• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Slutsatser av Västerås-Trollhättan

2mordare

Låt mig först få sagt – om det finns någon som inte redan förstått det – att jag oreserverat tar avstånd från båda de aktuella dubbelmorden. Både det i augusti 2015 på IKEA i Västerås och det nu i oktober på Kronans skola i Trollhättan.

En person som i sin praktik är noga med att skilja på ”vi” och ”dom” och således tog avstånd i bara det ena fallet är statsminister Stefan Löfven. Beträffande IKEA-dådet gick han som bekant och gömde sig.

Beträffande oktoberdådet däremot, tog han omedelbart regeringsplanet till Trollhättan för att inför TV-kamerorna kunna göra uttalanden.

globalare

De flesta svenskar tar naturligtvis avstånd från dessa illdåd – båda två.  Varje normal människa måste ogilla våld mot oskyldiga människor, avsett offrens ålder och kön! Det gäller kanske även Stefan Löfven, åtminstone formellt.

Mina reflexioner blir då dessa:

1.
Om vi ogillar sådana våldsdåd – då bör vi vilja motverka att det händer igen, att fler våldsdåd inträffar.

2.
Om vi vill agera i den riktningen – då måste vi intressera oss för sannolika orsaker till de två dåden.

3.
Kan vi frilägga dessa orsaker, då har vi något att gå på, för att kunna förebygga nya illdåd.


wws

Redan en snabb titt på vad som hänt i Västerås respektive Trollhättan visar att där finns en gemensam nämnare.

Den är asylsystemet och invandringen.

fel2

I IKEA-fallet står klart att mördaren
a) var från Afrika
b) hade som motiv en önskan att få stanna i Sverige
c) siktade till att genom sitt våldsdåd driva igenom sin vilja.

Vilket ser ut att lyckas för honom. Det blir några år i svenskt fängelse, men för en man från Eritrea behöver sådant inte vara avskräckande.

Det faktum att mannen överhuvudtaget befann sig i Sverige har samband med dels asylsystemet, dels den bristande gränskontrollen till Sverige.

För att motverka fler mord av IKEA-typ finns således två åtgärder som vore ändamålsenliga och därför önskvärda:


granskontroll
A. Återinför gränskontrollen!

I praktiken har Sverige nu redan en gemensam gräns mot Turkiet – migranter kan ta sig genom hela Europa, direkt till det land som de själva valt. Som det visat sig föredrar de ofta just Sverige. Första säkra land gäller inte längre –  Dublin har upphört att tillämpas.

EU och Schengen skulle betyda en gemensam yttre gräns, men då detta inte fungerar blir det rimligt – det borde rentav vara självklart och slå till med automatik – att det återupprättas fungerande gränskontroller till Sverige.


avskaffa
B. Avskaffa asylrätten!

Mer konkret kan det här handla om att Sverige säger upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Med detta utvidgades FN:s flyktingkonvention till att omfatta även andra världsdelar än Europa.

En uppsägning av NY-tillägget skulle mao innebära att vårt åtagande begränsas till flyktingar från andra delar av vår egen världsdel.  Logiken i detta blir att varje världsdel får ta ansvar för sina egna flyktingströmmar.

Bakgrunden, som nu gör detta steg rimligt och naturligt, är att asylsystemet allt mindre fungerar i enlighet med ursprungliga intentioner:

•  Bara en liten andel av de asylsökande är flyktingar i bemärkelsen personligen politiskt förföljda – i huvudsak handlar det om välfärdssökare.

• Kostnaderna har dessutom exploderat – det både underminerar vår egen trygghet och minskar möjligheterna att hjälpa verkliga flyktingar på plats.

• Ett antal faktorer  – befolkningsökning, förbättrade kommunikationer, upparbetade kanaler – samverkar till en prognos av fortsatt högt folkvandringstryck med hjälp av detta asylsystem.

Genomförs dessa två reformer, då kan risken för ytterligare våldsbrottslighet från utlänningar i Sverige motverkas.


trollhattan
Över till Trollhättan.

Mördaren – Anton Lundin Pettersson, 21 – gick maskerad och beväpnad med stickvapen in i en skola där han dödade två personer.  Han var etnisk svensk och det rörde sig om en skola med hög andel  eleverna av utländsk bakgrund.

Min hypotes blir att flera faktorer här kan ha spelat in:

1. Anton Lundin Pettersson noterade vad som nu händer med Sverige genom frånvaron av gränskontroller,  och reagerade mot detta.

2. ALP blev upprörd, men som person levde han kanske isolerat, hade svårt att få utlopp för sin frustration.

3. Möjligen var ALP också kringskuren, saknade framtidsutsikter, kände inte att han själv just hade något att förlora.

4. Till detta kan ha kommit en labil personlighet, som gjorde ALP mer utsatt i en pressad situation.


OK, här kan jag bara spekulera, vet ju inte mer om ALP än vad massmedia förmedlat.

Men oavsett hur väl detta stämmer in på just ALP så befarar jag att vi befinner oss i en utveckling där en beskrivning av detta slag alltmer kan komma att stämma in på verkligheten för alltfler unga svenskar.

Den här ingången – inkännande, empatisk, försök-till-förståelse – har väl hittills varit ganska vanlig hos media,  politiker och myndigheter när det gäller unga brottslingar i allmänhet i Sverige. Kan det gälla även för ett våldsdåd med politiska förtecken?

(Om det nu verkligen är så att där fanns politiska förtecken – kontakt med någon organisation hade Anton Lundin Pettersson tydligen inte.)


fragor
Eller blir mitt resonemang här provocerande för politiskt korrekta personer?

Här rör det sig ju enligt polis och media om ”hatbrott med rasistiska motiv”. Det ger att brottet kan ses som extra allvarligt och inbjuda till att se förövaren som en särskilt ond människa.

Det riskerar även att spilla över politiskt, smitta av sig på andra. Först kom uppgifter att ALP tillhörde dem som önskade en folkomröstning om migrationspolitiken, senare även att han önskade att Sverige skulle ta emot färre invandrare.

migexpl


Jag håller ändå fast vid utgångspunkten att vilja motverka fler illdåd av detta slag!

Och att då försöka se vad som kan vara ändamålsenligt.

Även med den utgångspunkten finns tydligen plats för åtminstone två helt olika ansatser:

A. PK-ansatsen

Grundhållningen från de politiskt korrekta är att massinvandringen i sig inte behöver vara något problem – problemet är att det finns människor som är kritiska till den, som protesterar mot den förda politiken.

• Detta kan gälla redan invändningar på internet, i form av blogginlägg eller läsarkommentarer. ”Näthatet”.

DN-redaktören Peter Wolodarski har där krävt en ”moderniserad lagstiftning”, för att snäva in yttrandefriheten.

albrand
• Det kan gälla bränder på asylantförläggningar, där t ex Aftonbladets Anders Lindberg i SVT:s ”Debatt” lade skulden på Sverigedemokraterna.

SD:s Kent Ekeroth hade nämligen uttalat att ”Sverige går under” pga den pågående massinvandringen – detta innebar att ”piska upp en stämning”.

• Det kan gälla mordfall som det i Trollhättan. Även där vill man alltså kleta skuld på invandringskritiker.

Logiken i PK-ansatsen blir att det inte är den förda politiken som är problemet, utan medborgares ogillande av denna invandringspolitik. Om ingen protesterade, om alla bara höll tyst, då skulle allt gå bra.

bo

Mina invändningar mot denna linje blir tre:

1. Det är orättfärdigt och antidemokratiskt.
Innebörden blir ett förtryck av svenskarna.

2. Sverige skulle snart upphöra att vara ett fungerande samhälle.
Detta skulle drabba alla som bor i landet, ja även drabba våra grannländer.

3. Det är ogenomförbart.
Alla svenskar kan inte låta sig tystas, hur mycket pk-folk i media än vill det.


B. IK-ansatsen

Vad vi invandringskritiker förespråkar blir nog det enda realistiska: motstånd.

Ingen seger är garanterad, men kamp kommer det att bli!

upptillkamp-1


PS1

Ann Helena Rudberg:

”Det går inte att demonstrera bort hat. Det enda som hjälper är tillräckligt intelligenta politiker.”


PS2


Mer

https://peterharold.wordpress.com/2015/10/25/varfor-hedras-offren-i-trollhattan-med-islamska-statens-halsning/

http://patrikengellau.com/2015/10/24/nagot-konstruktivt/

http://blueshift.nu/dod-man-talar-inte-historien-om-tva-dubbelmord/

http://patrikengellau.com/2015/10/23/skolbrandernas-forlovade-land/

http://avpixlat.info/2015/10/23/ingen-lyssnade-nar-jag-varnade-om-skolattacker/

http://www.kimmoa.se/rn/visa?UID=7793319

http://www.ninadrakfors.com/?p=1325

http://www.6mannen.se/vi-och-dom/

http://blueshift.nu/landet-ledarlos-sverige-efter-dekapiteringen-pa-ikea/

http://ulmerkotten.blogspot.se/2015/10/med-lofven-vid-rodret.html

https://varjager.wordpress.com/2015/10/25/rossana-dinamarca-v-besoker-hemstaden-trollhattan-och-minns-rasismvagen-pa-90-talet/

http://sockerbitar.se/yttersta-krankningen/


https://janmilld.wordpress.com/2015/08/19/morka-krafter/

https://janmilld.wordpress.com/2015/08/12/inte-sa-vansinnigt/

https://janmilld.wordpress.com/2015/06/12/inte-bara-lofven/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/29/valbetald-feminist/

 

slnojd

slikea

35 svar

 1. SÅNG TILL ETT DÖENDE FOLK

 2. Det finns ett obehagligt hyckleri här. Man gör verkligen skillnad på ”vi och dom”.

  -Löven tyst vid IKEA, svart förövare, Trollhättan, vit förövare, hysterisk
  -Polisen kallade IKEA vansinnesdåd, nu ett rasistiskt hatbrott
  -Media, tysta vid IKEA, nu helt hysteriska
  -Kungen tyst vid IKEA, nu ett pressmeddelande
  -IKEA morden, inte SD’s fel, Trollhättan, SD’s fel

  Men för i h-te svenskar är ännu i majoritet. Varför tillåter vi oss hunsas på detta sätt. Dags för ett nytt Dalauppror?

  Jag vill passa på att upplysa den som läser detta att svenska folket fortfarande är i majoritet, även om det i denna takt, inte dröjer många år förrän vi inte längre är det. Vi behöver inte har Löfven eller Batra. Ingen tvingar oss heller att köpa eller ta del av det media propagerar. Vi kan närhelst vi så vill säga nej tack till det som de erbjuder oss.

  Vill vi värna våra egna barns framtid kan vi när vi så önskar ändra kurs.

  Allt som krävs är att vi vågar säga orden högt från våra läppar:

  ”Sverige är svenskarnas land”.

  Det är allt som behövs.

 3. Bra komplettering, Kalle.

 4. @ Jan Milld,

  Jag vill bara säga att du är en äkta svensk hjälte. Under väldigt lång tid var ditt material ett av väldigt få andingshål i den kompakta PK-isen. Det syre som fanns där var livsviktigt för mig och säkert även många andra.

  Själv gav jag mer eller mindre upp på Sverige redan för 20 år sen och lämnade landet. Utvecklingen är väl ungefär vad jag förväntade mig då och jag är glad att mina barn slapp bevitta det på nära håll.

  Men du har hela vägen kämpat på, även om jag är ganska övertygad om att du inte var mer optimistisk än jag för 20 år sen. Dessutom har du gjort det under eget namn hela vägen. Få personer idag inser nog vilket enormt mod detta måste ha krävt.

  Hur som helst, nu faller mörkret på allvar över Sverige och endast sorgen över ett döende folk finns kvar samt minnet av de hjältar som gav allt för att försöka att hindra historiens första sjävmord av ett helt folk.

 5. Lyckades inte få fram bilderna av eleverna på
  Kronans skola men om ni går in på bloggen
  ”Vår stund i Sverige” finns de där.
  Ser ut att vara mest muslimer – en flicka hade huvudduk.

  Blev faktiskt besviken på att du publicerade den stackars sjuke mördarens ansikte. Han är visserligen död men han var bara 21 år och har förmodligen levande släkt. Eftersom jag själv är mamma tycker jag det är hemskt och har stor förståelse för HANS anhörigas lidande som säkert är lika stort som de mördades anhöriga.
  Tänker mycket på det.

 6. Att protestera mot nuvarande invandringspolitik är det enda rätta. Den är vidrig och förtryckande mot ursprungsbefolkningen. Och det är MSM och regeringspartier som har grundansvaret i att det ser ut som det gör. Men, Sverigevänlig media har ett ansvar att det leder till våld. Så länge man låter agent provocatuers som Mona Walter och Vilks härja fritt, och det sprids spaltkilometer med puckade islamofobiska krönikor i denna form av media så har man ett stort ansvar att något till slut tar till våld eller bränner ner en asylanläggning.

  Läs ”We are not Charlie Hebdo” som finns på Amazon.

  http://wearenotcharliehebdo.blogspot.se

 7. Sedan 1980 fram till idag har runt 100 etniska svenskar mördats av utlänningar. Samtliga fall har inte tilldragit något som helst intresse från någon regering eller journalist.

  Detta illdåd i Trollhättan står i bjärt kontrast mot IKEA-dåden, eller för den skull Moskebranden i julas då pådraget var stort när man trodde att rasister tänt på. Branden orsakades av en fritös som började brinna och om den var behäftad med något tekniskt fel eller om det berodde på felhantering är okänt. Utredningen i det fallet konstaterade efter några veckor att inget rasistdåd var ansvarigt men då hade PK-Sverige redan fått utlopp för sitt sjudande hat mot människor som tycker annorlunda. Inga dementier framfördes heller i någon tidning så vitt jag vet.

  Jag tar precis som Jan absolut avstånd från allt våld och mot människor oavsett etnicitet, religion eller kultur. Våld föder våld och otrygghet och än mer misär för alla. Det förefaller som om Trollhättemördaren mördade just på grund av att hans offer var just invandrare. Enligt husrannsakan som gjorts menar polisen att han har materiel hemma som pekar i den riktningen. Men bara för att man är mot den förda migrationspolitiken så betyder inte det med automatik att alla motståndare är mördare eller kan tänkas bli det. ”Jaså du är mot våran migrationspolitik, då är du en mördare”. Alla kritiker kommer nu att framställas som, just mördare, som vill döda alla invandrare.

  Trots dessa indicier som polisen hittat så räcker ju inte det som bevisning. Det kan finnas andra orsaker också. Det räcker inte med att vara mot migrationspolitiken för att man ska begå illdåd. Nu lär media inte vara intresserade av några andra orsaker, ogillande av den förda politiken räcker för dem.

  Om nu Anton tyckte att det hade gått för långt och inte längre kunde tygla sig i sitt ”vi och dom” tänkande. Så är det ett tänkande som sedan länge godkänts av Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och Stefan Löven. Dessa ledare har genom åren befäst ett sådant tänkande uppifrån maktens boningar ner till gräsrötterna. Svenskar och det svenska finns inte och görs osynligt så mycket som möjligt medan invandrare synliggörs allt mer i debatten. Vidare har vi genusfrågan som blivit extremt het genom förlöjligandet, hånet och hatet mot den vite svenske mannen. (Vilket kommer att få ytterligare näring nu).

  Stefan Löfven har i aktiv handling visat att svensken är inget värd, mer än som finansiär till hans katastrofala och egoistiska politik. Som Jan mycket riktigt påpekar gömde sig Statsministern när svenskar drabbas av hatbrott men solar sig gärna i glansen när invandrare råkar illa ut. Det är att visa i aktiv handling det riktiga i att göra skillnad på ”vi och dom”. Så vad väntar han sig folket följer sin ledare och gör likadant gör skillnad på ”vi och dom” fast tvärtom. Men principen är samma.

  Våldsattacker mot oskyldiga människor är helt fel och får aldrig ske. Om det sker skall det fördömas oavsett varifrån våldet kommit och mot vem det riktas. Och för att minska risken för våld måste regeringen ta sitt ansvar och sluta upp med att göra skillnad på invandrare vs svenskar, kvinnor vs män. Det måste bli slut på diskriminerade lagstiftning så som diskrimineringslagstiftningen är utformad idag. Det måste bli slut på kvoteringar av vissa grupper framför andra. Slut med skillnader i ekonomiskt bistånd (socialbidrag) där invandrare får ytterligare ett bidrag, etableringsbidrag, som kan göra att en invandrare får cirka 30% mer pengar än en svensk i motsvarande situation.

  Regeringen och Riksdagen har ett stort ansvar med att sluta upp med diskrimineringen av Svenskar vs invandrare och genusdiskrimineringen. Vidare måste kvinnolönerna en gång för alla jämställas med män. Regeringen måste vidare upphöra med att diskriminera SD i alla sammanhang där SD stängs ute från samtal och inflytande. Först då när regeringens politik och människosyn beträffande ”allas lika värde” är implementerad på alla plan och alla behandlas lika, oavsett etnicitet, religion, kön eller politisk hemvist, då finns förutsättningar till att minimera risken för ytterligare våldsdåd.

  S hade som valslogan 2006 ”Alla ska med” har man glömt det?

  • Jag är också emot våld med ett enda undantag. Mot konspiratörerna själva. Dom i den yttersta toppen. Kan rent av tänka mig att vara med att bilda vapengård när det blir dags eller axla Dalmans mantel om hälsan vid det laget tillåter det. För något annat straff kan inte komma ifråga med tanke på deras brott och den mängd blod dom har spillt.

 8. Ledsen att behöva säga det.
  Gränskontrollen stoppar inte asylsökande.
  De behöver ju bara att sägas ASYL eller ASYLUM för att bli insläppta.
  Gränspolisen blir då bara en vägvisare till Migrationsverket.

  Det krävs isf att rätten till asylprövning avskaffas för dem som kommer från säkra länder eller transiteras genom säkra länder som Tyskland och Danmark.

  • Med gränskontroller skulle första-asyl-lands-principen (dvs Dublin och säkra länder) kunna tillämpas. Den finns redan i princip, det är praktiken som brister.

   Men utöver att införa effektiva gränskontroller bör asylrätten, i sin nuvarande tappning från 1967, avskaffas.

 9. Det finns alltid en nödvärnsrätt i alla lägen, som gäller både personer och land. Denna rätt är i Svensk lagtext hållen i en mycket allmängiltig kontext. Som kan tolkas utifrån många olika vinklar. Denna lag är mycket kringskuren av en lång undertext. T.ex att man inte får ta lagen i egna händer O.s.v. Det är rena lotteriet hur man i en svensk domstol dömer utifrån denna lag. I USA har man gett den nödställde privatpersonen betydligt friare händer.Tränger en främmande människa in i ditt hem med våld, så har du i princip rätt att skjuta denne om du har ett vapen till hands. Nu tänker jag bl.a på den 67åring som sköt ihjäl två personer som var ifärd med att tränga in i hans bostad. Han sitter häktad och är anklagad för mord. Han riskerar livstid beroende på om fröken Fortuna har vaknat på rätt eller fel sida från hans sida sett. Gör man en parallel till den nödvärnsrätt Sverige har som nation, där Sverige idag invaderas av främmande folk till största delen tillhöriga det arabiska folket, så tycker jag att vi har en rätt som folk att åberopa nödvärnsrätten. Den Trojanska häst som flyktingarna utgör i ett första läge, kan snabbt övergå i beväpnade horder. 21 åringen offrade livet i sitt motstånd mot ockupationsmakten. Jag både inte kan och vill inte döma honom, men man kan konstatera att vi är invaderade, Det från början homogena etniska folket Svenskarna är hotat. Är vi då i krig. Jag anser det. Det är ett krig, visserligen lågintensivt i detta skede. Men det kan eskalera i en nära framtid.

 10. Varför kan inte din mycket läsvärda bloggar länkas ut på twitter så att de får större spridning?

  • Jag är nog intresserad, om det inte kräver en massa tidsödande extrajobb eller är tekniskt svårt.

   • Jag har ingen aning om hur svårt det skulle vara, men du skriver ju så otroligt bra. Klart du skulle få en masa hatsvar. Men kolla upp det snälla, kan tänka mig ett ekonomiskt bidrag.

   • Jag skulle villja lägga ut din blogg på min Facebook sida. Skulle du kunna tänka dig det?

   • Ja, helt OK. Ju mer hjälp som jag kan få att sprida vad jag har att säga, desto bättre!

    Själv orkar/hinner jag inte agera även genom Facebook.

   • Om du bara anger ett filnamn eller en länk så kan vi, dina läsare lägga ut dina bloggar på twitter och Facebook . Det är ju synd och skam om dina fina bloggar bara läses av dina 174 följare. Men du bestämmer själv. Att göra dom mer publika öppnar ju också upp för MP-media och diverse motkrafter.

 11. En utmärkt krönika av Jan Milld!

  Sverige bör tvivelsutan säga upp New York tillägget, men man kommer inte att göra det.

  Upp till kamp, manar du oss, och det är ju just det som många av oss redan gjort i många år och det inom ramen för de demokratiska spelreglerna.

  Det sorgliga är ju att motsidan inte accepterar de demokratiska spelreglerna (se ex Marika Formgrens kritik av värdegrunddemokratin som så omhuldas av maktägarna och enligt henne leder till en inskränkning av demokrati d.v.s. antidemokrati)

  Det ser alltså ut att vara fullt möjligt att genomföra detta folkombyte och totalt omdana samhället och helt köra över den ursprungliga etniskt homogena majoritetsbefolkningen på demokratisk väg.

  Har ett demokratiskt inriktat motstånd hittills kunnat förhindra detta och har den fatala utvecklingen därigenom hejdats?

  Måste vi alltid undvika militanta aktioner i ett läge när fredlig dialog endast ser ut att leda till undergång?

  Svåra frågor för oss som är uppfostrade till ett demokratiskt tänkesätt!

  Sverige kan nu vara i den situationen att folkombytet och en grundläggande omdaning av landet genomförs på helt fredlig väg eftersom det demokratiska och fredliga motståndet inte räcker till.

  Är det då uteslutet att vi efteråt ångrar oss och säger: vi borde ha gjort militant motstånd?

  • ”Måste vi alltid undvika militanta aktioner i ett läge när fredlig dialog endast ser ut att leda till undergång?”

   Det går nog att argumentera för att ett folkmord, enligt de internationella konventioner som finns, pågår i Sverige. Givet att så är fallet, finns det ingen tvekan om att gruppen som utsätts har rätt till våldsamt sjävförsvar. Detta är helt vedertaget som jus cogens, dvs. lag som står över all annan lag. Att det finns ett demokratiskt mandat för folkmordet har ingen relevans. Detsamma gäller för straffrättsliga påföljder för de som uppsåtligen verkställer folkmordet.

   Men frågeställningen förefaller knappast relevant, eftersom inga svenskar uppvisar någon benägenhet till våldsamt motstånd och demografin är sådan att loppet nästan säkert redan är kört.

 12. Svenska regeringar, dess förvaltare och msm har i årtionden agerat rasistiskt och tillämpat det sämsta av erövrar-kolonialismen.

  Klara besked ges till till de som kommer hit eller är på väg hit;
  vi förstår fattar att ni inte har begåvning och förmåga att förbättra er situation. Men ni har sett att här i norden har vi sedan över tusen år skapat fungerande samhällen och vi har blivit rikt belönade.

  Som sagt vi förstår att ni vare sig kan eller vill ställa upp på hemmaplan så kom o ta för er.

  Våra ledare ser som sin enda uppgift att dela ut resultatet av våra och våra förfäders mödor till er.

  De e lugnt..

  För ni kan ju inte själva, av någon anledning, få ordning o reda på er tiilvaro i detta livet.

  Dvärgbandmaskens Vänner

 13. Kenneth Sandberg och jag m.fl. röstade på Dig 2005 i Norrköping. Du med Dina kunskaper hade blivit en förträfflig partiledare!
  Beundrar Din kampvilja med fakta för Sverige!
  STORT GRATTIS på Din dag! (Bättre sent än aldrig)

  • Tack Lasse, jag brukar inte fira födelsedagar, men igår fick jag en riktigt fin present: de högsta besöksiffrorna hittills på bloggen!

   • Grattis jan för det, du förtjänar att läsas av hela världen faktiskt! Men folk kan ju inte svenska ännu i den omfattning som krävs för det.

    Om jag har blivit rätt informerad så ska det vara en demonstration i Stockholm den 1/11!? Jag befarar att det fortfarande är så att de flesta inte vill riskera synas öppen i ”dissident” kretsar. Men jag hoppas jag slipper stå där ensam.Ska du tala?Jag kan tänka mig att du skulle kunna vara ett dragplåster faktiskt!

   • Tack Vauen. Nej, jag är inte tillfrågad som talare. En resa ända till Stockholm är hursomhelst ett stort företag för mig.

 14. Reblogga detta på hagge2130.

 15. Jag rekommenderar starkt Lars Bern´s blogg Anthropocene där det finns en serie ”Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet del I-III. Fler delar följer. Lars Bern gör en klockren sammanfattning om vad som skett och sker, och vilka som håller i taktpinnen. Läs och begrunda.

  Länk:

  http://antropocene.se/

 16. Vart tog du vägen Jan, det har varit tyst alltför länge från dig!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: