• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Grekisk situation

Standard RGB

(Svårt rubrikval för detta inlägg – bättre hade kanske varit ”Anderssons investeringar”)

Finansminister Magdalena Andersson har ju hamnat i fokus de senaste dagarna.

• Först genom Sverigedemokraternas riksdagsyrkande om misstroendeförklaring, baserat på en serie löftesbrott från Anderssons sida.

• Sedan genom Migrationsverkets begäran om ytterligare höjda anslag, som gör regeringens senaste budgetförslag inaktuellt. Migverkets anslag skulle mer än fördubblas, från en redan mer än fördubblad nivå. Från ett förslag på 20 miljarder till 49 miljarder konor.

Dvs 49.000 miljoner.

Det skulle bli mer än vad försvaret kostar.  Dess budget uppgår till cirka 44 miljarder (42 miljarder år 2013, sedan ska plussas på 6 miljarder under en femårsperiod).

Så här har Migverkets budget utvecklats över tid – för perioden 1995 och framåt –  enligt diagram på  Tino Sanandajis webbsida:

tsdia
Till saken hör att migverkets kostnader bara utgör en mindre del av invandringens totala kostnader.

Man kan nog säga, att de utgör bara toppen på ett isberg. De total kostnaderna har av ekonomen Jan Tullberg uppskattats till cirka 250 miljarder kronor, och då har han förmodligen ändå inte kunnat få med alla typer av kostnader.

isberg
För en normalbegåvad medborgare, som försökt ta del av grundläggande fakta kring invandringen till Sverige under de senaste decennierna, har det kunnat vara helt uppenbart att de handlar om avsevärda kostnader.

De som kommer hit klarar nu i liten utsträckning sin egen försörjning. De drar dessutom på det svenska samhället en hel palett av olika extra kostnader – boende, skola, rättsväsende, vård, mm.

Alla har dock inte lyckats till sig dessa grundläggande och egentligen lätt tillgängliga fakta.


sskatt

Av de som misslyckats i sammanhanget blir lövenministern Magdalena Andersson mest intressant, av åtminstone två skäl.

A.
Hon är ju själv utbildad ekonom. Sakkunnig och expert. Som sådan borde hon kunna begripa vad en vanlig intresserad medborgare kan begripa om invandringens ekonomi.

B.
Hon är finansminister. Därmed har hon både särskilda möjligheter att påverka och ett särskilt ansvar. Det är varje medborgares skyldighet att bry sig om Sveriges ekonomiska utveckling, men i all synnerhet måste detta gälla landets finansminister!

Hur förklara Magdalena Anderssons misslyckande med att förstå det mest grundläggande om kostnader kring migrationen?

fascism

En antydan om svaret ligger nog i denna bild. Magdalena Anderssons affektfyllda avståndstagande till Sverigedemokraterna och allt vad hon tror att det partiet representerar. Hennes benägenhet att dra till med de starkast negativt laddade epitet som hon kan komma på.

I det politiskt korrekta paketet ligger att vara ”rumsren”, visa ”tolerans” och  ha en ”positiv” människosyn (även om det i praktiken blir selektivt, eftersom den är vare sig tolerant eller positiv mot dissidenter/svenskar). ”Allas lika värde” ges en fundamentalistisk tolkning, om att alla människor är likadana och att alla utlänningar som kommer till Sverige motsvarar en idealbild hos de ”goda krafterna” (till vilka Andersson vill räkna sig).

I förlängningen av detta ligger att invandring, varje slag av invandring, ska ses som lönsam, berikande och välgörande för mottagarlandet.


Men hur klarar Andersson då mässandet om att ”kommunerna måste ta sitt ansvar”?  Med det tugget har man ju erkänt att kommunerna vill slippa denna invandring, de ser den inte som välgörande. Tvärtom, det blir fråga om vad som på pk-itiska kallas en ”utmaning”, men som i verkligheten utgör problem eftersom det handlar om stora kostnader.

malan2

Också Andersson har i själva verket tvingats se att det i dagsläget handlar om kostnader, och stora sådana.

Men hon intalar sig att detta är bara tillfälligt och övergående.

Plus att det blir pengar som det svenska samhället senare kommer att få igen.

Detta ska ske när ”de nya svenskarna” kommit i arbete.

Med andra ord. Även om det hela i ett första led kan bli kostsamt, så ska det ses som en investering. En form av lån, som kommer att betalas tillbaka. Satsningar framåt, som det kan anstå ett ”framtidsparti”.

24

Konkret kan dessa ”framtidsinvesteringar” nu ta sig många olika former:

1. skattehöjningar

2. privata lån, för att få bostad

3. statliga lån i utlandet och ökad statsskuld

lanapengar

4. dränering av statliga företag på kapital

5. personalnedskärningar inom sjukvården

6. försämrad äldreomsorg

7. ”besparingar” i infrastruktur (t ex underhåll av tågräls)

8. minskad stöd till UNHCR-läger

9. höjd pensionsålder

10. uteblivna välfärdssatsningar.

Listan kan säkert göras längre och mer detaljerad!

lanskatt

statsskuld


Det finns alltså även utbildade ekonomer som förstått grundläggande moment kring migration och ekonomi. Samt att det finns olika slags invandring att hålla reda på, beroende på sammanhang.

En sådan ekonom är  Tino Sanandaji. Nyligen höll han ett långt och informativt föredrag, här tillgängligt på webben:

I slutet av föredraget – 1.40.50 in – kommer ett bemötande av finansminister Anderssons koncept. Det är inte fråga om investeringar. Det rör sig inte om ekonomiska satsningar som vi senare får igen ”med ränta”.

Vi får övertaget inte igen dem.

Det bara fortsätter att kosta, och kosta alltmer.

Tino Sanandaji illustrera detta med följande bild av läget i några invandrartäta kommuner:

skattekraft
Skattekraften i Malmö, Botkyrka och Södertälje har sjunkit kontinuerligt under period 1995-2012.

I filmen kan en sekvens 1.19.30 in också vara värd att se, som vederlägger propagandan om ”kompetensregn” genom högutbildade syrier till Sverige. Efter två år i etableringsstöd är det bara 6% av de nyanlända som får riktiga arbeten – en siffra som legat konstant över tid.

(Mer tips om intressenta sekvenser i filmen:
0.26.00  – ju fler utlänningar som tas emot, desto fler kommer
0.41.00 – är det önande? det varierar, beror på sammanhang och omständigheter
0.41.20 – svensk invandringsstatistik finns, men används sparsamt
0.43.00 – ljugandets logik)


Om Magdalena Andersson, kolla även 7 minuter in i denna film”(S)nillen spekulerar”.


styrsvart

Magdalena Andersson kan kanske på en gång inbjuda till skratt och förtvivlan. I grunden blir det ändå extremt allvarligt för Sverige, med en person på finansministerposten som låter kulturmarxistisk fundamentalism ta överhanden, på bekostnad av ansvar och förnuft!


Många av oss har kanske varit redo att peka finger mot grekerna, och menat att deras nu svåra situation ändå från början varit självförvållad. De har hamnat där åtminstone delvis på grund av kortsiktig egoism och omoral, ansvarslöshet och bristande framförhållning.

Hur mycket skiljer sig detta från svenskars agerande, eller brist på agerande, idag?

Det hela sker i godhetens namn, men resultatet är redan förskräckande!

SONY DSC


PS

Ju ”bättre” Sverige klarar av den hittillsvarande anstormningen, desto fler kommer att söka sig hit.

För att lyckas begränsa invandringen måste vi misslyckas med att förse dem som kommit hit med det som de kommit för att få.

BÄTTRE vore förstås en fungerande gränskontroll och tvärstopp för ytterligare invandring till Sverige.

granskontroll

 


Mer

http://www.tino.us/2015/10/migrationsverkets-prognos/
https://carlnorberg.wordpress.com/2015/10/22/kulissraset-i-ljuset-av-verkligheten/
https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/18/2030-agenda-och-maktens-man-kanske-hanger-det-ihop-sa-har-del-2/comment-page-1/
https://morklaggning.wordpress.com/2015/10/22/viktigt-meddelande-till-svenska-folket
http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/10/och-nu-over-till-finansministern.html

http://www.bgf.nu/startsida/bordet/antalet.html

https://janmilld.wordpress.com/2014/11/29/finns-magdalena-andersson/

https://janmilld.wordpress.com/2014/12/06/parti-utan-vardighet/
https://janmilld.wordpress.com/2015/06/04/smafolkets-parti/
https://janmilld.wordpress.com/2012/02/12/befria-grekland/
https://janmilld.wordpress.com/2011/07/19/inte-bara-grekland/
https://janmilld.wordpress.com/2011/08/24/de-vill-oss-inte-val/
https://janmilld.wordpress.com/2011/07/18/i-bankgapen/
https://janmilld.wordpress.com/2011/05/14/farlig-sanning/

13 svar

 1. Jag vågar nog påstå att Sveriges situation är sämre än Greklands. SD har befogad rätt att ställa misstroende mot svenska finansministern.

  Enligt olika beräkningar så kostar en person som aldrig kommer i arbete 15 miljoner under sin livstid i Sverige. Det är bostad, livsmedel, transporter, sjukvård, förnödenheter, värme, energi, o.s.v.

  Tar vi då hit 100 000 per år som har små utsikter att få jobb, annat än bidragsjobb, så innebär det en ökad börda på samhället under dessa personers livslängd på 1500 miljarder. Kapitalmarknaden tycks inte riktigt ha fattat detta ännu.

  För att sätta 1500 miljarder i perspektiv är Sveriges statsskuld idag 1383 miljarder. Sverige BNP är 3918 miljarder.

 2. Saxat från en kommentar från länken nedan:

  Här är ett intressant urklipp från Annika Lillemets motion 2013/14:Fi306: ”Den som har makt över kreditflödena i ett samhälle bestämmer i hög grad vilka idéer som får möjlighet att förverkligas och vilka typer av företag som får chans att växa, och har på så vis ett avgörande inflytande över hela samhällsutvecklingen. Är det rimligt – eller förenligt med de bärande principerna i en demokrati – att denna enorma makt läggs i händerna på ett litet antal aktörer i finanssektorn?”

  https://parasitstopp.wordpress.com/2015/10/14/kommer-vi-ha-rad-att-ta-emot-flyktingarna-na-inte-sa-lange-stat-och-kommuner-lanar-bankernas-skulder/

  Jag tror som sagts tidigare att denna invandring är ett planerat sätt att ta över landet och införa diktaturliknade tillstånd. Vi befinner oss i ett krig helt enkelt där motparten är aktörerna i eliten inom vårt ekonomiska system (som är ett pyramidspel, följ länkar i länken ovan för förklaringar). Militärindustriella komplexet är en del av det.

  En artikel om Putin som ingen bör missa:
  http://martinezperspective.com/2015/10/mixed-signals-from-moscow-putins-russia-israel-and-the-middle-east/

  • Det centrala är alltså skapande av SKULD. Ekonomiskt.

   Detta kan ske också genom en asylant-tsunami.

   Ett land, satt i skuld, är inte fritt – var det inte så den tidigare s-ledaren Persson sade?

   • Planen är att skuldsätta landet, och således ha kontrollen av staten, och sen låta privata aktörer köpa upp alla tillgångar som kan säljas.

    Vi kan såklart ändra på systemet. Men svaret är INTE Sverigedemokraterna, det är andra sidan av samma mynt.

    Persson sa även i en intervju i Sveriges Radio i Ekot, 11 november 2003:

    ”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva”

 3. Så går det när man tänker med känslorna och inte med förnuftet, som i Magdalena Anderssons fall.

  Sanandaji borde ju vara finansministern.

  Många av toppolitikerna och journalisterna i Sverige är väl utexaminerade från universitet med en kulturmarxistisk fundamentalism?, undra sedan hur samhället utvecklas när dessa får makt!

  Den finländske presidenten Paasikivi sa: All visdoms begynnelse är ett erkännande av fakta.

  Hans visa ord är helt främmande för etablissemanget i Sverige, man kan bara tycka synd om svenska folket.

 4. Efter att ha läst din mycket pedagogiska och skrämmande genomgång av en ministers och regims intellektuella förfall i går kväll gick jag och la mig och valde att läsa en recension av Anna-lena Lodenius bok: Vi säger vad tänker – Högerpopulismen i Europa. Recensionen börjar med ett citat ur boken: ”Radikal högerpopulism är raka motsatsen till tanke och förnuft, den står för irrationella känslor, rädsla och demagogi.” (Signum nr 6 sid. 51-53)
  Kontrasten i verklighetsuppfattning blev här närmast brutal. Här kan vi verkligen tala om att leva i skilda världar. Det är uppenbart att den fundamentalistiska kulturmarxismen byggt upp en mental Berlinmur mot omvärlden och är oförmögna att se igenom den. Samtidigt som man anklagar andra för det som man själv gör sig skyldiga till. Självinsikten lyser fullständigt med sin frånvaro. Vi har att göra med intellektuellt kastrerade människor, handikappade för livet!

  • Jag är absolut INTE feminist – antagligen pga skräcködlan Gudrun Schyman och zigenerskan Soraya Post och deras parti FI och jag har kommit fram till ÄVEN OM JAG TYCKER DET ÄR SYND – att politik passar bäst för män.
   Återigen en tokig kärring – Magdalena Andersson.
   Kvinnor kan inte tänka rationellt är min åsikt.
   De är för känslosamma och passar bättre till att föda barn och härja och bestämma över dem.

   • Vvvaaaaffffffffffffffff……………..?????

   • Titta på djurriket. Ingen är så rabiat att försvara sin avkomma som honan. Vi måste bara få svenska kvinnor att fatta att deras barn är i fara, så kommer mycket att bli lättare. Tyvärr har Bonnier & Co genom 100 år av propaganda fått den svenska kvinnan och alla västerländska kvinnor för den delen, att bry sig mer om de stackars ensamkommande ”skäggebarnen” och de stackars familjerna som vill ha det bättre från u-länderna. Men för i h-te det är ju deras barns framtid som de sätter på spel.

    Jag tror att det därför är otroligt betydelsefullt om vi kan få fler kvinnor att blogga och delta i debatten. Marika Formgren är ett bra exempel. Ingrid Carlqvist ett annat.

   • Jag instämmer med Sofia:

    Vvvaaaaffffffffffffffff……………..?????

    Kvinnor är faktiskt olika – precis som du, Heima, och jag är det. Man kan hysa känslor där känslor ska finnas utan att tappa hjärnan och logiskt tänkande.

    Jag kan känna och slåss för mina barn och barnbarn utan att bli hysterisk – därför att jag tänker och väger risker mot chanser och resonerar bättre än många män. Vi är olika, mycket olika, även inom könen.

    PS. Jag gillar Jan med flera eftersom vi resonerar på samma sätt. Könsskillnader har inte med tankeverksamhet att göra, Heima. Och jag är ingen ‘hen’ utan kvinna, dvs kärring – alltid i mina bästa år.

 5. Oj, det var inte min avsikt att starta någon diskussion om skillnaderna mellan könen. Jag anser att de ofta förstoras upp och används som slagträn i olika diskussioner.
  Avsikten med mitt inlägg var att påpeka den häpnadsväckande skillnaden i verklighetsuppfattning mellan de som lever i åsiktskorridoren och de som befinner sig utanför. Jan Millds blogg är ett exempel som på ett kraftfullt sätt dementerar Anna-Lena Lodenius påstående i det inledande citatet. Så mycket fakta och relevant verklighetsbeskrivning som finns här visar vilka det är som har argumenten. Tvärs emot vad Lodenius tror sig veta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: