• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Problem – lösning…

ph
Klassiskt i maktpolitiken är ju att först skapa ett problem och sedan erbjuda en ”lösning” på detta.

Nu senast terrordåden i Paris. I Sverige hade vi dessförinnan skolskjutningen i Trollhättan.

Vad ska man tro?  

Alltsedan WTC-dådet 2001 är jag skeptisk mot officiella versioner!

Några moment att vara observant på:
– hittades pass-handlingar på gatan, som pekade ut en skyldig?
– var det en ”ensam galning”?
– fann polisen honom snart, och dödade honom?
– begick någon polisofficer självmord i anslutning till spaningsarbetet?
– hade attentatet kort dessförinnan föregåtts av övningar på ungefär det som sedan inträffade?
– hade någon grupp kännedom om dådet i förväg?
– vilka drog politisk fördel av det inträffade?
– hur påverkades opinionen?
– vilka ”säkerhetshöjande” åtgärder följde på dåden?


paris
När det gäller Frankrike vill jag börja med denna film (tillgänglig med textning tack vare Tobbe):

Alltså: grunden till förekomsten av alla terrorister eller dito sympatisörer i Frankrike är de öppna gränser och den massinvandring som förekommit.

Effektiva gränskontroller borde således införas omgående, för att åtminstone hejda tillflödet av ytterligare säkerhetsproblem. Så sker dock inte.

Istället får polisen genomföra spridda tillslag i problemområden – en hopplös uppgift, då dessa områden är så många och så stora.

Vilka låg bakom terrordåden i Paris?

I en bemärkelse naturligtvis de som utförde dåden och sedan själva dödades (förutsatt att det var samma personer). Bakom en förövare kan dock finnas andra krafter, med en egen agenda. En förövare kan vara utnyttjad, kan ha fungerat som ”nyttig idiot”.

Den intressanta frågan i sammanhang som dessa blir genomgående: Cui bono? Bra för vem?  Vilka hade något att vinna på det inträffade?

Parisdådet var ändamålsenligt om man ville:

  skapa ökade motsättningar i det franska samhället mellan fransmän och muslimska invandrare.

  få igenom mer åtgärder av övervakning och kontroll av medborgarna.

  få förståelse för mer av franskt ingripande i Syrien.

I varje fall det senare lyckades ju. Ryssland bombar i Syrien på mandat från Damaskus, detsamma gäller inte för Frankrike.


allahmed

Över till Sverige. Här är:

•  Mona Sahlin ”nationell samordnare” av arbetet mot ”våldsbejakande extremism”

•  Stefan Löfven statsminister

•  SÄPO nu direkt underställd regeringen.

Också i vårt land finns risk för terrordåd, med tanke på den sanslösa fjärrinvandring som pågått så länge. Formellt sett har gränskontroller införts, men fungerar inte i praktiken. Den som uttalar ordet ”asyl” slipper bli poliskontrollerad. Även i övrigt gör polisen bara symboliska stickprov.

Vad som ur säkerhetssynpunkt borde ske är uppenbart:  stäng gränserna omedelbart och sänd tillbaka alla som olagligt uppehåller sig i vårt land, den väg de kom.

Detta är dock inte vad som sker.


lyssnaren
Den enda typ av åtgärder som tycks ligga inom räckhåll för löfvenregeringen att åstadkomma handlar om mer övervakning och kontroll. Något säger dessutom att de åtgärderna i verkligheten inte främst riktas sig mot potentiella terrorister och våldsverkare, utan snarare mot irriterade svenskar.

Granskning Sverige – som ju blir bara bättre och bättre – har gjort ett högintressant program om SÄPO och den svenska terrorismbekämpningen. Det är på nära en halvtimme, men värt att lyssna igenom. Notera särskilt 25 minuter in, om vilka lokaler löfvenregeringen vill prioritera skydd av.

Denna prioritering ligger ju i linje med agerande efter dubbelmordet på IKEA i Västerås i år. Istället för att utreda mordet och sprida klarhet kring detta prioriterade polisen att bevaka ett asylboende i Arboga. Samma hållning intas av Mona Sahlin, när hon ska navigera bland ”våldsbejakande extremism”.

Kontentan av makthavarnas hållning blir att det främsta hotet inte utgörs av våldsverkarna, utan av de svenskar som kanske reagerar mot deras våld.   ”Alla människors lika värde”, … hyckleriet är totalt!


polisuniform

– Redan de förutsättningar som situationen ger – en omfattande invandring från högriskområden och noll-kontroll vid våra gränser – gör ju SÄPO:s uppdrag ganska hopplöst.

– Till detta kommer politisk styrning och sahlinsk ”samordning”.

– Som också framgår av GS-programmet kan stora frågetecken sättas för kompetensen hos dagens svenska säkerhetspolis.

Den senaste historien med uppgraderad riskbedömning utifrån ett enskilt fall – en irakier som sedan visade sig finnas helt öppet tillgänglig på en förläggning i Norrland – stärker den bilden. SÄPO visste först inte om mannen befann sig i Sverige eller utomlands.

Men visst: SÄPO:s arbete underlättas ju inte av alla pass på drift och alla dubbla identiteter. I Paris fann man ett syriskt pass som indikerade namn på mördaren, men snart framkom att det fanns åtta förfalskade syriska pass med namn på samma döda person. Dvs samma falska namn hos åtta olika personer!

toyota
Vad som också lyfts fram av Granskning Sverige är hur socialdemokrater arbetar för att förvandla Sverige till en ny bas för ISIS.

••• Det första momentet är denna massiva och så okontrollerade invandring av övervägande unga män med god fysik, bland vilka kan finnas många ISIS-krigare.

••• Det andra moment är det föregivna arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige, under ledning av Mona Sahlin.

Som det visat sig har hon och regeringen inte lyssnat på krav om att stänga gränsen för återvändande jihadister. Istället är de inne på att göra raka motsatsen: förse jihadisterna med sjukvård och belöna dem med förtur till arbete/bostad.

Notera hur Sahlin 14.10 in i denna film gör sig till tolk för jihadisternas perspektiv. Hon vill också uttryckligen ha fler samlingsplatser för dem i Sverige.

troja

Hennes partikollega och utrikesminister Margot Wallström reagerade också spontant mot Rysslands bombningar av ISIS i Syrien.

Expressen den 3/10 2015

”Vita huset befarar att bombningarna kommer att förlänga kriget. Och igår uttryckte utrikesminister Margot Wallström kritik mot anfallen.


– Man ska komma ihåg att den långsiktiga lösningen inte är militär utan den är politisk…”

”- Jag är lite orolig för vad det här kan innebära.”

Formellt sett hade USA då redan hållit på under ett års tid att bomba ISIS, utan att Wallström anfört några invändningar. Kanske hade hon kännedom att dessa bombningar var mest bara teater?


 

PS

Till detta kommer att svensk socialdemokrati har en samverkan med SMR (Sveriges Muslimska Råd), som är inte bara muslimskt utan ganska extremt så.


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/14/oppenhetens-pris/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/13/gladio/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/01/wtc-terrorism-och-islam/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/22/hur-motverka-terrorism/


http://avpixlat.info/2015/11/16/efter-muslimska-terrordaden-i-paris-skarper-sapo-bevakningen-av-invandringskritiker/

http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2015/11/det-dar-med-avstandstagande.html

http://patrikengellau.com/2015/11/22/lite-mer-om-myndighetsprognoser/

http://www.ninadrakfors.com/?p=1371

http://www.friatider.se/makthavare-med-r-tt-att-d-da-sverige

http://avpixlat.info/2015/11/21/pinsam-inkompetens-hos-sapo-i-samband-med-gripande-av-misstankt-terrorist/

http://nyheteridag.se/s-overvager-satta-sverige-i-kristillstand-regeringen-kan-fa-mer-makt/

https://varjager.wordpress.com/2015/11/20/kan-vi-lita-pa-sapo/

http://avpixlat.info/2015/11/20/avslojande-regeringen-varken-kan-eller-vill-bekampa-is/

http://www.exponerat.net/sd-handlingsprogram-mot-terrorism/

https://peterharold.wordpress.com/2015/11/20/putin-avslojade-islamska-statens-finansiarer-och-fick-usa-att-efter-mer-an-ett-ar-bomba-terroristernas-tankbilskaravaner/

http://fnordspotting.blogspot.se/2015/11/den-dyraste-utbildningsinsatsen-i.html

http://blueshift.nu/israel-bakom-europas-911/

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2015/11/ingen-chock-att-frankrike-drabbas.html

http://patrikengellau.com/2015/12/01/en-intressant-iakttagelse/

http://yournewswire.com/rick-santorum-bombshell-us-created-isis-and-caused-paris-attacks/

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/northwoods.html

https://www.youtube.com/watch?v=4E_CJS_WP3g

https://www.youtube.com/watch?v=AZ4R5on0IBo

16 svar

 1. Ett annat tecken på en FF brukar vara att judar i närheten av där attacken planeras utföras förvarnas i god tid att hålla sig undan. Så skedde vid 9/11 men även vid Charlie Hebdo och senaste Paris-dådet. Konsertlokalen ägdes t o m av judar men såldes av kort före dådet.

  John B Wells som leder podcasten Caravan To Midnight har döpt om gruppen till ISUS. För att han menar att dom är skapade av oss. Alltså USA. Man skulle rent av kunna förtydliga med ISraelUSa så kommer man nog sanningen ännu närmare. Han brukar själv påpeka att gruppen inte en enda gång har attackerat vare sig Israel eller Saudiarabien.

  • Israel och Saudiarabien har heller inte deltagit i några attacker mot IS. Det förkommer även uppgifter som gör gällande att IS krigare som skadats får sjukhusvård i Israel. Dessutom vägrar båda länderna att ta emot några flyktingar från krigsområdena. Israel med förevändningen att man är ett för litet land med bristande resurser samt att man inte kan ta emot så många muslimer av säkerhetsskäl. Saudierna utan kommentar. Däremot ät det ok att hela EU översvämmas och att vi som inte har mycket större inhemsk befolkning än Israel ska ta ”ansvar”.

 2. Ole Dammegaard tar upp Problem Reaction Solution i denna video om Paris attackerna. https://www.youtube.com/watch?v=WvWwglFRwaQ, som jag bara hunnit titta 5min på.

 3. Utmärkt analys!

  Jimmie Åkesson blir statsminister efter Sentio:s 26,8 % till SD.

 4. Frankrike bombar dessutom Syriens infrastruktur som är nödvändig för Syriens marktrupper att kunna avancera snabbare mot de IS-mål Ryssland bombat. Frankrike gör nu jobbet åt USA som de själva inte kan göra, nämligen att bromsa verkningarna av Rysslands operationer.

  Sverige tar givetvis tillfället i akt att genomföra mer övervakning av allmänheten. Inte primärt för att skydda civilsamhället mot terrorism utan för att förbättra kontrollen av dissidenter och motståndare mot den förda migrationspolitiken. Sveriges förhöjda terrorhot är sannolikt en bluff. Iscensatt för att kunna införa mer övervakning av motståndare mot regering och Riksdags fientlighet mot sin egen befolkning.

  Vi ska inte inbilla oss att vår korrupta regering gör något för att skydda oss, snarare tvärtom. Vi skall skruvas in i ett hörn av rädsla och ångest för att vi utan eftertanke ska ge vårt tysta medgivande till att få våra rättigheter än mer kringskurna. Ett steg till och allmänheten kommer att be om mer ofrihet till skydd för oss själva. En mycket farlig utveckling.

  Det öppna och fria samhälle våra ledare säger sig värna är tomt prat. Vad de i själva verket syftar på är det rakt motsatta. Detta har vi sett förr, efter 9/11 i USA, 7/7 i London, Madrid 11/3. Alla dessa tre händelser resulterade i ökad övervakning och inskränkningar i personlig frihet.

  Vi inom Europa måste frigöra oss från inflytandet av den lilla klick som tagit kommandot över våra regeringar. Den lilla klick av den högsta finansiella eliten som styrs av ett fåtal familjer som tagit kontrollen över regeringar, parlament och mediehusen. En ny folkrörelse med spetsen riktad mot de krafter som vill oss illa.

  Att enbart fokusera på verkningarna av deras inflytande är meningslöst. Ansträngningarna måste gå längre än så. Bildning är grundstenen för att förstå vad som händer och varför det händer, därefter kan krav ställas på makthavare om en ändrad färdriktning. Samtidigt behövs ett nytt politiskt folkrörelseparti som tar fasta på dessa fakta som kan leda oss ur denna fälla.

  Vladimir Putin har genomskådat västoligarkernas färdplan, den så kallade NWO (New World Order) som flera företrädare i amerikansk politik anammat och även uttalat sig om, George Bush d.ä. exempelvis. Kina och Iran har även de ifrågasatt USA:s och oligarkernas verksamhet. Nu krävs det att EU ställer sig på samma sida som öst för att förhindra och om inte balansera upp västvärldens sataniska agenda.

  Vi kommer att få se fler false-flagoperationer och de kommer sannolikt att bli mer och mer spektakulära både i omfattning och brutalitet. Man kan säga att USA, Israel och Saudiarabien tillsammans för krig mot EU. Ett lågintensivt krig i syfte att underminera vår civila motståndskraft mot just NWO. Det är absolut nödvändigt att undanröja motståndet, framförallt från den norra delen av EU.

  Attackerna mot just Frankrike, menar jag har tre syften. Dels att skrämma oss i resten av EU, dels att Frankrike förfogar över en stark militär, som omgående kan sättas i hämndaktioner, och för att öka klyftan mellan muslimer och kristna. Oligarkernas mål är att inbördeskrig ska råda även här precis som i Irak, Syrien och Libyen. Man eftersträvar kaos kaos och mer kaos för att NWO-tåget ska kunna rulla vidare.

  Det vi sett i Mellanöstern och Nordafrika är på väg till oss med stormsteg. När vi är utslagna är det Rysslands, Irans och Kinas tur. Skillnaden mellan dessa tre länder och EU är att de har koll på läget. Det har inte vi, vi har medlöpare i mediehusen och i våra politiska partier. Därför krävs en ny folkrörelse som ställer helt andra krav än tidigare. För att det ska vara möjligt behövs bildning och förståelse om vad som sker och varför. Det blir inte lätt.

  Om SD vinner nästa val och får majoritet för sin politik då lär det bli etter värre. Då kommer partiet att verka för att öka motsättningarna mellan svenskar och muslimer så pass att det kommer att leda inbördeskrig. Det är vad man kan läsa mellan raderna i deras kampanj mot muslimer. Då får vi ett nytt Nordisrael med egna bataljer mot Islam. Dessutom blir vi medlemmar i NATO utan omsvep, upprustad militär som ska försvara oss mot de inhemska muslimerna. Samt att vi tillsammans med NATO ska spänna musklerna mot Ryssland. Mer övervakning och ännu mer inskränkningar i fri och rättigheter för allmänheten.

  Så ni som vill leva i en totalitär och militariserad stat, rösta på SD i nästa val. (sjuklövern leder åt samma håll fast långsammare) Därför behöver vi en ny politisk rörelse som bygger på Jan Mild:s analyser och är frikopplad från påverkan av främmande makter.

  • Jag håller helt och fult med vad du har skrivit! Jag vill också tacka dig för du har skrivit ner mina tankar, och förhoppningsvis fleras. Jag hoppas också att det är många som läser dina och Jan Milds analyser.

  • Svitjod2000. Hur menar du att man ska ställa sig till saudiarabisk finansiering av moskéer och på främmande språk predikande wahabitiska imamer? Hur ska man agera mot ”utanförskapsområden” som ockuperas av kriminella muslimer? Islamister som kräver slöja och sharia? Muslimska broderskapet?

   • Svenska myndigheter skall utnyttja de lagar som finns rörande uppvigling och uppmaningar till brott. Rekryteringsorgan för legosoldater skall stängas ner och ansvariga ska inför domstol. Finansiering av dylika organ skall förbjudas. Utvisning av utländska medborgare som inte följer svensk lag och/eller hotar rikets säkerhet. Det ska gälla upprepad brottslighet eller allvarliga brott.
    Ny lagstiftning kan behövas för att stävja den brottslighet som ökar i landet. Genom en striktare tillämpning av våra lagar så torde vi bli av med de kriminella element som härjar i landet.

 5. RT rapporterar för övrigt att Spaniens rättsväsende utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Netanyahu och sex tidigare ministrar för den dödliga attacken mot ship to Gaza 2010.

  Även Sydafrika har utfärdat arresteringsorder på fyra andra Israeliska befälhavare angående blodbadet på Ship to Gaza fartyget, som då befann sig långt ute till havs på internationellt vatten.

  https://www.rt.com/news/322465-netanyahu-arrest-warrant-spain/

  Finns det risk för terrorattacker även i Sydafrika och Spanien utförda av USA:s och Israel:s proxykrigare?

  • Det skulle behövas utfärdas flera arresteringsordrar på grund av alla fals flag, hoax, psyop m.m. på dom som arrangerar dessa.
   Svaret är ja på din fråga, det är tyvärr risk för fler ”terrorattacker”.

 6. Tänk om Sverige hade haft en politiker som Marine Le Pen!

 7. Bra analyserat och skrivet som vanligt, Jan!

 8. Jag kan bara se En anledning till att en stat medvetet skapar kaos (med okontrollerad invandring) och det är att man vill införa mer totalitär kontroll, vilket är precis vad som händer just nu. Sen att regeringen inte själva hajar vad dom gör en en annan fråga. Det är inte dom som styr trots allt. De som verkligen styr är de som skapar våra pengar. När kritiker beklagar att vi svenskar snart är i minoritet i vårt eget land så är det ett sätt att rikta kritik mot de som invandrar. Vilket är meningslöst för dom är inte här av fri vilja, dom är bara medlet som staten använder för att kunna kontrollera oss ALLA. Sverige kommer inte bli ett kalifat, det vore inte lönsamt för eliten.

  Vad kulturmarxismen gjort är att skapa en god fascism som kan finnas helt öppet, ett verktyg som eliten sen använder när dom behöver. Duktiga idioter med godhetsgloria som gör vad ”Soros” vill:

  http://www.friatider.se/k-rringstaten-inifr-n

  jag påminner om:

  https://parasitstopp.wordpress.com/2015/10/27/usa-kan-bara-harska-genom-att-forstora-alla-alternativ-till-dollarn-darav-flyktingstrommarna/

  Jag gjorde en längre mer ingående kommentar under:

  https://janmilld.wordpress.com/2015/08/30/inte-bara-wolodarski/

  • Läsvärd bokrecension om ”Kärringstaten” som du här tipsade om:

   ”…den svenska kulturen är att den under lång tid har präglats av protestantismen och därmed den protestantiska idén om skuld. Denna idé bygger på att varje enskild individ från födseln bär på en skuld, …. till alla minoritetsgrupper som de etniska svenskarna eventuellt kan ha behandlat illa vid något tillfälle.”

   ”Den moderna syndaren är således den vita europén, och i synnerhet den heterosexuella mannen. …. De som är utan skuld är de förtryckta grupperna: Kvinnorna, de homosexuella och utomeuropéerna. … en parodi på den gamla, klasskampsorienterade marxismen. Det behöver egentligen inte poängteras, men arbetarna är frånvarande i denna konfliktbeskrivning. Den nya vänstern handlar om mjuka frågor… ”

 9. Bra sammanställning om parisattackerna. http://www.veteranstoday.com/2015/11/21/brussels/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: