• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Anvisa Gotland!

rinnerover

Till och med en löfvenminister som Margot Wallström medger nu att asylsystemet i Sverige kollapsar, pga ett alltför hårt tryck . Dvs att det kommer för många utlänningar hit – volymerna är ett problem.

I det läget – borde vi inte se oss om efter goda exempel och förebilder? Dvs länder som prövat och lyckats nå önskade resultat genom sina åtgärder?

Ett mycket tydligt exempel är Australien, som fick stopp på antalet drunknade utlänningar genom en bestämd linje: ”NO WAY”. 12.40 in i denna film.

Nu tillkommer nyheter om att  Australien vill sända vidare illegala invandrare till områden i Kirgizistan.

Kunde det vara något även för Sverige?

posmina

Regeringen och Alliansen vill – i desperation över ett ohållbart läge – till andra EU-länder sända vidare ett antal av de migranter som nyligen sökt sig, och fortsätter att söka sig, till vårt land.   Man begär att Sverige ska beviljas samma typ av undantag från Dublin som gäller för Grekland och Italien – länder s.a.s. vid fronten, nära Asien och Afrika.

Ett förutsebart problem i det sammanhanget är att andra EU-länder inte delar det (pk-)svenska perspektivet. De är, som statsminister Löfven kunde uttrycka saken, inte redo att ta sitt ”ansvar”. Det lär inte bli något positivt svar på hans begäran.

Ett annat problem kring asyleriet, som Sverige dragits med under många år, är att det visat sig svårt eller omöjligt att sända tillbaka utlänningar som inte får stanna i Sverige. Det finns länder som vägrar ta emot sina egna medborgare.

Än svårare blir det när utlänningen är id-lös och svenska myndigheter inte ens vet vilket land vederbörande kommer ifrån. En tydligen inte helt ovanlig företeelse.

Inte sällan kan det här röra sig om dokumenterat kriminella, som begått grova våldsbrott och/eller upprepade brott.

Åtminstone en dellösning av detta problem – i avvaktan på att de ska kunna återsändas till sitt respektive hemland – kan vara åtgärder i australiensisk riktning. Dvs att dessa personer hänvisas till bestämda geografiska områden, avsides.

Det skulle kunna vara fråga om Kirgizistan eller något land i Baltikum. En mjukare variant kunde vara Gotland.

gotlandskarta

• Vinsten med detta vore att det svenska samhället kan få en bättre kontroll över deras förehavanden.

• Det skulle också kunna fungera som ett incitament för vissa av dem att medverka till sin repatriering.

ftkostnad

Detta Gotlandskoncept skulle sedan kunna utvidgas, till att gälla även ensamkommande flyktingbarn.

För ön skulle det så kunna skapa ett stort antal nya arbetstillfällen, för Sverige som helhet skulle det kunna medföra en stor besparing – trängande nödvändigt när kostnaderna för denna kategori formligen exploderar.

Vill man skona Gotland som helhet från alltför påtagliga sidoeffekter av icke-önskvärd art skulle området kunna begränsas till exempelvis Fårö.

lok


PS1

En mycket upplysande film – Tino Sanandaji och Red Ice Radio går fram som intellektuella bulldozers!

Den är på en halvtimme, men lyssna gärna igenom hela:


 

PS2

 Gunnar Sandelin:

”Redan på förgymnasial nivå kan eleverna se att kejsaren inte har en tråd på kroppen, och aldrig heller har haft det. … Alla vill ju så gärna godhetsfjädra sig inför varandra. Då är det inte så viktigt om det man säger är sant eller falskt. Huvudsaken är ju att det låter bra och att det känns fint när man säger det.

Vår statsminister upprepar med jämna mellanrum samma mantra som allehanda höga chefer: att vi behöver dem som kommer hit, annars kommer vår födelsekurva att plana ut. Emellertid har Sverige har ett födelsetal på 1.94 och är absolut inte inne i någon akut demografisk kris.”

”Dessa makthavare och inflytelserika opinionsbildare svarar ju aldrig på faktabaserad kritik. När Karl-Olov och jag i två böcker presenterade åtskilliga obekväma fakta med källhänvisningar i hundratals fotnoter blev svaret en nästan unison tystnad, bortsett från att några recensenter i gammelmedia kallade oss för ‘foliehattar’ eller lade in bilder på marscherande nynazister, eftersom de ansåg att vi skulle befinna oss i en sådan tankefigur.

Inte ett enda påstående bemöttes med fakta. Detta är bara ett exempel på att svaret från etablissemanget till massinvandringskritiker är att aldrig argumentera i sak utan att svara med brännmärkning.”

Samtidigt som kritiker osynliggörs bjuds folket på trossatser och moraliska uppmaningar att sluta leden bakom nomenklaturan. Sjungande ska vi gå till galgbacken.

När jag ser Morgan Johanssons och Gustav Fridolins oskuldsfulla äppelkindade yttre har jag svårt att värja mig mot bilden av omognad och bristande erfarenheter av ett annat vardagsliv, än det som erbjuds i det politiska föreningslivets drömfabriker.”

Medkänsla och solidaritet med det egna folket – som valt dem och som betalar deras löner och pensioner – är det sista man kan beskylla våra senaste regeringar för, oavsett partifärg.

”Det pågår ett förödande byggande av luftslott. Realia är att i Sverige strömmar det nu in ett ohanterligt flöde av migranter från tredje världens mest dysfunktionella och våldsamma länder. Det är mycket svårt att tänka sig att det kommer att sluta väl.”

kejsaren3


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/10/15/ankarbarn/

http://www.friatider.se/australien-vill-flytta-illegala-invandrare-till-kirgizistan

http://www.friatider.se/ensamkommande-f-r-mer-pengar-n-polisen-klagarmyndigheten-och-domstolarna-tillsammans

https://janmilld.wordpress.com/2015/06/24/gotland-river-alla-murar/

http://www.janmilld.se/historia/4/gotland.html

https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/31/den-svenska-regeringens-vapen-mot-sina-egna-medborgare-del-2/

http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/11/den-svenska-fascismen-kommer-att-komma.html

http://www.friatider.se/lyxig-kurort-kan-bli-st-rsta-asylboendet-hittills

Låtsaslandet

alice

Temat för denna bloggtext blir hur det nu finns en genomgående dissonans i vårt samhälle mellan å ena sidan påbjudna föreställningar om verkligheten, å andra sidan hur det faktiskt förhåller sig. Den officiella politiska debatten sker i en fantasivärld!

Några exempel:


1. Flyktingar

Hur många gånger har statsminister Stefan Löfven i TV upprepat sitt mantra om att de migranter som kommer hit ”flyr för sina liv”? I själva verket har ju dessa utlänningar hunnit passera ett antal säkra länder innan de når Sverige.

Det handlar om migranter, inte flyktingar! De väljer både tidpunkt och mål för sin resa.  De föredrar då det land som ger dem mest av det som de efterfrågar.

Kollisionen mellan den löfvenska fantasibilden och verkligheten illustreras av hur välbeställda utlänningar med högt ställda förväntningar på standard och service gång på gång ger uttryck för sitt missnöje och sin besvikelse. Vad Sverige kan erbjuda dem är inte bra nog. De villkor som många svenskar lever under, med avstånd till mataffär och vårdcentral, blir för dem oacceptabelt.

Åtskilliga gånger har dessa ”flyktingar” i protest vägrat att gå av bussen, som nu i Lima i Dalarna.


ylva
2. Arbetsmoral

Är det så att alla människor har som högsta önskan att klara sin egen försörjning genom eget hederligt arbete? Får vi tro en löfvenminister som Ylva Johansson är det så. Men vilken saklig grund har hon för det antagandet?

Vad hon ger uttryck för är föreställningar som i hennes kretsar upplevs behagliga och därmed kan förläna henne själv en godhetsgloria.

I verkligheten finns det självfallet många människor som inte har något emot att leva arbetsfritt och bli försörjda av samhället.

Eller att få extremt höga ekonomiska ersättningar som på intet sätt motsvaras av deras egna arbetsinsatser…

Den svenska välfärdsstaten har förutsatt en bestämd kultur med en hög arbetsmoral hos svenskarna, men sådant kan ju förändras.

Patrik Engellau har skrivit bra om detta.

Det är inte självklart att människor från fjärran länder och andra kulturer har en traditionell svensk arbetsmoral.

Allraminst om i Sverige finns ett bidragssystem som ger dem bättre ekonomi genom stora familjer och många bidrag än genom lågavlönat förvärvsarbete.


tsunamin
3. Invandringkostnader

Invandringen sägs i propagandan vara diffust ”berikande”.  I DN och andra media har också återkommande hävdats att invandringen rent ekonomiskt är lönsam, varvid man i praktiken talat om andra typer av invandring, än den som nu faktiskt sker till Sverige.

Om det verkligen vore sant att invandringen är lönsam, då skulle det självfallet aldrig behövt mässas om att kommuner och andra EU-länder ”måste ta sitt ansvar”.  Om det skulle stämma, som man påstår, då skulle kommuner rimligen stå i kö för att få ta emot fler migranter.


nyabarn
4. ”Barn”

Det talas om ”ensamkommande flyktingbarn”, men hur vet man att det verkligen är fråga om barn?

Några ålderskontroller görs ju inte, men där ålderskontroller görs – i våra grannländer – har det visat sig att många är vuxna män.

Bilder vittnar också om skäggväxt och kroppsbyggnad som tyder på det. I deras boenden håller sig också de verkliga barnen och de vuxna ”barnen” var för sig.

Till just Sverige söker sig så många fler ”ensamkommande flyktingbarn” än till våra grannländer – just därför att man där inte lika lätt låter sig luras. Till ofattbara kostnader.


sthbob

6. Ansvarsbefrielse

I Sverige pågår nu mycken förstörelse och brottslighet med koppling till invandringen, såtillvida att grupper av invandrare där är starkt överrepresenterade. Detta vill media och etablissemang dock inte erkänna, inte kännas vid.

Försvarslinjen utgörs av en dubbel förnekelse:

a) man förnekar fakta, vill dölja och sopa under mattan.

b) man förnekar ansvar, vill bortförklara och omyndigförklara förövarna: de är ”utsatta grupper” som inte rår för vad de gör. De saknar kontroll över sig själva.

På dem kan inga krav ställas.


 svgreker

6. Sjukfrånvaro

Både många korttidssjukskrivningar och längre perioder av sjukskrivning eller förtidspensionering kan naturligtvis vittna om verklig sjuklighet, men det kan också vittna om låg arbetsmoral.

När invandrare har högre sjukfrånvaro än etniska svenskar blir den påbjudna tolkningen att det rör sig om verklig sjuklighet. Den extremt höga andelen förtidspensionerade bland just greker och jugoslaver på 90-talet motsäger dock den tolkningen.

Se här, här och här.


put8006

7. Invandringsmängd

Omfattningen på migrationen till Sverige har konsekvent bagatelliserats. I mitten av 90-talet var den återkommande klyschan att det ”kommer bara en rännil”, eftersom det var mindre än rekordsiffrorna 1993-94.

Idag argumenteras att det kommer så många fler flyktingar till grannländer till Syrien än till Sverige, när den enda rimliga jämförelsen måste vara andra länder i Norden och Västeuropa.


jobben

8. Alla lika

PK-mantrat över alla andra är nog ”alla människors lika värde”.

Detta har man i praktiken glidit iväg och tagits ett steg längre, till att alla människor är likadana och helt utbytbara.

Dvs att ett visst antal etniska svenskar kan ersättas med ett lika stort antal t ex araber eller afrikaner.

Sanningen är ju att Sverige blivit vad det är genom insatser från svenskar.

Försvinner vi svenskar finns alltjämt en landyta här, men det är inte längre Sverige.


vitt

9. Rasism

Här blir det galet i alla ändar:

a) Man klassar det som ”rasism” när det inte är det – t ex kritik av en galen invandringspolitik eller kritik av dåliga attityder från enskilda invandrare.

b) Man är själva verkligt rasistiska, när man försöker skuldbelägga oss vita pga vår hudfärg.


myten

10. Fördomar

Tidigare klassades vi invandringskritiker som dumma och fördomsfulla. Efter att Jimmie Åkesson knockat Mona Sahlin i en TV4-debatt 2007 bytte man fot från kulturmarxisternas sida.

Därefter ansågs istället att SD och andra invandringskritiker kom med för mycket siffror och fakta. Nu skulle ”debatten tas” genom att istället lyfta fram sin egen moraliska överlägsenhet.


tolerans

11. Tolerans

De politiskt korrekta gör anspråk på att representera ”tolerans”.

I sin praktik står de ju för raka motsatsen. Mot meningsmotståndare är de utpräglat intoleranta – de ser oss som sämre människor, vilka inte behöver bemötas normalt och inte ska få möjlighet till yttrandefrihet.


ansvaret

12. Ansvar?

De gör också anspråk på att förespråka ett ansvarstagande.

I verkligheten struntar de i svenska folkets mest grundläggande intressen.

De tar inget ansvar för Sverige och svenska folkets framtid.


godnej

13. Godhet?

Vidare tror de sig företräda en godhet.

Vare sig de där är uppriktiga eller från början till slut är raktigenom falska och hycklande – vad blir resultatet?

Deras politik leder inte till någonting gott!

Det leder tvärtom till katastrof för de flesta som bor i Sverige!


slikea

14. ”Vi och dom”

De politiskt korrekta säger sig inte skilja på ”vi och dom”.

I själva verket skiljer de mycket noga på människor med ”rätt” åsikter och människor med ”fel” åsikter.

De senare tilldelas inte samma människovärde och rättigheter.

De skiljer också på svenskar och utlänningar: brott bedöms efter vem som är offer och vem som är förövare!

Som jämförelsen Västerås-Trollhättan manifesterade.


 sskatter

PS

Till detta kan fogas ytterligare en punkt:

”Grupp mot grupp”

Innebörden av att inte vilja ställa grupp mot grupp är att inte vilja ställa utgift mot utgift.

Dvs man förnekar grundläggande ekonomiska realiteter. I verkligheten måste budgetar gå ihop,  är resurserna begränsade. Så i praktiken ställer även kulturmarxisterna grupp mot grupp – vare sig de vill det eller inte.

De gör det dessutom på ett djup orättfärdigt sätt, där etniska svenskar gång på gång kommer i andra hand. Vi behandlas som en andra klassens medborgare i vårt eget land. ”Alla människors lika värde” – men det är mer synd om vissa grupper än om andra grupper. Mest synd är det om ”flyktingar”,  och en svensk kan aldrig kvalificera sig som sådan.

Alltså ska utlänningar ges företräde i Sverige. Vilket nu återkommande sker.


 

vaggen

Mer

AFFES
Folk ska gråta framför teven

ALEXANDERSSON
Flyktingkrisen exponerar den svenska kärnrötan

ALFSSON
PK-fascism

ALTSTADT
Så blir vänstern SD:s vallokomotiv

ANTROPCENE
Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet

ARNSTBERG
De postmoderna samhällsbyggarna

ARPI
Alla är vi rasister

ASYLKAOS
Skadegörelsen på Henrik Vinges (SD) lägenhet…

BLUESHIFT
Informationskriget

CAESAR
Belägrat land

ENGELLAU
Motsatta mentaliteter

HAROLD
Medborgar-STASI mot SD?

KRABBE
Svenska regeringens vapen mot sina egna medborgare, del 1.

LEDARSIDORNA
Det brinner i knutarna!

LJUNGBECK
Dom är inte som vi

MOTPOL
Ett Sverige i konstant undantagstillstånd

NORDSPOTTNING
Nonsensfrågor och nonsenssvar

PROJEKT MORPHEUS
Mission Impossible

SJÖGREN
Ett enat folk kan aldrig besegras

SOCKERBITAR
Bränder, Sahlin och SD

STYRMAN
Journalister ber inte om ursäkt

SUK
Vi är folket!

SUNDH
Mental och medial låsning

TOKLANDET
Kraftigt ökade utgifter för ensamkommande barn

TULLBERG
Blir Sverige en failed state?

VARJAGER
Långa köer till folktandvården

WAGER
Då har väl också vår del av avtalet…


 

Polisiära frågor?

garbo

Första gången som jag stötte på uttrycket ”det är en polisiär fråga kan ha varit i TV3:s ”Folkhemmet” år 2000 (kolla 2.55 in i denna film). På uppgifter från en kvinna i Landskrona om den fysiska otryggheten där till följd av invandring tyckte alltså  Robert Aschberg: ”Det låter som en polisiär fråga”.

ra


Femton år senare dök uttrycket upp i samband med drevet med Julia Caesar. Expressens kulturredaktör Karin Olsson värjde sig mot reaktioner om att offentliggörandet av JC:s identitet i kombination med hetsen mot henne kunde äventyra JC:s personliga säkerhet. En fråga för polisen, svarade Olsson.

ko


Nu senast gäller det gränskontrollerna till Sverige, eller snarare frånvaron av sådana. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson försöker gömma sig bakom polisen. Hänvisar till att det är en ”polisiär fråga” att bedöma situationen och avgöra om det vid landets gränser krävs en striktare kontroll än vad som nu sker!

mj


Mina invändningar mot justitieministerns resonemang blir åtminstone två:

A. Principiellt

Den pågående migrantinvasionen är ju massiv. Den får extrema konsekvenser för hela det svenska samhället – både ekonomiskt, socialt, kulturellt och säkerhetsmässigt. Beslut kring detta kan inte ligga på vare sig enskilda gränspoliser eller polisens högsta ledning. Det är fråga om beslut av politisk och demokratisk art. Dessa måste tas av politiker och partier.

ikoppel

B. Praktiskt

I verkligheten är den svenska polismakten stukad och på defensiven, många polisbefäl är pk-indoktrinerade och polisens resurser är otillräckliga.

Om olyckan vid Hjulstabron 2013 – läs här, här och här. Kontentan är att en ung bilist körde ihjäl sig, stannade inte för stoppsignaler – och för detta hölls ett polisbefäl ansvarigt!


torped
Av samma karaktär är DN-drevet mot polisen i Skåne, för att genom ett spaningsregister ha försökt motverka romers brottslighet,  en brottslighet som till stor del är riktad mot äldre och handikappade. Dagens Nyheter fick stöd från JO och lyckades få polisen av avbryta denna brottsbekämpande verksamhet.

Varför fanns romer så kraftigt överrepresenterade i spaningsregistret?

Det hade naturligtvis samband med att de var överrepresenterade i samband med olika brott. Även barn fanns med i registret, av i grunden samma anledning: en strävan från polisens sida att förebygga brott och få fast brottslingar.

Karl-Olov Arnstberg i sin nya bok, ”Romer i Sverige”:

”Det har uppstått ett olyckligt ömsesidigt beroende mellan svenska politiker, som behöver offer för att legitimera sin existens, och romer, som hamnat i en beroendeställning de varken kan eller vill ta sig ur på egen hand.”

Mannen bakom DN:s polisdrev, Niklas Orrenius, har nu blivit belönad för sin journalistik. Han fick  Torgny-Segerstedt-priset, med denna motivering:

”Niklas Orrenius är sedan många år en journalistisk fyrbåk i samhällsmörkret. Han har avslöjat Skånepolisens romregister. Han har också med kärleksfull närvaro – och klinisk precision – fört oss närmare flyktingarna från krigets Syrien samt betalat ett högt personligt pris när han med mild nyfikenhet försökt närma sig näthatarna. Hans gärning är en ständigt vibrerande påminnelse om pressfrihetens styrka och skörhet.

Därför tilldelas han Torgny Segerstedts frihetspenna för 2015.”


Polisens motivation påverkas naturligtvis också när våldsverkare som de under kanske stora personliga risker lyckats gripa direkt försätts på fri fot och kan fortsätta göra nya brott, genom ett perverst system av mängdrabatt för vaneförbrytare.


posmina

Mediakampanjandet i samband med migrant-tsunamin denna höst blev att Dublinkonventionen skrotades och första-asyllandsprincipen försvann. Gränserna öppnades för asylsökande som redan passerat ett antal konventionsstater, polisen bara vinkade igenom alla.

I den uppkomna situationen kunde rättsstaten upphöra.  Thomas Fuxborg, presstalesman för polisen: ”man ska inte stirra sig blind på en lag”.

Denna hållning blir möjligen logisk, utifrån att den svenska regeringen sommaren 2015 sände ned gränsbevakningsfartyget Poseidon till Medelhavet, för att transportera över 5000 emigranter från Nordafrika till Italien.

Överhuvudtaget saknas idag både en inre utlänningskontroll och en kontroll vid Sveriges gränser. Per Gudmundsson:

”Lägesbilderna från polisens nationella ledningsstab, märkta ‘Ej för spridning utanför Polismyndigheten’, noterar gång på gång att ‘den kontroll som polisen är skyldiga att genomföra inte kan verkställas i tillräcklig utsträckning’. Lägesbilderna anger ‘vår oförmåga att utöva kontroll’ som en huvudanledning …”

polisiart

Lagen gäller alltså bara ibland. Äganderätten värnas inte av polismakten. Följaktligen kan ”EU-migranter” ostraffat ockupera hus – husägarna kan inget göra, får ingen hjälp av samhället att avhysa dessa brottslingar!

Romer från Balkan upprättar också läger runtom i Sverige, kan ockupera markområden utan att kommunen lyckas få dem avhysta. Rättsstaten har abdikerat.

I Sverige finns nu 55 så kallade no-go-zoner, där varken vanliga svenskar och svenska myndigheter kan röra sig fritt. Ambulans, brandkår och polis riskerar att bli angripna av aggressiva gäng. Mer än en gång har polisstyrkor tvingats att retirera från sådana områden.

Det statliga våldsmonopolet i Sverige är redan i högsta grad ifrågasatt. Med en fortsatt okontrollerad invandring, av till stor del unga män från Mellanöstern – varav många kan vara ISIS-krigare – ökar risken för att SÄPO tappar greppet i kampen mot terrorism.


mjkort

Justitieminister – tillika migrationsminister – är alltså Morgan Johansson, sedan riksdagsvalet 2014.

Johan Westerholm på Ledarsidorna propagerar för att statsminister Löfven ska byta ut Morgan Johansson:

”En polis som inte kan garantera den allmänna säkerheten längre utan hänvisar till medborgargarden. En statsmakt, i detta fall representerad av Malmö Stad, som inte längre honorerar eller hänvisar äganderätten i sina beslut. En regering som drar bokstavligt talat benen efter sig i en rad brådskande ärenden. Allt från förstärkning av fastighetsägares möjligheter att freda sin mark från olovlig bebyggelse, lagstiftning för att bekämpa terrorresor över till att justitieminister Morgan Johansson nu aviserar att han behöver ett år på sig för att effektuera förra veckans migrationspolitiska överenskommelse.”

”Lite väl mycket av den politik som förs från justitiedepartementet präglas av oförmåga, ovilja och handlingsförlamning. Den börjar snart balansera på att bli samhällsfarlig.”

manifestation
Mer Ledarsidorna, ”I ett ekorrhjul av halvsanningar”:

”Fundera på vad som händer med en myndighet som har våldsmonopolet i sin hand om de saknar tillit till sin högste chef och den politiska ledningens förmåga. Om de väljer att gå till jobbet igen eller sjukskriva sig för att ha arbetat långt över det som kan förväntas av dem. Och det enda de ser framför sig är minst 18 månader till av samma medicin. .. vad händer om de inte klarar det, trots alla käcka hurrarop från Regeringskansliet?”

Att hösten skulle utvecklas på detta sätt visste Regeringskansliet så sent som den 23 augusti. Regeringen har, visar de sig, antingen inte förstått informationen de erhållit från Polis, Migrationsverk och Sveriges Kommuner och Landsting eller så har de medvetet censurerat och tryckt bort den. Någon har i varje fall gjort det som sitter centralt placerad…”

brand
Ledarsidorna ”Vi lekte politik”:

”Det är inte rimligt att kunna gå från att migrationen är en tillgång över till att det är en investering, en anspänning, att det inte finns något tak  till att idag ha landat i att vi är vid gränsen för vad Sverige klarar av på endast sextio dagar.”

Det är något, eller några, som har hindrat oss från att göra en mer kontrollerad inbromsning. För informationen har funnits i systemen. Det vet Morgan Johansson och sannolikt borde Stefan Löfven vara orienterad. ”


tb

En annan socialdemokratisk justitieminister var Thomas Bodström (2000-2006).

Vilket leder över till ett annat exempel på polisagerande, vid Blågula frågors torgmöte på Norrmalmstorg i Stockholm den 8 juni 2002. Under befäl av en då ganska ung kvinnlig polis såg polisstyrkan på platsen till att närvarande ”antirasister” kunde trasa sönder mötet. Uppenbart var att hon hade order uppifrån och var placerad i sin position för att agera så som skedde.

pitea

Liknande exempel var jag med om vid en SD-turné i Norrland 2004. Det fanns filmmaterial som bevisade hur mötena stördes och vilka som gjorde det, ändå gick polisen inte vidare med det.

multihundar


SAMMANFATTNINGSVIS

Stefan Löfven och hans sjupartikollegor talar gärna om ”ordning och reda” i det svenska asylsystemet, på en gång normativt och deskriptivt. Sanningen är dock en annan – verkligheten är den rakt motsatta!

Sverige har inte ens en fungerande ordningsmakt längre.

Detta måste ändras och det måste ske genom att trappan s.a.s. städas uppifrån.

Morgan Johansson, justitieminister, måste bytas ut!

 sprickan

 
”Vem skall hjälpa oss, när vi hjälpt andra så mycket, att vi inte längre kan hjälpa oss själva.”


http://avpixlat.info/2015/10/29/blir-sverige-en-failed-state/

http://avpixlat.info/2015/10/29/sverige-pa-vag-mot-samhallsupplosning/

http://patrikengellau.com/2015/10/28/nar-det-plotsligt-blir-pa-allvar

http://www.friatider.se/polisen-kan-inte-sk-ta-sitt-jobb-alla-resurser-g-r-till-invandringen

http://avpixlat.info/2015/10/28/stor-rusning-efter-skjutvapen-hos-europas-civilbefolkning/

http://motpol.blogspot.se/2015/10/ett-sverige-i-konstant.html

http://www.svd.se/polisen-vi-har-inte-kontroll-pa-flyktingstrommen

https://meritwager.wordpress.com/2015/10/31/polisen-klarar-inte-sitt-jobb-ministern-tycker-att-man-kan-strunta-i-lagar-och-regler-migrationsverket-koper-tjanster-av-kriminella/

http://ledarsidorna.se/2015/10/anarki/

http://erixon.com/blogg/2015/11/stefan-lofven-var-ar-din-lag-och-ordning/


 http://www.bgf.nu/startsida/bordet/antalet.html

https://janmilld.wordpress.com/2014/01/20/demokratiskt-abc/

https://janmilld.wordpress.com/2014/01/21/morgan-ar-inte-ensam-2/

https://janmilld.wordpress.com/2014/01/29/wikstrom-kan/

https://janmilld.wordpress.com/2015/10/05/tagna-pa-sangen

 

Förmyndarstyre nästa?

pagrund

Två moment kring Migrationspolitiska Uppgörelsen (MU) är intressanta:

1. SD utanför

Bakgrunden till överenskommelsen var ett totalt migrationspolitiskt haveri, till följd av den politik som bedrivits av sju riksdagspartier. Det åttonde partiet fick inte vara med i diskussionerna.

Sverigedemokraterna uteslöts konsekvent från deltagande – just det parti, det enda riksdagsparti med en politik som varit åtminstone i närheten av att kunna avvärja det haveri som inträffat.

Hur tänkte man här?  Skulle SD bestraffas för sina ställningstaganden kring invandringspolitiken?

Eller ville man här dra en gräns, se till att sådana åtgärder som SD förespråkar inte fanns med i diskussionerna?

Hur seriöst kunde det bli?  Vilka möjligheter fanns att med sådana förutsättningar nå en vettig överenskommelse?


omfordelning
2. Rop på hjälp!

Ett ständigt återkommande mantra i retoriken från svenska pk-politiker är ju att andra länder inom EU ska ”ta sitt ansvar” och göra som Sverige, dvs öppna för mottagande av extremt många migranter. Dessa maningar och förmaningar har dock inte givit resultat. Möjligen beroende på att politiker i andra länder känt ett ansvar för sina egna medborgare.

Med MU trappas dessa maningar upp till ett desperat nödrop – Sverige klarar inte situationen!

Nu önskar regeringen Löfven att andra länder ska ta emot även migranter som redan tagit sig till Sverige.

(I verkligheten kan det komma att gå åt rakt motsatt håll – från Finland kommer asylanter som mer ”tror på Sverige”…)

svdsl
SvD, den 25/10 2015:

”Stefan Löfven lyfter särskilt fram den del i uppgörelsen som innebär att Sverige ska begära att likställas med Italien och Grekland, och därmed delta i EU:s omfördelning av människor som befinner sig på flykt.”

”– När frågan har kommit till mig om huruvida omfördelning ska kunna ske också från Sverige, då har jag sagt att det ska inte uteslutas.”

(SvD): ”Det innebär ju en total kursomläggning mot vad ni har sagt tidigare – det här handlar om att försöka få ut folk ur Sverige.

– De senaste fem-sex-sju veckorna har vi haft en dramatisk ökning, och det är vi är överens om att den situationen är inte hållbar. Så vi tar upp det här av två skäl – ett är att peka på de andra EU-ländernas ansvar. Det andra är att vi kan inte fortsätta att ta emot, på ett sådant sätt som vi vill, om det här antalet människor ska fortsätta komma. Det går inte.

Det är ju intressant att du formulerar dig så, för om det inte blir något EU-beslut om omfördelning från Sverige, då säger du: det här går inte längre. Det finns ett tak och en gräns?

– Precis, den här situationen håller inte.”

traskp

Löfven hänvisar alltså till Italien. Där är läget särskilt prekärt, redan av geografiska skäl, genom närheten till Afrika.

Här har dock Sverige medverkat till att förvärra situationen, genom att sända ned fartyget ”Poseidon” till Medelhavet. Genom insatser från ”den svenska kustbevakningen” har mer än 5.000 afrikaner transporterats över till Italien.

Det rör sig om godhetsambitioner, eller bara föregivna sådana, men effekterna blir ju allt annat än goda!

storhjartat

Det var i valrörelsen 2014 som moderatledaren och dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt aktualiserade parollen om Sverige som en ”humanitär stormakt”. Underförstått skulle vårt land moraliskt befinna sig på en nivå över andra länder.

Den reinfeldska manteln har sedan tagits över av Stefan Löfven.

Genomgående finns från de svenska pk-politikerna en benägenhet att mästra andra länder och proklamera Sverige som moraliskt överlägset. Inget av våra grannländer har där undgått en ”släng av sleven”. Redan detta vittnar, tycker jag, om dåliga attityder och problematiska egenskaper från svensk sida.


deadend

Till detta kommer nu insikten om att den svenska stormaktspolitiken nått vägs ände. Det står obönhörligen klart att man tog sig vatten över huvudet.  Sverige går nu in i väggen, våra politiker klarar inte att hantera de problem som de har skapat. De är hjälplösa.

• Regeringen är handlingsförlamad, klarar inte ens att åstadkomma en gränskontroll.

• Det som i den s.k. blockpolitiken ska föreställa opposition klarar inte heller sin uppgift, vill uppenbarligen inte ta över regeringsmakten.

• Det svenska folket har dessvärre också – åtminstone hittills – visat sig oförmöget att märkbart reagera mot galenskaperna. I riksdagsvalet 2014 gav 87% sitt stöd åt Sjupartiet, enligt aktuella opinionsmätningar rör det sig fortfarande om en kvalificerad majoritet (över 70%).

Då återstår kanske bara att vända sig till andra länder om hjälp?

Stormakteriets facit står alltså klart:  förnedring.
Först stora ord och tomma floskler utan ände, så plötsligt platt fall.

havstormaktt


Men varför här inte löpa linan ut?

Logiken i detta blir ju att vi i Sverige inte klarar av att styra oss själva.

För en individ med problem att ta hand om sig själv kan det utses en ”god man”. Ibland kan det bli fråga om tvångsåtgärder, vederbörande ställs då under förmyndare.

Ska vi nu gå ut med en vädjan till våra nordiska grannländer, om att de tar oss under sitt beskydd?

För Danmark, Norge och Finland har Sverige utvecklats till en farlig granne – också de kan drabbas om vårt samhälle kollapsar.


På engelska finns uttrycket ”guardian angel”, skyddsängel.

Det inspirerade mig till detta montage:

skyddsanglarna


PS1

Peter Harold:

”Det är svårt att bedöma om politikerna haft avsikter i denna riktning eller om det rör sig om ren inkompetens. … påpekat att fri invandring och välfärdsstat inte fungerar tillsammans. Och idag har vi i praktiken fri invandring, om än anmodad av det politiska etablissemangets handlingar, där ‘flyktingar’ kommer kunna stanna i landet trots nekad asyl…. och vi vet att staten kommer ordna så att även de som nekas asyl i Sverige nu skall kunna få en hygglig tillvaro på skattebetalarnas bekostnad tills de befunnit sig tillräckligt länge och får sitt uppehållstillstånd av detta skäl istället. Och för att möjliggöra detta måste staten höja skatterna och öka statsskulden.

Resultatet blir ett fördärv av vår nation som ingen kommer att tjäna på. Kanske är det bara månader kvar innan även jag får min tillvaro omkullkastad för att staten utnämnt sig till en humanitär stormakt.

Jag vill inte ha det så. Det vill inte många andra heller . Men ingen av oss tillåts stå där Cicero stod och avslöja maktetablissemanget och förmå dem att ta till sjappen för att rädda sina skinn. Istället har vi låtit välja Lucius Catilina till vår härskare att leda konspirationen mot sitt eget folk. Vi kan inte säga ifrån; vi vet inte vilka ord som ger verkan, och snart kommer vi vara förbjudna att yttra dem.”


nyabarnPS2

Toklandet:

”Vad man måste göra för att åtminstone försöka åstadkomma något

  • Stäng gränserna omedelbart. Det måste vara prio 1! Med stäng menar jag inte bomma igen totalt utan att man ska kontrollera noga vilka som släpps in….

  • När man kommit ifatt så ska man vara tydlig med att man kommer att kontrollera ALLA som fått uppehållstillstånd de senaste åren under kaoset som rått sen Miljöpartiet blev inblandade …

  • Kontrollera alla ensamkommande barn mycket noga! Även de som fått uppehållstillstånd bakåt i tiden! Man ska absolut inte kunna ändra något i framtiden om man sagt att man är 17 år men i själva verket är 34. Kommer de fram att de ljugit så ska de utvisas omedelbart! Det är bedrägerier de sysslar med!…

  • Man måste ställa krav på de som kommer och vill bo i Sverige. Man måste kräva att de slänger allt det gamla dåliga åt skogen, det här är Sverige…”


PS3

Patrik Engellau:

”På teve hörde jag statsministern, upprepade gånger, säga att läget i migrationsfrågan nu är ‘ohållbart’.

En fördomsfri person skulle omedelbart dra slutsatsen att landets högste ledare mot bakgrund av en sådan insikt skulle föreslå ett antal extraordinära åtgärder mot det ‘ohållbara’ tillståndet. I ett normalt mänskligt samhälle går det väl knappt att föreställa sig att högsta chefen bedömer att de underlydandes livsbetingelser är ‘ohållbara’ och sedan underlåter att göra något meningsfullt åt saken.”

‘Varje normalt funtad människa får en adrenalinkick och grips av beslutsamhet och handlingskraft när hon inser att något i hennes liv är ohållbart. Att i stället bli handlingsförlamad är närmast psykopatologiskt. Och likafullt blir Sveriges ledande politiker med statsministern i spetsen handlingsförlamade.

Vad skulle Löfven göra om hans sommarstuga stod i ljusan låga? Gå till grannen och be att få låna ett dricksglas vatten att slänga på branden?

globalare


PS4

Johan Westerholm:

Morgan Johanssons förehavanden borde granskas närmare. Han borde, i likhet med Anders Ygeman i polisens fall, sedan sensommaren ha fullständigt klart för sig vad som skulle ske. Informationen har hela tiden funnits i systemen de ansvarar för. Varför de inte agerade är något för antingen statsministern eller Konstitutionsutskottet att reda ut.

Nu ser vi en U-sväng ut i blåsippeplanteringen. Och vi måste ännu längre ut i den innan det kan vända. Tyvärr. Hade Löfven kunnat ha, och framför allt begripa, informationen i tid hade vi mjuklandat. Nu får vi hoppas att det kommer mera samt att det inte står ett träd i vägen innan vi kan ta oss upp igen.”

 


PS5

6mannen:

”Löfven tjattrar på om de som flyr för sina liv, över Medelhavet i en överlastad gummibåt. De flyr för sina liv, men när de nått stranden i Grekland eller Italien är flykten för livet över. Då inleds en annan flykt, mot något bättre. Det är det Löfven skulle stå och tjata om. De flyr vidare för att få ett bättre liv, vilket är en helt naturlig drivkraft. Men i den krassa verkligheten låter inte det lika bra som om Löfven skulle överge ‘Människor flyr för sina liv!’ för det mer korrekta ‘Människor flyr hit för ett bättre liv.

Politik och ärlighet går sällan hand i hand, och under Löfvens irrfärder på den politiska spelplanen så existerar inte de politiska ärligheten alls.”


PS6

 


PS7

Fnordspotting:

‘Det här är människor som flyr för sina liv’. Så kommenterade Stefan Löfven i gårdagens Agenda de spänningar som uppstår i mindre samhällen där staten anlägger asylboenden.

Många av de människor han talade om har flytt för sina liv. Sedan dess har de emellertid passerat Turkiet, Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Österrike, Tyskland och ibland också Danmark. När de anländer till Sverige har de sedan länge befunnit sig i såväl fred som säkerhet, och deras asylrätt har till fullo respekterats i åtminstone två av de länder de passerat på vägen.”

”Genom att åberopa starkt känsloladdade argument försöker Stefan Löfven (och andra med honom) inte bara att vifta bort högst berättigad kritik mot vad som i själva verket är ett gigantiskt politiskt misslyckande. Vad mer är, de lägger sig därtill till med en falsk moralisk överlägsenhet när de bagatelliserar de ytterst kostsamma misstag som de själva gjort sig skyldiga till.

Det är emellertid inte bara Stefan Löfven som förtjänar kritik för gårdagens intervju. Agendas Anders Holmberg ställde inte Löfven till svars för talet om ‘människor som flyr för sina liv’. Ej heller fick Löfven svara på någon fråga om hur landet med i-ländernas sämsta integrationsresultat  skall kunna hantera EU:s största asylmottagande.

Stefan Löfven slapp även att svara på några frågor om hur detta påverkar den svenska statsbudgeten . Han slapp förklara hur fler länder skall kunna ta ansvar ens om de vill, när det är den politik de svenska politikerna har tagit beslut om som lett till det abnorma trycket på Sverige.

Vad Stefan Löfven däremot avkrävdes svar om var varför Sveriges situation skulle vara så mycket värre än till exempel Libanons. Att Löfven inte förmådde ge ett sådant svar är i sig talande, men det centrala i sammanhanget är att jämförelsen inte är relevant.

De syrier som befinner sig i Libanon erbjuds inga permanenta uppehållstillstånd. De erbjuds inte sociala förmåner på samma villkor som landets egna medborgare, de erbjuds inte rösträtt i kommunalval, de erbjuds ingen retroaktiv föräldrapenning och de erbjuds ingen förtur i bostadskön.

Vad Libanon främst har gjort är att upplåta mark. Kostnaden för lägren betalas emellertid från annat håll och de syrier som befinner sig i dessa läger är inte i närheten av att åtnjuta samma rättigheter som landets egna medborgare. Situationen i Libanon går, kort sagt, inte att jämföra med situationen i Sverige. Vad Holmberg gjorde var att jämföra äpplen med päronsaft.

Anders Holmbergs fråga var därmed lika intellektuellt ohederlig som Löfvens tal om ‘människor som flyr för sina liv’. Att Löfven trots detta inte förmådde besvara frågan är i sig ett fattigdomsbevis, men framför allt sätter Löfvens svar och Holmbergs ytterst underliga val av frågor fingret på vilken bedrövligt låg nivå den svenska samhällsdebatten förs på.”


 

Mer

http://www.bgf.nu/startsida/bordet/antalet.html

https://janmilld.wordpress.com/sverige-behover-hjalp/

https://janmilld.wordpress.com/2014/11/26/underligt-ar-det/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6289265

http://www.aftonbladet.se/debatt/article11450153.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article21647404.ab

http://fnordspotting.blogspot.se/2015/10/nonsensfragor-och-nonsenssvar.html

http://www.svd.se/stefan-lofven-alla-forstar-att-atgarderna-inte-racker/om/flyktingkrisen-i-europa

http://avpixlat.info/2015/10/24/hogtrycksinvandring-flyktingfarkt-undergang/

http://ledarsidorna.se/2015/10/i-ett-ekorrhjul-av-halvsanningar/

http://www.folkbladet.se/opinion/det-har-racker-inte-langt-8749346.aspx

http://www.tino.us/2015/10/winter-is-coming/

http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8152266/Gigant-regning-venter-svenskerne/

http://avpixlat.info/2015/10/26/moralisk-overmakt-och-svensk-nationell-narcissism/

https://www.efn.se/nyhetsrummet/nyhetsrummet-flyktingdebatt/

 

Slutsatser av Västerås-Trollhättan

2mordare

Låt mig först få sagt – om det finns någon som inte redan förstått det – att jag oreserverat tar avstånd från båda de aktuella dubbelmorden. Både det i augusti 2015 på IKEA i Västerås och det nu i oktober på Kronans skola i Trollhättan.

En person som i sin praktik är noga med att skilja på ”vi” och ”dom” och således tog avstånd i bara det ena fallet är statsminister Stefan Löfven. Beträffande IKEA-dådet gick han som bekant och gömde sig.

Beträffande oktoberdådet däremot, tog han omedelbart regeringsplanet till Trollhättan för att inför TV-kamerorna kunna göra uttalanden.

globalare

De flesta svenskar tar naturligtvis avstånd från dessa illdåd – båda två.  Varje normal människa måste ogilla våld mot oskyldiga människor, avsett offrens ålder och kön! Det gäller kanske även Stefan Löfven, åtminstone formellt.

Mina reflexioner blir då dessa:

1.
Om vi ogillar sådana våldsdåd – då bör vi vilja motverka att det händer igen, att fler våldsdåd inträffar.

2.
Om vi vill agera i den riktningen – då måste vi intressera oss för sannolika orsaker till de två dåden.

3.
Kan vi frilägga dessa orsaker, då har vi något att gå på, för att kunna förebygga nya illdåd.


wws

Redan en snabb titt på vad som hänt i Västerås respektive Trollhättan visar att där finns en gemensam nämnare.

Den är asylsystemet och invandringen.

fel2

I IKEA-fallet står klart att mördaren
a) var från Afrika
b) hade som motiv en önskan att få stanna i Sverige
c) siktade till att genom sitt våldsdåd driva igenom sin vilja.

Vilket ser ut att lyckas för honom. Det blir några år i svenskt fängelse, men för en man från Eritrea behöver sådant inte vara avskräckande.

Det faktum att mannen överhuvudtaget befann sig i Sverige har samband med dels asylsystemet, dels den bristande gränskontrollen till Sverige.

För att motverka fler mord av IKEA-typ finns således två åtgärder som vore ändamålsenliga och därför önskvärda:


granskontroll
A. Återinför gränskontrollen!

I praktiken har Sverige nu redan en gemensam gräns mot Turkiet – migranter kan ta sig genom hela Europa, direkt till det land som de själva valt. Som det visat sig föredrar de ofta just Sverige. Första säkra land gäller inte längre –  Dublin har upphört att tillämpas.

EU och Schengen skulle betyda en gemensam yttre gräns, men då detta inte fungerar blir det rimligt – det borde rentav vara självklart och slå till med automatik – att det återupprättas fungerande gränskontroller till Sverige.


avskaffa
B. Avskaffa asylrätten!

Mer konkret kan det här handla om att Sverige säger upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Med detta utvidgades FN:s flyktingkonvention till att omfatta även andra världsdelar än Europa.

En uppsägning av NY-tillägget skulle mao innebära att vårt åtagande begränsas till flyktingar från andra delar av vår egen världsdel.  Logiken i detta blir att varje världsdel får ta ansvar för sina egna flyktingströmmar.

Bakgrunden, som nu gör detta steg rimligt och naturligt, är att asylsystemet allt mindre fungerar i enlighet med ursprungliga intentioner:

•  Bara en liten andel av de asylsökande är flyktingar i bemärkelsen personligen politiskt förföljda – i huvudsak handlar det om välfärdssökare.

• Kostnaderna har dessutom exploderat – det både underminerar vår egen trygghet och minskar möjligheterna att hjälpa verkliga flyktingar på plats.

• Ett antal faktorer  – befolkningsökning, förbättrade kommunikationer, upparbetade kanaler – samverkar till en prognos av fortsatt högt folkvandringstryck med hjälp av detta asylsystem.

Genomförs dessa två reformer, då kan risken för ytterligare våldsbrottslighet från utlänningar i Sverige motverkas.


trollhattan
Över till Trollhättan.

Mördaren – Anton Lundin Pettersson, 21 – gick maskerad och beväpnad med stickvapen in i en skola där han dödade två personer.  Han var etnisk svensk och det rörde sig om en skola med hög andel  eleverna av utländsk bakgrund.

Min hypotes blir att flera faktorer här kan ha spelat in:

1. Anton Lundin Pettersson noterade vad som nu händer med Sverige genom frånvaron av gränskontroller,  och reagerade mot detta.

2. ALP blev upprörd, men som person levde han kanske isolerat, hade svårt att få utlopp för sin frustration.

3. Möjligen var ALP också kringskuren, saknade framtidsutsikter, kände inte att han själv just hade något att förlora.

4. Till detta kan ha kommit en labil personlighet, som gjorde ALP mer utsatt i en pressad situation.


OK, här kan jag bara spekulera, vet ju inte mer om ALP än vad massmedia förmedlat.

Men oavsett hur väl detta stämmer in på just ALP så befarar jag att vi befinner oss i en utveckling där en beskrivning av detta slag alltmer kan komma att stämma in på verkligheten för alltfler unga svenskar.

Den här ingången – inkännande, empatisk, försök-till-förståelse – har väl hittills varit ganska vanlig hos media,  politiker och myndigheter när det gäller unga brottslingar i allmänhet i Sverige. Kan det gälla även för ett våldsdåd med politiska förtecken?

(Om det nu verkligen är så att där fanns politiska förtecken – kontakt med någon organisation hade Anton Lundin Pettersson tydligen inte.)


fragor
Eller blir mitt resonemang här provocerande för politiskt korrekta personer?

Här rör det sig ju enligt polis och media om ”hatbrott med rasistiska motiv”. Det ger att brottet kan ses som extra allvarligt och inbjuda till att se förövaren som en särskilt ond människa.

Det riskerar även att spilla över politiskt, smitta av sig på andra. Först kom uppgifter att ALP tillhörde dem som önskade en folkomröstning om migrationspolitiken, senare även att han önskade att Sverige skulle ta emot färre invandrare.

migexpl


Jag håller ändå fast vid utgångspunkten att vilja motverka fler illdåd av detta slag!

Och att då försöka se vad som kan vara ändamålsenligt.

Även med den utgångspunkten finns tydligen plats för åtminstone två helt olika ansatser:

A. PK-ansatsen

Grundhållningen från de politiskt korrekta är att massinvandringen i sig inte behöver vara något problem – problemet är att det finns människor som är kritiska till den, som protesterar mot den förda politiken.

• Detta kan gälla redan invändningar på internet, i form av blogginlägg eller läsarkommentarer. ”Näthatet”.

DN-redaktören Peter Wolodarski har där krävt en ”moderniserad lagstiftning”, för att snäva in yttrandefriheten.

albrand
• Det kan gälla bränder på asylantförläggningar, där t ex Aftonbladets Anders Lindberg i SVT:s ”Debatt” lade skulden på Sverigedemokraterna.

SD:s Kent Ekeroth hade nämligen uttalat att ”Sverige går under” pga den pågående massinvandringen – detta innebar att ”piska upp en stämning”.

• Det kan gälla mordfall som det i Trollhättan. Även där vill man alltså kleta skuld på invandringskritiker.

Logiken i PK-ansatsen blir att det inte är den förda politiken som är problemet, utan medborgares ogillande av denna invandringspolitik. Om ingen protesterade, om alla bara höll tyst, då skulle allt gå bra.

bo

Mina invändningar mot denna linje blir tre:

1. Det är orättfärdigt och antidemokratiskt.
Innebörden blir ett förtryck av svenskarna.

2. Sverige skulle snart upphöra att vara ett fungerande samhälle.
Detta skulle drabba alla som bor i landet, ja även drabba våra grannländer.

3. Det är ogenomförbart.
Alla svenskar kan inte låta sig tystas, hur mycket pk-folk i media än vill det.


B. IK-ansatsen

Vad vi invandringskritiker förespråkar blir nog det enda realistiska: motstånd.

Ingen seger är garanterad, men kamp kommer det att bli!

upptillkamp-1


PS1

Ann Helena Rudberg:

”Det går inte att demonstrera bort hat. Det enda som hjälper är tillräckligt intelligenta politiker.”


PS2


Mer

https://peterharold.wordpress.com/2015/10/25/varfor-hedras-offren-i-trollhattan-med-islamska-statens-halsning/

http://patrikengellau.com/2015/10/24/nagot-konstruktivt/

http://blueshift.nu/dod-man-talar-inte-historien-om-tva-dubbelmord/

http://patrikengellau.com/2015/10/23/skolbrandernas-forlovade-land/

http://avpixlat.info/2015/10/23/ingen-lyssnade-nar-jag-varnade-om-skolattacker/

http://www.kimmoa.se/rn/visa?UID=7793319

http://www.ninadrakfors.com/?p=1325

http://www.6mannen.se/vi-och-dom/

http://blueshift.nu/landet-ledarlos-sverige-efter-dekapiteringen-pa-ikea/

http://ulmerkotten.blogspot.se/2015/10/med-lofven-vid-rodret.html

https://varjager.wordpress.com/2015/10/25/rossana-dinamarca-v-besoker-hemstaden-trollhattan-och-minns-rasismvagen-pa-90-talet/

http://sockerbitar.se/yttersta-krankningen/


https://janmilld.wordpress.com/2015/08/19/morka-krafter/

https://janmilld.wordpress.com/2015/08/12/inte-sa-vansinnigt/

https://janmilld.wordpress.com/2015/06/12/inte-bara-lofven/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/29/valbetald-feminist/

 

slnojd

slikea