• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nä te NATO

natoflocken

Centerpartiet vill nu att Sverige ska gå med i NATO.
Kristdemokraterna lär följa efter.
Då vill hela Alliansen samma sak.

Genom värdlandsavtalet och militära samövningar med NATO har Sverige redan i praktiken tagit stora steg i riktning mot ett faktiskt medlemskap i NATO.

dnfan

Partioffensiven för svenskt NATO-medlemskap ingår i en mediekampanj, från inte minst Peter Wolodarski och Dagens Nyheter. Med sig har man fått en växande folkopinion, inklusive en majoritet av SD-väljare.

Jag menar att det handlar om ett fyrfaldigt hjärnsläpp!


 1

1. Jämför tidigare

Alltsedan den judiska revolutionen i oktober 1917 har funnits Sovjetunionen, som en brutal diktatur invid Östersjön.

Detta välde expanderade 1939-45, till att omfatta både de tre baltiska staterna och en rad länder i Östeuropa. Och varade fram till år 1991. Under hela denna period var Sverige alliansfritt.

Nu när det detta välde försvunnit och Ryssland blivit ett mer demokratiskt land – då vill man att Sverige ska överge sin alliansfrihet!

Var finns logiken i det?


2. Säkerhet

Säkerhet kan handla om dels att motverka utbrottet av ett krig, dels att Sverige inte ska bli måltavla för krigshandlingar och fientliga missiler i händelse av ett krig.

• Skulle risken för ett världskrig minska genom ett stärkande av NATO?

• Skulle risken för ryska missiler mot svenskt territorium minska genom svenskt medlemskap i NATO?

Svaren ger sig själva: ju mer vi knyts till NATO, desto mer självklart blir vårt land en måltavla för Ryssland i händelse av krig!


 3

3. Orsaker

Ryssland är aggressivt, sägs det i mediapropagandan, landet har militära övningar.

Men hur kommer det sig?

• Kan det ha samband med NATO:s expansion österut efter år 1991?

• Kan det han samband med kuppen i Kiev 2014 och det omfattande våldet i Ukraina även därefter?


 4

4. Moral

Bakom viljan att ansluta Sverige till NATO ligger en föreställning om att USA på något sätt representerar anständighet och moral.

Hur är det möjligt efter USA:s alla angreppskrig?!

Hur kan man göra sig så blind för de gränslösa övergrepp som USA gjort sig skyldiga till i bara Irak?!  Cirka en miljon dödade. Hur många skadade, hur många torterade, hur många hemlösa?

”Det får aldrig hända igen” har det sagts i samband med skolresor till Auschwitz.

Var detta inte just vad som inträffade i Irak och andra länder där USA ingripit? Det hände igen – dvs massiva övergrepp, med ofattbart mänskligt lidande. Möjliggjort genom de mångas passivitet och likgiltighet.

Först atombomberna över Japan, sedan Agent Orange över Vietnam, därefter utarmat uran i andra USA-krig.

Svenska redaktörer och politiker vill inget förstå.
Vi andra måste ändå försöka att göra det!

USA som allierad?
Nej tack!

neto


Mer

NATO, Sverige och säkerheten

Varför lades inte NATO ned 1991?

Osäkerhetspolitik


http://antropocene.se/2015/october/ar-eus-foljsamhet-till-usa-storsta-hotet-mot-europas-sakerhet.html

http://www.nejtillnato.se/

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2015/09/falskt-om-sveriges-sakerhet.html

https://parnassen.wordpress.com/2015/10/11/putin-radda-oss-vi-vill-inte-vara-med-i-nato/

http://www.exponerat.net/jan-milld-replik-om-ryssland/

https://janmilld.wordpress.com/2014/04/21/sverige-och-nato/

https://janmilld.wordpress.com/2014/08/30/varfor-lades-inte-nato-ned-1991/

https://janmilld.wordpress.com/2014/06/12/hur-farlig-ar-ryssen/