.000 – alltså en dramatisk ökning.

Hemlös är inte detsamma som uteliggare. Innebörden är att man saknar egen fast bostad, de flesta hemlösa har någon akut och tillfällig lösning.  Antalet uteliggare har uppskattats till cirka 300.  Stora osäkerheter kan dock ligga i uppskattningar, mörkertalet kan vara högt.

I SvD 2014 skriver två akademiker från Lund:

”Hemlöshet innebär inte bara avsaknad av tak över huvudet. Flera vetenskapliga studier har visat att de hemlösa har svårt att utnyttja sina medborgerliga rättigheter, som att rösta i allmänna val, ta del av samhällsinformation och så vidare. Deras handlingsförmåga är mer begränsad än för oss andra. De får stå ut med förnedrande myter och stereotyper, och möts ofta av myndigheternas orimliga krav och bestraffande åtgärder. Få har någon anknytning till den ordinarie arbetsmarknaden. Avsaknaden av bostäder gör att de i praktiken är utestängda från den. Hemlösa är alltså en mycket sårbar grupp, inte bara fysiskt utan också politiskt.”

Sedan bär det s.a.s. iväg i politisk korrekthet:

”Grupperna som konkurrerar om bostäder eller tillfälliga logier i Sverige har ökat och blivit mer differentierade. Det skapar oro i samhället. Vi har både tidigare i historien och i Europa i dag sett hur krafter börjat ropa på lag och ordning och vill förbjuda tiggeri och utesovande på allmänna platser eller vill begränsa den fria rörligheten.

Det finns också en fara i att man börjar ställa olika grupper mot varandra eller vill begränsa invandringen för att det finns en brist på bostäder och att vi inte kan lösa situationen för våra egna medborgare. Det kan i sin tur underblåsa främlingsfientligheten och öka motsättningarna i vårt samhälle, även mellan olika grupper hemlösa.”

”En generös svensk flyktingpolitik ger många fördelar…”

hemlosa

En komplikation ligger alltså i att hemlösa svenskar under de senaste åren fått en allt påtagligare konkurrens av utlänningar som kommit till Sverige och blivit hemlösa. På sistone har ju skett en formlig invasion av romer från Balkan – tiggare med bostadsproblem.

Konkurrensen ligger på samtidigt tre plan:

1. Resurserna är begränsade. Med fler i bostadsnöd blir det svårare för kommuner och hjälporganisationer.

2. Som erfarenheter visat kan romer vara påstridiga, baxa sig före så att utsatta svenskar trängs undan.

3. Hållningen från de instanser som ska hjälpa kan också vara att se i första hand till behov och önskemål hos utlänningar.

cis
Ett tecken på det senare utgör ”City i samverkan” – där är det inte fråga om att hjälpa nödlidande svenskar:

”Eftersom vi varje dag ser hur människor far illa på Stockholms gator vill vi försöka hjälpa. Vi är övertygande om att den hjälpen gör mest nytta just nu på plats i Rumänien. Därför har vi tillsammans med Stockholms Handelskammare tagit initiativ till denna kampanj,..”

Likaså Erikshjälpen.

Och Stockholms Stadsmission.

Från Stockholms Handelskammares webbsida:

”Genom ett unikt samarbete mellan näringsliv och biståndsorganisationer vill vi visa vilka möjligheter som finns när organisationer arbetar tillsammans. Det är många som pratar om frågan kring utsatta EU-medborgare som tigger, men inte så mycket görs…. Vi har inte alla svar, men vi tror att vi gemensamt – näringsliv, organisationer, myndigheter, allmänhet och politiker – har tankar och idéer kring vad som kan och behöver göras.

– Vår utgångspunkt är att invandring är bra och berikande,…”

Till bilden hör då att EU redan förser Rumänien med mångmiljardbelopp, just för att bistå romer i landet.


SONY DSC

Vad skulle hända om några skulle ta ett initiativ i rakt omvänd riktning?

Tänk om några svenskar fick för sig att hjälpa just andra svenskar, som hamnat i nöd?

Just detta gjorde Sophie Larsson och Magdalena Zsuzanna Ekenkrantz !

Ur Nya Tider, 46/15:

”Det finns en grupp människor som helt verkar falla mellan stolarna i Sverige. De hemlösa svenskarna. De får nästan inget utrymme i media och få organisationer finns till för dem. Men det finns eldsjälar. Magdalena och Sophie driver Facebookgruppen ’Stoppa EU-tiggarna och hjälp våra svenska hemlösa’.

På helgerna kan man se dem i Björns trädgård på Södermalm i Stockholm. De syns lång väg med sina orangea västar och mössor med tryck där det står ’Hemlös’ och en svensk flagga. Med kramar och leenden tar de hand om dem som lever i utkanten av samhället.

I över ett år har de varit ute på gatorna i Stockholm för att ge de hemlösa svenskarna stöd och medmänsklighet. De delar ut mat, varm dryck och kläder till dem som behöver. Men de två tjejerna gör mer än att bara dela ut mat och kläder. För de hemlösa är de en stunds kärlek och trygghet.

Deras engagemang bygger på egna erfarenheter. De båda tjejerna vet om att samhället inte längre fungerar när det kommer till att ta hand om de mest utsatta i samhället.

När Nya Tider är på plats en lördag eftermiddag är det fullt av folk bakom tunnelbaneuppgången vid Björns trädgård. Hemlösa får en kopp kaffe, en smörgås och tjejerna frågar om de behöver varma kläder eller skor.

Omsorgsfullt provar de ut jackor och tröjor. De delar ut mössor och kramar om de hemlösa och pratar med dem. Det hela är mycket uppskattat.

– De här tjejerna är hjältar för oss. De pratar med oss, ger oss en kram och en macka, säger Krister som levt ett hårt liv. Trots detta så kan han brista ut i ett jätteskratt och dra en och annan vits.

Att tjejerna gör en otrolig insats och skillnad märks av. Många som kommer är till en början nedslagna och frusna, deras blickar är tomma och det verkar inte finnas någon ork alls i dem. Tjejerna tar snabbt hand om dem som anländer. De erbjuder varm dryck och stärkande ord. Efter bara några minuter kan man se en gnista i ögonen hos många och en del av dem börjar le.”

hj3

Men!

Får man verkligen göra så?

Inrikta sig på att hjälpa just andra svenskar?

Sophies och Magdalenas förehavanden visade sig kunna upplevas som stötande – de blev kontroversiella:

Det är dock inte alla som uppskattar de två tjejernas närvaro och de får ta emot en hel del kritik när de är ute. De får ofta höra från uppretade romska tiggare och ’finare’ frivilligorganisationer att de är rasister.

– Vi är inte några rasister. Vi prioriterar helt enkelt. På samma sätt som våra politiker gör. Men politikerna har lagt prio på fel saker. Därför ser det ut som det gör i dag i samhället, säger Sophie.

När Nya Tider är på plats observerar vi många romer som trängs och försöker sno åt sig av mat och kläder. Så fort de blir påkomna spottar och svär de. Fräser ur sig rasistord och pekar finger. De två tjejerna tar det hela med ro, men de säger samtidigt att det är ansträngande.

Många vänstergrupper har protesterat mot frivilliginsatsen för de hemlösa. Vi ser en kvinna som står med armarna i kors vid tunnelbaneingången och tittar buttert på när de svenska hemlösa får gratis fika. När vi går fram och pratar med henne beskriver hon sig som typisk vänster och antirasist, och anklagar tjejerna i orangea västar för att styras av en nazistisk agenda.

– De spär på rasismen och nazismen i samhället. De väljer ut en specifik grupp de vill hjälpa. Så gjorde nazisterna med. De hjälpte bara sina egna, de ariska.

NyT: Man gör samma sak på Centralstationen. Många som är här nekas hjälp på Centralen. Där hjälper de bara flyktingar, säger man. Hemlösa svenska nekas konstant mat eller vatten.

– Det är helt annorlunda. De flyr från krig.”

hj4

”Orsaken till att tjejerna satte igång med att hjälpa hemlösa svenskar var att de märkte av att när tiggande romer började dominera gatubilden så verkade fler och fler svenskar stå utan hjälp. Romerna konkurrerade helt enkelt ut de hemlösa svenskarna, menar tjejerna. De berättar att de började med att gå på Centralen och dela ut kaffe till svenska hemlösa. Det hela växte med en Facebookgrupp och nu är det organiserat så att de står i Björns trädgård på helgerna. Det vet de hemlösa och kommer dit.

Det har funnits hemlösa och socialt utslagna länge i Sverige, berättar Magdalena. Det är inget nytt. Men det var först när de tiggande romerna kom som folk började engagera sig.

Varför fanns det ingen tidigare som brydde sig om de hemlösa svenskarna? undrar Magdalena.

NyT: Det är många som vill engagera sig, hur tar man bäst kontakt med er?

– Vi har vår Facebooksida och där kan man nå oss. Annars är det bara att komma hit de dagarna vi står här. Eller också kan man mejla sophie.larsson@yahoo.se.”


tiggbonde
Tiggare, inresta från andra länder just för att tigga, borde inte vara svenskars problem. Nu sitter vi till följd av EU med en tre-månaders-regel för ”arbetssökande” från andra EU-länder. Detta skulle kanske kunna vara hanterbart om vi samtidigt hade en gränskontroll som höll reda på dessa personer – med koll på när de kom, och att de åkte hem igen om de inte funnit arbete. Och att det funnes en jojo-regel om karenstid innan en ny tre-månaders-sejour kan påbörjas.

Dessa s.k. EU-migranter, som får vara i Sverige under max tre månader för att söka arbete, tar med sig sina barn som svenska kommuner, pga galna politiker, måste ordna skolgång för – absurt!


pe
Låt mig avslutningsvis uppmärksamma en text av Patrik Engellau, ”Svensk heder”.

Engellaus poäng där är att vi etniska svenskar, även när vi råkat riktigt illa ut i livet – utan både arbete och bostad, kanske också med missbruksproblem – ändå bär på någonting särskilt, någonting värdefullt.

Utgångspunkten är filmen ”Tjuvheder”:

”Den handlar om den undre världen och hur livet ser ut där. Med undre världen menas i det här fallet inte knarkmaffiornas, bankrånarnas och de internationella tavelstöldernas värld… Här avbildas i stället tillvaron för samhällets förlorare, knarkarna, alkisarna, pundarna, heroindetaljisterna, socialbidragstagarna, välfärdssamhällets uslaste klienter, poliskunderna, socialklienterna, kort sagt folk som hamnat i lägen där man själv faktiskt kunnat hamna om de personliga omständigheterna inte varit så gynnsamma. Hyggliga svenskar som hamnat snett,.. riktigt, jävla snett.”

”Jag trodde då att det skulle bli blod och våld, men det blev det inte. Tvärtom beskrevs en svensk subkultur, visserligen utblottad, förljugen, aggressiv, oförskämd och ociviliserad, men ändå på något märkvärdigt vis schysst och solidarisk.”

”Nu ska jag inte romantisera, men slutintrycket är att människor i denna undre värld, trots all brottslighet och allt ömsesidigt svek, ändå beter sig mot varandra med en sorts respekt och värdighet. Och socialarbetarna och snutarna är omtänksamma, hederliga och hyggliga.

Även när den är som sämst har vår svenska kultur någon sorts anständighet.”

tjuvheder
Även på samhällets botten finns bland svenskar vissa hedersbegrepp,.. men är så fallet även i samhällstoppen?

För att klara bidragsförsörjningen av anstormande utlänningar är regeringen nu beredd att ta upp miljardlån utomlands.

Detta har aldrig varit aktuellt för att klara tillvaron för utsatta grupper av svenskar!

Alla människors lika värde?

statsskuld


Mer

http://www.nyatider.nu/eva-bergqvist-ett-medborgerligt-foredome/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/08/karringar-som-forstor/

http://www.undertallen.se/2015/11/saxen-som-klipper-sonder-samhallet/

https://janmilld.wordpress.com/2014/06/13/feminist-punkt-slut/

http://www.fnurra.se/2015/12/29/godhetshycklarna/

15 svar

 1. Vad dessa kvinnor gör är verklig godhet.

 2. Eftersom de anti-svenska krafterna mobiliserat
  GÅ IN OCH FÖRSVARA VÅR KRISTNA JUL:

  http://www.sydsvenskan.se/asikter/valet-av-julvard-provocerarde-utovande-kristna/

  • ”Håller med” = instämmer med insändaren att det är fel med en muslimsk julvärd.

   • Kulturmarxismen vill spä ut kristendomen så mycket det går tills den inte betyder något alls öht. Å andra sidan är Jesus (Isa) profet No2 inom Islam.

    Om dom kunde få Brother Nathanael som julvärd så skulle jag skaffa TV!

 3. Resurser att hjälpa utsatta svenskar har alltid saknats. De som hamnat snett i tillvaron har allt som oftast fått skylla sig själva. Myndigheterna har sett dessa trashankar som offer för sin egen dumhet. De har behandlats som befolkningens tredjeklass passagerare ofta med moraliska pekpinnar och ovärdigt bemötande. Detta har förstärkts ytterligare nu när viktigare grupper ska ha allt stöd som finns att få.

  Våra egna utsatta grupper har fått stå tillbaka än mer i den sociala och ekonomiska turistnäringen som vuxit fram. Allt tal om allas lika värde klingar allt mer falskt i den strömlinjeformade debatten. Tyvärr är det dessa utsatta personer som offras först på mångkulturens altare.

  Romer och andra tiggare borde omgående skickas hem till sina hemländer med hänvisning till att det är deras hemländer som får ta ansvaret för deras försörjning, skolgång och bostäder. EU ger som sagt mångmiljardbidrag till deras länder.

  Den fria rörligheten inom EU var inte ämnad åt att stora skaror av arbetslösa ska driva runt i unionen utan minsta tanke på att söka arbete eller utbildning. Alla arbetslösa skall ha en plan för utbildning eller arbete. Den fria rörligheten var ämnad åt att man på ett enklare sätt skulle kunna ta ett arbete eller utbildning i annat EU-land med minimal byråkrati vid flytten.

  Denna tiggarinvasion parat med mycket högt tryck på utomeuropeisk migration tär mycket hårt på våra offentliga instanser, medan vissa privata intressen tjänar grova pengar. Den fria rörlighetsprincipen måste begränsas till att enbart gälla dem som har fått anställning eller plats på någon utbildningsanstalt, eller kan visa att man är ekonomiskt oberoende och kan klara sitt uppehälle utan hjälp från det allmänna.

  För övrigt kan 40 dagars turistbesök godkännas med i passet infört ankomststämpel. Tiggeri på allmän plats skall förbjudas eftersom ett samhälle med ordning och reda i sitt sociala arbete inte är nödvändigt.

  Alla arbetslösa skall ha en plats att gå till ordnat av kommunen. För att utföra enklare arbeten tillsammans med ordinarie personal, parat med utbildningsinsatser eller vård för att möjliggöra framtida anställning. Ingen skall driva runt utan sysselsättning. Vägran att ställa upp borde ge indragna bidrag och för utlänningar bli föremål för utvisning. Undantag skall medges för de med kroniska sjukdomstillstånd.

  • Koncist skrivet:

   ”Den fria rörligheten inom EU var inte ämnad åt att stora skaror av arbetslösa ska driva runt i unionen utan minsta tanke på att söka arbete eller utbildning. Alla arbetslösa skall ha en plan för utbildning eller arbete. Den fria rörligheten var ämnad åt att man på ett enklare sätt skulle kunna ta ett arbete eller utbildning i annat EU-land med minimal byråkrati vid flytten.”

   • Göran Persson:
    ”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva.”
    Intervju i Sveriges Radio – Ekot, 11 november 2003.

  • Kan inte låta bli att jämföra spektaklet som pågår i Sverige med hur sådant hanteras i mitt nya hemland Thailand.

   Stämpel vid in- och utresa är en självklarhet och det är olagligt att uppehålla sig i landet utan giltigt visum, då hamnar man på IDC i Bangkok (googla) och får betala dryga böter + flygbiljett hem.

   Går bra att söka jobb inom bristyrken och få uppehållstillstånd baserat på detta. Tillståndet dras in om jobbet försvinner. Fusk med arbetstillstånd bestraffas strängt.

   Den avgörande skillnaden mot Sverige är att det inte går att hanka sig kvar här utan egna pengar. Det finns nämligen inget välfärdssystem att tala om, varken för thailändare eller utlänningar. Den som inte redan har pengar eller genererar egen inkomst åker ut förr eller senare.

   Tyvärr är det nog så att den svenska välfärdsmodellen måste gå helt i graven innan någon påtaglig minskning/repatriering av ekonomiska migranter kommer att ske. Det är hela fundamentet för att någon öht ska överväga en flytt till Sverige utan ngn ambition om att göra rätt för sig. På så sett är påskyndandet av kollapsen egentligen av godo.

   I slutändan kommer svenskarna dock i kläm även här, i ett samhälle helt utan skyddsnät helt i linje med Reinfeldts och globalisternas agenda.

   • Bra synpunkt. Det Tino Sandandaji påpekat är att invandrare sedan röstar för en mer omfattande utjämning. I teorin så leder en underklass till att välfärden inte längre kan upprätthållas. I praktiken kommer skatterna höjas, statsskulden öka och fler får dela på samma resurser.

 4. Om det är sant det som Ursula Haverbeck säger –
  är hon en hjältinna som sitter 10 månader i fängelse för att världen ska få veta sanningen. (Hon är nästan 90 år gammal!)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: