• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

Vad är lagom?

lagom
Vad skulle en invandring till Sverige av lagom omfattning och karaktär kunna betyda?

Rimligen en invandring som inte
äventyrar vår ekonomi och trygghet
resulterar i sociala spänningar och skadar vår demokrati
medför så drastiska demografiska förändringar, att svenska folket byts ut.

Som mediedebatt och kulturklimat i Sverige har utvecklats blir det som att ”svära i kyrkan” att ens ställa en fråga som ovanstående. Den utgår ju ifrån att vi svenskar finns och har intressen att värna, att vi ska tänka och agera med förnuft

Det gör att frågan blir ”fel ställd”. De utlänningar som tar sig hit är nämligen ”flyktingar” och flyr för sina liv. Moraliska hänsyn måste då ge plats bara för ett perspektiv: vad som är bäst för utlänningarna, vad de kan föredra!

Parallellt med detta sker i massmedia en utvidgning av begreppet ”flykting” så att det kan innefatta envar som ”söker ett bättre liv”, dvs har valt att bryta upp och välja ett annat hemland. På så vis suddar journalisterna ut distinktionen mellan flyktingar och migranter.

Det gör att den nu aktuella flodvågen till Europa av människor från Asien och Afrika inte är något tillfälligt och övergående. Den kan fortsätta på obestämd tid. Och den kan bli än mer omfattande, det kan handla om många 10-tals miljoner människor.

Så här skriver Patrik Engellau:

”Kommunikationsexplosionen med teve, filmer, twitter, internet, facebook och så vidare är en stor grej. Tredje världens massor kan betrakta hur vi i-länningar lever. De har kanske felaktiga föreställningar om vad detta liv innebär, men de vet hur det ser ut på ytan. De har kanske sett reklam om katter som får sin kattmat på silverfat. En helt ny tanke har därmed uppstått i deras sinnen, en tanke som en normal u-länning tidigare aldrig kunnat tänka, nämligen ’sådär skulle jag också kunna leva’. I all sin enkelhet representerar detta tankesprång en oerhörd metamorfos.

Den andra förändringen är att livet blivit så mycket bättre för tredje världens folk. Fattigdomen minskar, sjukdomarna trycks tillbaka, fler får utbildning, snart har alla mobiltelefon.”

”Den första världen har nästan en miljard människor och resten av jorden mer än sex miljarder. När en andel av dessa sex miljarder börjar nära drömmar om att leva den enskilda miljardens liv, att ha en egen katt som äter på silverfat, då startar en rörelse med obändig kraft.”

”Kriget i Syrien och andra länder där USA farit fram är förvisso en faktor av betydelse, men grundläggande är sökandet efter mer materiell välfärd. Där spelar de generösa bidragen i ett land som Sverige en viktig roll.”

ostovast
Vilka är det som kommer?

Många uppger sig komma från Syrien, eftersom detta ger bättre chanser till asyl, men de flesta kommer från andra områden. En stor majoritet utgörs av unga män. Uppenbart är att de vanligen inte är fattiga, i varje fall kan kravfullheten ofta vara påfallande.

Retoriken från en politiker som Stefan Löfven, om att det rör sig om väldigt utsatta människor motsägs allt tydligare av herrefolksattityder.

Två filmsnuttar som illustrerar denna förljugenhet:

Till detta kommer en aggressivitet, fientlighet och våldsbenägenhet som tydliggjorts genom andra filmsekvenser. I kombination med anstormningen kvantitativt ger detta en direkt hotbild mot Europa.

I synnerhet gäller detta Sverige, av två skäl:

1. redan från början vill de flesta till just Sverige  genom de här särskilt generösa bidragen och möjligheterna till anhöriginvandring.

2. nu stänger andra EU-länder – även Tyskland – sina gränser och stramar upp sina regler. Då blir Sverige ett än mer självklart mål.

Antalet asylsökande till Sverige har därför slagit nya rekord, och det kan vara bara början.

Denna anstormning utgör alltså ett hot mot vårt land och hur vi än försöker kan det nu bli svårt att lyckas hålla emot, eftersom kanaler redan har upparbetats genom organisatörer av resorna och genom alla utlänningar som redan kommit hit.

Måste det då inte vara angeläget att åtminstone försöka bromsa?

Vad politiker och mediafolk verkar för är dock raka motsatsen!!

Med propaganda och känslostormar utnyttjar de kvinnor och barn, men den förmenta godheten får i slutänden resultat som minst av allt gagnar kvinnor och barn i Sverige!

welcome


Julia Caesar, i sin krönika ”Mentalt inbördeskrig”:

”Med massinvandringspolitiken som medel har politiker och journalister skapat ett mentalt inbördeskrig i Sverige. Kursen har länge varit utlagd, och nu är vi där. Det är ett krig där den part som har vapnen och resurserna förnekar att det alls pågår. Men den som har ögon ser att den sammanhållning och grundläggande tillit som är absoluta förutsättningar för ett hållbart samhälle nu raseras i allt snabbare takt. I grunden finns en växande ömsesidig misstro mellan makthavare och befolkning som effektivt undergräver det förtroendekapital som Sverige som nation vilar på.

Detta är de allra allvarligaste skadeverkningarna av massinvandringen, eftersom skadan inte låter sig repareras. Landet klyvs isär. Tilliten vittrar sönder, och splittringen skär som laserknivar rakt genom släkter, familjer, vänner, arbetskamrater och andra sociala nätverk.”

”Självutnämnda åsiktspoliser och Expogendarmer har förklarat krig mot vanliga svenska medborgare utifrån att de själva anser sig ha monopol på den enda godkända moraluppfattningen. Journalister i mediekoncerner med miljardresurser bakom ryggen bedriver åsiktskrig och förföljelse mot sitt eget folk. Programledare, ledarskribenter och politiker försöker lura i oss att folkviljan välkomnar den pågående invandringstsunamin med öppna famnen. Vi ska ha helt klart för oss att vi ska hålla käften, annars…”

”Det är ingen tillfällighet att åldringsrån är en alltmer populär brottsgren. De riktar sig specifikt mot äldre, utsatta människor som fortfarande tror att man kan lita på alla. Den tillit som är ett samhälles grundläggande styrka förvandlas till svaghet och skyddslöshet när den konfronteras med människor som formats av vålds- och lågtillitskulturer som tidigare var i stort sett okända i Sverige.

Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam har i sin forskning visat att den sociala tilliten minskar i samhällen präglade av etnisk mångfald. Människor litar inte på varandra – inte ens inom samma etniska ursprung – , de ’hukar sig’, har färre vänner och deltar i mindre utsträckning i samhällsaktiviteter.”

”Tyvärr har en stor del av befolkningen ännu inte förstått eller velat förstå vad som pågår. Svenskar är världens mest vilseförda folk.

I likhet med tredjeklasspassagerarna på den sjunkande Titanic förlitar de sig på gammelmedias propaganda och på att livbåtarna ska räcka till alla.”

titanic

I svenska media dominerar invandrarnas perspektiv totalt. Ivern att ställa sig på ‘förtryckta minoriteters’ sida sätter balans och kritiskt tänkande ur spel. Hur den extrema massinvandringen påverkar Sverige och svenska folket är en fråga som aldrig ställs. Svenskarna verkar helt enkelt inte finnas som folk. Med ett raskt penndrag har vi raderats från mängden av existerande etniciteter. Sverige verkar inte heller finnas, åtminstone inte för sin egen skull. Bara som mottagarland och finansiär av en invandring av extrema dimensioner.”


Karl-Olov Arnstberg, i sin text ”Nationernas kamp”:

”… är att svenska medborgare just nu är utsatta för en propagandadrive av nordkoreanska dimensioner. Hjärtan, plånböcker och landets gränser ska öppnas för migranterna. Trots detta, så växer Sverigedemokraterna. Detta är mycket farligt.

Det är inte farligt att Sverigedemokraterna växer, utan att folket tappar förtroendet för sina makthavare. De som i dag ljuger och förskönar verkligheten kommer att ha ytterst svårt att återskapa tilliten. Hur ska man veta när media börjar tala sanning? De har ju ljugit, vilselett och censurerat i decennier.”

”…håller en av välfärdssveriges viktigaste institutioner på att skjutas i sank. Vården är visserligen inte längre gratis, men den är billig. Det spelar emellertid inte så stor roll om den samtidigt är dålig i betydelsen underbemannad. Vem tycker det är bättre med billig och dålig vård än dyr och bra? I varje fall inte den som kan välja och som idag alltså betalar dubbelt för sin sjukvård: dels via skatten, men för säkerhets skull också via en privat försäkring. Det hindrar inte att beskattningen av medborgarna åter rusar i topp. Från femte till första plats i världen. I världen! Allt fler kommer att fråga vad det egentligen är de betalar för. Varför stanna i Sverige?”

slutlosningen

”Jag har sparat det viktigaste, mest drabbande, minst omskrivna och mest svårhanterliga till sist: känslan av att ha haft turen att födas in i ett homogent, tryggt samhälle, befolkat av människor som är av samma slag och har samma grundsyn på arbetet och vardagstillvaron.

Sverige var ännu för mindre än femtio år sedan ett utpräglat monoetniskt samhälle. Det är en fullkomligt avgörande tillgång, därför att förtroendet medborgarna emellan fungerar inte när medborgarna inte är av samma slag. Det är också orsaken till att stora minoritetsgrupper söker hålla samman och inte vill assimileras in i något mångkulturellt samhälle. Makthavare och opinionsbildare försäkrar oss att alla människor är av samma slag, att tänka annorlunda är rasism, det är att dela in världen i vi och dom, vilket som bekant inte är tillåtet.”

”Det som svenska makthavare skryter med i dag – rollen av en humanitär stormakt – kan i historiens ljus att visa sig bli landets skam. Sverige som en ivrig bundsförvant till Tyskland, landet som ännu en gång sänker Europa, och denna gång för gott. För gott därför att Europa är skapat av européer och byter Europa befolkning, så försvinner inte bara den europeiska civilisationen utan också den välfärd, som inte minst är attraktiv för migranterna.

Även om medierna helst visar bilder på unga moderna familjer och gulliga eller döda små barn, så får vi inte glömma att majoriteten i migrationsströmmen är unga män. Och att dessa unga män är muslimer. Strömmen av migranter är av den storleken och är så illa hanterad att den har kraft att förpassa Europas högkultur till historiens skräphög. Sverige drar sitt strå till stacken och nu när allt fler blir på det klara med att det här går käpprätt åt helvete, då spurtar den svenska makteliten! Hur kort i tanken kan en svensk makthavare/opinionsbildare vara på en skala ett till tio? (svar: fjorton).”

sledning

”Ingen ska komma undan”, deklarerar socialdemokraternas Stefan Löfven triumferande, och syftar på att alla kommuner – vare sig de själva vill eller ej – ska påtvingas ”flyktingmottagning”.

Det kommunala självstyret ska i praktiken avskaffas, för den goda sakens och höga moralens skull.

Samma sak vill han göra med övriga EU-länder, även om detta blir svårare.

Istället för att motverka själva folkvandringen vill Stefan Löfven och Morgan Johansson begränsa diskussionen till fördelningen mellan olika länder.

Men ”flyktingarna” själva då – har inte de visat att de har egna och mycket bestämda viljor? De vill till just Sverige, pga den extrema flatheten här och generositeten med skattemedel!

Löfven talar gärna om ”ansvar”, men i själva verket är Sverige mer än många andra länder ansvarigt för den uppkomna situationen:

a) smörgåsbordet av förmåner, som givit pull-effekter

b) stöd åt rebellerna i Syrien, medverkan i bombkriget mot Libyen 2011, som givit push-effekter

smorgasbord

Kristoffer Hell skriver, i sin nya bok ”Västs mörka hjärta”, om Kalergiplanen.

Ur avsnittet ”EU som rasbiologiskt experiment”:

”… Kalergi, vars aktivism började långt före kriget, och för vilken EU aldrig handlade om fred, utan är ett rasbiologiskt experiment med följande två huvudpunkter.

Alla folkslag på planeten skall blandas ihop till en enda röra som Kalergi beskriver som en ’eurasisk-negroid ras’

Enda undantaget för det planetära rasbiologiska experimentet judar – som Kalergi anser vara ’Europas andliga överklass’.”

”Den vördnad med vilken Kalergi betraktas av EU:s toppskikt bekräftas av det senaste decenniets mottagare av Kalergipriset:

• Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande (2014)

• Herman Von Rompuy, EU-rådets ordförande (2012)

• Angela Merkel, Tysklands förbundskansler (2010)…”

kh


Greg Johnson, i ”Nya högern kontra gamla högern”, om folkmordet på vita i västvärlden.

”Vita människor är den viktigaste utrotningshotade art som finns.”

”…vita begår inte självmord, vi är måltavla för ett folkmord.”

”Det är inget fel med vit rasism, nationalism och självhävdelse. Det står inte nödvändigtvis i strid med andra folks legitima intressen, och i de fall där våra intressen står i strid med deras är det är det fullständigt riktigt att ta vårt eget parti.”

”Den deprimerande sanning som jag brottas med är att vår ras måste räddas trots sig själv och mot sin vilja. Ingen frisk organism behöver tillhandahållas ett moraliskt rättfärdigande för sin egen överlevnad. Men vita människor behöver det.”

gjPS

skojminister

http://ledarsidorna.se/2015/09/handlingsalternativ-i-folkvandringens-tidevarv/

SONY DSC

https://parnassen.wordpress.com/2015/09/24/varldsledaren-viktor-orban-simmar-inte-med-strommen/

http://se.sputniknews.com/asikt/20150924/659097.html

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2015/09/arrogant-och-okunnigt-om-flyktingarna.html

Annonser

18 svar

 1. Oj vilket tempo, ännu en fantastisk artikel.

  Det min mormor berättade för mig var att när hon var ung var visserligen inte allt perfekt men många kände att man höll på med någonting viktigt, att bygga ett bättre samhälle.

  Kanske är det det vi människor behöver? Skillnaden är att idag har media och dolda krafter ”kapat” denna strävan att vi istället ska göra gott för asylsökanden. Många känner sig goda när de får öppna sina hjärtan och sina egna och kanske helst andras plånböcker.

  Före egen del vill jag sträva för de i min närhet. Jag är centrum och sedan strålar det ut. Således bryr jag mig mer om en svensk i Dalarna än en Pakistanier. Jag bryr mig mer om en vän än en total främling. Mer om mina barn än grannens. Det är helt naturligt och såsom naturen har ordnat det för alla levande varelser. Genetisk närhet betyder något. Vi svenskar är nära släkt om vi går tillbaka 1000 år.

  Jag lyssnade på Red Ice och Frank Salter och tydligen finns det en judisk professor på Princeton som vill bota kvinnors egoism att de bryr sig mer om sina egna barn än andras. Något säger mig att samhället är riktigt sjukt när en sådan person blir Professor på ett anrikt amerikansk universitet. Då menar jag bildligt och bokstavligt – sjukt. Dödligt sjukt.

  Jag tror ett nytt politiskt parti i Sverige måste ha visioner. Man måste ge sina väljare de där målen att sträva efter. Vi är inte bara konsumenter som kliar oss i naveln, dricker öl och ser på Bingolotto, vi har högre ambitioner än så om vi känner att det är viktigt. SD har ju Folkhemmet men det känns idag lite begagnat. Säkert bra men redan använt av sossarna i 40 år.

  Jag kan tänka mig 100 punkter med fantastiska mål för ett folk att sträva mot där inga konflikter behöver finnas. Där arbetare och företagare går mot samma mål liksom landets kvinnor och män. Där vi alla har siktet på att bygga ett bättre, självständigt Sverige för framtiden och där vi jobbar tillsammans. I ett sådant samhälle finns inget utrymme för Bonnier och Wallenberg som arbetar mot sitt eget folk. De måste bort.

  För att kunna börja bygga och investera så måste man veta att det som byggs tillfaller den som bygger. Idag är det helt meningslöst att satsa i Sverige eftersom med dagens migration få kommer vilja bo kvar utan flytta till s.k. Gated Communities. Det du skapar tillfaller imorgon afrikaner och araber. Se på Sydafrika. Endast de som bor i ett ”Gated Community” lever bra. Alla andra vita i ”helvetet”.

  Jag ska gärna utveckla punkter till dig Janne om du så önskar som ett mål och strävan för svenska folket att bygga en bättre framtid. Skriver jag dem här blir det för långt.

  Reklam: Senaste Red Ice med Kevin MacDonald, John Friend och Tim Murdock. Där har det ett avsnitt med juden och Bilderbergaren Peter Sutherland och flera andra judar i ett Roundtable som berättar om hur de vill helt förstöra etniskt homogena nationalstater. Det är samma tongångar som Göran Rosenberg. Agendajudarna och deras medlöpare måste bort för att ett bra och fredligt samhälle ska kunna växa fram. Det är vi eller dem. Nu är vi där. Agendajudarna + omedvetna svenskar vs. medvetna svenskar.

  Jag tänker på SD och de s.k. neokonservtiva, låt oss kalla dem Cuckservatives. De hetsar mot muslimer vilket gör dem inte ett dugg bättre än någon annan. Istället bör vi se muslimerna som våra vänner. De bör bestämma i sina länder och vi i vårt. Vi ska hjälpa dem att bli fria från ockupationsmakterna Israel och USA. De ska, precis som vi, kunna skapa fina samhällen utan inblandning av CIA och Mosad. De araber och muslimer som bor här kan då på sikt söka sig tillbaka till sina länder där jag tror de i grunden skulle vilja bo om de bara slapp Agendajudisk inblandning och förstörelse i varje land. Den judiska staten Israel kan enkelt förstöras genom massinvandring precis som Sverige, USA och andra västländer förstörs under Agendajudernas paroller.

  Utan USA och Israels krig mot ”terrorismen” som av en händelse startade p.g.a. 9/11 (helt och hållet utfört av Israel) skulle Sverige knappt ha några ”flyktingar” alls idag.

  Dessa länder var på väg åt helt rätt håll fram till 1948-talet då Israel bildades och helt förstörde alla områden i Mellanöstern för sin egen vinning. Beirut kallades Mellanösterns Paris. Det ligger nämligen i Israels intressen att alla länder runt det är svaga så att de kan söndra och härska och kanske på sikt få det där stor-Israel man så hett eftertraktar mellan floderna Eufrat och Tigris.

  Psykopaterna på DN styr Sverige. De måste bort.

  • Bra där igen Kalle!

  • Instämmer, Kalle! Bra talat:

   ”…Cuckservatives. De hetsar mot muslimer vilket gör dem inte ett dugg bättre än någon annan. Istället bör vi se muslimerna som våra vänner. De bör bestämma i sina länder och vi i vårt. Vi ska hjälpa dem att bli fria från ockupationsmakterna Israel och USA. De ska, precis som vi, kunna skapa fina samhällen utan inblandning av CIA och Mosad. De araber och muslimer som bor här kan då på sikt söka sig tillbaka till sina länder där jag tror de i grunden skulle vilja bo om de bara slapp Agendajudisk inblandning och förstörelse i varje land.”

   • Håller med Kalle!

    En ofta använt aya (vers) ur koranen är Al-Hudjurat (De inre rummen)
    [49:13] Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra.

 2. Lena har uppmärksammat mig på hur AF har öppnat kontor nere i Afrika. Men även producerat en serie kortfilmer där dom berättar för dom nya svenskarna vilka rättigheter dom har i Sverige. Att dom har rätt till villa, volvo, vovve och en blond blåögd flickvän helt gratis. Klart som attan att dom vill komma hit till landet som flyter av mellanmjölk och dunderhonung. Hade hon suttit kvar i domstol hade hon velat döma dem för bedrägeri och medhjälp till mord. Dock är hon alldeles för mjuk och nöjer sig med några års fängelse.

 3. Man kan verkligen undra på vilket sätt Sverige ska ta någon ledande roll i Syrien. Ska Löfven avsätta al-Assad eller ska han skicka dit två JAS-plan att skrämma bort a-Assads motståndare eller möjligtvis öppna en luftbro så att alla som befinner sig i Syrien bekvämt kan resa hit, givetvis utan pass eller pengar. Antalet invånare 2012 uppskattas till drygt 22,5 miljoner människor så det blir många flygturer för att tömma det landet på folk, närmare bestämt 56250 flygturer.

  Eller har han tänkt sig att den svenska armén ska ta ledningen i motståndet mot al-Assad. Vet Löfven vilken sida han står på, den legitima och tidigare erkända regimen eller ska han ansluta sig till IS? Har fackföreningsmannen och tidigare företrädare för den svenska modellen helt bytt fot och blivit globalisternas verktyg. Var det det han lärde sig då han bevistade Bilderbergmötet 2014?

  Svenska politiker har fått hjärnsläpp helt och hållet och håller på att dra ner landet i kaos. Ett kaos som sannolikt leder in i en stor militär konflikt mellan öst och väst. I den finns inga vinnare bara förlorare. Alla världens ledare borde besinna sig och enbart inrikta sig på aktiviteter inom sina gränser. Hjälp till nödställda skall ske av alla efter förmåga till de nödlidande i sitt närområde.

  Stefan Löfven skall ta ansvar för Sverige och sitt folk, att ta ansvar för händelserna i Syrien eller annorstädes är han inte vald till. En svensk statsminister är vald till att ta ansvar för Sverige och vinnlägga sig om att vi har goda relationer med alla världens ledare och länder. Han ska se till att Sverige fungerar väl, att alla samhällsfunktioner har och får de resurser som krävs för ett bra resultat. Han skall också ge förutsättningar till att företag kan frodas och ge fler möjligheter till arbete. Han ska kort och gott värna det folk han är satt att leda.

  Tyvärr väljer han en helt annan väg och folket ogillar det som sker, det märks inte minst på de opinionsyttringar som redovisats, sämre stöd för regeringspartierna och större stöd till det enda parti som säger sig vilja gå en annan väg. Det borde mana till eftertanke, men det har vi dock inte sett något av.

  Om nu regeringen lider av hjärnsläpp eller om det är så att man följer en annan agenda, uppställt av yttre krafter vet vi inte säkert men ett visst mönster kan skönjas då i princip hela EU gör likadant. Dock börjar allt fler av Europastaternas ledare svänga i det konsensus som tidigare rått inom EU. Allt fler verkar dra öronen åt sig möjligtvis av oro för hemmaopinionen. Det gäller dock inte vår ledare, inte än.

 4. Allt vad som tas upp här och på andra avslöjande bloggar stämmer, men vad är lösningen? Jo, KRIG!
  Ställer själv upp trots mina 72 år.

  • Krig är någonting vi ska undvika, krig är som jag ser det inte lösningen på några problem. Jag skulle hellre se att man satsar resurser och energi på utbildning, utbildning och åter utbildning. I dag har vi många gånger glömt vår historia och hur våra förfäder byggde vårt samhälle. Vi behöver en mer och djupare bildning i etik och moral, en vördnad för äldre och respekt för våra lärare. Det gäller alla etniska grupper och religioner. Först då kan vi lägga grunden för en fredlig samvaro både inom familjen, nationen och mellan nationer.

   Vi behöver vidare en djupare förståelse för vår plats i världen och vår plats i universum. Studier av gamla texter av Kong Qui (Konfucius), Lao Zi (taoismen) och Siddharta Gautama (Buddhism). Där finns som jag ser det källan till lösningen av våra moderna problem. Jag hoppas innerligt att världens ledare besinnar sig och inte leder oss in i ännu ett förödande världskrig, kriget har inga vinnare, bara förlorare.

  • Jag tror vår fiende bara väntar på en falsk flagga så att de kan sätta igång. Krig är bra för den som är starkast. Även om vi har rätt att försvara oss kan vi inte göra det för fienden kontrollerar militären.

   Säg att 100 män och kvinnor tar sina vapen och ger sig ut för att försvara sin by mot invällarna. Det skulle ta 1 minut så hade svensk polis avväpnat alla, satt dem i arrest och Stefan Löfven varit ute i media och viftat med ”nazist-kortet”.

   Det pågår en kamp om människors hjärnor. Den utspelar sig tack vare nätet. Antingen vill man att folket ska komma till insikt och sedan bli arga så att man får det där 3:e världskriget eller så finns det goda krafter som står på vår sida. Annars förstår jag inte varför man tillät ett fritt Internet. Det betyder ju döden för alla lögner på sikt och att fienden helt förlorar sitt berättarprivilegium.

   Så länge ett fritt Internet finns är det istället det som är vårt viktigaste vapen.

   Jag tror också vi måste börja organisera oss. Små grupper som delar samma syn och som kan arbeta tillsammans. Kanske som arbetar med nättidningar tillsammans. Jag läser varje dag massor av bra artiklar som aldrig når en stor svensk publik. Det är tragiskt. De allra flesta som behöver nås följer trots allt svenska sidor.

   Tänk om bara det som finns på Red Ice kunde nå ut på svenska. En guldgruva som idag ytterst få tar del av. Har funderingar själv men ensam är inte stark i denna värld. Man behöver vara iaf 3-5 för att det ska bli bra. Helst som Fria Tider 10-15 unika artiklar per dag, varje dag, året runt. Det klarar man inte själv.

   Tyvärr finns ytterst få sidor som fullt ut söker sanningen. Denna sida är ett ljus i ett kompakt mörker eller varför inte lite poetiskt ”En fyr i okunskapens hav”.

 5. ”Det är inte farligt att Sverigedemokraterna växer, utan att folket tappar förtroendet för sina makthavare. De som i dag ljuger och förskönar verkligheten kommer att ha ytterst svårt att återskapa tilliten. Hur ska man veta när media börjar tala sanning? De har ju ljugit, vilselett och censurerat i decennier.”

  Citat från Arnstberg. Och jag misstänker – och jag grundar det på min magkänsla – att han har rätt. Men det behöver inte betyda att utgången är dålig. Jag själv blir för varje dag mer och mer övertygad om att vi måste skaffa oss en politikerlös samhällsordning. Ett samhälle där enskilda individer i samverkan kan skapa det som politikerna misslyckas med.

  Dagens ordning gynnar enbart Big Government, Big Business och Big Banking.

  • Precis ”ömsesidig diskriminering” som Ron Paul säger. Inte för att jag är nån RP fan direkt. Men i dessa frågor som rör hur folk lever sina liv rent praktiskt är jag ganska libertarian.

   Vad tycker du om detta förresten Peter, inte direkt Libertarianskt (så vitt jag hajat), men ändå ett försök till en lösning på grundproblemet:
   http://www.monetary.org/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: