• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Demokratiskt haveri

SONY DSC

”De flyr för sina liv”, upprepar statsminister Löfven i TV.

”Det är som en investering”, lovar finansminister Andersson, svensk ekonomi kommer att få en massa tillbaka.

Överens är de om att den pågående migrant-tsunamin är bara tillfällig och övergående.

I verkligheten är det ju annorlunda!


Denna enorma inströmning:

•  är logistiskt ohanterbar, skapar ekonomiska och sociala påfrestningar

• innebär allvarliga säkerhetsproblem, kan betyda införsel av både terrorister och vapen.

Patrik Engellau:

”Migranter kommer i massor och uppslukas utan registrering av vårt glesbefolkade land medan polisen står handfallen och tittar på. När de som låtit sig registreras ska placeras på förläggning har fastigheten bränts till grunden medan polisen förvirrat ser sig om efter gärningsmän.

Och så har vi de 55 no go-zonerna dit polisen inte vågar sig.

Polisen anser sig inte kunna skydda egendom som olagligt ockuperats av romer.

Bibliotek måste ha ordningsvakter med batong för att skydda personalen från stökiga ungdomsgäng.

Skånepolisen är upptagen vid asylmottagningen i Trelleborg och uppmanar bestulna medborgare att vända sig till medborgargarden..”

I detta läge borde inte kunna finnas många svenskar som accepterar vad som sker.


Men det gör det!

I DN/Ipsos undersökningar används visserligen propagandabegreppet ”flyktingar” när det i praktiken handlar om migranter, inte desto mindre blir resultatet av den senaste mätningen anmärkningsvärt.

kon

Av tillfrågade män ser bara hälften det pågående inflödet av utlänningar som alltför stort.

Av tillfrågade kvinnor är det bara en tredjedel!

alder

Går vi till en uppdelning i olika åldersgrupper blir resultatet än tydligare.

Bara i gruppen 60 år och äldre finns en klar majoritet som önskar en stramare linje.

Går vi till åldersgruppen 18-29 år är andelen bara 30%.
Där är det fler (38%) som vill öka inflödet än tvärtom!

Det rör sig alltså om en grupp, där man har både rösträtt och är valbara.

Det var för snart ett sekel sedan som det infördes allmän och lika rösträtt, för både män och kvinnor, i Sverige.

Till Andra Kammaren var rösträtten alltjämt villkorad med en rösträttsålder på 23 år, samt krav på vandel och egenförsörjning. Till Första Kammaren gällde en valbarhetsålder på 35 år.

villkorat


 

En grundtanke bakom kampen för rösträtten var att den skulle ge makt och inflytande åt folket, vilket i sin tur sågs som en förutsättning att kunna påverka samhället och sina egna levnadsvillkor.

En grundtanke i motståndet mot rösträtt åt även arbetare var, vad jag kan förstå, en misstro mot att de skulle kunna axla det ansvaret, att de inte besatt tillräckligt mycket av bildning, omdöme och kunskap. Förmodligen var detta en drivkraft bakom tillkomst en av ABF – Arbetarnas Bildningsförbund. Det blev en utmaning för arbetarrörelsen att visa, att man var mogen att klara uppgiften att styra landet.


Nu har vi alltså hunnit pröva detta system i Sverige – rösträtt och valbarhet för alla, partier och parlamentarism.

Hur gick det?

Inte helt bra, vill jag hävda!

kareg
Inte bara har Sverige en väljarkår med dålig verklighetskoll.

Sverige saknar också ansvariga politiker.

För att inte tala om journalister!


Finns en enda minister i regeringen Löfven, som klarar sitt uppdrag?

Finns ett enda ”oppositionsparti”, som vill ta över regeringsansvaret?

Det känns som att vi nu skulle behöva på något sätt kunna backa bandet, och börja om från början!

bb


Mer

http://www.friatider.se/nu-ska-den-svenska-invandringsmodellen-spridas-internationellt

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/06/vem-bor-tanka-nytt/

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/02/som-ett-fiskstim/

http://varstundisverige.blogspot.se/2015/11/olle-ljungbeck-svenska-folket-maste-ta.html

https://www.youtube.com/watch?v=86ohzlsKngQ