• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Som ett fiskstim?

godasillar

Det svenska samhället är ju ett konsensusamhälle. Vi svenskar vill helst inte avvika från vad andra tycker och tänker, i varje fall inte offentligt. Således är det slående vilken partimässig samstämmighet som historiskt har rått inom invandringspolitiken – oavsett innebörden av denna samstämmighet.

Under efterkrigstiden, dvs på 1950- och 1960-talen, kunde det – jämfört med dagens godhetsretorik – låta anmärkningsvärt kärvt!

Ur Proposition 142:

”I ärende om uppehållstillstånd prövas inte bara utlänningens möjligheter att försörja sig här utan också hans personliga förhållanden i övrigt, bl.a. hans vilja att göra rätt för sig, hans möjligheter att anpassa sig i samhället och hans pålitlighet från säkerhetssynpunkt.

Sålunda vägras utlänning i regel tillstånd, om han visat sig arbetsovillig eller inte låtit anpassa sig till förhållandena här eller bedöms vara säkerhetsrisk.”

Utlänningslagstiftningen 1954 skrev beträffande utvisning:

”Utlänning kan enligt 29 paragrafen UtlL, utvisas om han

1. yrkesmässigt bedriver otukt eller eljest underlåter att efter förmåga söka försörja sig ärligt.

2. är hemfallen åt alkoholmissbruk och till följd därav är farlig för annans personliga säkerhet eller för ett grovt störande levnadssätt.

3. av tredska eller uppenbar vårdslöshet gång efter annan undandrar sig att uppfylla sina förpliktelser mot det allmänna eller mot enskild person.

4. under loppet av de senast förflutna fem åren blivit dömd utomlands för svårare brott eller utomlands avtjänat straff för sådant brott och det kan befaras att han kommer att fortsätta brottslig verksamhet här.”

På 1970-talet kom riksdagsbeslut om invandrares valfrihet beträffande anpassning, det skulle t.o.m. anslås skattemedel för att de skulle kunna odla sin egen kultur i Sverige. Samtidigt drogs ett intensivt och ihållande kampanjande igång mot etniska svenskar, för att bekämpa ”främlingsfientlighet och rasism”.


Efterhand har detta givit alltmer extrema resultat. Ett exempel på detta ges 0.45 in i denna kortfilm:

Föregivna flyktingar klagar på att mataffär och busshållplats kan ligga så långt bort som 20-25 minuters promenad, och de förväntar sig att  svenska TV-tittare i Dalarna ska bli upprörda å deras vägnar!

Hur förklara, att de  förväntade sig att denna argumentering skulle kunna ”gå hem”?

• Säger inte det något om vilka svenskar som de dittills hade mött?!

• Vilken lyxtillvaro har tidigare anlända landsmän till dem fått i Sverige?

Av filmen framgår också vad som hände när en svensk kommit dit och protesterat genom att banka på bussen och skrika åt låtsas-flyktingarna att återvända hem: han fick polisen efter sig!


Hursomhelst: utvecklingen visar hur debatt och opinionsläge i Sverige kan helt byta riktning, precis om ett fiskstim.
Kanske inte lika ögonblickligt, men ändå grundligt.

Det gav mig inspiration till en ny kortkort film:

Vågar vi hoppas på att nu förestår ett nytt paradigmskrift, i omvänd riktning, dvs åt rätt håll?

Klart är att det är skriande nödvändigt, och brådskande!

granskontroll

Något säger mig att i varje fall en opinionssvängning bland svenskar nu är på väg. En omsvängning såtillvida att vi åtminstone slutar acceptera försöken till skuldbeläggning av oss.  Om vi blir fler som börjar våga tala med varandra om väsentligheter och ge uttryck för vad vi känner, då kan PARADIGMSKIFTET kanske äntligen komma.

sergels


PS1

Alice Teodorescu:

”Om det är som Sarnecki påstår, att vi i dag skördar resultatet av 20 års misslyckande, måste vi våga fråga oss varför ingen agerade när problemen var mindre och hur vi förhindrar att de växer sig ännu större? ”


PS2

aml3Anne-Marie Lindgren:

FÖRNEKELSE ÄR INTE LÖSNINGEN

”Det har länge varit tabu att tala om det som kallas ‘volymen’  i migrationsfrågan.


Det vi nu med närmast brutal tydlighet upplever är att volymen inte går att bortse från.


Av hårdhänt praktiska skäl: ju fler migranter, desto större krav på fler bostäder, fler lärare, fler tolkar, mer tandvård, mer sjukvård, och så vidare.


Och när de där volymerna inte stämmer med varandra, och när volymen migranter ökar mycket snabbt samtidigt som de övriga volymerna tar mycket längre tid att bygga ut, då blir det problem. Rejält.”


PS3

Anne-Marie Lindgren

NYA SANNINGAR MÅSTE KUNNA DISKUTERAS

”…Det hade exempelvis varit rimligt att redovisa skälen till att avvisa kraven på skärpt gränskontroll.

För det finns åtminstone ett skäl som talar för kontroll. Nämligen att ett inte obetydligt antal nyanlända försvinner utan att någon vet vart. Att hålla koll på vilka som kommer in i landet, och vart de tar vägen, är högst rimligt. Och strider inte mot asylrätten.”


Mer

http://www.exponerat.net/folkets-demonstration-sergels-torg-1-11-2015/

https://toklandet.wordpress.com/2015/11/02/vad-man-aldrig-far-glomma/

http://www.vitbok.se/10/a.html#2

http://thoralf.bloggplatsen.se/2015/11/02/11209110-volymerna-maste-stoppas/

23 svar

 1. Blir förstås intressant att ta del av utvecklingen framöver. Kulturamarxisterna rörelse i anständig riktning är antagligen sprungen ur rädsla för motstånd i opinionen och inte på grund av ändrad politisk uppfattning. Visst kan det i det fördolda finnas någon enstaka i det politiska etablissemangets topp som inte delar den kulturmarxistiska allaenarådande politiken, och som understödjer den antisvenska politiken i egoistiskt ekonomiska syften.

 2. För första gången kunde vi överrösta tokvänstern.
  Det var en skön känsla att bua ut patrasket.

 3. För en gångs skulle vill jag kasta lite grus i maskinen. Jag var själv där på det som man kallade ”Folkets Demonstration”. Känner mig lurad. Borde ha kallats Israels-Vänner eller något sådant istället. 80% var muslimhat och hyllande av Israel.

  Jag gillar Kasselstrands positiva framtoning mycket bättre, Han talar om Sverige, om svenskarna, om nationalismen, om att vi kan, mycket sällan spyr han galla över andra folk. De mest sekulära muslimska länderna Irak, Libyen och Syrien är de länder som Usrael bombat sönder. Stödet är dock intakt för Wahabisterna i Saudi.

  SD går nu ner i opinionen. De som var desperata och stödjer SD i brist på annat går tillbaka till sina gamla partier så fort de ändrar politik. Folk lockas inte av muslimhat och Israels flagga. Kärnan av SD’s väljare ser igenom att det är en filial till Usrael.

  SD måste byta ut stora delar av ledningen och gå i en mycket mer nationalistisk riktning där man för fram POSITIVA budskap, exakt såsom SDU gjort. Har aldrig hört dem fokusera på att hata muslimer och hylla en terroriststat. De talar mest o Sverige och svenskarna.

  Opinionen vänder inte förrän SD byter ut stora delar av ledningen och tar tillbaka ungdomsförbundet, väljer in Kasselstrand m.fl. i ledningen.

  • Kan du förtydliga?
   Förekom det Israel-flaggor i demonstrationen?

   • Nej, jag såg inga israeliska eller svenska flaggor. Inte en enda svensk flagga faktiskt.

    Hur ska jag förklara. Jag gillar väl inte heller den muslimska invasionen men att hålla en demonstration och locka dit folket med en partipolitiskt obunden folklig demonstration och ägna stor tid åt att tala om muslimerna och deras hemska samhällen och hylla Israel lite då och då, är inget som stämmer in med marknadsföringen.

    En Folkets Demonstration som ska locka många måste fokusera på positiva budskap om Sverige och svenskarna. Kunde blivit något stort men nu tror jag inte på det längre.

   • OK, då förstår jag.
    Det handlade om vad som sades från talarstolen.

   • Såg inga flaggor alls, utom några grabbar från något odefinierat ”nordiskt ungdomsförbund” som ville vifta med sina flaggor prydda med något som liknade det finska lejonet (dock fel färger). De blev bortkörda.

    Talarna, möjligen med undantag för SDU:s Hanna Lindholm, är kända pro-israeler.

    Men de promotade inte Israel öppet, med undantag för dansk-israeliskan Tania Groth som inledde med att jämställa Israel med Sverige. Magstark att jämställa mellanösterns största flyktingproducent med den humanitära stormakten Sverige. Vi har ju inget gemensamt.

    Jag stängde av efter denna inledning och lyssnade inte så noga.

    Hanna Lindholm fick ingen talartid alls, eftersom de föregående talarna höll låda ända tills demonstrationstiden var slut kl.1400. Tror det var Julia Nilsson som segade mest.
    Var det en slump, eller var det planerat ?

    Är inte hågad att sponsra och delta i detta evenemang i fortsättningen, om det inte blir en ändring.
    Har ingen lust att indirekt stödja Israels expansionspolitik.

    Avpixlats referat av Tania Roths tal innehåller inte det som störde mig mest.
    http://avpixlat.info/2015/11/02/flera-hundra-demonstrerade-pa-sergels-torg-mot-vanstyre-och-ansvarsloshet/#more-159079

  • Tänk att USIS aldrig har angripit vare si Israel eller Saudiarabien trots att dom ligger närmre än Libyen. Märkligt eller hur?

   • Här är denna Groth och i början går det att höra att hon visar upp Israels flagga och säger att Israel är omgivet av ”svages”. Hon citerar Pamela Geller också judinna och neo-con som går fiendens ärenden. Själv tycker jag det förefaller som att Usraels krig i regionen är det som skapat kaoset.

    Världen kan inte läka förrän USA och Israel slutar sin ständiga krigföring mot folket i Mellanöstern och i Europa. I Mellanöstern sker det genom att söndra och härska och död. I Europa genom den mångkulturella döden och folkutbytet. Båda stöds till 100% av USA och Israel och av dem understödda och finansierade organisationer. Egentligen är det inte alls amerikanska folket utan det lilla styrande skikt som idag styr USA med starka kopplingar till Bilderberg och Israel.

    Därför går det helt enkelt inte att gå på dessa tillställningar och applådera fienden. Ska vi stå där och applådera de som skapar dessa flyktingströmmar, dödar miljoner och skapar ISIS och det kaos som råder i Mellanöstern? Samma personer och organisationer, typ Barbara Spectre, som vill tvinga på oss mångkulturen och byta ut folket? Vad tror de om oss, att vi är totalt korkade?

  • Det var varierande kvalité på talen och Tanias hyllning av Israel hör absolut inte hemma på en svensk folklig demonstration mot massinvandringen. Dock tycker jag inte man ska förkasta något som ändå innehåller en hel del bra saker för att det fanns vissa brister. bättre är då att påtala bristerna och säkerligen upptäckte har arrangörerna insett en hel del av dem själva. Kritisera gärna men gör det för att försöka påverka i positiv riktning. Vi Sverigevänner har inte mycket att jobba med och det gäller att vårda de små plantor som ändå lyckas bryta fram ur den hårda jorden.

   Sedan innebär inte ett deltagande i demonstrationen att man ställer upp på precis allt som sägs. Det var väldigt många som lät bli att applådera när Israel togs upp och man bokstavligt talat kände att det fanns ett stort motstånd från demonstranterna mot det.

   Förhoppningsvis sker det ett visst utbyte av talarna till nästa gång och en finslipning på talen och då har vi en väldigt sund folklig kraft för Sverige och mot massinvandringen vilket oerhört viktigt i dessa svåra tider.

 4. Fiskstim ändrar riktning vid hot eller hinder i färdriktningen. Detsamma gäller PK-stimmet. Riktningsändring kommer att ske med någon förevändning som inte riskerar att godhetsglorian hamnar på sned.

  När kapitalet börjar förlora på inflödet av outbildade människor som knappast kan tillföra något för deras fortsatta expansion då lär vändningen komma som ett brev på Posten. När samhällsstrukturerna bryts ner så pass att vinsterna uteblir eller decimeras och marknaden börjar knorra då vänds skutan.

  Än så länge är hela (flykting)projektet en ”vinstlott” men det lär det inte vara så länge till. Dessutom har opinionen svängt brant neråt för PK-folket vilket även det borgar för en snar riktningsändring. Sverige står snart ensamt inom EU som det skepp som sjunker snabbast, floskelpumparna orkar snart inte längre hålla skutan flytande. Akut tätning av skrovet måste till med aktiva gränskontroller och repatinering av de som inte uppfyller flyktingstatus.

  Rysslands insatser i Syrien kan medverka till att hotet från IS minskar och kanske helt undanröjs så att människor från det området utan risk kan återvända. Om Ryssland får en officiell begäran från Iraks och Afghanska regeringar kan upprensning ske även där så att orsaken till migrationsströmmarna kan upphöra helt och vända åt andra hållet.

  När kapitalet riskerar sina vinster på grund av socialt kaos i Sverige då som först kommer vändningen.

  • ”Rysslands insatser i Syrien kan medverka till att hotet från IS minskar och kanske helt undanröjs så att människor från det området utan risk kan återvända.

   Om Ryssland får en officiell begäran från Iraks och Afghanska regeringar kan upprensning ske även där så att orsaken till migrationsströmmarna kan upphöra helt och vända åt andra hållet.”

   Intressant scenario! Även om USA:s många krig, och den terrorism som de skapat, bara är en del av förklaringen till migrationsströmmarna.

   • Visst är det bara en del av förklaringen. Men om terrorn och hot om terror tynar bort efter Rysslands insatser(uppbackade av Iran, Kina och Indien) då blir det svårt för Löven och resten av PK-gänget att förklara en fortsatt migration.

  • https://parasitstopp.wordpress.com/2015/10/27/usa-kan-bara-harska-genom-att-forstora-alla-alternativ-till-dollarn-darav-flyktingstrommarna/

   Kapitalet är intresserade av att sätta oss i så mycket skuld som möjligt. Det är kontrollen dom är ute efter. Det komer sluta med att hela Sverige blir sålt och privatiserat. Krav kommer ställas på att löner sänks och att välfärden urholkas.

   http://verkligheten.org/2015/10/31/vad-vi-kallar-ekonomi/

   ”Skuld används som vapen. Istället för att gå in i ett land med en armè, förs största delen av nutida krig med finansiella vapen. Målet med att skicka in en armè har historiskt varit för att ta över land och naturresurser. Modern krigsföring sker med finansiella vapen. Skapa dollar ur luften och ge ett land precis nog mycket dollarkrediter för att säkerställa att de inte kommer kunna betala av, höj räntan för att säkerställa detta vid behov. Påtvinga nödlån så de ska kunna sköta avbetalningar på tidigare lån, sätt privatiseringar och kravet att få diktera villkoren för dessa privatiseringar som villkor för nödlånen. Detta har nu gjort Afrika till den fattigaste kontinenten, trots att de egentligen är den rikaste kontinenten. Vilka utländska företag som får suga ut de afrikanska ländernas naturresurser och till vilket pris, dikterat av ägarna till ländernas statsskulder som aldrig kommer kunna betalas av. Nya lån tas för att kunna betala av tidigare lån, i en nedåtgående spiral där skuldmassan ständigt ökar. Senast utsatta för detta är Ukraina och Grekland. Läs ”confessions of an economic hitman” av John Perkins. Lyssna på ekonomiprofessor Michael Hudson. Mer förklarat i denna artikel.”

   ”Sverige har världens högsta privata skuldsättning och det svenska folket är skuldmättade. Hur kan man då fortsätta med tillväxt/kreditexpansion? Öka statsskulden. Statsskuld tas med framtida skatteintänkter som säkerhet. Med Sveriges befolkning som säkerhet. Det behövs då ständigt ökande befolkning. Det behövs även en riktigt bra ursäkt för att kraftigt utöka statsskulden. Se detta tal med Anders Borg i USA: ”You make wars, and we get the refugees. It`s a win win”. Vi stöttar USAs plundringståg, förser det med vapen, bistånd och i vissa fall svensk militär. När folket sedan flyr detta ser vi helst att de flyr hit. Just nu sätter vi krigsskadade i kalla tält bredvid militära skjutbanor, ger mångmiljonbelopp till semlan Bert Karlsson för att sätta folk i övergivna hotell i obygden och hur de har det är sekundärt då de måste användas till att rädda ett ruttet och skevt finansiellt system.”

   Och sen till slutklämmen, det där som SD skulle snacka om hela dagen om dom inte var EN STOR FET BLUFF:

   ”Flyktingarnas roll i detta är i första hand att agera säkerhet till kreditexpansion genom statsskulden, samtidigt ge en ursäkt för regeringen att kraftigt utöka statsskulden, för att pengar till räntan på tidigare krediter ska kunna skapas. I nästa steg måste de med krediter från bankerna köpa in sig i botten av bankernas pyramidspel, för att kunna upprätthålla dem.”

   Jag blev magsjuk på lördagen så jag kunde tyvärr inte gå på detta möte. Jag hade gärna velat höra dessa talare med egna öron, men jag hade nog blivit ännu mer besviken än de som rapporterat. Skrämmande dock att i det läge som vi är i så klarar dom endast dra dit ca 600 pers på en ledig Söndag. Svensken är verkligen konflikträdd! Men jag tror som Kalle att det inte funkar så bra med detta Counterjihad-köret i Sverige. Folk är ganska negativa till Israel rent generellt. Vi har haft Palme och Sten Andersson med flera som verkligen satt kursen på den frågan i landet. Det finns idag bara två starkt polariserade läger i invandringsfrågan tyvärr. Dels sjupartiet, dels SD. Det är mycket sorgligt. Och ingen av dem tar i grundproblemen: 9/11, Israels makt, hur pengar skapas. Det finns inga tvivel om att det kommer gå riktigt riktigt åt helvete innan det kan bli bättre.

   Flickan i filmen är mycket skärrande att se. Hennes ansikte vittnar verkligen om hemska krigsupplevelser och umbäranden. Kanske hon varit utan el till hennes Iphone, eller kanske hennes lokala Starbucks inte hade mjölk till morgonlatten. Det är klart hon måste fly! Arma flicka, och så hamna hon i natursköna Lima i Dalarna, där man inte kan göra annat än bo i en stugby med friluftsliv på knuten. Ett sånt där ställe simpelt folk åker till på semestern! Och helt gratis är det också. (Uppenbarligen hade hon helst velat flytta direkt ut i förorten och börja sitt arbete med att ”islamisera” Sverige 😉 )

   http://verkligheten.org/2015/02/13/verkligheten/

   • Tack för ett starkt inlägg!

   • Precis som Vauen skriver är så hög skuldsättning av världens nationer ett måste för att dollarn ska ha en chans att överleva BRICS-ländernas intåg på den internationella investeringsbanks marknaden. På samma vis förhåller det sig hemmavid där utlåningen måste öka hela tiden om inte lånekarusellen ska haverera.

    Om Ryssland lyckas och flertalet migranter lämnar EU och börjar åka hem igen då står börskrascherna på lur i hela västvärlden. Då spricker vår bostadsbubbla som en överfull varböld och den västliga bankmodellen fractional banking har visat sitt rätta ansikte.

    Vi behöver ett monetärt system som bygger på guld. Precis en sådan modell som Gadhaffi planerade att föreslå AU (Afrikanska Unionen) då han mördades. Gadhaffi var president just då för AU när Gulddinaren skulle beslutas. Denna valuta var tänkt att gälla i hela Afrika och skulle även kunna användas i Mellanöstern för handel med olja. Om det hade lyckats skulle dollarn varit värdelöst dasspapper idag.

    Under medeltiden var systemet Fractional Banking förbjudet, i vart fall i Sverige då det ansågs vara värsta formen av ocker. En valuta byggd på guldvärdet är svårare att manipulera och ska försvåra och eller omöjliggöra möjligheten att tjäna pengar på pengar(med hjälp av lämplig lagstiftning).

    Nu har BRICS-länderna startat sin internationella utvecklingsbank som konkurrent till IMF och andra västliga institutioner. Någon dag eller två efter BRICS ländernas överenskommelse i juli 2014 sköts den Malaysiska flygplanet ner över Ukrainas territorium. Ryssland fick omgående skulden för detta i syfte att så split i BRICS-ländernas relationer, det misslyckades.

    Nu när Ryssland, på begäran av regeringen i Syrien tagit sig an att undanröja IS och andra gruppers terror och väpnade kamp för att störta al-Assad med våld. Efter en månads insatser ”råkar” plötsligt ett ryskt charterplan splittras i bitar på dryga 9000m höjd. Planet flög över Egypten nära och parallellt med den Israeliska gränsen.

    Om nu flygplanet utsatts för något attentat får den kommande utredningen visa, men det är ändå ett märkligt sammanträffande. Är det ett attentat eller en yttre attack så är det en varning till Ryssland och det ryska folket, fortsätter ni går ni inte säkra någonstans, terror med andra ord.

    USA ger sig inte, nu fortsätter man med att störa och irritera kineserna när de bygger sin första flygbas på en atoll i Sydkinesiska sjön. USA accepterar inte kinesernas bygge utan menar att de inkräktar på den internationella sjöfartens rätt att navigera i just de vatten som Kina nu bygger på(gäller även luftrummet också). Kina hävdar sin tolvmilsgräns som eget territorium vilket som sagt USA är motståndare till.

    Nästa område är klimathysterin. Som bekant är klimatmötet COP21 i Paris nära förestående. Där hoppas USA få till stånd bindande utsläppsavtal som begränsar, framför allt u-ländernas möjligheter till just utveckling.

    USA vill även få kontroll över jordbruket med införandet av licensierade GMO-grödor som ska hindra bönderna från att få använda eget utsäde då endast genmodifierade grödor får användas. Detta skall ske genom att länderna tecknar s.k. ”frihandelsavtal” TIP bl.a. På så vis tar man kontrollen även av energianvändning och jordbruk jämte den ekonomiska kontrollen man redan har. Nu har både klimatfrågan och GMOfrågan rönt mycket stort motstånd från många länder, framförallt utanför den västliga sfären, så pass att Monsanto tvingas friställa några 1000 anställd på grund av minskad efterfrågan.

    USA vill kontrollera världens energianvändning, jordbruk och tillgången på mat men även rent vatten och ekonomi med skuldsättning som är så pass hög att möjligheten till egna val starkt begränsas. Om det inte kan göras genom avtal då står deras terrorgrupper till tjänst för att påtvinga motsträviga till underkastelse. Hjälper inte det så återstår fullskaliga militära operationer för dörren vilket vi redan sett flera exempel på.

    För att bryta denna destruktiva inriktning krävs vissa insatser.
    Stater inom EU borde:

    1. Stänga gränserna helt, inför passkontroll.
    2. Upphöra med sanktioner mot Ryssland.
    3. Anslut er till Rysslands kamp mot terrorn.
    4. Bojkotta Klimatmötet.
    5. Förbjud användandet av GMO-grödor.
    6. Gå ur NATO
    7. Lägga ner EU och Euron.
    8. Införa nationell valuta byggd på guldvärdet.
    9. Slopa Fractional Banking.
    10. Skicka hjälp till de länder som behöver återuppbyggas.

    Med dessa åtgärder torde USA:s maktambitioner bli kraftigt beskurna. Risken är förstås att det tunga vapenförrådet öppnas…….
    EU:s länder bör först och främst ta hem det guld man äger från de ställen de nu förvaras i.

   • Verkligen värt att lyfta fram, viktiga åtgärder:

    1. Stänga gränserna helt, inför passkontroll.
    2. Upphöra med sanktioner mot Ryssland.
    3. Anslut er till Rysslands kamp mot terrorn.
    4. Bojkotta Klimatmötet.
    5. Förbjud användandet av GMO-grödor.
    6. Gå ur NATO
    7. Lägga ner EU och Euron.
    8. Införa nationell valuta byggd på guldvärdet.
    9. Slopa Fractional Banking.
    10. Skicka hjälp till de länder som behöver återuppbyggas.

 5. Om man verkligen söker svar på Alice Teodorescus fråga om varför inget gjorts de senaste tjugo åren så måste Blå-Gula frågors och Jan Millds sajt vara rena guldgruvan. Dessa täcker ju helt den tidsperiod som dryftas. Här får vi ett uttömmande svar på frågan varför inget uträttats och diskuterats de senaste tjugo åren.

  Etablissemanget har lagt locket på och förbjudit en fri och öppen diskussion i dessa frågor. Åsiktsrepression har varit en prioriterad verksamhet, allt annat har fått stå åt sidan. Tydligen har man räknat med att det på något sätt skulle lösa sig i framtiden. Eller så har det handlat om rent uppskjutarbeteende. Efter oss syndafloden tycks ha varit parollen. Nu är den här och allt kommer på en och samma gång!

 6. Världens roligaste mössa blev intervjuad av dansk TV vid utrymningen av kåkstaden i morse; en verkligt djup filosof:

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/lige-nu-politi-splitter-romaers-teltlejr-ad/5808295

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: