• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Låtsaslandet

alice

Temat för denna bloggtext blir hur det nu finns en genomgående dissonans i vårt samhälle mellan å ena sidan påbjudna föreställningar om verkligheten, å andra sidan hur det faktiskt förhåller sig. Den officiella politiska debatten sker i en fantasivärld!

Några exempel:


1. Flyktingar

Hur många gånger har statsminister Stefan Löfven i TV upprepat sitt mantra om att de migranter som kommer hit ”flyr för sina liv”? I själva verket har ju dessa utlänningar hunnit passera ett antal säkra länder innan de når Sverige.

Det handlar om migranter, inte flyktingar! De väljer både tidpunkt och mål för sin resa.  De föredrar då det land som ger dem mest av det som de efterfrågar.

Kollisionen mellan den löfvenska fantasibilden och verkligheten illustreras av hur välbeställda utlänningar med högt ställda förväntningar på standard och service gång på gång ger uttryck för sitt missnöje och sin besvikelse. Vad Sverige kan erbjuda dem är inte bra nog. De villkor som många svenskar lever under, med avstånd till mataffär och vårdcentral, blir för dem oacceptabelt.

Åtskilliga gånger har dessa ”flyktingar” i protest vägrat att gå av bussen, som nu i Lima i Dalarna.


ylva
2. Arbetsmoral

Är det så att alla människor har som högsta önskan att klara sin egen försörjning genom eget hederligt arbete? Får vi tro en löfvenminister som Ylva Johansson är det så. Men vilken saklig grund har hon för det antagandet?

Vad hon ger uttryck för är föreställningar som i hennes kretsar upplevs behagliga och därmed kan förläna henne själv en godhetsgloria.

I verkligheten finns det självfallet många människor som inte har något emot att leva arbetsfritt och bli försörjda av samhället.

Eller att få extremt höga ekonomiska ersättningar som på intet sätt motsvaras av deras egna arbetsinsatser…

Den svenska välfärdsstaten har förutsatt en bestämd kultur med en hög arbetsmoral hos svenskarna, men sådant kan ju förändras.

Patrik Engellau har skrivit bra om detta.

Det är inte självklart att människor från fjärran länder och andra kulturer har en traditionell svensk arbetsmoral.

Allraminst om i Sverige finns ett bidragssystem som ger dem bättre ekonomi genom stora familjer och många bidrag än genom lågavlönat förvärvsarbete.


tsunamin
3. Invandringkostnader

Invandringen sägs i propagandan vara diffust ”berikande”.  I DN och andra media har också återkommande hävdats att invandringen rent ekonomiskt är lönsam, varvid man i praktiken talat om andra typer av invandring, än den som nu faktiskt sker till Sverige.

Om det verkligen vore sant att invandringen är lönsam, då skulle det självfallet aldrig behövt mässas om att kommuner och andra EU-länder ”måste ta sitt ansvar”.  Om det skulle stämma, som man påstår, då skulle kommuner rimligen stå i kö för att få ta emot fler migranter.


nyabarn
4. ”Barn”

Det talas om ”ensamkommande flyktingbarn”, men hur vet man att det verkligen är fråga om barn?

Några ålderskontroller görs ju inte, men där ålderskontroller görs – i våra grannländer – har det visat sig att många är vuxna män.

Bilder vittnar också om skäggväxt och kroppsbyggnad som tyder på det. I deras boenden håller sig också de verkliga barnen och de vuxna ”barnen” var för sig.

Till just Sverige söker sig så många fler ”ensamkommande flyktingbarn” än till våra grannländer – just därför att man där inte lika lätt låter sig luras. Till ofattbara kostnader.


sthbob

6. Ansvarsbefrielse

I Sverige pågår nu mycken förstörelse och brottslighet med koppling till invandringen, såtillvida att grupper av invandrare där är starkt överrepresenterade. Detta vill media och etablissemang dock inte erkänna, inte kännas vid.

Försvarslinjen utgörs av en dubbel förnekelse:

a) man förnekar fakta, vill dölja och sopa under mattan.

b) man förnekar ansvar, vill bortförklara och omyndigförklara förövarna: de är ”utsatta grupper” som inte rår för vad de gör. De saknar kontroll över sig själva.

På dem kan inga krav ställas.


 svgreker

6. Sjukfrånvaro

Både många korttidssjukskrivningar och längre perioder av sjukskrivning eller förtidspensionering kan naturligtvis vittna om verklig sjuklighet, men det kan också vittna om låg arbetsmoral.

När invandrare har högre sjukfrånvaro än etniska svenskar blir den påbjudna tolkningen att det rör sig om verklig sjuklighet. Den extremt höga andelen förtidspensionerade bland just greker och jugoslaver på 90-talet motsäger dock den tolkningen.

Se här, här och här.


put8006

7. Invandringsmängd

Omfattningen på migrationen till Sverige har konsekvent bagatelliserats. I mitten av 90-talet var den återkommande klyschan att det ”kommer bara en rännil”, eftersom det var mindre än rekordsiffrorna 1993-94.

Idag argumenteras att det kommer så många fler flyktingar till grannländer till Syrien än till Sverige, när den enda rimliga jämförelsen måste vara andra länder i Norden och Västeuropa.


jobben

8. Alla lika

PK-mantrat över alla andra är nog ”alla människors lika värde”.

Detta har man i praktiken glidit iväg och tagits ett steg längre, till att alla människor är likadana och helt utbytbara.

Dvs att ett visst antal etniska svenskar kan ersättas med ett lika stort antal t ex araber eller afrikaner.

Sanningen är ju att Sverige blivit vad det är genom insatser från svenskar.

Försvinner vi svenskar finns alltjämt en landyta här, men det är inte längre Sverige.


vitt

9. Rasism

Här blir det galet i alla ändar:

a) Man klassar det som ”rasism” när det inte är det – t ex kritik av en galen invandringspolitik eller kritik av dåliga attityder från enskilda invandrare.

b) Man är själva verkligt rasistiska, när man försöker skuldbelägga oss vita pga vår hudfärg.


myten

10. Fördomar

Tidigare klassades vi invandringskritiker som dumma och fördomsfulla. Efter att Jimmie Åkesson knockat Mona Sahlin i en TV4-debatt 2007 bytte man fot från kulturmarxisternas sida.

Därefter ansågs istället att SD och andra invandringskritiker kom med för mycket siffror och fakta. Nu skulle ”debatten tas” genom att istället lyfta fram sin egen moraliska överlägsenhet.


tolerans

11. Tolerans

De politiskt korrekta gör anspråk på att representera ”tolerans”.

I sin praktik står de ju för raka motsatsen. Mot meningsmotståndare är de utpräglat intoleranta – de ser oss som sämre människor, vilka inte behöver bemötas normalt och inte ska få möjlighet till yttrandefrihet.


ansvaret

12. Ansvar?

De gör också anspråk på att förespråka ett ansvarstagande.

I verkligheten struntar de i svenska folkets mest grundläggande intressen.

De tar inget ansvar för Sverige och svenska folkets framtid.


godnej

13. Godhet?

Vidare tror de sig företräda en godhet.

Vare sig de där är uppriktiga eller från början till slut är raktigenom falska och hycklande – vad blir resultatet?

Deras politik leder inte till någonting gott!

Det leder tvärtom till katastrof för de flesta som bor i Sverige!


slikea

14. ”Vi och dom”

De politiskt korrekta säger sig inte skilja på ”vi och dom”.

I själva verket skiljer de mycket noga på människor med ”rätt” åsikter och människor med ”fel” åsikter.

De senare tilldelas inte samma människovärde och rättigheter.

De skiljer också på svenskar och utlänningar: brott bedöms efter vem som är offer och vem som är förövare!

Som jämförelsen Västerås-Trollhättan manifesterade.


 sskatter

PS

Till detta kan fogas ytterligare en punkt:

”Grupp mot grupp”

Innebörden av att inte vilja ställa grupp mot grupp är att inte vilja ställa utgift mot utgift.

Dvs man förnekar grundläggande ekonomiska realiteter. I verkligheten måste budgetar gå ihop,  är resurserna begränsade. Så i praktiken ställer även kulturmarxisterna grupp mot grupp – vare sig de vill det eller inte.

De gör det dessutom på ett djup orättfärdigt sätt, där etniska svenskar gång på gång kommer i andra hand. Vi behandlas som en andra klassens medborgare i vårt eget land. ”Alla människors lika värde” – men det är mer synd om vissa grupper än om andra grupper. Mest synd är det om ”flyktingar”,  och en svensk kan aldrig kvalificera sig som sådan.

Alltså ska utlänningar ges företräde i Sverige. Vilket nu återkommande sker.


 

vaggen

Mer

AFFES
Folk ska gråta framför teven

ALEXANDERSSON
Flyktingkrisen exponerar den svenska kärnrötan

ALFSSON
PK-fascism

ALTSTADT
Så blir vänstern SD:s vallokomotiv

ANTROPCENE
Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet

ARNSTBERG
De postmoderna samhällsbyggarna

ARPI
Alla är vi rasister

ASYLKAOS
Skadegörelsen på Henrik Vinges (SD) lägenhet…

BLUESHIFT
Informationskriget

CAESAR
Belägrat land

ENGELLAU
Motsatta mentaliteter

HAROLD
Medborgar-STASI mot SD?

KRABBE
Svenska regeringens vapen mot sina egna medborgare, del 1.

LEDARSIDORNA
Det brinner i knutarna!

LJUNGBECK
Dom är inte som vi

MOTPOL
Ett Sverige i konstant undantagstillstånd

NORDSPOTTNING
Nonsensfrågor och nonsenssvar

PROJEKT MORPHEUS
Mission Impossible

SJÖGREN
Ett enat folk kan aldrig besegras

SOCKERBITAR
Bränder, Sahlin och SD

STYRMAN
Journalister ber inte om ursäkt

SUK
Vi är folket!

SUNDH
Mental och medial låsning

TOKLANDET
Kraftigt ökade utgifter för ensamkommande barn

TULLBERG
Blir Sverige en failed state?

VARJAGER
Långa köer till folktandvården

WAGER
Då har väl också vår del av avtalet…


 

14 svar

 1. Vi är många som har fått känna på punkt 11 genom åren. Jag såväl som bloggägaren, Julia Caesar, Jim Olsson, diverse SD:are och andra nationella och kontrajihadister som inte heller sägs dela deras heliga värdegrund. Den medeltida spanska inkvisitionen har ersatts av den moderna svenska, styrda av stor-inkvisitorer och kardinaler som Aschberg, Wolodarski, Helin och Mattsson. Numera bränns vi bara på bål symboliskt. Kanske rätt passande ändå med tanke på att vi påstås vara en ”humanitär stormakt”. Då passar det sig ju inte att bränna folk på pålar. Då hade fasaden godhet krackelerat betydligt på alla dessa godhetsapostlar. Även om jag inte betvivlar ett ögonblick på att många medlemmar i denna fanatiska mångkultursekt gärna hade sett att vi blev brända bokstavligt talat Ty vi är ju alla kättare och har bedrivit hädelse mot alla dessa heliga kor och credon.

 2. Riksdag och regering företräder inte längre svenska folket. De är marionetter till oligarkerna som styr USA. Vår Statsminister gör sig själv och Sverige till ett allmänt åtlöje genom sitt agerande. Hela Riksdagens arbete präglas av att genomdriva (MP)+(V) politik på snart sagt alla områden. (SD) stänger man ute för att markera att de som hyser andra åsikter än vänsterpartiet och miljöpartiet inte är välkomna in i debatten. De demokratiska spelreglerna är sedan länge lagt på soptippen tillsammans med yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

  Spelreglerna gäller endast om du har de rätta åsikterna annars är man betraktad som en paria. Hela ledargarnityret lever i en bubbla, en bubbla man delar med i stort samtliga publicister för att genomdriva den ekonomiska elitens agenda. Svenska folket ska enbart arbeta och betala, någon samhällsservice finns knappt längre att få.

  Snart står Sverige helt ensamt med sin irrationella och vansinniga politik, fler och fler länder börjar se om sitt hus. Ungern gick i täten och fick till en början mycket hård kritik för dess politik. Nu följer land efter land deras exempel när man börjat förstå omfattningen av och orsaken till migrationsströmmarna. Frankrikes ex-president är eller ska resa till Ryssland för samtal vilket kan öppna upp för att resten av EU mjuknar i sitt motstånd mot Ryssland.

  Det behövs avspänning i världen inte fler konflikter som riskerar att eskalera till farliga nivåer. Ryssland röjer nu upp i träsket som USA ställt till med i Syrien och USA riktar nu sina blickar mot kinesernas bygge av en flygbas i Sydkinesiska sjön istället. USA accepterar inte Kinas bygge och har trappat upp kränkningarna mot Kinesiska vatten och luftrum.

  Flygbasen Diego Garcia i Indiska Oceanen i det Brittiska samväldets ägo som hyrs ut till USA som strategisk flygbas för USA:s attack och bombflyg. Britterna lade beslag på ögruppen 1965 och evakuerade lokalbefolkningen till andra platser för att ögruppen ansågs vara av stor strategisk betydelse.

  Stefan Löven lallar vidare om sitt ansvar som han tar så gravallvarligt på. Ingen annan vill kännas vid det ansvar han känner i vart fall är det på andra håll stadigt minskande. Leksakslandet som saknar förmåga, saknar vilja att regera landet med ansvar en ledning skall ha, för sitt lands bästa i första hand. Att hjälpa andra kommer sedan efter förmåga.

  Vi borde samordna oss med Ryssland i Syrien för att få slut på terrorn så att den Syriska regeringen återfår kontrollen över sitt territorium. Sedan skall riktade hjälpinsatser göras så att landet snabbt kan återuppbyggas och säkerhet för befolkningen garanteras. Då faller orsaken till de många flyktingarna och de som redan anlänt kan återvända i förvissningen om att landet är i fred.

  Sedan kan man hoppas att Ryssland rensar upp även i Irak, Afghanistan och Libyen så kan resten av migrationsskaran resa hem och arbeta upp sina respektive länder till en anständig civilisation. EU borde kraftsamla och göra gemensam sak med Ryssland. Steg ett borde vara att gå ur NATO och låta den kolossen självdö och inrikta arbetet på att skapa stabilitet i dessa utsatta länder. USA borde isoleras så länge som de för sin aggressiva utrikespolitik.

  • ”Vi borde samordna oss med Ryssland i Syrien för att få slut på terrorn så att den Syriska regeringen återfår kontrollen över sitt territorium. Sedan skall riktade hjälpinsatser göras så att landet snabbt kan återuppbyggas och säkerhet för befolkningen garanteras.”

   Instämmer!

 3. Vad beträffar den mångomtalade rännilen på 90-talet så vill jag minnas att argumentationen löd att Sverige bara tog emot en rännil av det totala antalet flyktingar som fanns i hela världen. Men det utesluter ju inte att det kan ha funnits hänvisningar till toppåren 93-94 också.
  Inlägget är en mycket bra sammanfattning av den systematiska verklighetsförfalskning och åsiktsrepression som bedrivits under alla dessa år. Något som Mona Sahlin, en av det ivrigaste deltagarna i denna verksamhet, konsekvent bortser från i sin argumentation när hon angriper SD, Avpixlat och oss andra för att underblåsa hat och hatbrott. Senast i går kväll visade hon prov på denna ”glömska” när hon debatterade med Linus Bylund i Aktuellt. Att hon själv har en stor del av ansvaret för det polariserade samhällsklimat som vuxit fram låtsas Mona, hyckleriet personifierat, inte om. Eller så är hon fullständigt renons på självinsikt och blind för konsekvenserna av sina egna handlingar.

 4. Angående punkt 1 och punkt 8 så kan man i någon mån anse att ledande företrädare för SD ställer upp på samma linje som media som genom olika manipulativa metoder försöker få folk att acceptera massinvandring och få folk att rösta på något annat parti än SD.

  1.Jag tycker att det är jätteallvarligt när ledande företrädare för SD, vilket ofta sker, använder uttryck som ”flyktingar” utan citationstecken. Då skickar man ut signalen att man själv anser att dessa individer har en moralisk rätt att få komma hit, men att man ändå inte vill ha hit dem… då utmålar man på något sätt sig själv och den egna ståndpunkten som omoralisk.

  8,9. Det media på ett mycket medvetet sätt har gjort är att klassa alla önskmål om att personer av europeisk härstamning ska ha rätt att värna rätten till ett geografiskt område som något moraliskt förkastligt, genom att använda ord som ”rasistisk”, ”främlingsfientlig”, ”hatisk” etc. Jag gissar på att den historiska bakgrunden till att ordet ”rasism”, var just detta, att skuldbelägga önskan om att ha rätt till ett geografiskt territorium. Så i den meningen tror jag media använder begreppet som det ursprungligen var tänkt.

  Man kan fråga sig om det är taktiskt rätt av SD att i princip ställa upp på doktrinen att det är moraliskt förkastligt att värna rätten till ett land, men att vi kan hjälpa fler genom det något oklara ”hjälp i närområdet” och även i viss mån genom att lyfta fram partiföreträdare med utländsk härkomst inför riksdagsvalet 2014 och genom att framhäva begrepp som öppen svenskhet, eller om det vore mer taktiskt rätt om man framhöll att man i princip tycker att alla folk har moralisk rätt att värna rätten till ett land man traditionellt behärskat…

 5. […] Jan Milld beskriver ” Låtsaslandet” – precis som det är på […]

 6. Löfven är Sveriges svar på Bagdad-Bob! En floskelmaskin utan kontakt med verkligheten! Det värsta är dock att han är en USA-lakej som utan att blinka säljer ut Sverige till främmande makt (USA) vars intentioner är ökända. Det vi vet är att USA inte har några som helst skrupler när det gäller att tvinga kvar stater man fått in i sin maktsfär med alla medel.

  Europas enda räddning undan detta är att Tyskland tar sig i kragen och börjar samarbeta med Ryssland för att kasta ut USA ur Europa och att stoppa USA:s destruktiva agerande i Europa och världen i övrigt.

  • Tyskland förtjänar bättre än Merkel och Obama.
   Europa skulle nu behöva en tysk-rysk allians!

   Och vad Sverige minst av allt behöver är Stefan Löfven.

 7. Ytterligare exempel, denna gång från svensk universitetsmiljö:

  http://www.uriasposten.net
  Artikel 31 okt.

 8. Levande grafik över inflödet till Europa:

  http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/

 9. Hittade den här i tråden för roliga bilder på Motgift.

 10. Jag är sanningen på spåren, tror jag.

  Vänstern och Socialdemokraerna har traditionellt inte varit för extrem invandring. Olof Palme ledde en nationell socialistisk stabil demokrati. Vi hade låg arbetslöshet och viss arbetskraftsinvandring som gynnade Sverige rent ekonomiskt.

  Sex månader efter mordet på Olof Palme installerades ett u-båtsavlyssningssystem i östersjön inköpt av USA. Sverige sattes i skuld och lurades in i EUs frihandel.

  Nato inledde krig mot muslimska stater, Sverige deltog i dödandet genom Afghanistankriget. Migrationen sker inte främst till de länder som startar och driver krigen, typ Israel eller USA. Där är det nästan tvärstopp.

  IS tycks ledas av USA och Israel för att destabilisera och skapa konflikt i Syrien som leds av vänstermannen och demokraten Assad och Natolandet Turkiet bekämpar ex. vänsterorganisationen PKK som Hans Holmer absurt nog misstänkte för mordet på Olof Palme.

  Detta säger mer om vilka landsförrädare som sannolikt ligger bakom. Polisspåret utreds inte och mer sannolika konspirationer undersöks inte heller djupare. Jag gissar personligen att detta har med Henry Kissinger att göra.

  Massmedia som ägs av fåtalet högerkrafter släpper in Sverigedemokraterna i debatten som medvetet utsätts för Ad hominem-argument, vilket man vet skapar sympati, sannolikt eftersom alla politiker är med i spelet och alla är för frihandeln. Denna fråga tas aldrig upp.

  Detta är alltså ett sätt att splittra en stark vänster och införa förslavande frihandel. Vänstern har lurats, sannolikt av skrikande infiltratörer, att angripa en traditionell Olof Palme-politik med ordet ”rasism”. Det är därför Socialdemokratin störtdyker i opinionssiffrorna.

  Tanken är att gamla sossar skall rösta på Sverigedemokraterna som i praktiken är ett ännu ett högerparti för frihandel, precis som MP och S.

  Vänsterpartiets största fiende är alltså vurmandet om den sanslösa extreminvandringen. Vänsterpartiet skulle kunna bli ett nationellt parti med en balanserad internationell hållning, vilket sannolikt skulle dra enormt med röster.

  Valet i svensk politik är:
  SD – höger politik utan invandring,
  S, MP, Alliansen – höger politik med invandring
  V – vänsterpolitik med invandring.

  Vänsterpolitik med normala nivåer av invandring saknas alltså som alternativ i riksdagen.

  Så än så länge utgör, mig veterligen, enbart Vetenskapliga partiet ett balanserat alternativ. Välkommen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: