• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Logik-möte

jmcs

Förra lördagen blev för mig speciell, och mycket positiv!

Jag var inbjuden att tala på en konferens för Logik förlag, inför en publik av svenska nationalister. Ämnet fick jag välja själv, och det rådde inget slipstvång. Så jag var klart intresserad av att komma. I synnerhet i dessa dagar, när så mycket händer och det finns så mycket angeläget att säga.

Problemet var min hälsa. Den gjorde att det in i det sista var osäkert om jag skulle kunna ta mig ända till Stockholm. Genom insatser från Logik löstes dock det praktiska galant. Stort tack där!

Det blev ett möte som gav ny energi, välgörande ur hälsosynpunkt!

de

Det anförande som jag först börjat förbereda hade temat ”Återvändsgränd för Sverige”.

Före mötet den 26 september hade dock mycket hänt – först drevet mot Julia Caesar, sedan asylant- och media-tsunamin. Detta föranledde en omarbetning av manus. Temat fick istället bli ”Aktuell journalistik”, uppdelat på avsnitten Julia Caesar, Blågula frågor, Vänster, Demokrati, Fred och Ansvar.

Det ursprungliga manuset kan möjligen komma att ligga till grund för en kommande text här på bloggen.

aj2

Mitt främsta budskap i talet gäller medias drevande kring ”hatsajter” på webben.

Några konstateranden i det sammanhanget:

•  Värre än hårda ord är faktiskt våld, vilket ju följt med det mångkulturprojekt som media driver (men där media mörkar).

• I den utsträckning som hårda ord förekommer på webben så avspeglar detta en frustration, pga massmedia som

– osynliggör vanliga svenskar

– desinformerar om problem kring invandringen

– inte ger plats för en vettig saklig debatt

– hetsar mot kritiker, förföljer oliktänkande.

• PK-medias verkliga bekymmer gäller inte ”hat” utan att deras egen monopolställning utmanas genom alternativa media, att medborgarna kan få del av mer sanningsenlig och relevant information.

dumt


Övriga talare på Logiks konferens var amerikanen Greg Johnson och engelsmannen Matthew Tait, vilka höll sina tal på engelska.

Talen i sin helhet  läggs ut på Logiks Youtube-sida.

Där finns även ett längre morgonsamtal som Björn Björkqvist hade med mig på söndagen.


Mitt tal blev på nästan en timme och tappade nog tempo på slutet. Jag gör det därför här tillgängligt även i fredagsbioformat, i  tre olika delar.

Den första delen får samma titel som talet i sin helhet och kommer här:


 


 


Logiks förlag distribuerar många intressanta böcker.

En av dem är Greg Johnsons ”Nya högern kontra gamla högern”, där jag ska återkomma med en recension.


PS1

l mitt tal sade jag mig vara ”normalbegåvad”, med budskapet att de som har stor begåvning därmed kan ha ett särskilt ansvar.

Men som erfarenheten visat är ju begåvning och bildning ingen garanti för att lyckas begripa ens det mest elementära om vårt lands situation.

Till detta kan här fogas en liten ”knorr”:

Som exempel på min begränsning angav jag att efter studentexamen ha lyckats ta bara några spridda betyg på universitet. Ett par betyg i historia och ekonomisk historia, men ingen examen.

Det slår mig nu att en annan sådan ”drop-out” – utan färdig examen, med några enskilda historiebetyg – är Henrik Arnstad.

historia

Detta har inte hindrat svenska massmedia att dubba honom till ”historiker” eller statsminister Löfven att betrakta honom som ”expert”  och ”sakkunnig” på politiska ideologier.

Med rätt åsikter kan man komma långt…

surfareha


PS2

Karl-Olov Arnstberg, ur texten ”Såvitt jag vet”:

”Det som skiljer ut vita västerlänningar är inte illdåden utan att de har skapat världens bästa samhälle, världens bästa välstånd, världens bästa tänkande alla kategorier. Det är därför alla jordens folk, hur stolta de än är över sig själva, vill bli delaktiga i den västerländska vita rasens storverk. Alla vill ta del av deras uppfinningar: köra runt i deras bilar, flyga med deras flygplan, anlita deras sjukvård, bo i deras samhällen och bostäder, lyssna på deras radiosändningar, se deras filmer och teveprogram, arbeta med deras datorer, ägna sig åt deras sporter och fritidssysselsättningar. Kort sagt: den vita rasen är inte bara bäst i världen utan den bästa någonsin – och det har alla andra raser fått del i. De vita har motat bort religionen från sitt tänkande, uppfunnit demokratin, åsiktsfriheten, tryckfriheten, mänskliga rättigheter, flyktinghjälp … ja ta vilket område som helst, så befinner de sig främst i ledet. Utom kanske när det gäller tortyr. Vissa säger att kinesisk tortyr är bäst i världen.

Och högst inom den vita rasen står den vite heterosexuelle mannen. Är det någon som alla världens folk borde sätta på en piedestal, också de vita kvinnorna, så är det den vite mannen.

Den som nu läser detta och storknar av ilska: kom med sakargument, visa att påståendet inte är sant. Då menar jag inte ‘kompletteringar’, som att kvinnorna också har bidragit. Självklart är det så, men håller vi oss till perioden från upplysningstiden och fram till i dag, så är männen i förkrossande majoritet när det gäller framåtskridande och utveckling. Det är framför allt de vita männen som skapat det västerländska samhälle som med den levnadsstandard som lockar så många människor att försöka ta sig in i västerlandet, att de till och med riskerar sina liv.

Det är hög tid att vi sträcker på oss.”

vitt


Mer

https://www.logik.se/

https://www.nyanserat.nu/nationalistisk-konferens-i-stockholm-en-betraktelse/


http://www.bgf.nu/lagom/

http://www.janmilld.se/bok.html

http://www.vitbok.se/

http://www.janmilld.se/historia/


http://patrikengellau.com/2015/10/03/var-skeptisk/

https://morklaggning.wordpress.com/2015/10/02/sa-vitt-jag-vet/

http://detgodasamhallet.com/2015/10/05/forfoljelsen-av-oliktankande-i-sverige-har-natt-nya-nivaer/

https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/03/det-sovande-folket/

https://morklaggning.wordpress.com/2015/10/05/dom-kallar-oss-troll/

17 svar

 1. Jag har inte heller någon akademisk utbildning. Har alltid tyckt det varit roligare att lära sig saker på egen hand. För då kan jag läsa om sådant jag är intresserad av. Enda nackdelen är väl att man inte får några papper på det. Men det kan jag leva med. Hur man än vrider och vänder på det så är vi mer bildade och allmänbildade än merparten av dessa politiskt korrekta människor.

  Apropå på hälsa så nämnde Lena i somras att hon inte haft kontakt med dig på ett tag på Facebook. Så hon blir säkert glad om du tar kontakt och hon brukar vara bra på sådant som alternativ medicin och hälsofrågor. Kanske dags att hälsa på nere i TRNC igen?

 2. Håller med om att som läget nu är behöver vi driva Vit Stolthet och värna den lyckosträvande kärnfamiljen!

 3. Bäste Jan, hoppas din hälsa står dig bi och att du frisknar till.

  Om vi skiljer på politisk logik och vardagslogik så skiljer det sig en hel del åtminstone när man hör resonemangen och ser resultatet. Politiker har ju en viss fäbless för att tala med kluven tunga och ur detta kommer det sällan något bra.

  Vi har läst och hört om det s.k.”hatet” som enligt förståsigpåarna grasserar på internet, i skolor, på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i hemmen. Det är mobbning i skolan, skolbarn som trakasserar sina skolkamrater, inte utan risker då självmord förekommit. Likaså i arbetslivet, en del får känna på den krassa verkligheten att bli utestängd från gemenskapen, vanligast beroende på att man är annorlunda. Det kan handla om fysiska eller psykiska olikheter, livsåskådning, sexuell läggning eller politisk hemvist.

  Det förståsigpåarna och våra politiska ledare inte förstått är att det är deras handlingar som orsakar denna trista utveckling. Politiker av alla färger slår sig för bröstet och säger sig stå för en humanistisk livssyn och att alla är lika viktiga. Vi vet att de ljuger som en häst travar, det de säger korresponderar dessvärre inte med vad de gör. Vilket orsakar den situation vi har idag.

  Vi har dåliga ledare, för att inte säga urusla sådana. En bra ledare behandlar alla lika och favoriserar ingen. Det sker inte idag, därför protesterar många på det sätt som står till buds, på internet. Våra ledare utesluter ett visst riksdagsparti från i princip alla samtal utom där man oundgängligen måste. Vi har usla ledare i Nobelkommittén som gör likadant, vi har Svenska Kyrkan där många representanter göt likadant, dvs utesluter ett visst politiskt parti från samtalet.

  När ledare visar i aktiv handling att det är ok med särbehandling och utestängning, mobbning av de eller det man anser avvikande ger man samtidigt signaler till medborgarna att det är helt ok att mobba de man anser vara konstiga. Detta hat man upplever i kommentatorsfält i olika forum och bloggar är något man själv är upphov till. Vi behöver ledare som inte diskriminerar och sätter människor mot människor. Vi behöver ledare som inte exkluderar andra länder från gemenskapen för att man tycker olika. All svensk lagstiftning som är diskriminerande måste ändras för att återställa förtroendet för den lagstiftande församlingen.

  Ledare skall hålla sig neutrala i förhållandet till de som de leder, det vi och dom tänkande som ledningen anklagar politiska motståndare för har man själv initierat. Vi behöver nya ledare med en bättre syn på ledarskap där, för att använda en slogan från valet 2006 (S) ”Alla Ska Med”, man inkluderar alla oavsett politisk hemvist.

  För att nå dit krävs utbildning en utbildning som är inriktad på etik och moral. Det behövs studier i de gamla filosoferna som Konfucius, Aristoteles och inte minst Siddhartha Gautama (Buddha) som ger vägledning i hur man bygger harmoni hos sig själv, sin familj och i nationen. Vi har glömt det som är viktigt för ett samhälle i balans.
  Det finns även viktiga källor inom alla trosriktningar som är universella och som borde studeras för att skapa förståelse och respekt för varandra.

  Denna utbildning och lärande är essensen i hur man bygger samhället som inkluderar alla och som borde organiseras gemensamt av alla trosriktningar och politiska partier. En heltäckande studie och utbildningsplan borde vara möjlig som passar alla utan åtskillnad. Lämpligen börjar man redan på förskolan för att fortsätta vidare upp genom alla utbildningsstegen.

  Utanförskapet man talar om i vårt samhälle är frukten av våra dåligt bildade ledare som inte anammar den klokskap och visdom våra förfäder hade. Vi har lämnat visdom till förmån för kunskap vilket har fört oss fram till den situation vi sitter i idag.

  Västvärlden är och har varit inne på helt fel spår under en lång tid. Det spårade ur helt i samband med 9/11 då man fullständigt tappade besinningen om etiska och moraliska värderingar. Moraset började dock långt tidigare och det krävs ett helt nytt tänkande för att åter komma upp på banan.

  • Mycket insiktsfullt. Det föranleder en reflektion att allt är precis tvärtom mot vad man säger sig stå för. ”PK-eliten” som de kallar sig själva

   -är intoleranta – de tillåter inga andra åsikter, tar inte debatten och förföljer oliktänkande

   -är rasister – svenska folket duger inte som det är utan måste först berikas, marginaliseras och på sikt helt ersättas

   -är främlingsfientliga – vill du se något helvitt – besök dessa godhetsapostlars bostadsområden på Söder, Östermalm, Vasastan, Silverdal, Djursholm, Bromma och Äppelviken, eller redaktionerna på deras tidningar och TV-studios. Helvitt,

   -är egoister – eftersom de hellre hjälper några få och får känna sig goda själva (men med andras pengar såklart) än att de hjälper många fler som de aldrig ser som är i en mycket värre belägenhet

   Så man har som Lasse Wilhelmsson skriver vänt begreppen ”upp och ner”.

 4. PK-medias perverterade journalistik skapar alltså en frustration som ibland yttrar sig i obalanserade uttalanden på invandringskritiska sajter. Detta av media framkallade fenomen betecknas som hat och dess fora som hatsajter. När alternativa medier växer p.g.a. journalistikens gigantiska svek och underminerar deras informationsmonopol skapar det i sin tur frustration inom PK-media. Vilket resulterar i drev mot de de ”hatsajter” de skapat med sin ensidiga och agendasättande journalistik.
  De är således frustrerade över det resultatet av sina egna handlingar! Oförmögna att inse detta utser de syndabockar som ska bestraffas och jagas ut i öknen. Julia Caesar är en utmärkt illustration till detta.

  • Ja det är så man gör när man helt kontrollerar media. Det spelar ingen roll hur verkligheten ser ut. Det är ändå vad som står i tidningen som är verkligheten för de flesta.

   Jag tänker då t.ex. på varför Japan gick till attack som i media framställdes som ondskan självt när i själva verket USA hade embargo mot landet under lång tid innan så att Japan inte fick livsmedel och energi. Samma sak under första världskriget. De Allierade hade embargo så att människor föstes ihop i läger, dog av svält och sjukdomar som annars lätt skulle ha kunnat botas. Sedan pekar man finger åt dem då de sedan försöker göra motstånd.

   Precis som du påpekar så tänker jag just på den där bilden där en person knuffar någon som ramlar och när man bara ser den bilden, beskuren, så är det givet vem som är den skyldige. Om man däremot inte ser bilden beskuren så visar det sig att den som knuffades, själv blev knuffad och i själva verket ramlade. Men media väljer ju hur de ska beskära både bilder och verkligheten så numera är det helt meningslöst att söka efter vad som hänt i systemmedia.

   Istället är det på alternativ som denna sida där man debatterar och för fram en mer sanningsenlig bild av vad som hänt, en obeskuren bild. Det är ett genomsjukt samhälle vi lever i där de stora medierna alla har givit upp den grundläggande principen att söka efter sanningen och istället lierat sig med makten mot folket.

   • Det var just den tekniken dom använde i Paris efter Hebdo-attacken. Då världsledarna gick arm i arm. I media såg det ut som om dom var oändligt många. Men det var dom inte. Bilden var beskuren så att den skulle ge illusionen av att dom var många fler. Ett enkelt men väldigt fult trick.

 5. Det där med att de politiskt korrekta, känner sig goda när de hjälper hitresta flyktingar, kan man dra paralleller med hur det var förr, när sysslolösa fruar ur de högre ståndsklasserna bedrev välgörenhet. Dessa fruar från den högre borgerligheten i viss mån adeln, var för det mesta hemmafruar och saknade kanske sysselsättning när de kommit upp i medelåldern. Då kunde de känna sig extra goda när de kunde hjälpa ett fåtal av de som led nöd i dåtidens Sverige. Men det var framförallt bara en skrapning på ytan, när det gällde den utbredda nöden som fanns hos majoriteten av människor på den tiden. Att ändra på det politiska systemet och framförallt reformera det svenska samhällssystemet var man mindre intresserade av. Detta kunde ju ändra maktbalansen i samhället och därmed drabba dem själva. När nu den vita politiskt korrekta journalistkåren besitter de flesta maktställningar på redaktionerna i dagens Sverige, så kan det komma en tid då de blir tvingade att lämna sina positioner till ”de nya svenskarna”. Men då är det sedan länge försent att ändra utvecklingen.. Ett svårt öde väntar dessa människor, som är en lightversion av den typ av människor som besatte stasipositionerna i Östtyskland på alla nivåer. D.v.s. De säljer sin själ för makten. De arbetar i många fall för något de innerst inne inte tror på själva. De är helt enkelt statens drängar.

  • Det är nog fler än jag som associerar till Strindbergs Röda rummet när du beskriver äldre tiders välgörenhet. Nästan all slags välgörenhet inrymmer ett inslag av självförhärligande, det kan bli ett sätt att framhäva sig själv som en god och förträfflig människa. Det gäller dock inte de som skänker pengar anonymt och inte låter den vänstra handen veta vad den högra gör för att anknyta till Jesu uttalande i evangelierna.

 6. Lite off topic.
  USA har enligt Regeringsorganet Aftonbladet bombat ett sjukhus i norra Afghanistan natten till idag. Attacken skedde mot Läkare Utan Gränsers sjukhus i staden Kunduz som hade plats för 100 patienter. Det var det enda sjukhuset i regionen som nu alltså är totalförstört. Minst 20 personer dödades och okänt hur många är skadade. Minst 9 personer ur personalen rapporteras omkomna.

  USA har ju en viss förkärlek att skjuta på allt och alla och det är väl bara i engelska (Amerikanska) språket som begreppet ”friendly fire” finns. Det är inte första gången som jänkarna skjuter på de mål man inte ska skjuta på. Dessutom fanns inga Talibankrigare inlagda på sjukhuset men oavsett det ska sjukhus alltid vara fredade. Ovanpå allt fortsatte eldgivningen en halvtimme efter att stridsledningen fått veta att det var ett civilt sjukhus man attackerat. USA hade information om GPS koordinater för sjukhusets position men GPS systemet kanske har stora brister i jämförelse med det ryska motsvarigheten GLONASS beträffande positions noggrannhet.

  Samtidigt har USA en hög svansföring mot Ryssland för dess insatser i Syrien med anklagelser om att civila dödats i den inledande Rysk/Syriska operationen. Dessa saknar än så länge all grund då inga vederhäftiga bevis har kunnat visas. Det kan bero på att USA känner sig blåsta av Putin som nu attackerar alla mål där det finns väpnat motstånd mot al-Assads regering. Man attackerar, förutom rena ISIL-mål även andra terrorgrupper som Jabat Al-Nusra som till stora delar befolkas av legosoldater inhyrda och utbildade av NATO.

  Nu känner USA att deras taktik för att få bort al-Assad håller på att spricka och kickar i en än mer hätsk kampanj mot Putin. Samtidigt som man själv bombar sönder ett civilt sjukhus i Afghanistan. Fredspristagaren Obama borde ta sitt ansvar och avgå samtidigt som han erkänner att han inte är värd denna utmärkelse och återlämna Fredspriset och samtidigt nominera Putin till densamma.

  Allt fler svenskar och svenska partier vill fortfarande gå med i NATO vilket verkar vara synnerligen riskabelt då även vi kan få våra sjukhus och andra civila organ sönderbombade. Hellre satsa på säkerhet genom att stå utanför. Om en storkonflikt uppstår och Ryssland tillfälligt behöver någon del av vårt land så lär, med all säkerhet våra civila mål vara fredade.

  Denna händelse visar återigen att USA är synnerligen aggressiv mot allt och alla som upplevs som ett hot. Det gränsar till en patologisk sjukdom i det samhället där skjut först och fråga sedan har blivit ett nationellt kännetecken. USA pekar finger åt andra och sprider lögner om andra medan man själv gång på gång bryter mot internationell rätt och mot de lagar som reglerar krigföring.

  Det som skett är ytterligare en orsak till att vi inte på några villkor skall gå med i NATO. Vi bör även snarast möjligt gå ur EU och alla dess fördrag och lagar. Vi bör se om vårt hus och lösa de problem vi har i vårt samhälle utan att ta in nya bekymmer som vi inte kan lösa. Regeringen har ansvar för detta land precis som regeringen i USA har ansvar för sitt land och skall dra tillbaka alla sina stridskrafter till sig själv. USA och NATO är en allvarlig säkerhetsrisk för världsfreden och måste upphöra med sina operationer.

 7. Den vita germanska rasen har ”skapat världens bästa samhälle” osv. Om detta bara hade sin grund i intelligensen borde detsamma gälla för japaner, koreaner, judar /kazarer/ och kanske några folkslag till som ligger högre eller lika i intelligens, men så är inte fallet. Där kommer religionen in.

  Den kristna kyrkan grundade de första universiteten i Europa, den kristna tron uppmuntrade starkt till ett studium av Guds skapelse. ALLA tidiga vetenskapsmän och forskare i medeltidens Europa var kristna. Dessa lade grunden till ”den västerländska rasens storverk”, som Arnstberg formulerar det. Detta var innan den så kallade upplysningstiden, då kristen tro började trängas tillbaka av ateister och naturalister som försökte hitta rent inomvärldsliga förklaringar till människans och naturens existens.

  Den så kallade franska revolutionen var resultatet av ”upplysningstidens” idéer, det var då vänster och höger begreppet i politiken tog sin början, de kristendomsfientliga tog plats till vänster i den franska kammaren. Härifrån kom också en del av inspirationen till den parlamentariska demokratin. Det var nu som judarna började vandra ut ur gettona. Franska revolutionen var de hemliga sällskapens och frimureriets verk, samma krafter låg bakom de revolutioner som följde efter, ända fram till den ”judiska revolutionen” i Ryssland, som de antikristna krafterna genomförde.

  Detta, att utrota kristen tro, gäller även för de agendajudar som har de nutida västerländska ”demokratiska” systemen som sin livsluft. Plus att man från det hållet också vill avskaffa den vite heterosexuelle mannen.

  Jesu ord i Luk 10:18 ”Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt”, förklarar varför den Onde finns mitt ibland oss och åstadkommer mycket ont i samhälle och kyrka. Men Upp 12:12 säger om den Onde, att ”han vet att hans tid är kort”. Aposteln Paulus skriver i Kol 2 att Gud i Kristus avväpnade ”väldena och makterna” i anderymderna genom att ”på korset triumfera över dem”.

 8. Verkar litet enfaldigt att du skriver att det inte rådde slipstvång och därför kunde du närvara.
  Hade det varit slipstvång hade du alltså inte närvarit??

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: