• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Judiskt segertal

riksdagsdirigent

Finns det en koppling mellan flodvågen av det som media konsekvent kallar flyktingar och judisk makt i Sverige och övriga västvärlden?

Redan det faktum att massmedia så massivt har backat upp denna invasion genom en ensidig och intensiv propaganda är en indikation i den riktningen. Det judiska inflytandet över våra massmedia är  uppenbart.

Ytterligare en indikation i samma riktning blev att Göran Rosenberg var inbjuden att hålla tal i Storkyrkan inför riksdagens ledamöter i samband med riksdagens öppnande. Vad han hade att säga möttes av gillande från våra folkvalda.

Dagens Nyheter: ”Författaren Göran Rosenberg fick en lång applåd för sitt tal om Europas mångkulturella öde.”

Rosenberg sade sig hysa gott hopp om att Europa ”skulle övervinna sin historia och den europeiska unionen bli det hus som till sist skulle lyckas härbärgera Europas mångkulturella öde – att bli ett hus för många hem.”

Någon problematisering av den aktuella invasionen hördes inte från honom.

hastar
Som tidigare konstaterat här på bloggen är Göran Rosenberg en kulturmarxistisk ideolog med stort inflytande, hans tänkande har styrt den förda invandringspolitiken.

Långt innan det blev direkt förbjudet för politiker att tala om volymer i samband med invandringen till Sverige har Göran Rosenberg låtit förstå att inga gränser bör eller kan sättas. Den linjen spinner han vidare på i sitt tal.


Rosenbergs tal inför riksledamöterna ligger i samklang med resonemang hos Barbara Spectre från Paideia:

Om uttalanden från Göran Rosenberg år 2008:

”Göran Rosenberg recalled that historically, Jews had always thrived in nations and empires with multicultural, pluralistic and tolerant environments, while they fared badly in strong ethnic or nationalistic societies. European Jews have always been the emblematic stranger or ‘other’. Therefore, by definition, a society where the stranger is welcome is good for the Jews, although they have not always appreciated this link.
 
The term ‘Multicultural Europe’ is a tautology, he said. Instead, he described Europe as a mosaic of different cultures, which is both its curse and its blessing. Jews are facing a situation in which the nation state is becoming diverse and pluralist. Should we affirm this development or should we be afraid of it? This trend upsets many Jews who prefer a homogeneous nation state and this puts Jews on the ‘wrong side’. If we want to be ‘the other’, the non-conformist in society, we need to work out ways our nation states can be re-ordered to accommodate pluralism. The real challenge is to create a European framework for these multi-diverse nation states. The future of European Jewry is dependant on our ability to shape a multicultural, pluralistic and diverse society.
 
Mr Rosenberg expressed deep concern about the use of fear-mongering, which he saw as a potent agency to increase conflict. He also stated that national values are not fixed but evolve over time, through interaction with other people, but that it was vital for everyone to feel that they can play a part in the interaction process.”


Ur en artikel av Lawrence Auster, som finns på BGF-webben. Han skriver om ”det förbittrade och destruktiva mönster där judar formar en global ideologi till att passa deras speciella situation som judar”:

”De var inte medvetna om att denna radikalt individualistiska modell fungerade så bra för dem bara för att de var ett unikt högpresterade folk i ett fortfarande fungerande Västsamhälle. Det slog dem inte att modellen kanske inte fungerar lika bra med mindre kapabla eller mindre assimilerbara människor i ett samhälle utan en gemensam sammanhållande kultur, så som Amerika nu höll på att bli genom den absoluta toleransen, den som stöddes av judarna själva. De förstod inte att både samhället och liberalismen skulle hotas om liberalismen drevs för långt.”
 


”Efter att ha upplevt det liberala paradigmet av individuella rättigheter och icke-diskriminering som recept för sin egen jordiska frälsning efter århundraden av elände och förföljelse, har judar, förståeligt men felaktigt, drivit ideologin till en extrem, där den hotar det land som först gav judarna skydd och förmåner. Detta är så uppenbart orimligt sett ur judarnas egenintresse, att de inte borde kunna undgå att se det, när det är klart och tydligt påpekat för dem.”


Den fråga jag ställer mig är om Rosenberglinjen ligger ens i svenska judars intresse. Om man bekymrar sig för risken att det ska växa fram en antisemitism i Sverige – varför då driva en linje som måste provocera alltfler svenskar, eftersom det medför så drastiskt försämrade levnadsvillkor i Sverige?

Klart är att Rosenberglinjen inte ligger i etniska svenskars intresse!


netcongress

PS1

Göran Rosenbergs riksdagstal påminner mig om Benjamin Netanyahu. Denne var på motsvarande sätt inbjuden att tala inför de amerikanska kongressledamöterna, vid inte mindre än tre tillfällen. Applåderna blev många….


PS2

Det kom ett brev från Sandor Herold i Malmö, en gång flykting från Ungern till Sverige. Han har under sina yrkesaktiva år själv arbetat på SJ. Nu tvingas han notera hur SJ så till den grad vurmar för ”alla människors lika värde”, att man låter vissa människor resa gratis på SJ.

Sandors reflexioner:

”Till Erik Johannesson, ordförande SEKO-SJ förhandlingsorg.
 
Du skriver att du är stolt över att jobba i ett företag som visar mänskliga värderingar i tider av oro ute i världen och att ni skulle vilja göra ännu mer för människor på flykt.

Jag undrar om du tycker att det är rätt av flyktingar som påstår sig ha flytt undan våld och förföljelse att bete sig som dom tydligen har gjort på ett SJ-tåg och som nu ledningen försöker att tysta ner.Klicka på raden här under!
 
Jag har jobbat på SJ i Malmö sedan 1970 och blev lokförare 1980. Tog ut tjänstepension vid 60 års ålder och har sedan dess jobbat som timanställd hos Arriva  tåg i Malmö där jag fortfarande är.
 
Jag kom som fyraåring till Sverige 1956 efter att mina föräldrar flydde till Österrike samma år på hösten.Märk väl,dom flydde till närmaste grannland och kom till Sverige sedan dom hade anmält sig hos den svenska delegationen på flyktinglägret utanför Wien där vi befann oss.Vi kom med svenska bussar till Sverige,alltså flydde inte mina föräldrar till Sverige,dom reste hit.

Deras status som flyktingar upphörde när dom lämnade Österrike,efter det var dom resenärer på väg till Sverige.

Dom tog sig alltså inte som dagen s k flyktingar genom 8-9 länder för att sedan söka asyl i ett land som man redan i förväg valt ut.
I mina ögon är dessa Syrier eller varifrån dom nu kommer inga flyktingar när dom beträder svensk mark efter att ha rest genom Turkiet,Grekland,Makedonien, Serbien, Ungern, Österrike, Tyskland och Danmark. Varför har dom inte sökt asyl i något av dessa åtta länder innan dom har kommit till det förlovade och i förväg utvalda landet Sverige  på sin påstådda flykt? Ingen av dessa har flytt från Syrien till Sverige.

Dom har flytt till Turkiet,det närmaste grannlandet,sedan har dom därifrån på frivillig väg rest till Sverige.

Ingen har tvingat dom att fly därifrån.
Dessa människor som nu med mer eller mindre våld passerar gränsen till t ex Ungern och Kroatien och Slovenien är inget annat än illegala invandrare.

Dessa länder gör helt rätt i när man hindrar dom från att komma in.

Särskilt när man ser hur dom beter sig genom sin stenkastning och andra våldsyttringar mot den lokala befolkningen där dom drar fram.

Jag minns särskilt en filmsekvens där dessa mer eller mindre vildar började kasta sten mot ett lok på en ungersk station där lokpersonalen fick stänga igen fönstren för att undvika att bli träffade av dessa vildars uppvisning i tacksamhet.

Jag reagerar också över dessa s k flyktingars beteende när det gäller att skräpa och skita ner där dom drar fram.Motorvägen utanför Budapest efter deras påbörjade vandring mot Österrike fick fick i jämförelse sopstationen Spillepengen i Malmö att närmast framstå som ett välskött naturreservat.

Vad det gäller gratisåkande på SJ för dessa s k flyktingar så undrar jag om jag skulle kunna hänvisa  att jag också är flykting och åka gratis på SJ tåg?Visserligen så är det snart 60 år sedan vi flydde från Ungern till Österrike men det kanske inte är för sent att åberopa detta och utnyttja samma förmån som dagens s k flyktingar har på mitt gamla företag där jag jobbade i 41 år,varav 31 som lokförare.

Kanske kan jag t om gå in i bistrovagnen och plocka till mig av utbudet där utan att behöva betala och åberopa flyktingstatus?
 
M V H
Sandor Herold,Malmö”


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/06/17/judisk-rasism/

https://janmilld.wordpress.com/2011/07/15/rosenberg-co/

https://janmilld.wordpress.com/2013/10/17/mer-goran-rosenberg/

https://www.nordfront.se/goran-rosenberg-talar-vid-riksdagsoppnandet-europa-maste-bli-mangkulturellt.smr

http://blueshift.nu/kosmopolit-eller-globalist/

http://www.bgf.nu/aj

http://www.youtube.com/watch?v=msn31r7YL7I

24 svar

 1. SUPRIME RACE

 2. GÖRAN ROSENBERGS PÅSTÅENDEN
  Svar:
  Argumentum ad infinitum
  (Argumentationsfel: påståenden antas vara sanna för att de upprepats många gånger).
  Argumentum ad nauseam
  (Argumentationfel som består i att något upprepats så många gånger så åhörarna är spyfärdiga).

 3. Det visar sig gång efter annan att judarnas agenda ÄR att flytta folk från deras när område till i första hand Europa. Vi ska agera sopstation för de folk de själva inte vill ha inpå sig. Två orsaker som jag ser det:

  1. Underminera européers möjlighet att protestera och kraftfullt opponera mot nästa steg i globaliseringen av Israels och USA:s makt.
  2. Kratta manegen för ett Storisrael som de skissat på länge, i sekler men kanske även 1000 år eller mer.

  Israel är idag ett relativt litet land med ca 8 miljoner invånare. Runt om i världen finns i runda slängar kanske 15 miljoner max 20 miljoner. När utvecklingen går vidare mot ett större och starkare grepp om resten av världen, Europa är redan erövrat och taget, behövs mer land för att kunna ta hem sitt folk när världen vaknar och börjar jaga judar igen.
  Märk väl, att inga flyktingar är välkomna i Israel eller i Gulfstaterna, ytterligare ett bevis på att folket ska bort till varje pris och alla ska till EU.

  Dessutom behövs mer utrymme för att kunna föra över flera av de militärindustriella komplex som nu finns i USA, all den tekniken skall flyttas när USA snart spelat ut sin roll och kraschar i den kommande börskraschen. När det sker är hela Europa i ett vettlöst asylkaos med svåra upplopp och inbördes strider. Och alla som sitter med huslån upp över öronen kommer att förlora allt, medan bankerna tar hem sin egendom, i många fall köper upp hela företag billigt när konkurserna haglar. Tänk på det ni som har stora lån.

  NATO som alla politiker vill att vi ska gå med i kommer inte att ha någon annan uppgift än att hålla Ryssland på behörigt avstånd från att hjälpa Europa på fötter igen. Vi ska kastas in i ett förödande kaos tillsammans med USA, ett rykande inferno av bod och död. USA kommer att flytta stora delar av sin(läs Israels)krigsindustri till Israel med motiveringen att man inte längre kan garantera de anställdas säkerhet eller någon annan osannolik bortförklaring.

  Hela USA och EU kommer att sluta som den nordliga staden Detroit den gamla bilstaden i USA som nu mer eller mindre ligger i ruiner efter att bilindustrin sjappat. Liknande scener fast i mångdubbelt större skala kommer att ske när krigsindustrin drar. Givetvis kommer stora delar av krigsmakten att följa med fast det kommer man inte att medge officiellt.

  När det är färdigt har man ett klart militärt övertag, alldeles inpå Iran som man givetvis kommer att utnyttja för att underminera den shiamuslimska regimen där, och inom kort tid försöka störta densamma. Under tiden bygger NATO upp stora styrkor i Baltikum, Polen, Ukraina, Slovakien, Rumänien och Bulgarien i syfte att pressa Ryssland så hårt att Putinregimen faller. Eller så gör man en falsk flagg operation med 100 tals dödade skolbarn som Putin får skulden för så är kriget i full gång.

  Parallellt med detta kommer man att göra allt som står i USA och Israels makt att störa och förstöra BRICS-ländernas möjligheter till ekonomisk utveckling. Vi kommer att få se politiska oroligheter i Indien Kina och Brasilien, men även i Ryssland kommer man att försöka starta protestaktioner iscensatta av ”vanliga medborgare”(läs CIA).

  Sen återstår bara att ta sig an Kina när Ryssland är oskadliggjort men frågan är om kineserna stillatigande kommer att titta på medan Ryssland attackeras, troligtvis inte. Så det ser inget bra ut, tredje världskriget står nog tyvärr snart på tröskeln och den blir inte trevlig.

  När röken och dammet lagt sig kan Israel ståta med världsherravälde över en planet som förmodligen kommer att vara i det närmaste obeboelig för minst 1 miljon år framåt. Men vad fan spelar det för roll Israel vann till slut, eller?

  Som lök på laxen har vi här hemma ett nationalistparti som inte längre erkänner sig till att vara det, därav brytningen med SDU och det på ett sätt som bryter mot stadgarna och som dessutom styrs av, ja just det judar.

  Så sammanfattningsvis kan man säga att det ser rätt mörkt ut, på mer än ett sätt.

 4. Jag ser nu på Fria Tider att Japan nu överger sin tidigare av USA påtvingade pacifistiska doktrin som innebar att Japans armé enbart fick verka som försvarsmakt i hemlandet. Ytterligare en pusselbit i mitt resonemang ovan.

  Orban i Ungern läxar upp både Grekland och Kroatien för sjabbel och klantigt agerande i skyddet av sina gränser. Ungern kallar dessutom in reservister för att sköta kasernerna medan ordinarie styrkor är på gränsuppdrag.

  Tyskland verkar överge den Löfvenska doktrinen alla till alla och allt till alla. Det ser ut att bli en enkelbiljett hem och lite mat på fickan. Om inte Arnstad kommer ridande på en skinande vit stridsvagn med sin kärlekslångbåge över bröstet vilt tjoande.

  Finländarna spärrar gränsen i norr och markerar stopp, vänd om. Det uppmärksammas i pressen som avskyvärt och vidrigt m.m.

  Som sagt det rör på sig.

 5. Göran Rosenberg gör ett trevligt intryck men han och hans kumpaner utgör ett allvarligt hot mot Sverige.
  Det mest positiva jag kan komma på är att han har en söt dotter…….

 6. Jan, det jobbas på att Israel ska få FN till Jerusalem som ska bli en världsregering. Se Ben Gurion.
  Denna installeras när alla länder har slagits i spillror och jorden till stora delar är förstörd.
  Varje världsmedborgare ska betala en klimatskatt till FN i Jerusalem.
  Då har vi en härskarklass i Israel som vi alla andra är underställda.
  Detta är planen, som bygger på religiösa motiv, dock förfalskade av satan, så Nya Testamentets profetior går i uppfyllelse om en antikrist som ska styra världen.

 7. Tyvärr har G. Rosenbergs extremt kräkframkallande ”finns svenskar?”-intervju med Jimmie Åkesson tagits bort från YT.
  men finns omnämnt här:
  http://petterssonsblogg.se/tag/goran-rosenberg/

 8. Eftersom jag befann mig i Stockholms innerstad denna dag när det surrade av helikoptrar i luften, intygar jag att Obamas visit blev en dyr affär för skattebetalarna – en stor förlustaffär i flera dimensioner:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Barack_Obamas_besök_i_Stockholm_2013
  (Apropå judemaktens triumfer på svenskt territorium)

  • Officiellt är det en NATO-övning.
   Senaste nytt från området är att gränsövergången mellan Ungern och Serbien, vid Röszke, är öppnad igen därför att EU vill omfördela flyktingar.

 9. Inget folk, inget rike och ingen ledare blir följden, om bilderrosenbergarna får bestämma. I varje fall för europeiska länder.

 10. Hjärntvätten är total och fullständig. Rosenberg kan själv tala om vad som är bra för judar men om vi svenskar påpekar att det inte är bra för oss, då är vi antisemiter och förnekare av något hemskt….

  Hur svårt ska det vara. Det är bara som du gör, Janne, att gå till vad de själva säger. Det råder inte brist på källor som öppet delger oss agendan. Det flesta vågar dock inte gå dit och titta för det är ”förbjudet” och om man kritiserar en enda jude så väntar en ny s.k. förintelse(TM) bakom knuten….

  Vi lever alla i en judisk kontrollerad värld. Vår historia är i grunden den som judarna vill att vi ska få läsa. media ägs av judar, judar styr Bilderberg, USA’s utrikes-, inrikes, -finans- och penningpolitik, amerikanska Universitet, svensk media, o.s.v

  De talar öppet om det men så fort vi också gör det, då är vi onda och där lurar så igen på nytt något hemskt bakom hörnet. Något med stor F.
  Själv kallar jag det Holohaux. En gigantisk myt. En lögn, från början till slut.

  Jag lyssnade på Daniel Friberg i helgen på Red Ice och han tog faktiskt Judinnan, på den judiska organisationen Paideia, som har sagt att om Europa inte blir mångkulturellt så kommer Europa gå under. Han vänder på det och säger att om ”inte folket nu reser sig och börjar värna rätten till Europeisk kultur och etnicitet då kommer Europa gå under”. Det Barbara Spectre och Paidea som är det stora hotet mot Europa och alla europeiska människor. In fienden bakom murarna.

  Ingrid Carlqvist säger i sitt tal på Avgå att, frågan varför? kan vi vänta med. Jan Sjunnesson, som får anses vara Islamofob, nekar helt till detta men säger samtidigt att han avskyr antisemitism och förintelseförnekelse. Han ser Israel som en räddare i ett kaotiskt Mellanöstern. (min tolkning).

  Men, för i h-te, är ni helt hjärntvättade? Det är ju Israel som ligger bakom kaoset. Utan deras inblandning med början 1916 och senare så skulle vi ha stabila länder där utan flyktingströmmar. Agendajudarna kontrollerar all media, så det är svaret på VARFÖR vi är hjärntvättade och varför både Jan och Ingrid fortfarande inte fattar. Så, svaret på varför har vi redan.

  På Red Ice kör man mycket med ett nytt uttryck för konservativa foliehattar som går bl.a. Agendajudarnas ärende, ”Cuckservatives”. Det är en bra benämning, tycker jag, på alla som suger medieagendan och som vägrar ”se”, Cuckservatives.

  Sedan undrar jag hur man kan förneka något som aldrig hänt? Har inte Jan S. läst på om detta? Nej, tydligen inte en minut. Det är redan för 20 år sedan överbevisat att det har inte funnits några gaskammare annat än för avlusning. Varför är det avskyvärt att vilja veta vad som verkligen hände, nu när vi vet att inga gaskammare fanns, men acceptabelt att vara en Cuckservative? Är det inte det finaste som finns att ständigt söka efter svar? Att forska? Att ärligt pröva, jämföra och ompröva?Är det inte en del av Europas tidigare framgång?

  Varför är det bra inom alla andra områden men inte när det gäller den s.k. förintelsen? Varför är bara den historiska händelsen för evigt skriven i sten? Kan inga nya fakta ändra bilden?

  Har den hänt, fram med bevisen. Inte 50 000 intervjuer varav de viktigaste faller ihop som ett korthus vid minsta granskning. Jan S. och Ingrids inställning är antiintellektuell och inget annat än självbedrägeri.

  Förintelsen är en TRO, det finns inga bevis. En tro behöver inte förnekas. Det är den som TROR som måste bevisa att tron stämmer.

 11. […] Källa: Jan Millds blog […]

 12. ”The Miracle of Jewish Survival – Nevertheless we can speak of the history of Jewish people.”

  Rabbi Solomon Grayzel

  ”Satan has his own plans for the Jewish people and he is using supernatural power to further his agenda. He has infiltrate the synagogue system that had replace the temple of Jerusalem, and through this system, he has be able to perpetuate the Kabbalistic doctrine for the last 1,900 years. ”

  Klicka för att komma åt RLJ-1514.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: