• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Asyl-tsunamin och moralen

nytsunami
Julia Caesar:

”Ingen ställer den berättigade frågan VARFÖR denna migranttsunami sköljer över Europa just nu. Hur sannolikt är det att hundratusentals personer i icke krigsdrabbade länder vid exakt samma tidpunkt bestämmer sig för att bege sig till Europa? Orsakerna till att invasionen kommer som på en given signal undersöks av ingen. En sådan undersökning skulle ju kunna ge oönskade resultat.”

Det som nu drabbar Europa och inte minst Sverige kan liknas vid en tsunami, i mer än ett avseende:

1. Mängden av människor i rörelse – folkvandringen
2. Mediaanstormningen – så plötslig, samordnad och kompakt
3. Den mentala våldtäkten – det hämningslösa spelandet på känslor
4. Ockupantattityderna hos många av de s.k. flyktingarna – fientligheten mot oss européer.

Julia Caesar:

”Svenska folket är taget som gisslan för det allt överordnade målet, fortsatt massinvandring. Dagens mer än 3 000 asylsökande i veckan (= mer än 150 000 på ett år) är bara början. Dränkta i sentimental känslosmet av en gemensamt iscensatt mediekampanj utan motstycke ska vi tvingas acceptera att vi inte har någonting att säga till om i vårt eget land.

Dagens Nyheter går som vanligt ett steg längre. Det står helt klart att DN har tagit täten i medias kamp för att i ännu snabbare takt byta ut Sveriges urbefolkning mot afrikaner och araber. Det är detta som är chefredaktör Peter Wolodarskis verkliga agenda.”

alan

En central roll spelades av bilden på den drunknade syriske pojken, treårige Aylan Kurdi.

Jag tänker på hur det presenterades i t ex radioprogrammet ”Medierna” (19.30 in i denna film). Som den unga journalisten där ser saken gör bilden på den drunknade pojken varje annan politisk hållning än hennes egen obegriplig. Högt uppskruvat moraliserande tonläge!

Julia Caesar:

”Det går en sjukdom genom Sverige, en epidemi som sprids i en aldrig tidigare skådad omfattning. Sjukdomen är ännu inte erkänd av socialstyrelsen och alltså att betrakta som ren inbillning. Den har därför inte heller fått något namn än. Tydliga symtom går dock att urskilja objektivt, och allt talar för att sjukdomen är politiskt betingad.

Det mest frekventa symtomet är lögner. Lögnsjukan förefaller därför vara ett lämpligt namn.”

  lognmaskinen

Ja, ”galenskap” blir här inget överord. Denna vetter åt två håll, både bakåt och framåt.

1. Bakåt

Alla barns lika värde?

Historien började inte i år. Det räcker med att gå tillbaka i tiden fyra år.

År 2011  var inte bara det år som väst startade kriget i Syrien. Samma år genomförde NATO sitt halvårslånga bombkrig mot Libyen. Sverige deltog,  utan att ens  Vänsterpartiet hade invändningar.    Många barn skadades av bomberna.

Kriget malde ned infrastrukturen i ett tidigare väl fungerande samhälle, kanske det bästa i  Afrika. Libyen. Resultatet blev kaos, där människosmugglare kunnat etablera en bas. Från den libyska kusten har utgått farliga resor på Medelhavet, som krävt många människoliv.

Nu har Sveriges kustbevakningsfartyg Poseidon sänts till Medelhavet för att rädda människor som försatt sig själva i sjönöd. Mer än 5.000 afrikaner har den svenska ”kustbevakningen” på så vis fört över till Europa.

albright
USA:s första krig mot Irak 1991 följdes upp med FN-sanktioner, fram till år 2003. Det uppskattas att dessa sanktioner orsakade cirka en halv miljon barns död i Irak. Madeleine Albright, USA-minister, fick en fråga i amerikansk TV, om hon ansåg sanktionerna varit värt priset. Det gjorde hon.

Nästa Irakkrig påbörjades av USA år 2003. Det krävde närmare 1 miljon dödsoffer.

Sedan har vi alltså kriget i Syrien, där också USA med allierade ligger bakom. Planen var att kunna köra samma koncept som i Libyen:
•  först demonstrationer mot regimen
•  sedan väpnade rebeller, i karavaner av  Toyota-jeepar med automatkanoner
•  därefter bombningar av regimens militär och installationer.

I fallet Syrien satte dock Ryssland stopp för steg tre, genom veto i FN och genom stöd åt Damaskus.

Detta krig har nu alltså pågått i fyra år och drivit många miljoner syrier på flykt.


agentorgange
Under  Vietnamkriget besprutade USA stora landområden med växtgiftet Agent Orange. Detta har fått genetiska effekter och minst 150.000 barn har fötts med missbildningar. Dessa besprutningar skedde på 60- och 70-talen, men USA har inte ändrat agerande.

I både Kosovokriget 1999, Irakkriget 2003 och Libyen 2011 har man använt utarmat uran i sina vapen, på engelska ”depleted uranium”. Också det har resulterat i svåra missbildningar hos barn och kan få verkningar långt in i framtiden.

Sedan många år har USA:s krigande alltså drabbat massor av barn, utan att svenska journalister har reagerat. Man har inte visat intresse, har inte önskat veta.  Varför?

Uppenbart är att svenska medias reaktioner dikteras av vad man kan exploatera för att främja en agenda som man vill driva.

depleted


2. Framåt

Galenskapen får också konsekvenser idag och framåt i tiden, här i Sverige.

Hur högt blir det priset och vilka är det som får betala?

Redan idag drabbas många svenskar i sin vardag. Listan kan göras lång. Det gäller bostadsbrist och boendemiljöer, skolproblem och köer i vården, bristande äldreomsorg och ökande brottslighet, med mera.

Det är dock inte alla svenskar som drabbas, i varje fall inte i lika hög grad. De som får betala är i första hand de som bor i invandrartäta områden eller har svag ekonomi.

Vidare byggs kostnader in framåt i tiden. Dels genom individuell skuldsättning, genom bostadsbristen, dels genom att staten skuldsätter sig. Det blir dessutom en ”investering” i framtiden genom att bristsituationer, kostnader och sociala spänningar kommer att öka. Dit hör säkerhetssituationen, genom mer av organiserad brottslighet och ökad risk för terrordåd.

hastar

I massmedia framställs de aktuella migranterna konsekvent som ”flyktingar”. Hur väl stämmer den bilden med verkligheten?

En stor majoritet av dem är män i aktiv ålder.

Och det är inte de fattiga som kan göra resan.

Migranternas beteende vittnar ofta om attityder av otacksamhet eller direkt förakt för människorna i de länder, dit de söker sig. De gör anspråk på att få välja destinationsland och har tydliga preferenser för Sverige – med generösa bidrag och PUT, med möjligheter till anhöriginvandring. Detta indikerar att det rör sig om migranter – inte om flyktingar som flytt för sina liv.

De flesta uppger att de kommer från Syrien och flyr kriget där, självklart: det är ju vad som ger bäst utsikter att få PUT och asyl. I verkligheten kommer de flesta från andra områden, säkra områden.  Id-handlingar är det få som visar upp.

krigare

Julia Caesar:

”Blunda och tänk på ’flyktingar’. Vad är det för bilder som dyker upp för ditt inre öga? Ser du de muskelstarka unga män i de senaste märkeskläderna och en i-Phone i bakfickan som utgör 75 procent av migranterna? Eller ser du människor i eländiga trasor?

Antagligen ser du bilder på små gulliga mörklockiga barn. Just de bilder som visas i Rapport när du slår på tv:n klockan 19.30. Enligt UNHCR utgör barnen bara 13 procent av dem som tar sig över Medelhavet till Europa. Men det berättar inte Rapport. Kanske ser du bilden på den drunknade treårige Aylan Kurdi som samtliga massmedia spred i en samordnad propagandaaktion förra veckan? Det är inte så konstigt, för det är precis den bilden både media och politikerna vill att du ska se.

Du är manipulerad.”

valkomna

Karl-Olov Arnstberg:

”När journalisterna målat upp helvetet så att vi alla är övertygade om att valet för dessa migranter står mellan att bli dödade och att komma till oss, så idylliserar de. Bilder av Paradiset (Sverige) ställs mot bilder av Helvetet (Syrien). I synnerhet teve har möjlighet att spela på våra känslor.

Vi får se hur bra de som beviljats asyl får det i Sverige. En familj som fått en bostad i någon förort intervjuas, samtidigt som grannar kommer med möbler och skänker dem. De som tar emot av överflödet talar om att de är väldigt glada, ja mer än så, lyckliga. Och de generösa svenskarna är glada över att kunna hjälpa. Bilder på ensamkommande flyktingbarn som verkligen är barn, helst bilder på små flickor. Vad händer med dem om de inte får asyl? Vita skolbarn hjälper svarta skolbarn – och så kramas de. ’Så gulligt’ säger en närstående i soffan framför teven. Positivt och upplyftande. Sverige är fint, svenskarna hjälper! Kan migranterna bara lyckas ta sig hit, så kan vi tillsammans hoppa små grodorna kring majstången.

Allt som är problematiskt trycks undan…”

andersson

Anmärkningsvärt är ju hur denna asyltsunami satte igång som på en given signal. Hur var det organiserat och finansierat?

Vilken roll har ISIS, vilken roll har USA?

Klart är att bland flyktingsmugglarna (en sådan var f.ö. den drunknade treåringens far) finns ISIS, som genom denna verksamhet kan göra stora inkomster.

ISIS-krigare finns också med bland de unga raska männen i rörelse. Kolla i denna film från en järnvägsperrong i Ungern.PS1

Mats Dagerlind:

”Hästen är död, Merkel och Löfven. Det är dags att sluta piska den nu

Media och DÖ-partister i Sverige har iscensatt en massiv propagandakampanj i syfte att slå vakt om de senaste decenniernas kostsamma, välfärdstärande, otrygghetsskapande, samhällssplittrande, islamismbefrämjande, ineffektiva, inhumana och i ett internationellt perspektiv extremt voluminösa asylinvandringspolitik. Opinionsundersökningar som visar att Sverigedemokraterna håller på att etablera sig som landets största parti har utlöst en desperation inom Sveriges politiker- och medienomenklatura som nu gör ett – förhoppningsvis sista – försök att piska vad en allt större folkmajoritet nu inser är en död häst.”

”En av de få som vågat tala klarspråk kring vad det skulle innebära om säkra transporter erbjöds åt alla i tredje världen som kan anföra asylskäl för att flytta till EU är Expressens ledarskribent Anna Dahlberg. Hon berättar att detta skulle resultera i ett totalt sammanbrott för det europeiska asylmottagandet i allmänhet och det svenska i synnerhet.

Tiotals miljoner människor skulle varje år kvalificera sig för asyl i EU och de flesta skulle vilja ha det i Sverige. Många accepterar inget annat, vilket folkvandringarna genom Europa de senaste veckorna visat. Länder som Italien, Ungern, Österrike och Danmark duger inte åt ‘flyktingarna’. Italienare, ungrare, österrikare och danskar måste vara folk med oerhört låga krav som stannar kvar i länder som t.o.m. de som säger sig ha flytt hals över huvud från krig och muslimsk terror ratar.”

”Om alla EU-länder ökade sitt mottagande till svensk nivå skulle det innebära en ökning för hela EU från dagens ca 1 miljon utomvästliga migranter om året till ca 2,5 miljoner. Det skulle medföra oerhörda påfrestningar på EU-länderna, ekonomiskt, socialt och kulturellt men trots detta vara en droppe i havet vad gäller att lösa den globala flyktingfrågan.”


PS2

Jan Myrdal:

”De som nu i eländet talar vackert om mänsklighet och hjärta var själva med om att driva ödeläggelsen med lika vackra ord: ‘mänskliga rättigheter’, ‘kvinnorätt’, ‘demokrati’, ”skyldighet att skydda”. Även Juholt som sparkades som partiordförande för att han var till vänster var med om ödeläggelsen av Libyen; den som gjort Medelhavet till massgrav.

libyen

De ansvariga för den samhällsförintelsen trollade med truten för att söka skyla sig med FN. Nu när resultaten av deras insats visar sig i fasansfull massdöd i Medelhavet ber de inte om förlåtelse. De fortfar uppbära höga inkomster, de kräver allmän respekt för sin gärning och talar gärna om det svenska folkets bristande medkänsla med de flyktingar som väller in från de katastrofer de själva bär sitt ansvar för.”


PS3

Karl-Olov Arnstberg:

Fråga:

Varför förlorar massinvandringens förespråkare?

Svar:

Enkelt uttryckt så hinner verkligheten i kapp ideologin. Massinvandring och mångkultur leder inte till en mera rättvis och harmonisk värld utan till en fattigare och farligare värld, en värld med större skillnader mellan vinnare och förlorare, en värld med fler konflikter. Allt fler medborgare blir på det klara med att politiker och journalister lurar dem.

Utan omskrivningar: Mångkultur är ingen fungerande ideologi och med massinvandringen blir Sverige ett annat land, ett sämre land. Förespråkarna har blivit väldigt högljudda och utnyttjar varje tillfälle för att föra fram sin propaganda. Eftersom deras budskap motsägs av en kontinuerligt försämrad verklighet, leder detta till att allt fler efterhand inser att de blivit bedragna av sina politiker och ledare. De väljer att rösta på Sverigedemokraterna inte för att de själva har blivit mer rasistiska och främlingsfientliga utan för att mångkulturen och massinvandringen har förödande konsekvenser.

Frågan är om inte det här är överspelat: I Sverige har vi haft möjligheten att under flera hundra år utveckla ett etniskt enhetligt land där medborgarna har tillit och förtroende för varandra. Ett land med en fungerande demokrati, ett bra socialt skyddsnät och ett avancerat välstånd. Detta kan migranter få ta del av, men bara om de inte kommer i alltför stora skaror, utan har möjlighet att assimileras. Det förutsätter att de är beredda att anamma svenska värderingar och västerländsk livsstil. Kommer de i sådan mängd att de kan bilda egna samhällen och dyrkar en religion (läs islam) som mer eller mindre förbjuder dem att assimileras, så förstörs det Sverige som inte bara är attraktivt för oss, utan också för nykomlingarna.

Se vad som händer och se den ojämna fördelningen mellan förespråkare för massinvandringen och dess motståndare. Sverige behöver inte bara ett folk som protesterar. Dit är Sverige på väg, men det är långt kvar tills nästa val. Sverige behöver kulturpersoner och intellektuella, opinionsbildare och politiker som slutar flyta medströms, slutar bejaka hyckleriet och lögnerna. Sverige behöver en motståndsrörelse.

motstand


 

Mer

http://avpixlat.info/2015/09/12/kampanjhysteri/

https://morklaggning.wordpress.com/2015/09/07/propagandaweekend/

http://everykindapeople.blogspot.se/2015/09/ser-det-har-ut-som-en-flyktingkris.html

http://sv.gatestoneinstitute.org/6496/europas-migrationskris-tyskland

http://thoralf.bloggplatsen.se/2015/09/14/11179194-media-berattar-inte-hela-sanningen/

https://youtu.be/uFaGe7QSuWghttp://avpixlat.info/2015/09/15/hasten-ar-dod-merkel-och-lofven-det-ar-dags-att-sluta-piska-den-nu/

http://mxp.blogg.se/2015/september/flyktingbilder-som-msm-inte-visar.html

https://www.youtube.com/watch?v=eYUgsl-IM_Y

http://www.youtube.com/watch?v=tXMkcZBvq7U

http://www.youtube.com/watch?v=G9tTOkAgEAI

30 svar

 1. Reblogga detta på Dag Selander: Om MXp och kommenterade:
  Den här analysen av migrantvågstsunamin borde finnas på varje bord och desk i vårt av långa land och i dess 290 kommuner från Ale till Övertorneå.

  Låt oss inspirera varann i alternativmedia att sprida texten till så många som bara är möjligt.

  //Dag Sr på MXp http://mxp.blogg.se/

 2. Att det händer just nu beror sannolikt på att Ungern bygger staket mot Serbien. Att motståndet mot asylantinflödet växer kraftigt i hela Europa. Att flyktingkritiska partier ökar kraftigt i många länder. Etablerade partier och företrädare börjar vackla i tron på öppna gränser, alltfler sneglar på Ungern.

  De krafter(judiska)som styr opinionen känner av ett alltmer ökat motstånd och för att dränka det motståndet öppnas kranarna för fullt med dessa vilande flyktingsmugglare som Aylans pappa som levde ett lungt liv i Turkiet i tre år i väntan på signalen ”KÖR” som gavs från det hemliga nätverket, styrt av Mossad.

  Genom en tsunami av ”flyktingar” som stormar hela EU samtidigt som judepressen kör hårt med snyftreportage allt för att försvaga motståndet och än mer sabotera ländernas självständighet. Och dränka protesterna som ökat i styrka de senaste månaderna. Ös på med så många som möjligt tills allt motstånd är kväst, precis det som pansargeneralen Henrik Arnstad förespråkade.

  När denna våg lugnat sig kan vi vara säkra på att få ännu en till ännu större våg svepa in lagom till jul, den högtid när vi ska vara extra givmilda och vänliga gärna i kombination med något nytt hjärtslitande snyftreportage.

 3. Uppenbarligen så finns det en osynlig hand som spelar två läger mot varandra. Och det är såklart dem som äger bankerna som vill ha in så många som möjligt i det skuldbaserade penningsystemet, samt dem som tjänar på krig.

  Jag tycker inte det är svårt att förstå att de som kommer har en dålig attityd mot västerlandet. Det är ju trots allt vi som har stött förstörelsen av deras hemländer. Och det är ju inget som bara hänt på sistone, det är en historia som går bak till kolonialismen. Att tvingas bo i en mörk kall betongförort med socialbidrag eller jobba i tunnelbanan istället för att vara hemma i ME är ett skitöde. Naturligtvis blir deras åsikter polariserade när deras hela kultur hotas (varför skulle dom vilja bli töntiga HBTQ svennar!?). Och det är såklart något som är lätt att förstärka om man vi dra nytta av det. Läs Brandon Martinez artiklar så förstår man läget.

 4. SKRATTFEST för dem som kan läsa dessa tyska kommentarer:
  http://www.pi-news.net/2015/09/merkel-hau-doch-einfach-ab/

 5. […] någorlunda fredliga land – som jag för övrigt varmt rekommenderar att du idag läser om här, så vill jag uppmärksamma på senaste översvämningen orsakad av tyfonen Etau denna månad […]

 6. Avslöjande filmklipp om avsikterna asylanterna har:
  http://www.liveleak.com/view?i=999_1442344671

 7. FRIMURARLOGERNA i Europa har undertecknat en lydnadsförklaring angående asylrätt för flyktingar från krigförande länder:
  http://www.katholisches.info/2015/09/12/die-freimaurer-befehlen-der-eu-grenzen-auf-fuer-immer-mehr-einwanderung/

 8. Tack för en fantastisk text. Jag har några kommentarer.

  Jag reagerar också på att allt sker som att man trycker på en knapp. Plötsligt finns allt där på en gång. I 9/11 var man t.o.m. så snabba att BBC kunde rapportera om att byggnad 7 kollapsat INNAN den hade gjort det. Helt uppenbart sker det mesta koordinerat och i det fördolda.

  Jag tänker på första världskriget där USA’s befolkning fick löften om att USA inte skulle gå med i kriget. 80% var helt emot det. Plötsligt, som på kommando började media pumpa ut propaganda mot Tyskland och med tiden nöttes motståndet ner. De vidriga tyskarna måste bekämpas. Efter kriget tillsattes en kommission. Någon gick ut med en belöning på 5 tusen dollar till den som kunde lägga fram något bevis på det Tyskarna påstods ha gjort. Ingen gjorde det. Påståendena var helt enkelt för absurda. Varför denna propaganda. Som motprestation för USA’s deltagande lovade Brittiska regering judarna ett hem i Palestina.

  Någonstans där såddes frön för framtida kampanjer. Vi lever i medielögnerna sedan dess och endast p.g.a. Internet har vi idag en medvetenhet hos allt fler att så är fallet.

  För mig är den viktigaste punkten att det är de som orsakar kaoset som ska ta emot flyktingarna. I detta fall Israel och USA. De ska ta 100% av all flyktingar och ge 100% av allt bistånd på plats. Vi andra har inget som helst ansvar. Inte ens vårt eget deltagande kan sägas vara frivilligt eftersom det är förenat med stränga konsekvenser att vara USA*s ”fiende”. Inte många vågar det och de som går sin egen väg, bombas eller blir utsatt för sanktioner.

  I andra hand ska flykt ske i närområdet. Dels finns det mycket starkare band mellan folk som bor nära. Etniciteten är likartad och även kulturen, ja kanske t.o.m. språket. Första och närmaste säkra land bör vara principen. Annars kan det inte vara fråga om en flykt från något utan då till något. Utöver detta finns ytterligare skäl att hålla sig till dessa närhets- och ansvarsprinciper. Det finns ett incitament lokalt att vara försiktig om man vet att man inte kan skyffla över ansvaret på andra. Skulle Israel ta emot flyktingar som kommer i spåren av deras aggressioner då kanske de skulle tänka sig för. Nu gör de lite som de vill för de kontrollerar USA och media. Med USA’s militära makt och lögnpropagandan kan man göra lite som man vill.

  Anders Borg påpekade att USA startat krig och vi tar flyktingarna. Han menade då att de tar kostnaden och vi vinsten. Varför har USA eller Israel inte tagit flyktingar om de nu var sådana vinstlotter? Varför tar inte andra arabländer emot dem?

  Sverige bör ta efter Australien och sluta samarbete med länder på varje kontinent dit vi skickar asylsökande. Där kan asylen prövas i lugn och ro. Får de asylen beviljad kan de sedan stanna i det landet och vara säkra.

  Vi bör omgående återupprätta strikta gränskontroller och lämna Schengen.

 9. Åttaklövern öppnar upp för att även framtida svenskar kommer att födas missbildade. Samma åttaklöver som är positiv till både Nato och Monsanto. Vilka som driver dessa företag och organisationer vet vi redan.

 10. Jan, jag vet att du skrivit en hel del om 9/11 tidigare. Läs om kopplingarna till Israel och rabbinen som stal över tre triljarder strax innan,

  . http://www.veteranstoday.com/2015/01/31/airline911/

 11. Det verkar som svenska skattebetalare ska bekosta en luftbro från Syrien, utöver taxibåtar i Medelhavet:

  http://www.prnewswire.com/news-releases/swedish-non-profit-initiative-refugee-air-to-airlift-syrian-refugees-to-safety-in-the-eu-526212141.html

 12. Att hela utvecklingen i Europa och Sverige har varit åt skogen de senaste decennierna, är alla tänkande människor överens om. Många svenskar har vaknat till insikt senaste året och opinionen för SD har fördubblats.

  Men mycket få av bloggarna på nätet vågar lyfta på täckelset och titta närmare på orsakerna. Man endast radar vansinnesbeslut på vansinnesbeslut och invandrarproblem på invandrarproblem. Vi kan raljera hur mycket som helst om knäppa svenskar, knäppa politiker och knäppa journalister – det leder ingenstans!

  Även om alla politiker, tjänstemän och journalister samtidigt blivit vansinniga, skulle inte galenskaperna följa samma spår. Det är uppenbart att någon/några drar i tåtarna, för att leda utvecklingen åt ett viss håll:

  1. USA bombar och intrigerar, så att MENA-länder störtas i kaos.
  2. Samtidigt öppnar EU alla portarna för flyktinghorderna.
  3. Sverige och Tyskland vräker pengar över invällarna, så alla vill hit.

  Det är för koordinerat, för att handla om tillfälligheter och vansinne.

  Vilka har en sådan makt, att de kan få hela västvärlden att, likt lämlar, gå rakt mot avgrunden? Vad är det för vansinnig agenda som styr? Vilka hatar oss européer så intensivt, att de vill utplåna oss totalt?

  Utan att finna svaren på dessa tre frågor famlar vi i mörkret och har ingen möjlighet att sätta oss till motvärn. Det är dags att tala klarspråk!

  Var finns vår fiende? Hur skall vi organisera oss, för att sätta stopp för den? Det är de uppgifter, som vi måste fokusera på!

  • Klockren kommentar. Svenska folket måste börja ställa frågan varför, annars kommer de inte vidare i sitt tänkande.

 13. Se er omkring svenskar! Det pågår f.n. anarki i landet och det finns Ingen som försvarar oss. Det finns nu bara en sak att göra! Kräv att vår nyutnämnda ÖB genomdriver undantagstillstånd i landet – och låter oss som gjorde vår värnplikt för att lära oss att försvara vår plats på jorden – att kvittera ut våra vapen + ammo ur de militära förråden!

  • Undantagstillstånd förklaras av regeringen normalt. Egentligt Wikipedia: ”I Sverige finns inte möjligheten att förklara undantagstillstånd generellt. Däremot kan särskilda förfaranden för lagstiftningsåtgärder användas vid krig eller krigsfara”. Om vi försöker göra revolution (eller ÖB) så träder vårt samarbetsavtal med NATO in och annat NATO land kommer till regeringens undsättning.

   • Undantagstillstånd förklaras av Regeringen normalt påpekar du Vauen. Men då de i regeringen inte förefaller vara normala, vad återstår oss då?

   • Jag är en stor anhängare av Jan Milld, och till Dr Kevin Barrett. Dessa herrar talar sanning till makten trots att det inte finns en dialog (Se filmerna nedan för mer om detta), och bildar folket. Det enda som kan rädda oss är att vi (allmänheten) blir medvetna om vad det är som förtrycker oss.

    Jag gjorde ett längre inlägg här:

    https://janmilld.wordpress.com/2015/08/30/inte-bara-wolodarski/    Förmodligen kommer det bli enormt mycket sämre innan fler vaknar. Går utvecklingen dit som Wolodarski et al vill så har vi inte yttrandefrihet i framtiden. Därför är mitt råd att samla det som finns på hårddiskar medans det går. Det sista vi behöver är SD.

  • Håller med, naturligtvis. Problemet är att de höga militärerna och ÖB är med i komplotten. Inom makteliten i Sverige finns ingen hjälp att få!

 14. Hur arrangera liket av Aylan så att bilden av det blir mest hjärtskärande? Med huvudet åt vänster eller åt höger – vad tycker du?

  http://newsbusters.org/s3/files/styles/blog_body-100/s3/images/aylan5.jpg?itok=1pkjgBhu

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: