• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Akut läge!

invkurva
Redan förra året – 2014 – var läget akut. Kommunerna gick på knä och närmiljön förvandlades drastiskt för många svenskar. Bostadsbristen har länge varit svår.

Diagrammet ovan visar hur särskilt brant ökningen av migranter till Sverige blev efter tillträdet av den första regeringen Reinfeldt år 2006 och fram till för ett år sedan.

Sedan kom årets migrant-tsunami, med en särskilt brant ökning av den särskilt kostnadskrävande EFB-gruppen (”ensamkommande flyktingbarn”).  Hur många arbetandes skatteinbetalningar som nu kan krävas för att klara dessa utlänningars lyxtillvaro i Sverige gestaltades på bloggen Toklandet.

Och denna utveckling fortsätter, varje dag strömmar det in 1000 migranter eller fler.

Det är ingen övergående situation, inget bara tillfälligt – snarare ökar antalet migranter vecka för vecka.

hurmanga2

Om det skulle dröja fram till riksdagsvalet 2018  innan den nuvarande regeringen kan bytas ut – hur mycken skada kommer den inte att innan dess ha hunnit tillfoga vårt land? Kommer situationen i samhället då ens att vara sådan att något reguljärt riksdagsval kan hållas?!

Nyval nu under våren 2016 vore naturligtvis att föredra, men har vi ens den tiden på oss?

Eller tag kampanjandet om folkomröstning. Även om det skulle lyckas, så att det faktiskt blir en sådan omröstning om migrationspolitiken – när skulle den i så fall hållas? I samband med ordinarie riksdagsval?

Läget är ju helt akut!

Det är nu omedelbart som det krävs åtgärder, av typ:

• effektiv gränskontroll

• eliminerade pull-faktorer

• förpassning av illegala

akut

Så här skriver Rolf Malm på Avpixlat:

”Snart sagt varje indikator på ett land i överhängande kris finns för den som ärligt vill veta. Att då förlita sig på en ledare som till varje pris vill dölja dessa alarmerande signaler och obestridliga fakta är närmast att betrakta som ett nationellt suicidalt beteende. Den exklusiva pk-fascistiska mediaelit som ohämmat stödjer dessa nationella självmordsplaner – istället för att hjälpa honom att se problemen och diskutera lösningar – kan bara av historien komma att dömas för sitt närmast obeskrivliga, själviska, medvetna svek mot svenska folket.”

”…dagens ledande journalistpajaser. Ju värre läget blir desto mer tycks de släppa varje anständigt krav på sanning och korrekt information till svenska folket. Likt ett lemmeltåg följer stora delar av befolkningen denna masspsykotiska massvandring mot avgrunden.

Problemet är förstås att Åsa Romson är vice statsminister och skulle få ansvar för landet under Löfvens rehabilitering. Men det gäller tydligen inte i verkligheten. I själva verket är det Margot Wallström som ska ta över. Som om det skulle vara så mycket bättre. Landets ledning kan alltså inte ens ge vettiga besked om vem som är Sveriges vice statsminister! Ett demokratiskt minimikrav. Hur ska man kunna lita på en sådan regering? Är det Löfven som är statsminister – eller är det bara på pappret? Är det någon annan som egentligen bestämmer?”

svagregering

Snart sagt varje beslut som den rödgröna regeringen fattar är till nackdel för både nya och gamla svenskar. Finansministerns förslag om att ta upp till 60% av biståndet för att täcka kostnaderna för ’flyktingmottagningen’ är bara ett av många exempel. Det är enligt FN oerhört kortsynt. Det innebär i själva verket att antalet flyktingar kommer att öka! Får de inte basal hjälp i sina närområden för mat, vatten, sjukvård, skolor arbete och annat – så kommer de att trots sin önskan om att stanna kvar i sina hemtrakter att tvingas fly därifrån. Många av dem väljer då Sverige som slutmål…Ett land som inte längre ens kan ta hand om sina egna medborgare…”

”Det räcker nog inte med nyval. Sverige är så akut illa ute att något mer extraordinärt skulle behövas. Omedelbart.

Kanske en väl sammansatt kriskommission som skulle kunna hjälpa en handfallen, idélös politisk ledning. Det saknas inte insiktsfulla, opolitiska, forskare och experter inom de olika krisfälten.

Ta hjälp av dem istället för att bannlysa dem från debatten och kalla alla för pk-nomenklaturan obekväma tänkare för rasister..”

”Den största visheten är ju inte nödvändigtvis samlad bland den rödgröna regeringens ministrar. Även om dess kvinnliga företrädare kallar sig för ‘smartaste bästa tjejgänget’. Det tyder snarare på en förfärande brist på självkritik och respekt för uppdraget som folkvald. Ja, på ren dumhet i bristen på insikt om magnituden på de problem de valts för att hantera.”

smart


Här ligger ju ett moment 22.

• Eftersom regeringen är så komplett inkompetent skulle den behöva helt bytas ut, direkt.

• I princip skulle det kunna ska genom att den utsåg en expertkommission att ge råd om akuta åtgärder, som regeringen sedan utan dröjsmål kan medverka till verkställande av.

• Detta skulle dock förutsätta att regeringen har omdöme nog att göra så.

• Vilket den inte lär ha, eftersom den är så totalt inkompetent.

traskp
I sin desperation vänder sig nu Stefan Löfven till andra EU-länder med en begäran/vädjan om hjälp: man vill att andra länder ska ta emot ett antal av de migranter som redan har släppts in i Sverige.

Från Danmark blir det tvärt nej, av naturliga skäl.

Varför skulle danskarna visa en välvillig attityd, efter att svenska politiker så länge
a) bedrivit en ansvarslös migrationspolitik?
b) kryddat denna med självgoda utfall mot inte minst Danmark?

Så här skrev Berlingske:

”När den svenska stoppsignalen uppfattas av syrier, irakier, afghaner, somalier och andra som är på väg norrut, kommer det oundvikligen att leda till att fler söker asyl i Danmark. Danmark ligger ju inklämt mellan Sverige och Tyskland; två länder som båda välkomnat asylsökande med öppna armar, och som nu kämpar med den enorma utmaning det innebär att hantera en kolossal flyktingström.

Vem bär egentligen ansvaret för den situation vi befinner oss i? På många sätt liknar situationen en ungdomsfest, där en uppspelt tonåring bjudit in alla sina Facebook-vänner, varpå hon skickar över dem till grannen när hon inser att det inte finns tillräckligt med plats i föräldrarnas hus. Med sina öppna armar och öppna hjärtan har de svenska politikerna varit med och bjudit in en flyktingström som man inte längre kan överblicka.

”Antalet människor som flyr till Europa bestäms av både pull- och push-faktorer. Det är både förhållanden på de platser där de asylsökande befinner sig, och förhållanden i Europa, som får dem att resa. En majoritet svenska politiker har i all sin humanism ensidigt fokuserat på de faktorer som pressar migranterna att ta sig till Europa; krig, förföljelse, fattigdom och överfulla flyktingläger där det inte finns någon framtid. När man som svar på det stoltserar med en mycket generös asylpolitik, med enkel tillgång till permanenta uppehållstillstånd och släpphänta regler för familjeåterförening, och utsmyckar detta med ambitioner att vara en humanitär stormakt – då har man skapat en alltför stark pull-effekt som lockar flyktingar och migranter. Sverige har skickat ut inbjudningar i världen,..”

Skulle en framkomlig väg var någon slags medelväg mellan de tankar om förmyndarstyre som jag tidigare skisserat, Rolf Malms tankar och den svenske statsministerns framställan om hjälp från våra nordiska grannländer? Dessa länder har bedrivit en jämfört med Sverige mer lyckosam migrationspolitik, kan nog tipsa om en del  verkningsfulla reformer.

En expertkommission med företrädare för Danmark, Norge och Finland vore alltså något att verka för!

Kanske skulle de sedan kunna knyta till sig några även från Sverige, individer med insikter och omdöme?

kvartett
Det måste ligga även i våra grannars intresse, att det svenska samhället inte kollapsar. Blir Sverige en failed state, då kan det drabba även danskar, norrmän och finländare!

Även här måste det dock börja med en framställan från Löfvenregeringen.

Förutsättningarna att få ett positivt gensvar skulle rimligen öka om det åtföljdes av en tydlig deklaration från svensk sida, om att man nu inser sig ha haft fel.

Svenska politiker bör helt enkelt be andra länder om ursäkt för sin mångåriga omdömeslöshet och stöddighet.

forlat


PS

Marika Formgren:

För att göra framtiden så smärtfri som möjligt måste politikerna och journalisterna inse vad de har gjort, erkänna sina fel och be om ursäkt.

Sedan måste vi hitta tillbaka till en ordning där alla är lika inför lagen, där ett tandläkarbesök inte kostar 50 eller 1500 kronor beroende på vilken grupp du tillhör, där polisen upprätthåller lagen oavsett etnicitet på misstänkta brottslingar, där hudfärgsmotiverade brott betraktas som hatbrott oavsett om det är offer eller förövare som är svart respektive vit, där utvalda ‘offergrupper’ inte får förtur till bostäder och skattesubventionerade anställningar, där ålderskontrollen på asylsökande är lika noggrann som på Systembolaget och där identitetskontrollen på asylsökande är lika noggrann som på banken.”


 

Mer

Karl-Olov Arnstberg: Så ljuger medierna

Karl-Olov Arnstberg: Konsekvenserna

Patrik Engellau: Ett tips till Stefan Löfven

Olle Ljungbeck: Deras brott kan aldrig preskriberas

Mikael Styrman: Kriget har ändrat karaktär

Johan Westerholm: Plötsligt händer det

Johan Westerholm: Snackisen

Refuserat i Aftonbladet 1993

http://www.kimmoa.se/rn/visa?UID=7960829

http://varstundisverige.blogspot.se/2015/11/svensk-politiker-bor-snart-se-upp-for.html

https://asylkaos.wordpress.com/2015/11/09/norberg-ar-ett-skrackexempel-pa-hur-idioter-forstor-vart-land-asylkaos/

11 svar

 1. En bekant som i åratal forskat mycket om Bilderberggruppen och andra slutna sällskap säger att det som nu sker är arrangerat. Han har kontaktat svensk polis och försvaret, som säger att de inte får ingripa. Regeringen Löfven är enligt min sagesman inte kapten på skutan – helt andra krafter styr. I så fall stämmer det som George Orwell skrev – fred är krig, – demokrati är diktatur!

  Tidningen NATIONEN N:r 6 Årg. 14, år 1938 skrev:

  /…./”Den moderna ’demokratien’ har icke i praktiken visat sig motsvara förväntningarna. I stället för att leda folken till en högre tillvaro i frihet, fred och lycka har den fört dem till löftenas motsats, till andlig och materiell misär, där undergång hotar.
  Att vår tids ’demokrati’ ej motsvarade sitt föregivna ändamål, berodde på att den aldrig varit vad den utgett sig för. Den var icke någon sann demokrati, framsprungen ur folket och bottnade i ett verkligt behov, utan en falsk sådan, en skapelse av främmande ursprung e m o t folket – en skendemokrati. Den var och är en satanisk judisk konstruktion i folkförvillelsens, -exploateringens och – förslavningens tjänst, en i folklig mask utstyrd internationell finansdiktatur till nationens fördärv, Byggd i lögn och gudlöshet.
  Den judiska världsimperialismens ’demokrati’ till folkens underkuvande och förslavande har intet gemensamt med den sant demokratiska idé och styrelseform, som tidigare omfattats av svenskarna.”

 2. Vad kan då vi som enskilda medborgare i kungariket Sverige göra?

  Några tankar:
  Kontakta kyrkorna om förbön för Sverige
  Namninsamling med vädjanden till Danmarks och Tysklands med flera länders regeringar att omedelbart stänga gränserna och inte släppa igenom migranter med destination Sverige.
  Fler förslag?

  • Är inte andra länder utsatta för samma bakomliggande krafter som Sverige är ? Våra nordiska länder visar ju en helt annan styrka och kraft för att stå emot förstörelsen av sina länder. Eller beror det som händer här i vårt land på en särskild mentalitet bland befolkningen. Om man talar om ett folks själ så framgår det tydligt hur det är ställt med den här i landet. det visar sig inom alla områden av vårt samhälle och speciellt tydligt nu med de politiker som härskar.

   • Visst finns det en koppling mellan vilka politiker vi har och vilken mentalitet som dominerar bland befolkningen.

    Vi svenskar behöver förändras! Vi måste lära oss att bättre ta ansvar för våra egna intressen och vårt lands framtid.

 3. Javisst! Skrik från gator och torg: Nationalstaten Sverige fungerar inte längre. Svenskarnas territorium kan inte längre skötas av svenskar. Svenskar är så korkade, att de inte längre skall ha ett eget land, utan landet måste skötas av andra – i slutänden av EU-byråkraterna. Svenskarna är sådana fega krakar, att de ger upp helt utan strid. Det räcker att de ser ett hot mot sin välfärd i horisonten, så tjuter de i högan sky och springer och gömmer sig i mammas kjolar.

  George Soros och grabbarna i bankmaffian klappar sina händer i förtjusning. Barbara Spectre drabbas av ett lyckorus, blir oregerlig och måste läggas i spännbälte. Coudenhove-Kalergis spöke kliver upp ur graven och börjar dansa schottis. I EU’s salar ställs till en brakfest, som varar i tre veckor. De har lyckats! Sverige blev det första landet i Europa som gav upp sitt nationella självbestämmande. Nu står Tyskland på tur. Halleluja och gutår!

  – – – – –

  Var det uppgivande av Sveriges suveränitet, som du, Jan Milld, har stridit för alla dessa år? Menar du verkligen, att Sverige skall springa som en kuschad hund och tigga omvärlden om hjälp?

  Såvitt jag vet, så svälter ingen i Sverige. Såvitt jag vet, har alla svenskar tak över huvudet. Såvitt jag vet, så bombas inte våra städer. Såvitt jag vet, så fungerar samhället i det närmaste klanderfritt: Elen, sophämtningen, tågen, flyget – allt fungerar.

  Menar du verkligen, att Sverige och svenskarna inte skulle kunna reda upp denna skit själva? Visst har vi en sagolikt inkompetent avskrädeshög till politiker i regering och riksdag. Viss har vi sionistiska medier, som ljuger tills de blir blå. Men vi kan ju för f-n inte ge upp så lätt.

  När elen inte fungerar, när vi inte har något vatten, när matdistributionerna till butikerna upphört, när folk svälter och fryser ihjäl i tusental, då kan vi börja fundera på saken. Men till dess ska vi inte ta till tiggarstaven!

  I stället tycker jag att vi skall se positivt på denna kris. Kanske är det denna kris, som äntligen kan ruska om svenskarna, deras politiker och kräken i medierna, så att de börjar förstå, vad som är viktigt i livet. Och sker inte detta, kanske vi får ge upp – men inte nu! Inte för bara ett hot mot vårt välstånd!

  • Det är inte min linje att vi ska ge upp. Tvärtom!

   Vi står inför två uppgifter:
   1. Stoppa den demografiska utveckling som avsvenskar Sverige.
   2. Mobilisera svenskarna i ett självförsvar.

 4. Mona Sahlin gjorde (S) svagare och mer korkat. Sedan kom Håkan Juholt och förvärrade läget ytterligare. Så pass att man blev tvungen att mer eller mindre kasta ut honom ur styrhytten. I det läget visste de flesta ledande sossar att framtiden skulle bli svår mycket svår. Ingen ville ta över eller så var startfältet så pass urvattnat på lämpliga kandidater att det fick bli en nödlösning. Nödlösningen heter Stefan Löven. Han var fackförbundsordförande för Metall när han kidnappades till uppdraget som ny ordförande för (S) och statsministerkandidat inför valet 2014.

  Som kommen ur Metalls ledning var han sannolikt helt okunnig om alla politiska turer i Riksdagen, alla stora och små problem som omgärdade Sverige och dess ledning. Han hade fram till valet enbart suttit på läktaren och hade inte den inblicken i det politiska virrvarret som de andra rävarna hade.

  Alla visste eller hade på känn, utom Stefan Löven, att vi stod på randen till mycket stora problem, inte minst det migrationskaos vi ser nu. Ingen ville eller vågade ta upp Juholts avslitna mantel med risk för att hamna i ett åskväder. Ett åskväder Stefan Löven nu har över sig. Han kommer troligtvis inte att klara pressen fram till 2018 års val.

  Stefan Löven är ett bondoffer som får ta smällarna tills åskvädret dragit förbi. Senare när solen börjar skönjas då lär det bli ett kattrakande utan dess like i sosseleden om vem som ska bli nästa ordförande. Samma spel spelas upp inom (M) Anna Kinberg Batra är ett annat exempel på en hastigt påkommen nödlösning. Hon får också sitta vid rodret under det pågående ovädret tills den bedarrat. Två menlösa oduglingar som bara är framputtade under krisåren som ingen annan vill ta ansvar för.

  Vi behöver en ny förmyndare. Den vi har bakom regeringen, tar inget som helst ansvar för Sverige och dess befolkning. Vi behöver en helt ny förmyndare som ser till vårt bästa tills dess vi har en egen handlingskraftig regering som kan fatta de nödvändiga beslut som krävs för en anständig utveckling av vårt land.

 5. BILDA ETNO-SVENSKARNAS FÖRBUND!

  Låt oss vråla mycket högre än afro-svenskarnas förbund,
  judiska självdyrkarklubben,
  kurdernas nationalkampförbund,
  turkiska ISIS-vännerna,
  club française…

 6. Löfven och alla andra folk- och landsförrädare skall inte förlåtas, för de vet vad de gör och skall banne mig få betala för det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: